Léim go dtí an bosca cuardaigh Léim go dtí an príomhábhar
NA SCÉALTA IS DÉANAÍ AR BHLAG NA dTIONSCADAL

Sióga agus Piseoga i mBailiúchán na Scol

Is léir ó na scéalta i mBailiúchán na Scol go bhfuil áit lárnach ag an mbéaloideas i saol na ndaoine in Éirinn agus go bhfuil tábhacht fós ag baint le cuid de na sean-nósanna agus na piseoga a ndéantar cur síos orthu in dúchas.ie. Tá na sióga fite fuaite ina chéile leis na scéalta atá le fáil i mBailiúchán na Scol agus tugtar léargas sa bhlagmhír seo ar chuid de na scéalta sin. »»»

Acmhainní Gaois.ie

Tá Fiontar ag forbairt acmhainní teanga, téarmeolaíochta, logainmníochta agus béaloidis mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha le deich mbliana anuas. Is ardán é gaois.ie chun acmhainní teanga agus téarmaíochta áirithe atá forbartha ag Fiontar a chur ar fáil don phobal. »»»

Scéalta 1916: Ról na mBan in Éirí Amach na Cásca

Bean a bhain cáil amach i ngeall ar a háilleacht agus a buanna mar bhanaisteoir ab ea Máire Nic Shiubhlaigh. Bhí sí ina ball de d’Ard-Chraobh Chonradh na Gaeilge ón 21 Feabhra 1900 ar aghaidh. Nuair a osclaíodh Amharclann na Mainistreach don chéad uair i ndiaidh na Nollag sa bhliain 1904, bhí an phríomhpháirt aici i ndráma Kathleen Ní Houlihan le W.B.Yeats agus chuir sí an lucht féachana faoi dhraíocht lena cumas aisteoireachta. »»»

AR AN SUÍOMH SEO
Corpas aonteangach Gaeilge de théacsanna comhaimseartha
Corpas comhthreomhar Béarla-Gaeilge de théacsanna reachtúla
Bunachar téarmaí Béarla-Gaeilge as ionstraimí reachtúla
Scéalta nuachta ó fhoireann na dtionscadal in Fiontar, DCU
Cláraigh dár liosta ríomhphoist!
Gach eolas i dtaobh an tsuímh seo agus i dtaobh fhoireann na dtionscadal in Fiontar, DCU
Foilseacháin taighde de chuid fhoireann na dtionscadal in Fiontar, DCU

Is ardán é gaois.ie chun acmhainní teanga agus téarmaíochta áirithe atá forbartha ag Fiontar, DCU a chur ar fáil don phobal. Is torthaí taighde iad na hacmhainní seo ar thionscadail a maoiníodh go seachtrach agus ar shaothar taighdeoirí aonair.

Scoil is ea Fiontar i nDámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina ndéantar teagasc agus taighde idirdhisciplíneach trí mheán na Gaeilge. Tá forbairt agus bainistiú na n-acmhainní téarma.ie, logainm.ie, ainm.ie agus dúchas.ie faoi chúram Fiontar, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha.

gaois.ie