Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (140)
Sciorr sé síos chun talaimh is ghlac a sheasamh arís.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 045
É ag saoreitilt, le bua breise – nach bhféadfadh sé titim chun talaimh.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 105
B’oilte é ag baint an talaimh de dhaoine, ná ag cur an tsíl ar fónamh.
Alan Titley: Scríbhneoirí faoi Chaibidil. Cois Life 2010.
Leathanach: 125
Tháinig sí chomh fada leis an taoiseach seo agus d’iarr sí roinnt talaimh air.
5 nós ársa ar Lá Fhéile Bríde: Ceiliúradh an earraigh & an naoimh – Foireann NÓS
Dáta: 2016-02-01
Bhí na Caitlicigh go mór faoi chois ag an am agus faoi smacht na dTiarnaí Talaimh.
Roddy McCorley & Laochra Dhroichead Thuama 1798. Feasta 53 (9), 13-16. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 13-16
Dáta: 2000-09-01
Fadhb eile a bhí le sonrú go raibh deacrachtaí ann ó thaobh talaimh agus foirgneamh de.
An Ghaelscolaíocht: Cuid I: Cad is Gaelscolaíocht ann agus cad é mar a tosaíodh í? An tUltach 82 (5), 9-12. Cairméal Ní Néill.
Leathanach: 9-12
Dáta: 2006-05-01
Is ar dhromchla an talaimh a mhaireann an duine agus tá go leor eile thíos faoi.
Léirmheas. Comhar 74 (1), 28-29. Gréagóir Ó Dúill.
Leathanach: 28-29
Dáta: 2014-01-01
Bhí tiarnaí talaimh ag díshealbhú daoine ón phíosa beag talaimh a bhí acu – agus bhí roinnt de na daoine sin ag troid go fíochmhar ina éadan sin.
Léirmheas. 76 (7), 27-28. Pól Ó Muirí.
Leathanach: 27-28
Dáta: 2016-07-01
‘ach, tá sin ar a gcuid talaimh féin!’
Síle Uí Ghallchóir, Brighid Ní Mhonacháin, Máirín Uí Fhearraigh, Máire Dinny Wren. Go dtí an Lá Bán. Éabhlóid 2012.
Leathanach: 032
Timpeall is ochtó acra talaimh a bhí sa bhfeirm.
Stiophán Bairéad: 22 Lúnasa 1867 — 25 Márta 1921 (Is mar chuimhneachán ar leathchéad bliain a bháis a ullmhaíodh an chaint seo i 1971). Feasta 54 (4), 19-22. Síghle Bairéad.
Leathanach: 19-22
Dáta: 2001-04-01
Níorbh fhada gur thug sé faoi deara go raibh an-chuid talaimh neamhéilithe sa tír.
Éireannaigh & Breatnaigh san Airgintín. Feasta 55 (8), 10-11. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 10-11
Dáta: 2002-08-01
Chuireadar fúthu san Airgintín agus ghlacadar seilbh ar réimsí talaimh.
Éireannaigh & Breatnaigh san Airgintín. Feasta 55 (8), 10-11. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 10-11
Dáta: 2002-08-01
Ba é seo Eastáit an Tiarna Talaimh agus cheannaigh Naomi páirt de i 1939.
Naomi Mitchison 1897-1999: Scríbhneoir Ildánach Albanach Sliocht as leabhar taistil Cinntire/Earra Ghaidheal — An Ghaeltacht is Gaire atá a scríobh ag Pádraig Ó Baoighill fá láthair agus atá le foilsiú ag Coiscéim le linn na bliana.. Feasta 55 (8), 13-14. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 13-14
Dáta: 2002-08-01
Níl oiread is orlach díom ós cionn an talaimh.
Ag Samhlú na Staire. Feasta 57 (5), 41-43. Aodh Ó Canainn.
Leathanach: 41-43
Dáta: 2004-05-01
Bhí suas le 23,000 acra talaimh ag a mhuintir.
Gaeilgeoirí Uasaicmeacha ó Chontae Laoise. Feasta 57 (9), 25-26. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 25-26
Dáta: 2004-09-01
Sciobadh a sparán uaithi agus leagadh chun talaimh í.
Cé a Mharaigh Máire Ní Airt? Feasta 58 (5), 17-19. Seán O’Connor.
Leathanach: 17-19
Dáta: 2005-05-01
Ar ár gcuid talaimh féin a himríodh an cluiche.
The Evening Press & The Evening Telegraph: aistí le Seosamh Mac Grianna. Feasta 58 (6), 25-28. Nollaig Mac Congáil.
Leathanach: 25-28
Dáta: 2005-06-01
Cén fáth a bhfuil eagla uirthi roimh fhilleadh chun an talaimh arís?
An Scríob. Feasta 66 (4), 7-10. Sylvia Bledow.
Leathanach: 7-10
Dáta: 2013-04-01
Thosaigh na sluaite daoine ón oirthear ag gabháil siar ar thóir réimsí talaimh.
Quebéc, Louis Riel agus an ceangal Éireannach. Feasta 66 (9), 12. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 12
Dáta: 2013-09-01
Thóg do chuid cloch mo chuidse éanlaithe chun talaimh.
Filiocht an charad – Alan Titley
Dáta: 2004-08-04
Ag briseadh talaimh úir a bhí an ceathrar i gceol an albaim seo.
Ceol frithchultúrtha na mBeatles – Declan Collinge
Dáta: 2016-08-15
Is é atá sa saol réalaíoch ná an saol fantaisíochta tabhartha chun talaimh.
An saol – Alan Titley
Dáta: 2010-04-22
an dara lá fichead den Mhárta] níl aon obair talaimh ar na buachaillí.
Cuntas Ó Mhúinteoir Gaeilge ar an Bhlascaod. 61 (2), 19-22. Nollaig Mac Congáil.
Leathanach: 19-22
Dáta: 2008-02-01
Ar an drochuair, tá an píosa áirithe talaimh sin ag titim isteach sa chlábar agus lucht féachana scanraithe ag breathú air le fonn caointe.
Am an-chontúirteach romhainn
Dáta: 2001-07-01
‘Tá sé ag rá linn dul chuig doras cúil an tí agus siúl fiche méadar go dtiocfaimid go paiste talaimh ar a bhfuil crann darach ag fás.
Rhiannon Watson: An Dragan Feasa. Cois Life 2011.
Leathanach: 016
B'in a bhí á lorg, sruth teirmeach in airde… ach shleamhnaigh sé ón ngreim trí bhotún is chlaon chun talaimh arís.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 006
Ar scor ar bith, cibé cad é ba ábhar dó, is é rud gur chaill Ruairidh suim sna beithígh is i saothrú an talaimh.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 031
Tá mé i ndiaidh an rothar a chur romham agus tá mé i mo sheasamh anois ag ceann an chlaí, ag deireadh chuid talaimh Eòghainn.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 063
Bréagnú é sin ar na tuiscintí nach raibh iontu ach filíocht, filíocht aislingeach, nuair arbh ionann aisling agus eachtra nach bhféadfaí é a thabhairt chun talaimh.
Alan Titley: Scríbhneoirí faoi Chaibidil. Cois Life 2010.
Leathanach: 039
Tá luach €45,000 curtha ar an Teach atá ar acra talaimh agus luach €135,000 curtha ar na hárasáin.
Arasáin ar ceant i nDún na nGall - €15,000
Dáta: 2016-03-03
Choinnigh sé greim ar an phíosa beag talaimh a bhí thíos faoi agus dúirt paidir agus paidir agus paidir agus paidir.
Cath – scéal grá in aimsir cogaidh – Pól Ó Muirí
Dáta: 2014-10-09
Agus is ríchuma faoin méid uaireanta a iompraíodh an liathróid agus an t-achar talaimh a clúdaíodh.
Níl sos ná scíth i ndán do na Muimhnigh
Dáta: 2014-10-23
Goidfidh an chomharsa béal dorais do chuid talaimh má thig leis é; rachaidh do chéile fir le bean eile más féidir leis é.
Soilse an bhaile: an t-údar ag déanamh a anama ar aistear chun a bhaile
Dáta: 2015-12-09
Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag lorg talaimh faoi láthair ó Úinéirí a bheadh sásta talamh a dhíol do Thithíocht Shóisialta.
Talamh do thithíocht sóisialta á lorg ag Co Co Dhún na nGall
Dáta: 2016-05-04
Tá an Chomhairle ag lorg  talaimh  ar an Fhálcarrach, Gort a Choirce , Gleanntai, Baile Dhún na nGall, Bealach Féith, Srath an Urláir  chomh maith le Rath Mealtain, Bun Cránacha agus Cluain Máine.
Talamh do thithíocht sóisialta á lorg ag Co Co Dhún na nGall
Dáta: 2016-05-04
Ní bheidh cead ag eitleáin bheaga no gléasanna eitleoireachta drone bheith  ag eitilt sa limistéar spéire go 5000 troigh os cionn an talaimh as seo go 5 trathnona.
Cuairt Ríoga ar Dhún na nGall inniu
Dáta: 2016-05-25
Ní bhíonn sé ach ag bodaireacht thart agus á chaitheamh féin chun talaimh.” Gabor Király.
DIALANN EURO 2016: Eagrán 2 – Pádraic Ó Ciardha
Dáta: 2016-06-16
Tá cúiseanna seachas ionsuithe míleata leis an ruaigeadh, mar atá sclábhaíocht éigeantach, coigistiú talaimh agus eile, rudaí a tharlaíonn sna bailte móra féin agus de dheasca tionscadail stáit go minic.
Buarthaí Bhurma: Anailís ag Colin Ryan ar chás reatha na tíre – Colin Ryan
Dáta: 2009-04-28
Ar cheann de na scéalta ba mhó, bhí an scéal faoi Naomh Bríd a bheith ag cuardach talaimh agus í ag iarraidh mainistir a thógáil thíos i gCill Dara.
5 nós ársa ar Lá Fhéile Bríde: Ceiliúradh an earraigh & an naoimh – Foireann NÓS
Dáta: 2016-02-01
De réir mar a thugann imreoirí faoi na gluaiseachtaí, buaileann baill choirp nó trealamh in aghaidh an talaimh, agus tá na mballaí sa seomra sofhreagrach.
An athróidh seo an aclaíocht go deo? – Foireann NÓS
Dáta: 2016-08-01
Feidhmíonn an Hyperloop os cionn an talaimh agus faoi, agus ó tharla nach bhfuil rianáin i gceist, maítear nach gcuirfidh sé isteach ar an infreastruchtúr timpeall air.
Ar Nós na Gaoithe: turas 11 uair an chloig in uair go leith! – Foireann NÓS
Dáta: 2016-08-13
Thosaigh an pobal seo amach sa Bheilg go dtí gur cheannaigh siad 200 acra talaimh sa Spáinn.
Bíonn siúlach scéalach – Gan ainm
Dáta: 2013-04-17
Ceann de na spriocanna atá ag an chomhrialtas ná go mbeidh na ballaí síochána uilig leagtha chun talaimh faoi cheann deich mbliana.
Ar chóir na ballaí síochana i mBéal Feirste a leagan? – Gan ainm
Dáta: 2013-07-10
‘Bhfuil do chrios ort?’ a d’fhiafraigh sí agus iad ag teacht aníos chuig solas na sráide os cionn an talaimh.
Réaltán Ní Leannáin: Dílis. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Leathanach: 049
I 1963 d’iarr an comharchumann ar Ghael- Linn píosa talaimh a bhí ag an eagras ar an Chlochar a dhíol leis.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 086
Taobh amuigh de réimse beag talaimh thart faoin Vatacáin bhí na Stáit Phápacha anois mar chuid ionraic den tír nua.
Pio Nono: Namhaid na Saoirse. Feasta 53 (11), 9-10. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 9-10
Dáta: 2000-11-01
Rinneadh spíodóir­eacht ar a athair roimhe sin, agus dhíbir an Tiarna Talaimh an teaghlach as a ngabháltas ar bhóthar na Clochóige in nDún Dá Éan.
Roddy McCorley & Laochra Dhroichead Thuama 1798. Feasta 53 (9), 13-16. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 13-16
Dáta: 2000-09-01
Ag deireadh an 19ú céad bhí fíor-ghanntanas talaimh ann do lucht an Iarthair agus bhí an tír faoi smacht na Breataine.
Athsmaoineamh ar cheantair Ghaeilge: Athspléachadh ar an chéad athchoilíneacht Ghaeilge i Ráth Cairn. An tUltach 82 (1), 11-14. Lara Nic Tiarnáin.
Leathanach: 11-14
Dáta: 2006-01-01
Bheadh siad go fóill i gcóngar Chonamara - agus ní bheadh mórán i ndiadh athrú dóibh, cé go mbeadh na daoine céanna agus an cineál céanna talaimh fheirmeoireachta acu go fóill.
Athsmaoineamh ar cheantair Ghaeilge: Athspléachadh ar an chéad athchoilíneacht Ghaeilge i Ráth Cairn. An tUltach 82 (1), 11-14. Lara Nic Tiarnáin.
Leathanach: 11-14
Dáta: 2006-01-01
Nuair a thit sé chun talaimh ní raibh reilig ná cónair ná dadaidh eile le feiceáil aige.
Braighní Ó Braonacháin as Barr an Ghaoith: Mícheál Ó Tiománaí (Mícheál James Mhíchil) scéalaí mór as an Ghaeltacht Láir, Mín na Sróna, Baile na Finne. Pádraig Ó Baoighill a chuir in eagar. An tUltach 82 (12), 18-19. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 18-19
Dáta: 2006-12-01
Níor bunaíodh coilíneachtaí ar bith eile de bharr na heaspa talaimh a bhí fóirsteanach lena leithéid de rud a dhéanamh arís.
Athsmaoineamh ar cheantair Ghaeilge II. An tUltach 82 (2), 14. Lara Nic Tiarnáin.
Leathanach: 14
Dáta: 2006-02-01
Dúirt Sikku go ndearna Parlaimint na Sámach achan iarracht staid mhuintir Shámacha a fheabhsú lena gcearta talaimh, uisce, cultúir, teanga agus oideachais a bhaint amach.
Muintir Shámacha - dream dúchasach de chuid na Sualainne: Ta an t-alt seo bunaithe ar thaighde a rinne mac do Phádraig – Peadar Ó Baoighill, sa tSualainn do chlár faisnéise teilifíse atá sé á réiteach. Bhuaigh Peadar duaiseanna Oireachtais ar Chomórtas Scripteanna Teilifíse cheana.. An tUltach 82 (2), 16-17. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 16-17
Dáta: 2006-02-01
Is é an Stát atá i seilbh talaimh agus uiscí na tíre agus tá Roinn Tionscail Fiach ann a bhfuil cearta seilge acu.
Muintir Shámacha - dream dúchasach de chuid na Sualainne: Ta an t-alt seo bunaithe ar thaighde a rinne mac do Phádraig – Peadar Ó Baoighill, sa tSualainn do chlár faisnéise teilifíse atá sé á réiteach. Bhuaigh Peadar duaiseanna Oireachtais ar Chomórtas Scripteanna Teilifíse cheana.. An tUltach 82 (2), 16-17. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 16-17
Dáta: 2006-02-01
Bhí dún ciorclach ag na Fianna ansin, é ardaithe os cionn chothroime an talaimh agus fá thuairim deich dtroithe ar aoirde.
Conán Maol agus Fianna Éireann in Ard an Rátha. An tUltach 82 (5), 21. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 21
Dáta: 2006-05-01
“Amharc thuas ansin, sin an Droim Garbh, cuid talaimh Sheáin Neddy, athair m’athar mhóir, ar taobh amháin de ‘cut’ Dhomhnaill, agus an taobh eile de ‘cut’ Mhéabha.
Aniar Aduaidh: Slán leis an seansaol. An tUltach 82 (6), 6. Gan údar.
Leathanach: 6
Dáta: 2006-06-01
Nuair a tháinig mé ar ais as Meiriceá i 1981 cheannaigh mé cúpla acra talaimh i Machaire Rabhartaigh agus thóg mé teach beag ann.
Liam Ó Ceallaigh agus Fianna Uladh na gCaogaidí. Comhar 70 (8), 22-25. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 22-25
Dáta: 2010-08-01
Bhain daoine úsáid as an lámh láidir sin agus chuir siad tiarnaí talaimh agus a gcuid oibrithe chun báis.
Léirmheas. 76 (7), 27-28. Pól Ó Muirí.
Leathanach: 27-28
Dáta: 2016-07-01
Scaoileadh tiarnaí talaimh chun báis agus iad ag taisteal na mbealaí agus tógadh báillí dá gcuid as an saol seo gan tásc gan tuairisc.
Léirmheas. 76 (7), 27-28. Pól Ó Muirí.
Leathanach: 27-28
Dáta: 2016-07-01
Coinníonn sí uirthi agus dóchas aici go bhfuil sí ag déanamh talaimh agus go mbeidh sí i ngar don oileán gan mhoill.
Máire Dinny Wren. Go mbeinnse choíche saor. Éabhlóid 2016.
Leathanach: 102
Glacaim leis go bhfuil tús curtha le cogadh talaimh?’
Michelle Nic Pháidín. An tIriseoir. Cois Life 2016.
Leathanach: 006
D’ordaigh an cigire dhá chupán caife agus shuigh siar ar nós fear a bhí ina shuí istigh i gcaisleán agus gur leis an mhéid talaimh a bhí thart air.
Michelle Nic Pháidín. An tIriseoir. Cois Life 2016.
Leathanach: 050
Chuaigh sé chuig Johnny Shéimisín, an scéalaí agus thug Johnny píosa talaimh dó thuas ar Ard Loch na bhFaoileog.
An tAthair Lorcán Ó Muirí Sagart, Laoch, Scoláire. Feasta 54 (6), 13. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 13
Dáta: 2001-06-01
Mhair sé ag breathnú ar na cruinneoga beaga sin gan baint leo ach ar éigean ar eagla iad a mharú, ach ceann acu a rolladh go barr talaimh lena hiniúchadh.
Sliocht as ‘Na hUibheacha Reoite’: Scéal as an gcnuasach Máistir na hOíche (Il Padrone della Notte) le Stanislao Nievo. Arna aistriú ón Iodáilis ag Máire Nic Mhaoláin. Feasta 55 (6), 10-11. Máire Nic Mhaoláin.
Leathanach: 10-11
Dáta: 2002-06-01
Bhí an brothall ag scóladh an talaimh is na colúir ag síor-phiocadh blúiríní aráin is eile sa chearnóg.
Gearrscéal: Un Tirage Toutes Les 5 minutes. Feasta 56 (2), 7-8. Pádraig G. O’Laighin.
Leathanach: 7-8
Dáta: 2003-02-01
Bhí seo i gcónaí ag oibriú ar a intinn agus dúirt sé leis féin go ndéanfadh sé a dhícheall réimeas na dTiarnaí Talaimh a bhriseadh i dTuaisceart Aontroma.
Dónal Mac Darach: Tírghráthóir as Tuaisceart Aontroma, 1836-1870. Feasta 57 (1), 21-24. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 21-24
Dáta: 2004-01-01
Bhí spiorad na saoirse an-láidir i measc fir óga Bhaile an Chaisleáin an ama sin, mórán acu a raibh dí-shealbhú déanta ar a muintir ag na Tiarnaí Talaimh.
Dónal Mac Darach: Tírghráthóir as Tuaisceart Aontroma, 1836-1870. Feasta 57 (1), 21-24. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 21-24
Dáta: 2004-01-01
Is amhlaidh a bhíonn suirbhéireacht an talaimh riachtanach do lucht airm chun gur fearr a fhéadtar gunnaí móra a scaoileadh thar chnocáin le spriocanna nach mbíonn le feiscint.
Mise agus Arthur. Feasta 58 (5), 13-15. Art Ó Maolfabhail.
Leathanach: 13-15
Dáta: 2005-05-01
Ach nuair is dóigh le duine é bheith i gceannas ar a réimse talaimh féin, sea is mó a bhíonn sé ina chleas magaidh ag an dúlra.
Dialann Dúlra. Feasta 68 (12), 11. Séamus Ó Máille.
Leathanach: 11
Dáta: 2015-12-01
Tá sé beartaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte píosa talaimh 14 acra i bPáirc Mheirlinne a dhíol leis an Oispís.
Suíomh úr faighte ag Oispís na Gaillimhe ach grúpaí comhshaoil ina choinne – Seán Ó Baoill, Sinéad Ingoldsby, Sarah de Búrca
Dáta: 2016-11-16
Beidh meas speisialta ar an bhfrog mar is den dá chineál é, agus is é an droichead é idir ríocht an uisce agus fearann tirim an talaimh.
Fíorfeas – Alan Titley
Dáta: 2006-04-19
Tá Dalton ina 'liobrálaí' mar go bhfostaíonn sé daoine gorma ach is súmaire de thiarna talaimh é fosta, é beo ar chíos na bplódcheantar gorm.
Macallai staire ar theilifis Eireannach an lae inniu – Gan údar
Dáta: 2002-09-25
Agus dúirt siad san go humhal lena dteangacha ag síneadh chun talaimh gur i mBaile a shaolófaí an píosa seo den daonnacht.
Píosa den daonnacht – Alan Titley
Dáta: 2004-06-09
Agus daoine ag ullmhú do na searmanais, tá arm na Breataine ag cuidiú leis na Stáit Aontaithe Falluja a leagan chun talaimh.
Paidir agus ni poipin a chuirim lena anam – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri
Dáta: 2004-11-10
N’fheadar aon duine an 10-10-20 nó Agrisludge nó BioSlobbo nó Monophota Potaisiaim nó Scrúdoscudar nó cad é faoi agus os cionn talaimh atá le leathadh.
Leasú an tsamhraidh; laige an phrionsabail – Pomuiri
Dáta: 2013-08-21
Cothrom an lae seo níorbh Éireannaigh feasta iad páistí beaga neamhurchóideacha a saolaíodh ar chraiceann an talaimh seo mar ba spúinseoirí iad, agus súmairí, agus turasóirí airgid, agus leisceoirí.
An tUafás is déanaí a chonaic muid – Alan Titley
Dáta: 2014-06-11
Agus bhí sé scríte, nuair a tháinig siad ar son an talaimh a ghabháil, nárbh fhada uathu an t-uisce dá éis.
Os ár gcionn – Alan Titley
Dáta: 2015-09-23
Braithim go raibh Friel ag iarraidh a cháile féin a thabhairt chun talaimh i gcoinne an bhladair mhóir.
Brian Mór na hamharclainne – Alan Titley
Dáta: 2015-10-07
Stopann an sceach gheal ar bheith ag cur a coda amach, an luifearnach ar a bheith ag pógadh an talaimh, an t-eidhneán a bheith ag pléascadh ar an mballa.
athru saoil – Gan údar
Dáta: 2003-09-03
Níl fuil ar ár lámha ó ruathair aeir ná talaimh san Iaráic, ná in Burma, ná i gCéinia, ná El Salvador, ná...tá’s agat féin.
Tá ábhar mórtais againn mar phobal – Alan Titley
Dáta: 2012-11-28
Freisin, ba é an cloigtheach an foirgneamh ina bhféadfaí éirí go hard os cionn talaimh agus níos cóngaraí do Dhia sna flaithis.
Cloigthithe i gcroí na hÉireann – Art Ó Maolfabhail
Dáta: 2008-07-16
An bhliain chéanna thug Rhodes ar na pobail Shona agus Ndebele a dtíortha a ghéilleadh don Bhreatain, agus mianraí an talaimh a ghéilleadh don British South Africa Company.
Saighdiúirí Gaelacha in arm Gallda – Art Ó Maolfabhail
Dáta: 2008-07-30
Tá cur síos ann ar dhaonnacht na gcomharsan, ar ealú Ruairí agus a mhuintir chun na Fraince le cabhair an tiarna talaimh, Caesar Colclough.
Léirmheas. Feasta 59 (5), 18-19. Art Ó Maolfabhail.
Leathanach: 18-19
Dáta: 2006-05-01
Ní tithe a bhí ag cuid acu ach prochóga tochailte faoi thalamh, maraon le cúpla seomra os cionn talaimh.
My Ántonia. Feasta 60 (6), 26. Peadar Bairéad.
Leathanach: 26
Dáta: 2007-06-01
Ba léir gur chreid sé ag an am nach raibh ach dóigh amháin leis na tiarnaí talaimh a ruaigeadh is ‘Home Rule’ a bhunú, leis an lámh láidir.
Léirmheas. Feasta 60 (9), 20-21. Pádraig Rua Ó Baoill.
Leathanach: 20-21
Dáta: 2007-09-01
Caitear sean-nósmhaireachtaí talaimh is trá i dtráipisí agus faoi am go sclogann an talamh an Harastatal seo, pobal eile ar fad atá ar an bhfód.
Léirmheas. Feasta 62 (5), 18-19. Tomás Mac Síomóin.
Leathanach: 18-19
Dáta: 2009-05-01
Is le Tiarna Talaimh nach bhfuil ann, Clive Feigenbaun an t-oileán ach is leis na daoine iad féin na tithe agus na gairdíní.
Oileáin na Sclátaí in Albain Ceangal le hÉirinn. Feasta 63 (4), 21-25. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 21-25
Dáta: 2010-04-01
In 1895 glanadh an pobal as na mílte acra talaimh láimh le Mainistir Fhear Maí, i gContae Chorcaí, chun campa traenála d’Arm na Breataine a dhéanamh.
Pádraig Ó Duinnín agus Cumann Íosa. Feasta 63 (5), 35-39. Art Ó Maolfabhail.
Leathanach: 35-39
Dáta: 2010-05-01
Tháinig an córas seo in áit chóras na nArd-Ghiúiréithe (Grand Jurys) a bhí bunaithe go hiomlán ar thiarnaí móra talaimh agus lucht saibhris.
Pádraig Ó Duinnín agus Cumann Íosa. Feasta 63 (5), 35-39. Art Ó Maolfabhail.
Leathanach: 35-39
Dáta: 2010-05-01
‘Ó tá, ba é a bhí agat ansin Cho Luath ris a’ Ghaoith,’ arsa na bróga donna, ‘agus níl duine ar uachtar an talaimh a gheobhadh bua air, fiú dá gcuirfeadh sé amach a ghoile, agus a ae in éineacht leis.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 087
‘Luigh síos, luigh síos,’ a bhéic Mac Eoin orm agus dhá mhéar á síneadh i dtreo an talaimh aige, nuair a cuireadh sliotar buile thar ‘Metatone istoíche agus uibheacha amha ar maidin,’ ar seisean faoi phaisean.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Leathanach: 125
Ciallaíonn sin a dúirt an ESRI gan an brábús uilig a dhéanann sé a chaitheamh ná a thabhairt ar ais don phobal mar chiorruithe cánach.  Tá sé molta ag an ESRI chomh maith gur chóir don Rialtas tosú ag gearradh cánach ar dhaoine a bhfuil talamh acu, agus atá ag coimead an talaimh sin gan díol ar mhaithe le hardú praghsanna amach anseo.
Fás 6.7% ar an eacnamaíocht i mbliana-ESRI
Dáta: 2015-12-18
Ní raibh an réiteoir, Ben Whitehouse, cinnte go raibh an liathróid curtha chun talaimh ag Fitzgerald, áfach, agus nuair nach raibh TMO ar fáil dó chun súil a chaitheamh ar an eachtra, níor cheadaigh Whitehouse an scór.
Céard a d’fhoghlaim muid ó chluichí na gcúigí?
Dáta: 2015-02-19
Cabhróidh siad seo leat stíl reatha níos éifeachtaí a bheith agat agus stopfaidh siad an chuid is mó den damáiste gur féidir a dhéanamh do d’ailt agus tú ag rith ar aon sórt talaimh chrua.
Beatha an rása: Fios feasa ar an rás trí-atlain – Mícheál Johnny Ó Meachair
Dáta: 2009-05-17
Bhí 1989 lán rudaí móra iontacha – leagadh Balla Bheirlín chun talaimh, craoladh The Simpsons den chéad uair riamh, chuir Toyota an Lexus amach (bhuel… rud iontach a bhí ann d’Alan Partridge, ar a laghad), ó, agus tháinig mise ar an saol.
The Stone Roses: Albam clasaiceach – Órla Nic Ruairí
Dáta: 2013-10-14
Cuireann sé sin le praghas an talaimh, a chuireann brú ar fheirmeoirí mairteola agus caorach dá réir – ach is beag iarracht a dhéantar cuidiú a thabhairt dóibh sin snámh in aghaidh eas an mhargaidh.
Síorthitim: Tábhacht na bó & géarchéim an bhainne – Ciarán Dunbar
Dáta: 2015-09-15
Ar an ceathrú céim, b’fhéidir go n-aithneoidh tú gurb é an fáth is mó ar mhaith leat feabhas a chur ar do shláinte ná gur mian leat dea-shampla a leagan do do chlann, níos mó ama a chaitheamh leis na páistí, nó na seansanna a mhéadú le go mbeidh tú os cionn an talaimh fada go leor le haithne a chur orthu agus iad fásta.
Aimsigh ‘Cén Fáth?’: & cuirfidh tú breosla leis an tine! – Ainle Ó Cairealláin
Dáta: 2016-01-13
Dúirt an taoiseach léi go magúil; “Gheobhaidh tú an méid talaimh a chlúdóidh do bhrat.” Bhain sí an brat di agus leag sí ar an talamh é agus thosaigh sé ag fás agus ag fairsingiú go míorúilteach.
5 nós ársa ar Lá Fhéile Bríde: Ceiliúradh an earraigh & an naoimh – Foireann NÓS
Dáta: 2016-02-01
Sa lá atá inniu ann téann gach duine mór le rá agus gach duine i gcumhacht ar triail, sna meáin, agus beidh meas á dhéanamh ar Phápacht Benedict, ach ar an laghad beidh sé féin go fóill os cionn talaimh leis an bhreith a chloisteáil, ní amhlaidh a bhí leis an Phápa Formosus sa 9ú aois arbh éigean dóibh a dhí-adhlacadh agus a chur os comhair na cúirte ina chorpán marbh le linn an Synodus Horrenda.
Ceisteanna go leor faoi, agus ar, an iar-Phápa – Gan ainm
Dáta: 2013-02-25
“Ach ní bheidh tú in ann bheith féinleorga muna bhfuil an-chuid talaimh agat agus tú ag obair air go lánaimseartha.” Ní shíleann Mick áfach gurb í an aidhm atá ag daoine sa lá atá inniu ann ná bheith neamhspleách ó thaobh bia de.
Ag fás do bhia féin! – Gan ainm
Dáta: 2015-07-28
Is féidir leis an chomhphobal idirnáisiúnta na riachtanais go léir a chomhlíonadh.” Tá go leor tráchtairí den tuairim nach bhfuil go leor talaimh fágtha chun Stát Palaistíneach a bhunú áfach agus tá go leor airí i rialtas Iosrael dubh ina choinne.
Gaeil ar son Iosrael - léargas ar a seasamh – Gan ainm
Dáta: 2015-10-26
Lógó gaois.ie
gaois.ie