Léim go dtí an príomhábhar
BAILIÚCHÁN NATHANNA AN ATHAR PEADARLiosta nathannaFoinsí corpaisFoinsí breiseEolas
is cuma leis an domhan
Leathnath
Ceannfhocail: cuma, domhan
Cur síos:
Mar a chéile dó; easpa spéise ag duine i rud.
Samplaí corpais
Ón lá so amach ní tharraiceó ' d-sa claidheamh i gcoinnibh aon duine go deó, maithim anois dóibh go léir é, ó chroidhe; bídís uasal nó íseal, saidhbhir nó bocht. Is cuma liom an domhan cad é an saghas iad!
Foinse
Don Cíochóte (Cuid II)
Leathanach
120
Tá mo smacht-sa chomh daingean san ar Mhacaibh Mághach agus ar na slóightibh atá fútha, agus tá a leithéid sin d'iontaoibh agam asta gur cuma liom an domhan conus a dhéanfaid Ultaigh iad féin d'iomchar annso.
Foinse
Táin Bó Cuailnge 'na Dhráma
Leathanach
19
Ba chuma le Séadna an domhan cé bhí chuige, ná cá raibh an namhaid, an fhaid a bhí sé ag feuchaint suas uirthi agus ag éisteacht léi, agus a lámh ar a cheann aici, agus mar bhara ar gach áthas gur thuig sé i n-a aigne gur le báigh agus le h-ionmuine agus le grádh dó féin a tháinigh sí ag triall air, agus a thaisbeáin sí í féin dó.
Foinse
Séadna
Leathanach
249
Samplaí breise
1. (b) World, universe, (with neg.) nothing, at all. Is cuma liom den domhan, I don't care in the least.
Foinse
Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill 1977)
Ceannfhocal
domhan
It is a matter of perfect indifference to me, is cuma liom ar thalamh an domhain; is róchuma liom.
Foinse
English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe 1959)
Ceannfhocal
indifference
gaois.ie