Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (4)
(b) an oibleagáid atá ann sula n-úsáidfear an táirge go gcuirfear ar an eolas aon chomharsana a d’fhéadfadh a bheith faoi lé an cháite sprae agus a d’iarr go gcuirfí ar an eolas iad;
(b) the obligation before the product is used to inform any neighbours who could be exposed to the spray drift and who have requested to be informed;
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC
aon treoir ábhartha a bhaineann le héifeachtacht an táirge, lena n-áirítear cleachtais bainistithe ithreach, leasú ceimiceach, neamh-chomhoiriúnacht le táirgí cosanta plandaí, an méid a mholtar a bheith sa soc spraeála, an brú spraeála a mholtar agus bearta eile cáite sprae.
any relevant instructions related to the efficacy of the product, including soil management practices, chemical fertilisation, incompatibility with plant protection products, recommended spraying nozzles size, sprayer pressure and other anti-drift measures.
Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003 (Text with EEA relevance)
cáithfidh gach foirgneamh poibhí clár caomhnaithe fuinnimh a thabhairt i bhfeidhm
all public buildings will be required to introduce an energy conservation programmme
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
airgead a leagadh amach nó a cáitheadh go hiomlán agus go heisiatach
money wholly, or exclusively laid out or expended
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie