Léim go dtí an bosca cuardaigh Léim go dtí an príomhábhar
NA SCÉALTA IS DÉANAÍ AR BHLAG NA dTIONSCADAL

Suirbhé ar úsáideoirí gaois.ie

Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi gaois.ie a líonadh amach. Beidh sé ar fáil go dtí meán lae an 3 Feabhra 2017. »»»

Díolaim Beathaí 1916 ar Ainm.ie

Cuireadh rannóg nua ar Ainm.ie roimh an Nollaig – Díolamaí. Tá sé beartaithe go gcuirfear rogha beathaí ón mBunachar Náisiúnta Beathaisnéisí Gaeilge a bhaineann le himeachtaí, le téamaí nó le tréimhsí áirithe sa rannóg nua seo. Is í an chéad díolaim atá á foilsiú ná Díolaim Beathaí 1916. »»»

Pleananna na hAthbhliana

Guíonn muid athbhliain faoi shéan agus faoi mhaise ar ár léitheoirí go léir. Tar éis bliain ghnóthach anseo in oifigí na dtionscadal taighde – idir aistriú campais (go Campas na Naomh Uile, i nDroim Conrach), ceardlanna, comhdhálacha agus mórthionscadal nua sluafhoinsithe – tá muid ag tabhairt aghaidh ar 2017 agus ag tnúth lena bhfuil romhainn. Tugtar spléachadh sa bhlagmhír seo ar chuid dár bpleananna don bhliain úr. »»»

AR AN SUÍOMH SEO
Corpas aonteangach Gaeilge de théacsanna comhaimseartha
Corpas comhthreomhar Béarla-Gaeilge de théacsanna reachtúla
Téarmaí dlí agus reachtaíochta de chuid na hÉireann agus iontrálacha Gaeilge ó IATE
Bailiúchán nathanna a tiomsaíodh as saothar foilsithe an Athar Peadar Ó Laoghaire
Scéalta nuachta ó fhoireann na dtionscadal in Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU
Cláraigh dár liosta ríomhphoist!
Gach eolas i dtaobh an tsuímh seo agus i dtaobh fhoireann na dtionscadal in Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU
Foilseacháin taighde de chuid fhoireann na dtionscadal in Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU

Is ardán é gaois.ie chun acmhainní teanga agus téarmaíochta áirithe atá forbartha ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU a chur ar fáil don phobal. Is torthaí taighde iad na hacmhainní seo ar thionscadail a maoiníodh go seachtrach agus ar shaothar taighdeoirí aonair.

Scoil is ea Fiontar agus Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina ndéantar teagasc agus taighde idirdhisciplíneach trí mheán na Gaeilge. Tá forbairt agus bainistiú na n‑acmhainní téarma.ie, logainm.ie, ainm.ie agus dúchas.ie faoi chúram Fiontar agus Scoil na Gaeilge, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha.

gaois.ie