Léim go dtí an príomhábhar
NUACHTLITIR THIONSCADAIL FIONTAR
Scríobh do sheoladh ríomhphoist.

Cláraigh dár liosta ríomhphoist!

Más maith leat go gcoimeádfaí ar an eolas thú maidir le tionscadail de chuid Fiontar agus Scoil na Gaeilge, cuir do sheoladh lenár liosta ríomhphoist.

Tugtar do d'aire go bhfoilsítear an nuachtlitir Nuacht na Seachtaine i nGaeilge amháin.

Scoil is ea Fiontar agus Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina ndéantar teagasc agus taighde idirdhisciplíneach trí mheán na Gaeilge. Tá forbairt agus bainistiú na n‑acmhainní téarma.ie, logainm.ie, ainm.ie agus dúchas.ie faoi chúram Fiontar agus Scoil na Gaeilge, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha.

gaois.ie