Léim go dtí an bosca cuardaigh Léim go dtí an príomhábhar
NA SCÉALTA IS DÉANAÍ AR BHLAG NA dTIONSCADAL

Meitheal Dúchas: tuairisc ar obair na bliana 2016

Tá Meitheal Dúchas ar an fhód anois le 2 bhliain anuas agus ní miste súil a chaitheamh ar dhul chun cinn na hoibre, go háirithe le bliain anuas. »»»

Suirbhé ar úsáideoirí gaois.ie

Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi gaois.ie a líonadh amach. Beidh sé ar fáil go dtí meán lae an 3 Feabhra 2017. »»»

13.5 milliún focal i gCorpas na Gaeilge Comhaimseartha

Rinneadh cur síos sa bhlagmhír seo ar Chorpas na Gaeilge Comhaimseartha nuair a seoladh é i mí Aibreáin anuraidh. Ní raibh ach 5.3 milliún focal sa chorpas an tráth úd ach táimid ag cur le hábhar an chorpais ó shin i leith – idir ábhar úr a bhailiú agus a thiomsú agus ábhar atá sa chorpas cheana a nuashonrú. »»»

AR AN SUÍOMH SEO
Corpas aonteangach Gaeilge de théacsanna comhaimseartha
Corpas comhthreomhar Béarla-Gaeilge de théacsanna reachtúla
Téarmaí dlí agus reachtaíochta de chuid na hÉireann agus iontrálacha Gaeilge ó IATE
Bailiúchán nathanna a tiomsaíodh as saothar foilsithe an Athar Peadar Ó Laoghaire
Scéalta nuachta ó fhoireann na dtionscadal in Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU
Cláraigh dár liosta ríomhphoist!
Gach eolas i dtaobh an tsuímh seo agus i dtaobh fhoireann na dtionscadal in Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU
Foilseacháin taighde de chuid fhoireann na dtionscadal in Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU

Is ardán é gaois.ie chun acmhainní teanga agus téarmaíochta áirithe atá forbartha ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU a chur ar fáil don phobal. Is torthaí taighde iad na hacmhainní seo ar thionscadail a maoiníodh go seachtrach agus ar shaothar taighdeoirí aonair.

Scoil is ea Fiontar agus Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina ndéantar teagasc agus taighde idirdhisciplíneach trí mheán na Gaeilge. Tá forbairt agus bainistiú na n‑acmhainní téarma.ie, logainm.ie, ainm.ie agus dúchas.ie faoi chúram Fiontar agus Scoil na Gaeilge, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha.

gaois.ie