Léim go dtí an bosca cuardaigh Léim go dtí an príomhábhar
NA SCÉALTA IS DÉANAÍ AR BHLAG NA dTIONSCADAL

An Brainse Logainmneacha

Bunaíodh an Brainse Logainmneacha mar rannóg ar leith in Oifig na Suirbhéireachta Ordanáis sa bhliain 1956. Ní go dtí an bhliain 1999 a aistríodh é go dtí An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán mar a tugadh ar an roinn rialtais an tráth úd. »»»

Téarmaí Teicneolaíocht Faisnéise – Aipeanna agus Bogearraí

Tá borradh tar éis teacht ar úsáid aipeanna le blianta beaga anuas agus tá an chuma ar an scéal anois go bhfuil aip ann chun gach a bhfuil uait a chur ar fáil le haon chlic amháin. »»»

Bailiúchán na Scol – Scéalta ó Chontae an Chláir

Tá Biddy Early i mbéal an phobail i gContae an Chláir le 200 bliain anuas. Tá trácht uirthi i scéalta a bailíodh i gContae na Gaillimhe agus i gContae Thiobraid Árann chomh maith céanna le Contae an Chláir féin. Tá neart leaganacha ann de scéal Biddy. »»»

AR AN SUÍOMH SEO
Corpas aonteangach Gaeilge de théacsanna comhaimseartha
Corpas comhthreomhar Béarla-Gaeilge de théacsanna reachtúla
Bunachar téarmaí Béarla-Gaeilge as ionstraimí reachtúla
Scéalta nuachta ó fhoireann na dtionscadal in Fiontar, DCU
Cláraigh dár liosta ríomhphoist!
Gach eolas i dtaobh an tsuímh seo agus i dtaobh fhoireann na dtionscadal in Fiontar, DCU
Foilseacháin taighde de chuid fhoireann na dtionscadal in Fiontar, DCU

Is ardán é gaois.ie chun acmhainní teanga agus téarmaíochta áirithe atá forbartha ag Fiontar, DCU a chur ar fáil don phobal. Is torthaí taighde iad na hacmhainní seo ar thionscadail a maoiníodh go seachtrach agus ar shaothar taighdeoirí aonair.

Scoil is ea Fiontar i nDámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina ndéantar teagasc agus taighde idirdhisciplíneach trí mheán na Gaeilge. Tá forbairt agus bainistiú na n-acmhainní téarma.ie, logainm.ie, ainm.ie agus dúchas.ie faoi chúram Fiontar, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha.

gaois.ie