Léim go dtí an príomhábhar
BLAG THIONSCADAIL FIONTAR & SCOIL NA GAEILGE

Beathaí nua curtha le ainm.ie

Ainm.ie, Beathaisnéisí Gaeilge, Digitiú, Painéal Comheagarthóirí, Liosta Aibítreach, Cuardach Lántéacs, Amlíne, Téamaí

Cuireadh seacht mbeatha nuascríofa leis an mBunachar Náisiúnta Beathaisnéisí Gaeilge, www.ainm.ie le deireanas. Tá breis agus 1,700 beathaisnéis ó 1560 sa chnuasach beathaisnéisí ar líne anois. Tá cuntais ar Mháire Stafford (1923–2014), aisteoir agus léiritheoir a thabhaigh an teideal ‘Banríon na Taibhdheirce’ mar aon leis an scríbhneoir, scoláire agus saineolaí focal Diarmaid Ó Muirithe (1935–2014), a mbíodh an-tóir ar a cholún nuachtáin.

Máire Stafford

Diarmaid Ó Muirithe

Ina theannta sin, tá cuntais ar Dhóirín Mhic Mhurchú (1930–2014), iriseoir agus tráchtaire a bhíodh le cluinstin go mion minic ar chláir spóirt Raidió na Gaeltachta; ar Úna Uí Lachtnáin (1935–2014) a raibh baint aici leis an iliomad eagraíochtaí Gaeilge idir áitiúil agus náisiúnta; agus ar an díograiseoir teanga as Co. an Chláir, Seán Ó Ceallaigh (1934–2014), a bhíodh go síoraí ag cur na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh chun cinn ina chontae dúchais.

Dóirín Mhic Mhurchú

Úna Uí Lachtnáin

Seán Ó Ceallaigh

De bhreis air sin, tá cuntais ar Douglas Sealy (1929–2013), fear ildánach as Baile Átha Cliath, agus garmhac le Dubhghlas de hÍde, a scríobh idir dhánta agus aistí critice; agus ar Mháire Uí Mhaicín (1949–2013), léachtóir agus scríbhneoir a chuir spéis i bhfoghlaim, sealbhú agus múineadh na Gaeilge agus a chaith a saol ina ball de choistí agus de ghníomhaireachtaí éagsúla teanga.

Douglas Sealy

Máire Uí Mhaicín

Tá an tionscadal beathaisnéisí Gaeilge seo á fhorbairt ó 2009 i leith ag Fiontar, DCU, i gcomhar le Cló Iar-Chonnacht agus le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú, údair na naoi n-imleabhar a d’fhoilsigh An Clóchomhar idir 1986 agus 2007 faoin teideal Beathaisnéis. Tá 1.3 milliún focal i gcló sna himleabhair chlóite Beathaisnéis. Rinne Fiontar digitiú ar an ábhar seo agus cruthaíodh bunachar sonraí as. Foilsíodh ar líne é nuair a seoladh www.ainm.ie in 2011.

Bunaíodh painéal comheagarthóirí in Eanáir 2013 faoi stiúir Cló Iar-Chonnacht le cuid de na seanbheathaisnéisí a nuashonrú agus le cinn úra a scríobh. Ba iad Éilis Ní Anluain, Mártan Ó Ciardha, Regina Uí Chollatáin agus Ciara Ní Éanacháin a sholáthair na cuntais seo ar bheathaí na ndaoine thuasluaite. Is féidir tuilleadh eolais ar fáil ó ainm@dcu.ie(01) 700 6577.

Lógó gaois.ie
gaois.ie