Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (41)
Is táirgí bithicídeacha iad táirgí sa ghrúpa seo a úsáidtear chun críocha shláinteachas an duine, táirgí a chuirtear ar chraiceann nó ar chraiceann cinn an duine nó a bhíonn i dteagmháil le craiceann nó le craiceann cinn an duine chun an craiceann nó an craiceann cinn a dhíghalrú.
Products in this group are biocidal products used for human hygiene purposes, applied on or in contact with human skin or scalps for the primary purpose of disinfecting the skin or scalp.
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance
Craiceann criostalaithe nó gearrtha agus slite (síoróipithe)
Candied peel or cut and drained (syruped) peel
Statutory Instruments: 1981
Nasctar craiceann agus súile i soicindí.
Bonds skin and eyes in seconds.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Mura bhfuil an craiceann ispín inite, ní mór é sin a léiriú.
If a sausage casing is not edible, this must be indicated.
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)
CRAICEANN TORTHAÍ CITRIS NÓ MEALBHACÁN
PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Earraí as inne (seachas inne seiriceáin), as craiceann buailteora óir, as lámhnán nó as teannáin
Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Cosaint ar theagmháil le craiceann agus súile
Protection against cutaneous and ocular contact
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán Monarú:
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán,
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons,
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
craiceann mealbhacán nó torthaí ciotrais
peel of melons or citrus fruit
Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)
(a) aon bhruscar bia, craiceann oráiste ná craiceann banana ná ábhar orgánach eile (cibé acu iarmhar nó ainmhí marbh é), ná
( a ) any food remnants, orange peel, banana skin or other organic matter (whether waste or dead animal), or
Number 28 of 1963: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1963
(a) tríú duine a ghortú le steallaire, trína chraiceann nó trína craiceann a pholladh, nó
( a ) injures a third person with a syringe by piercing his or her skin, or
Number 26 of 1997: NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT, 1997
(i) tríú duine a ghortú le steallaire éillithe, trína chraiceann nó trína craiceann a pholladh, nó
(i) injures a third person with a contaminated syringe by piercing his or her skin, or
Number 26 of 1997: NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT, 1997
craiceann [9]
skin [9]
Directive (EU) 2017/2398 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance)
Craiceann
skin
Directive (EU) 2019/130 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance.)
craiceann
skin
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
Ní mór don mhonaróir IBNS deimhniú a sholáthar d’údarás um homalógú an Bhallstáit, ar deimhniú é ina gcuimsítear torthaí an fhíorúcháin sin agus ina liostaítear na substaintí nó na heilimintí a úsáidtear chun scriosadh nó neodrú na nótaí bainc a áirithiú agus ina bhfianaítear nach aon riosca suntasach don tsláinte iad má ionanálaítear iad, nó má theagmhaíonn siad le craiceann fhoireann slándála CIT nó le craiceann fhoireann BCN.
A certificate must be supplied to the homologating authority of the Member State by the IBNS manufacturer, which includes the results of this verification and which lists the substances or elements used to ensure destruction or neutralisation of the banknotes and attests that they do not pose a serious risk to health in the case of inhalation by, or contact with, the skin of the CIT security staff or of the NCB staff.
Regulation (EU) No 1214/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the professional cross-border transport of euro cash by road between euro-area Member States
D'fhéadfadh substaintí soladacha (púdair) éirí creimneach nó greannach nuair a thaisrítear iad, nó nuair a bheidh siad i dteagmháil le craiceann tais nó le seicin mhúcasacha.
Solid substances (powders) may become corrosive or irritant when moistened or in contact with moist skin or mucous membranes.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
(h) seachtháirgí ainmhithe a láimhseáil tar éis dóibh a bheith bailithe, trí mhodhanna amhail sórtáil, gearradh, fuarú, reo, salannú, seithe nó craiceann nó ábhar le riosca sainiúil a bhaint;
(h) handling of animal by-products after their collection, by way of operations such as sorting, cutting, chilling, freezing, salting, removal of hides and skins or of specified risk material;
Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)
Craiceann torthaí citris nó mealbhacán (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), é úr, reoite, triomaithe nó seal-leasaithe faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus codanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra (draenáilte, glacé nó criostalaithe)
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Craiceann torthaí citris nó mealbhacán (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), é úr, reoite, triomaithe nó seal-leasaithe faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus codanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra (díscithe, glacé nó criostalaithe), seachas bananaí leasaithe le siúcra faoi chuimsiú na gceannteideal ex20060038 agus ex20060099
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised), excluding bananas preserved by sugar falling within headings ex20060038 and ex20060099
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
TCP atá deartha chun an craiceann a chosaint ar radaíocht neamhianúcháin, ní mó dó bheith in ann bunús an fhuinnimh a radaítear sna tonnfhaid dhíobhálacha a shú isteach nó a fhrithchaitheamh.
PPE designed to protect the skin against non-ionising radiation must be capable of absorbing or reflecting the majority of the energy radiated in the harmful wavelengths.
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus codanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra (draenáilte, glacé nó criostalaithe)
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Ciallaíonn “craiceann gortaithe nó seicin mhúcasach ghortaithe” achar craicinn nó seicin mhúcasach a bhfuil athrú paiteolaíoch le brath ann tar éis galair nó créachta.
‘Injured skin or mucous membrane’ means an area of skin or a mucous membrane presenting a pathological change or change following disease or a wound.
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
Tá na feistí neamhionracha ar fad a thagann i dteagmháil le craiceann gortaithe nó seicin mhúcasach ghortaithe aicmithe mar:
All non-invasive devices which come into contact with injured skin or mucous membrane are classified as:
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
aicme IIa má beartaíodh iad go príomha chun an micrea-chomhshaol de chuid craiceann gortaithe nó de chuid seicin mhúcasach a bhainistiú; agus
class IIa if they are principally intended to manage the micro-environment of injured skin or mucous membrane; and
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
(b) Táirgí blastógacha a dhéantar as gránaigh nó grán, nó as plúr nó stáirse a bhaintear as gránaigh nó grán, craiceann muiceola, agus táirgí dá samhail nuair a sholáthraítear iad mar bhia don duine gan a thuilleadh ullmhúcháin.
(b) Savoury products made from cereal or grain, or from flour or starch derived from cereal or grain, pork scratchings, and similar products when supplied for human consumption without further preparation.
VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010
(e) táirgí blastógacha a dhéantar as gránaigh nó grán, nó as plúr nó stáirse a bhaintear as gránaigh nó grán, craiceann muiceola agus táirgí dá samhail nuair a sholáthraítear iad mar bhia don duine gan a thuilleadh ullmhúcháin;
(e) savoury products made from cereal or grain, or from flour or starch derived from cereal or grain, pork scratchings, and similar products when supplied for human consumption without further preparation;
FINANCE ACT 2010
(5) táirgí blastógacha a dhéantar as gránaigh nó grán, nó as plúr nó stáirse a bhaintear as gránaigh nó grán, craiceann muiceola, agus táirgí dá samhail nuair a sholáthraítear iad mar bhia don duine gan a thuilleadh ullmhúcháin:
(5) savoury products made from cereal or grain, or from flour or starch derived from cereal or grain, pork scratchings, and similar products when supplied for human consumption without further preparation;
FINANCE ACT 2010
Ní gá céim 2 a chur i gcrích, más rud é: go dtugtar le fios san fhaisnéis atá ar fáil gur cheart an tsubstaint a aicmiú mar shubstaint a íograíonn nó a chreimeann an craiceann;
Step 2 does not need to be conducted if:
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance
má tá go leor sonraí bailí ar fáil maidir le gach ceann de na comhdhúile sa mheascán chun go bhféadfar an meascán a aicmiú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos i dTreoir 1999/45/CE agus i Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 (CPL) agus nach bhfuil súil le héifeachtaí sineirgisteacha idir aon cheann de na comhdhúile;má thugtar le fios san fhaisnéis atá ar fáil gur cheart an táirge a aicmiú mar tháirge a íograíonn nó a chreimeann an craiceann;
there are valid data available on each of the components in the mixture to allow classification of the mixture according to the rules laid down in Directive 1999/45/EC and Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP), and synergistic effects between any of the components are not expectedthe available information indicates that the product should be classified for skin sensitisation or corrosivity;
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance
Déanfar na feistí a dhearadh agus a mhonarú sa chaoi go laghdófar a oiread is féidir na rioscaí a bhaineann le méid agus le hairíonna cáithníní a scaoilfear nó a d'fhéadfaí a scaoileadh isteach i gcorp an othair nó an úsáideora, mura rud é go dtagann siad i dteagmháil le craiceann slán amháin.
Devices shall be designed and manufactured in such a way as to reduce as far as possible the risks linked to the size and the properties of particles which are or can be released into the patient's or user's body, unless they come into contact with intact skin only.
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
Tá na feistí ar fad a mhonaraítear ag úsáid fíocháin nó cealla de bhunús ainmhíoch, nó a ndíorthaigh, atá neamh-inmharthana nó a dhéantar neamh-inmharthana, nó ag úsáid díorthaigh fíochán nó cealla de bhunús daonna, atá neamh-inmharthana nó a dhéantar neamh-inmharthana aicmithe mar aicme III, seachas má mhonaraítear feistí den sórt sin ag úsáid fíocháin nó cealla de bhunús ainmhíoch, nó a ndíorthaigh, atá neamh-inmharthana nó a dhéantar neamh-inmharthana agus má bheartaítear na feistí sin le teacht i dteagmháil le craiceann slán amháin.
All devices manufactured utilising tissues or cells of human or animal origin, or their derivatives, which are non-viable or rendered non-viable, are classified as class III, unless such devices are manufactured utilising tissues or cells of animal origin, or their derivatives, which are non-viable or rendered non-viable and are devices intended to come into contact with intact skin only.
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
Trealamh a astaíonn radaíocht leictreamaighnéadach ard-déine (e.g. infridhearg, solas infheicthe agus ga ultravialait) a beartaíodh lena úsáid ar chorp an duine, lena n-áirítear foinsí comhleanúnacha agus neamh-chomhleanúnacha, ar fhoinsí iad a d'fhéadfadh a bheith monacrómatach agus nó de speictream leathan, amhail léasair agus trealamh diansolais bhíogaigh chun an craiceann a athdhromchlú, chun tatúnna nó gruaig a bhaint nó ar mhaithe le cóireálacha eile craicinn.
High intensity electromagnetic radiation (e.g. infra-red, visible light and ultra-violet) emitting equipment intended for use on the human body, including coherent and non-coherent sources, monochromatic and broad spectrum, such as lasers and intense pulsed light equipment, for skin resurfacing, tattoo or hair removal or other skin treatment.
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
ciallaíonn “conablach” conablach ainmhí nó éin agus folaíonn sé cuid de chonablach, agus feoil, cnámha, seithe, fuil, craiceann, bian, cluimhreach, fionnadh, olann, clúmh, cleiteacha, crúba, adharca, scartach nó cuid eile d'ainmhí nó d'éan, ar leithligh nó eile, nó aon chuid den chéanna;
"carcase" means the carcase of an animal or bird and includes part of a carcase, and the meat, bones, hide, blood, skin, pelt, hair, fur, wool, feathers, hooves, horns, offal or other part of an animal or bird, separately or otherwise, or any portion thereof;
Number 6 of 1966: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1966
A cheangal agus a fhorordú samplaí mar is cuí d'fhuil, fual, fearadh nó fuíll eile ón gcolainn, seamhan, seile, bainne, uibheacha, cluimhreach, olann, fionnadh, clúmh, cleiteacha, ronna, craiceann nó fíochán eile a thógáil ó ainmhithe agus éanlaithe nó ó aon aicme áirithe ainmhithe agus éanlaithe, agus i gcás conablach ainmhithe nó éanlaithe, samplaí a thógáil ó na conablaigh sin agus aon samplaí a thógfar amhlaidh a chur faoi cibé tástálacha is gá chun a chinntiú nó a dheimhniú go bhfuil galar ann agus tuarascálacha a thabhairt ar na tastálacha sin agus an méid sin uile a rialáil.
Requiring, prescribing and regulating the taking from animals and poultry or any particular, categories of animals and poultry of samples, as appropriate of blood, urine, faeces, or other bodily discharges, semen, saliva, milk, eggs, hair, wool, fur, feathers, mucus, skin or other tissue and, in the case of carcases of animals or poultry, the taking of samples from such carcases and the subjection of any samples so taken to such tests as may be necessary to establish or confirm the existence of disease, and the submission of reports on such tests. [GA]
Number 6 of 1966: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1966
folaíonn “steallaire” aon chuid de steallaire nó snáthaid nó aon uirlis ghéar ar féidir léi craiceann a pholladh agus fuil, nó aon leacht nó substaint atá cosúil le fuil, a chur ar dhuine nó isteach i nduine.
"syringe" includes any part of a syringe or a needle or any sharp instrument capable of piercing skin and passing onto or into a person blood or any fluid or substance resembling blood.
Number 26 of 1997: NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT, 1997
craiceann
skin
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie