Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (2)
1.2.4. EUH066 – "D'fhéadfadh ilnochtadh a bheith ina chúis le tirimeacht chraicinn nó le scoilteadh craicinn"
1.2.4. EUH066 — "Repeated exposure may cause skin dryness or cracking"
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Le haghaidh substaintí agus meascán a d'fhéadfadh a bheith ina n-údar imní mar gheall ar thirimeacht, scealpadh nó scoilteadh craicinn ach nach gcomhlíonann na critéir maidir le greannacht chraicinn i roinn 3.2 de d'Iarscríbhinn I, bunaithe ar cheachtar de na nithe seo a leanas:
For substances and mixtures which may cause concern as a result of skin dryness, flaking or cracking but which do not meet the criteria for skin irritancy in section 3.2 of Annex I, based on either:
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Lógó gaois.ie
gaois.ie