Léim go dtí an príomhábhar
BLAG THIONSCADAIL FIONTAR & SCOIL NA GAEILGE

Bailiúchán nua curtha leis an gCorpas Comhthreomhar

Gaois.ie, Corpas Comhthreomhar, Reachtaíocht, Ailíniú

Rinneadh nuashonrú ar an gCorpas Comhthreomhar ar gaois.ie le déanaí agus cuireadh bailiúchán nua le hinneachar an chorpais. Is corpas comhthreomhar é seo de mhíreanna ailínithe Béarla-Gaeilge ó théacsanna reachtúla na hÉireann agus ó reachtaíocht an Aontais Eorpaigh. Tá thart ar 45 milliún focal sa chorpas anois, 23 milliún focal i nGaeilge agus 22 milliún focal i mBéarla.

Cuireadh bailiúchán úr leis an gcorpas le déanaí, is é sin, Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann). Áirítear doiciméid neamhreachtacha de chuid Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais sa bhailiúchán seo agus tá preasráitis, teidil, tairiscintí, rúin, rúin airgeadais agus ráitis le fáil i measc na ndoiciméad seo.

Ní gá ach focal nó frása a scríobh isteach sa bhosca cuardaigh agus an bailiúchán ‘Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)’ a roghnú chun na torthaí a scagadh de réir bailiúcháin. Is féidir teacht ar bhreis eolais maidir leis an gcorpas comhthreomhar anseo. Cuirfidh Fiontar & Scoil na Gaeilge leis an gcorpas de réir a chéile. Is féidir teacht ar liosta de gach téacs ailínithe atá le fáil sa chorpas comhthreomhar ach cliceáil anseo.

Lógó gaois.ie
gaois.ie