Skip to main content
Ó LAOGHAIRE IDIOM COLLECTIONIdiom listCorpus sourcesAdditional sourcesAbout
ó thigh an deamhain go tigh an diabhail
Figurative idiom
Headwords: deamhan, diabhal, teach
Description:
Ag dul ó dhroch-chás amháin go droch-chás eile; rogha an dá dhíogha.
Corpus examples
B'fhearra dhúinn bheith ag tabhairt aire d'ár ngnó 'sa bhaile 'ná bheith ag gluaiseacht mar seo ó ait go háit, ag dul ó thigh an deamhain go tigh an diabhail.
Source
Don Cíochóte (Cuid II)
Page
146
Cross-references
rogha an dá dhíogha
Extra examples
Is é dul ó thigh a' diabhail go tigh a' deamhain é. = Dá olcas an chéad chás ag duine gur mheasa ná sin an tarna cás aige.
Source
Lámhscríbhinn (Acadamh Ríoga na hÉireann): M055 Cnuasach Focal ó Mhúscraí (Ó Buachalla)
Headword
teach (tigh)
1. Ó thigh (an) deamhain go tigh (an) diabhail, out of the frying-pan into the fire.
Source
Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill 1977)
Headword
deamhan
To jump out of the frying-pan into the fire, dul ó theach an diabhail go teach an deamhain.
Source
English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe 1959)
Headword
frying-pan
gaois.ie