Léim go dtí an bosca cuardaigh Léim go dtí an príomhábhar
NA SCÉALTA IS DÉANAÍ AR BHLAG NA dTIONSCADAL

Cóipleabhair nua ó Scéim na Scol ar fáil do bhreis agus 70 scoil ar www.duchas.ie

Tá cóipleabhair ar fáil anois do scoileanna áirithe a ghlac páirt i Scéim na Scol agus nach raibh san áireamh sna himleabhair a seoladh cheana féin ar Dúchas.ie mar chuid de Bhailiúchán na Scol. »»»

Cath na Bóinne

Troideadh cath cáiliúil ar an 1 Iúil 1690 idir fórsaí Shéamuis II agus Liam Oráiste ar bhruacha na Bóinne. D’fhág an choimhlint sin idir Caitlicigh agus Protastúnaigh rian ar stair na tíre agus déantar ceiliúradh ar Chath na Bóinne ar an 12 Iúil gach bliain sa lá atá inniu ann. »»»

Torthaí ó shuirbhé 2016 ar úsáideoirí Logainm.ie

Foilsíodh suirbhé bliantúil ar Logainm.ie ag deireadh 2016 chun aiseolas a lorg ó úsáideoirí an tsuímh. Cé go bhfuil roinnt mhaith áiseanna ar fáil ar Logainm.ie, tugadh le fios ó fhreagraí an tsuirbhé nach bhfuil úsáideoirí áirithe ar an eolas fúthu! »»»

AR AN SUÍOMH SEO
Corpas aonteangach Gaeilge de théacsanna comhaimseartha
Corpas comhthreomhar Béarla-Gaeilge de théacsanna reachtúla
Téarmaí dlí agus reachtaíochta de chuid na hÉireann agus iontrálacha Gaeilge ó IATE
Bailiúchán nathanna a tiomsaíodh as saothar foilsithe an Athar Peadar Ó Laoghaire
Scéalta nuachta ó fhoireann na dtionscadal in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU
Cláraigh dár liosta ríomhphoist!
Gach eolas i dtaobh an tsuímh seo agus i dtaobh fhoireann na dtionscadal in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU
Foilseacháin taighde de chuid fhoireann na dtionscadal in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU

Is ardán é gaois.ie chun acmhainní teanga agus téarmaíochta áirithe atá forbartha ag Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU a chur ar fáil don phobal. Is torthaí taighde iad na hacmhainní seo ar thionscadail a maoiníodh go seachtrach agus ar shaothar taighdeoirí aonair.

Scoil is ea Fiontar & Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina ndéantar teagasc agus taighde idirdhisciplíneach trí mheán na Gaeilge. Tá forbairt agus bainistiú na n‑acmhainní Téarma.ie, Logainm.ie, Ainm.ie agus Dúchas.ie faoi chúram Fiontar & Scoil na Gaeilge, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha.

gaois.ie