Léim go dtí an bosca cuardaigh Léim go dtí an príomhábhar
NA SCÉALTA IS DÉANAÍ AR BHLAG NA dTIONSCADAL

Tuairisc ó bhall de Mheitheal Dúchas.ie

Agus Meitheal Dúchas.ie ar an bhfód le breis agus dhá bhliain anuas, tá go leor daoine i ndiaidh scéalta ón mbailiúchán a thras-scríobh dúinn. Scríobh ball den Mheitheal as Scoil Mhaodhóig, Co. Loch Garman tuairisc ghearr dúinn faoin gcaoi ar baineadh úsáid as an Meitheal sa seomra ranga. Seo a raibh le rá aici… »»»

Taighde agus taisteal an tsamhraidh

Cé go mbíonn cúrsaí níos ciúine san ollscoil i gcaitheamh an tsamhraidh, bíonn an fhoireann taighde anseo in Fiontar & Scoil na Gaeilge (FSG) ag obair leo go dícheallach i gcónaí. D’éirigh le baill den fhoireann freastal ar roinnt comhdhálacha le linn an tsamhraidh chun gnéithe éagsúla den obair agus den taighde a bhíonn idir lámha againn ó lá go lá a chur i láthair. Tugtar spléachadh sa bhlagmhír seo ar chuid den ábhar a pléadh in áiteanna difriúla le déanaí. »»»

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2017

Beidh na céadta imeachtaí cultúrtha ar siúl timpeall na tíre ar fad idir an 19-27 Lúnasa 2017 mar chuid den tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta. Reáchtáiltear an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta in Éirinn faoi scáth Laethanta Oidhreachta na hEorpa, comhthionscnamh de chuid Chomhairle na hEorpa agus an Aontais Eorpaigh agus glacann breis agus daichead tír páirt sna ‘laethanta oidhreachta’ seo gach bliain. »»»

AR AN SUÍOMH SEO
Corpas aonteangach Gaeilge de théacsanna comhaimseartha
Corpas comhthreomhar Béarla-Gaeilge de théacsanna reachtúla
Téarmaí dlí agus reachtaíochta de chuid na hÉireann agus iontrálacha Gaeilge ó IATE
Bailiúchán nathanna a tiomsaíodh as saothar foilsithe an Athar Peadar Ó Laoghaire
Scéalta nuachta ó fhoireann na dtionscadal in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU
Cláraigh dár liosta ríomhphoist!
Gach eolas i dtaobh an tsuímh seo agus i dtaobh fhoireann na dtionscadal in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU
Foilseacháin taighde de chuid fhoireann na dtionscadal in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU

Is ardán é gaois.ie chun acmhainní teanga agus téarmaíochta áirithe atá forbartha ag Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU a chur ar fáil don phobal. Is torthaí taighde iad na hacmhainní seo ar thionscadail a maoiníodh go seachtrach agus ar shaothar taighdeoirí aonair.

Scoil is ea Fiontar & Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina ndéantar teagasc agus taighde idirdhisciplíneach trí mheán na Gaeilge. Tá forbairt agus bainistiú na n‑acmhainní Téarma.ie, Logainm.ie, Ainm.ie agus Dúchas.ie faoi chúram Fiontar & Scoil na Gaeilge, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha.

gaois.ie