Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (3)
(b) an oibleagáid atá ann sula n-úsáidfear an táirge go gcuirfear ar an eolas aon chomharsana a d’fhéadfadh a bheith faoi lé an cháite sprae agus a d’iarr go gcuirfí ar an eolas iad;
(b) the obligation before the product is used to inform any neighbours who could be exposed to the spray drift and who have requested to be informed;
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC
cáithfidh gach foirgneamh poibhí clár caomhnaithe fuinnimh a thabhairt i bhfeidhm
all public buildings will be required to introduce an energy conservation programmme
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
airgead a leagadh amach nó a cáitheadh go hiomlán agus go heisiatach
money wholly, or exclusively laid out or expended
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie