Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (4)
3.2.3.2.1. I gcás nach mbíonn an meascán féin tástáilte chun a ghuaiseacha maidir le greannú/creimeadh craicinn a dhéanamh amach, ach go mbíonn sonraí leordhóthanacha ar fáil faoi na comhábhair aonair agus faoi mheascáin ghaolmhara a tástáladh chun na hairíonna de ghuaiseacha an mheascáin a shainaithint go sásúil, úsáidfear na sonraí sin de réir na rialacha eachtarshuímh a leagtar amach i roinn 1.1.3.
3.2.3.2.1. Where the mixture itself has not been tested to determine its skin irritation/corrosion hazards, but there are sufficient data on the individual ingredients and similar tested mixtures to adequately characterise the hazards of the mixture, these data shall be used in accordance with the bridging rules set out in section 1.1.3.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
is iad na "comhábhair ábhartha" de mheascán ná iadsan atá i láthair i dtiúchan 1 % (w/w maidir le solaid, leachtanna, deannaigh, ceocháin agus gala agus v/v maidir le gáis) nó níos mó, mura bhfuil toimhde ann (e.g., i gcás comhábhar creimneach) go bhfuil comhábhar, atá i láthair i dtiúchan níos lú ná 1 %, fós ábhartha chun an meascán a aicmiú maidir le greannú/creimeadh craicinn.
the "relevant ingredients" of a mixture are those which are present in concentrations of 1 % (w/w for solids, liquids, dusts, mists and vapours and v/v for gases) or greater, unless there is a presumption (e.g., in the case of corrosive ingredients) that an ingredient present at a concentration of less than 1 % can still be relevant for classifying the mixture for skin irritation/corrosion.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
3.3.3.2.1. I gcás nár tástáladh an meascán féin chun a chreimneacht chraicinn a dhéanamh amach nó a acmhainneacht maidir le damáiste tromchúiseach súile nó greannú súile a chothú, ach go bhfuil sonraí leordhóthanacha ar fáil faoi na comhábhair aonair, agus faoi mheascáin ghaolmhara tástáilte, chun na hairíonna de ghuaiseacha an mheascáin a shainaithint go sásúil, úsáidfear na sonraí seo de réir na rialacha eachtarshuímh a leagtar amach i roinn 1.1.3.
3.3.3.2.1. Where the mixture itself has not been tested to determine its skin corrosivity or potential to cause serious eye damage or irritation, but there are sufficient data on the individual ingredients and similar tested mixtures to adequately characterise the hazards of the mixture, these data shall be used in accordance with the bridging rules set out in section 1.1.3.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Is iad na "comhábhair ábhartha" de mheascán na comhábhair atá i láthair i dtiúchan 1 % (w/w maidir le solaid, leachtanna, deannaigh, ceocháin agus gala agus v/v maidir le gáis) nó níos mó, mura bhfuil toimhde ann (e.g.: i gcás comhábhar creimneach) go bhfuil comhábhar, atá i láthair i dtiúchan níos lú ná 1 %, fós ábhartha chun an meascán a aicmiú maidir le greannú/damáiste tromchúiseach súile.
The "relevant ingredients" of a mixture are those which are present in concentrations of 1 % (w/w for solids, liquids, dusts, mists and vapours and v/v for gases) or greater, unless there is a presumption (e.g. in the case of corrosive ingredients) that an ingredient present at a concentration of less than 1 % is still relevant for classifying the mixture for eye irritation/serious eye damage.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Lógó gaois.ie
gaois.ie