Léim go dtí an príomhábhar
BLAG THIONSCADAIL FIONTAR & SCOIL NA GAEILGE

Ceithre Acht nua curtha le corpas comhthreomhar Gaois.ie

Clibeanna: Gaois.ie, Acmhainní Dlí, Corpas Comhthreomhar, Ailíniú, Achtanna, Áiseanna d’aistritheoirí

Cuireadh leaganacha ailínithe de cheithre Acht nua leis an gcorpas comhthreomhar Béarla-Gaeilge de théacsanna reachtúla ar Gaois.ie le gairid. Tá tuilleadh eolais faoin gcorpas anseo, agus is féidir é a chuardach anseo. Chuir Rannóg an Aistriúchain na hAchtanna seo ar fáil agus rinne Fiontar iad a ailíniú:

  • An tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh), 2014 / County Enterprise Boards (Dissolution) Act 2014 (147 mír comhchordachta nó 3,359 focal Gaeilge)

  • An tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 2014 / Electoral (Amendment) (No. 2) Act 2014 (54 mír comhchordachta nó 695 focal Gaeilge)

  • An tAcht um Neamhúsáid Mótarfheithiclí 2013 / Non-Use of Motor Vehicles Act 2013 (253 mír comhchordachta nó 5,463 focal Gaeilge)

  • An tAcht Uchtála (Leasú) 2013 / Adoption (Amendment) Act 2013 (26 mír comhchordachta nó 306 focal Gaeilge)

Lógó gaois.ie
gaois.ie