Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (322)
Seithí, craicne agus craicne fionnaidh, amh
Hides, skins & furskins, raw
Statutory Instruments: 1980
Seithí, Craicne agus Craicne Fionnaidh, neamh-chóirithe
Hides, Skins and Fur Skins, undressed
Statutory Instruments: 1981
Seithí, craicne agus craicne fionnaidh, amh
Hides, skins & furskins, raw
Statutory Instruments: 1981
Seithí agus craicne amha (seachas craicne fionnaidh) agus leathar; ach amháin sna cásanna seo a leanas:
Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for:
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Is táirgí bithicídeacha iad táirgí sa ghrúpa seo a úsáidtear chun críocha shláinteachas an duine, táirgí a chuirtear ar chraiceann nó ar chraiceann cinn an duine nó a bhíonn i dteagmháil le craiceann nó le craiceann cinn an duine chun an craiceann nó an craiceann cinn a dhíghalrú.
Products in this group are biocidal products used for human hygiene purposes, applied on or in contact with human skin or scalps for the primary purpose of disinfecting the skin or scalp.
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance
dramh bearrtha agus dramh dá samhail ó sheithí amha nó ó chraicne
parings and similar waste of raw hides or skins
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
dramh bearrtha agus dramh dá samhail ó sheithí nó ó chraicne amha
parings and similar wastes of raw hides or skins
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Olann a bhaint ó chraicne caorach nó uan, agus olann orthu
Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Ath-chraicne adhmaid, per cmt.
Veneers, per cwt.
Number 3 (Private) of 1925: DUNDALK HARBOUR AND PORT ACT, 1925
An tAcht um Chraicne Caorach (Easportáil do Rialú) (Leasú), 1938.
The Sheepskin (Control of Export) (Amendment) Act, 1938 .
Number 14 of 1945: CUSTOMS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1945
Dleacht d'fhorchur ar chraicne próisithe áirithe caorach.
Imposition of duty on certain processed sheepskins.
Number 10 of 1952: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1952
An dleacht ar chraicne coinín cóirithe nó daite
The duty on dressed or dyed rabbit skins.
Number 22 of 1954: FINANCE ACT 1954
Ullmhaítear úsc ón gcraiceann ag baint úsáid as déchlóraimeatán i meán aigéid.
An extract is prepared from the peel using dichloromethane in an acid medium.
Statutory Instruments: 1981
- fianaise ábhartha maidir lena gcuid éifeachtaí tuartha ar an gcraiceann.
- relevant evidence concerning their predicted effects on the skin.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Cáis bhainne caorach nó bhainne bíosún i gcoimeádáin ina bhfuil sáile, nó i mbuidéil chraicinn caorach nó chraicinn gabhar
Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheepskin or goatskin bottles
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Galar an chraicinn chnapánaigh
Lumpy skin disease
Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC
Galar an chraicinn chnapánaigh
Lumpy skin disease
Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)
ciallaíonn an focal “olann” amh-olann (lena n-áirítear amh-olann chraicinn).
the word "wool" means raw wool (including raw skin-wool). [GA]
Number 27 of 1947: CLEAN WOOL ACT, 1947
Víreas ghalar an chraicinn chnapánaigh;
Lumpy skin disease virus;
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Shainaithin SCOEL an fhéidearthacht go dtarlódh tógáil shuntasach tríd an gcraiceann i gcás ocsaíd eitiléine.
SCOEL has identified, for ethylene oxide, the possibility of significant uptake through the skin.
Directive (EU) 2017/2398 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance)
Shainaithin SCOEL an fhéidearthacht go dtarlódh tógáil shuntasach tríd an gcraiceann i gcás aicriolaimíde.
SCOEL has identified, for acrylamide, the possibility of significant uptake through the skin.
Directive (EU) 2017/2398 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance)
Shainaithin SCOEL an fhéidearthacht go dtarlódh tógáil shuntasach tríd an gcraiceann i gcás hiodraisín.
SCOEL has identified, for hydrazine, the possibility of significant uptake through the skin.
Directive (EU) 2017/2398 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance)
28.Víreas ghalar an chraicinn chnapánaigh;
28.Lumpy skin disease virus;
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
Déanann nodaireacht chraicinn sainaithint ar an bhféidearthacht go dtarlódh tógáil shuntasach tríd an gcraiceann.
A skin notation identifies the possibility of significant uptake through the skin.
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann i gcás na meascán seo.
The Committee identified the possibility of significant uptake through the skin for these mixtures.
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann don charcanaigin seo.
The Committee identified for this carcinogen the possibility of significant uptake through the skin.
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann d’eipeaclóraihidrin.
The Committee identified for epichlorohydrine the possibility of significant uptake through the skin.
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann do dhébhróimíd eitiléine.
The Committee identified for ethylene dibromide the possibility of significant uptake through the skin.
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann do dhéchlóiríd eitiléine.
The Committee identified for ethylene dichloride the possibility of significant uptake through the skin.
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
Craiceann criostalaithe nó gearrtha agus slite (síoróipithe)
Candied peel or cut and drained (syruped) peel
Statutory Instruments: 1981
Nasctar craiceann agus súile i soicindí.
Bonds skin and eyes in seconds.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Mura bhfuil an craiceann ispín inite, ní mór é sin a léiriú.
If a sausage casing is not edible, this must be indicated.
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)
CRAICEANN TORTHAÍ CITRIS NÓ MEALBHACÁN
PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Earraí as inne (seachas inne seiriceáin), as craiceann buailteora óir, as lámhnán nó as teannáin
Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Cosaint ar theagmháil le craiceann agus súile
Protection against cutaneous and ocular contact
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán Monarú:
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán,
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons,
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
craiceann mealbhacán nó torthaí ciotrais
peel of melons or citrus fruit
Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)
(a) aon bhruscar bia, craiceann oráiste ná craiceann banana ná ábhar orgánach eile (cibé acu iarmhar nó ainmhí marbh é), ná
( a ) any food remnants, orange peel, banana skin or other organic matter (whether waste or dead animal), or
Number 28 of 1963: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1963
(a) a ghortóidh duine eile trí chraiceann an duine eile sin a pholladh le steallaire, nó
( a ) injures another by piercing the skin of that other with a syringe, or
Number 26 of 1997: NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT, 1997
(a) tríú duine a ghortú le steallaire, trína chraiceann nó trína craiceann a pholladh, nó
( a ) injures a third person with a syringe by piercing his or her skin, or
Number 26 of 1997: NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT, 1997
(i) tríú duine a ghortú le steallaire éillithe, trína chraiceann nó trína craiceann a pholladh, nó
(i) injures a third person with a contaminated syringe by piercing his or her skin, or
Number 26 of 1997: NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT, 1997
craiceann [9]
skin [9]
Directive (EU) 2017/2398 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance)
Craiceann
skin
Directive (EU) 2019/130 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance.)
craiceann
skin
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
Leathar, monaráin leathair nach bhfuil sonraithe aon áit eile agus craicne fionnaidh cóirithe
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins
Statutory Instruments: 1980
Lí-Rúibín (rúibín liotóil BK) (Ní úsáidfear ach i ndathú craicne cáise crua)
Pigment Rubine (lithol rubine BK) (restricted for use only in colouring rinds of hard cheese).
Statutory Instruments: 1981
Umbar Dóite (srian lena úsáid in ndathú craicne cáise crua amháin)
Burnt Umber (restricted for use only in colouring rinds of hard cheese)
Statutory Instruments: 1978
Leathar, Monaráin Leathair N.S.E. agus Craicne Fionnaidh Cóirithe
Leather, Leather Manufactures N.E.S. and Dressed Furskins ...
Statutory Instruments: 1981
Leathar, monaráin leathair nach bhfuil sonraithe aon áit eile agus craicne fionnaidh cóirithe
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins
Statutory Instruments: 1981
Leathar, Monaráin Leathair nach bhfuil sonraithe aon áit eile agus Craicne Fionnaidh Cóirithe
Leather, leather Manufactures N.E.S. and Dressed Furskins
Statutory Instruments: 1981
(d) má bhíonn feidhm ag an bpicteagram guaise "GHS08" maidir le híogrú riospráide, ní úsáidfear an picteagram guaise "GHS07" maidir le híogrú craicinn nó le greannú craicinn nó súl.
(d) if the hazard pictogram "GHS08" applies for respiratory sensitisation, the hazard pictogram "GHS07" shall not appear for skin sensitisation or for skin and eye irritation.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
(c) Creimeadh/greannú craicinn, Catagóir 2;
(c) Skin corrosion/irritation, Category 2;
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
12) Greannú Craicinn de chatagóir 2;
12) Skin irritation of category 2;
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
3.2. Creimeadh/greannú craicinn
3.2. Skin corrosion/irritation
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Catagóir agus fochatagóirí creimneachta craicinn
Skin Corrosive category and subcategories
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Catagóir um ghreannú craicinn
Skin irritation category
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Eilimintí lipéid le haghaidh creimeadh/greannú craicinn
Label elements for skin corrosion/irritation
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
3.4. Íogrú riospráide nó craicinn
3.4. Respiratory or skin sensitisation
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Maidir le híogrú craicinn, tá céim ionduchtaithe de dhíth ina bhféadfaidh an córas imdhíonach frithghníomhú;
For skin sensitisation, an induction phase is required in which the immune system learns to react;
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Déantar fianaise maidir le híogrú craicinn i ndaoine a mheas de ghnáth le tástáil dhiagnóiseach phaiste.
Evidence of skin sensitisation in humans normally is assessed by a diagnostic patch test.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
- Íogrú Craicinn.
- Skin Sensitisation.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
(i) tástáil imdhíoneolaíoch in vivo (e.g. tástáil phrioctha craicinn);
(i) in vivo immunological test (e.g. skin prick test);
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
3.4.2.2. Íogróirí craicinn
3.4.2.2. Skin sensitisers
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Catagóir ghuaise maidir le híogróirí craicinn
Hazard category for skin sensitisers
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Úsáidtear an teorainn tiúchana seo chun meascán a aicmiú mar íogróir craicinn.
This concentration limit is used to trigger classification of a mixture as a skin sensitiser.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Eilimintí lipéid le haghaidh íogrú riospráide nó craicinn
Respiratory or skin sensitisation label elements.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
(b) Creimeadh/greannú craicinn (roinn 3.2);
(b) Skin corrosion/irritation (section 3.2);
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
(d) Íogrú riospráide nó craicinn (roinn 3.4);
(d) Respiratory or skin sensitisation (section 3.4);
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
CUID C — CEANGLAIS SHONRACHA A BHAINEANN LE CRAICNE ISPÍNÍ A AINMNIÚ
PART C — SPECIFIC REQUIREMENTS CONCERNING THE DESIGNATION OF SAUSAGE CASINGS
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)
- íogróir craicinn,
- skin sensitiser,
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance
blaoscanna agus craicne caife;
coffee husks and skins;
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Blaoscanna agus craicne caife
Coffee husks and skins
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Blaoscanna, mogaill agus craicne cócó agus dramhaíl eile cócó
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Putóga saorga (craicne ispíní) déanta as próitéiní cruaite nó as ábhair ceallalósacha
Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Craicne ispíní saorga
Artificial sausage casings
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
ROINN VIII - SEITHÍ AGUS CRAICNE AMHA, LEATHAR, FIONNADHSHEITHÍ AGUS NITHE DÉANTA ASTU;
SECTION VIII – RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF;
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
CAIBIDIL 41 - SEITHÍ AGUS CRAICNE AMHA (SEACHAS FIONNADHSHEITHÍ) AGUS LEATHAR
CHAPTER 41 – RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Seithí agus craicne iomlána, a bhfuil meáchan níos mó ná 16 kg iontu
Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Seithí agus craicne iomlána
Whole hides and skins
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Craicne iomlána agus píosaí nó gearrtháin díobh, iad coimeáilte
Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Innealra le haghaidh ullmhúchán, súdaireacht nó oibriú seithí, craicne nó leathair nó le haghaidh coisbheart nó earraí eile seithí, craicne nó leathair a dhéanamh nó a dheisiú, seachas meaisíní fuála
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Innealra le haghaidh ullmhúchán, súdaireacht nó oibriú seithí, craicne nó leathair
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Blaoscanna, mogaill agus craicne cócó agus fuíoll eile cócó
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Craicne amha caorach nó uan, gan olann orthu
Raw skins of sheep or lambs, without wool on
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Craicne fionnaidh cóirithe nó súdaraithe, cóimeáilte:
Tanned or dressed furskins, assembled:
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Craicne fionnaidh súdaraithe nó cóirithe neamhchóimeáilte a tuaradh nó a ruaimniú, agus ghearradh agus a chóimeáil
Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Blaoscanna, mogaill, craicne agus dramh cócó
Cocoa shells, husks, skins and waste
Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)
(g) clúmh, olann, seithí agus craicne ainmhithe,
( g ) feathers, wool, hides and skins of animals,
Number 18 of 1947: AGRICULTURAL AND FISHERY PRODUCTS (REGULATION OF EXPORT) ACT, 1947
ciallaíonn “olann craicinn” olann a baineadh de sheithí caorach marbh;
"skin wool" means wool which has been removed from the skins of dead sheep;
Number 26 of 1968: WOOL MARKETING ACT, 1968
seithí amha agus craicne neamhchóireáilte,
raw hides and untreated skins,
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007
Socraítear freisin nodaireachtaí craicinn i gcomhréir le moltaí SCOEL agus le moltaí ACSH.
Skin notations are also set in accordance with the recommendations of SCOEL and of the ACSH.
Directive (EU) 2019/130 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance.)
3.2.3.3.4.3. Maidir le meascán ina bhfuil comhábhair atá creimneach nó greannach don chraiceann agus nach féidir a aicmiú ar bhonn chur chuige na suimitheachta (Tábla 3.2.3), de dheasca airíonna ceimiceacha a fhágann go bhfuil an cur chuige seo neamh-inoibrithe, déanfar é a aicmiú mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A, 1B nó 1C má áirítear ann ≥1 % de chomhábhar atá aicmithe i gCatagóir 1A, 1B nó 1C faoi seach nó mar Chatagóir 2 nuair a áirítear ann ≥ 3 % de chomhábhar greannach.
3.2.3.3.4.3. A mixture containing ingredients that are corrosive or irritant to the skin and that cannot be classified on the basis of the additivity approach (Table 3.2.3), due to chemical characteristics that make this approach unworkable, shall be classified as Skin Corrosive Category 1A, 1B or 1C if it contains ≥ 1 % of an ingredient classified in Category 1A, 1B or 1C respectively or as Category 2 when it contains ≥ 3 % of an irritant ingredient.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Beidh suim na gcomhábhar go léir i meascán atá aicmithe mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A, 1B nó 1C faoi seach, ≥5 % faoi seach chun an meascán a aicmiú mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A, 1B nó 1C.
The sum of all ingredients of a mixture classified as Skin Corrosive Category 1A, 1B or 1C respectively, shall each be ≥ 5 % respectively in order to classify the mixture as either Skin Corrosive Category 1A, 1B or 1C.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Má bhíonn suim na gcomhábhar atá Creimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A < 5 %, ach suim na gcomhábhar de Chatagóir 1A+1B a bheith ≥ 5 %, aicmeofar an meascán mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1B.
If the sum of the Skin Corrosive Category 1A ingredients is < 5 % but the sum of Category 1A+1B ingredients is ≥ 5 %, the mixture shall be classified as Skin Corrosive Category 1B.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Mar an gcéanna, má bhíonn suim na gcomhábhar atá Creimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A+1B < 5 %, ach suim na gcomhábhar de Chatagóir 1A+1B+1C a bheith ≥ 5 %, aicmeofar an meascán mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1C.
Similarly, if the sum of Skin Corrosive Category 1A+1B ingredients is < 5 % but the sum of Category 1A+1B+1C ingredients is ≥ 5 % the mixture shall be classified as Skin Corrosive Category 1C.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Measfar go leanfaidh damáiste tromchúiseach do na súile (Catagóir 1) freisin as substaintí atá creimneach don chraiceann, agus féadfar a mheas go leanfaidh greannú súile (Catagóir 2) as substaintí atá greannach don chraiceann.
Skin corrosive substances shall be considered as leading to serious damage to the eyes as well (Category 1), while skin irritant substances may be considered as leading to eye irritation (Category 2).
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Ní mór don mhonaróir IBNS deimhniú a sholáthar d’údarás um homalógú an Bhallstáit, ar deimhniú é ina gcuimsítear torthaí an fhíorúcháin sin agus ina liostaítear na substaintí nó na heilimintí a úsáidtear chun scriosadh nó neodrú na nótaí bainc a áirithiú agus ina bhfianaítear nach aon riosca suntasach don tsláinte iad má ionanálaítear iad, nó má theagmhaíonn siad le craiceann fhoireann slándála CIT nó le craiceann fhoireann BCN.
A certificate must be supplied to the homologating authority of the Member State by the IBNS manufacturer, which includes the results of this verification and which lists the substances or elements used to ensure destruction or neutralisation of the banknotes and attests that they do not pose a serious risk to health in the case of inhalation by, or contact with, the skin of the CIT security staff or of the NCB staff.
Regulation (EU) No 1214/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the professional cross-border transport of euro cash by road between euro-area Member States
(b) céannacht na substaintí go léir sa mheascán a chuireann le haicmiú an mheascáin maidir le géarthocsaineacht, creimeadh craicinn nó damáiste tromchúiseach don tsúil, só-ghineacht ghaiméite, carcanaigineacht, tocsaineacht atáirgthe, íogrú riospráide nó craicinn, tocsaineacht sain-spriocorgáin (Stot), nó guais asú.
(b) the identity of all substances in the mixture that contribute to the classification of the mixture as regards acute toxicity, skin corrosion or serious eye damage, germ cell mutagenicity, carcinogenicity, reproductive toxicity, respiratory or skin sensitisation, specific target organ toxicity (STOT) or aspiration hazard.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Lógó gaois.ie
gaois.ie