Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (67182)
codáin fola seachas antaiséiream, haemaglóibin, glóbailíní fola agus glóbailíní séirim
blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
ciallaíonn “samplaí folafuil a thógtar chun críche tástálacha fola;
"blood samples" means blood taken for the purpose of blood tests;
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
(6) San alt seo, folaíonn “fuil” aon leacht nó substaint atá cosúil le fuil.
(6) In this section "blood" includes any fluid or substance resembling blood.
Number 26 of 1997: NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT, 1997
(a) an fhuil a bhaint as agus é a dhí-inniú,
(a) bleeding and evisceration,
NATIONAL BEEF ASSURANCE SCHEME ACT, 2000
(b) maidir leis na samplaí sin, an cion alcóil san fhuil nó san fhual a chinneadh agus a chinneadh an bhfuil (nó nach bhfuil) druga nó drugaí san fhuil nó san fhual,
(b) the determination, in respect of such specimens, of the concentration of alcohol in the blood or urine and of the presence (if any) of a drug or drugs in the blood or urine,
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(b) maidir leis na samplaí sin, an cion alcóil san fhuil nó san fhual a chinneadh agus a chinneadh an bhfuil (nó nach bhfuil) druga nó drugaí san fhuil nó san fhual,
(b) the determination, in respect of such specimens, of the concentration of alcohol in the blood or urine and of the presence (if any) of a drug or drugs in the blood or urine,
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(i) a cheadú do dhochtúir ainmnithe sampla d’fhuil an duine a thógáil uaidh, nó
(i) to permit a designated doctor to take from the person a specimen of his blood, or
ROAD TRAFFIC ACT, 1994
(a) a cheadú do dhochtúir ainmnithe sampla d’fhuil an duine a thógáil uaidh, nó
(a) to permit a designated doctor to take from the person a specimen of his blood, or
ROAD TRAFFIC ACT, 1994
Ispíní agus táirgí dá samhail ó fheoil nó ó scairteach feola nó ó fhuil;
Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood;
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Eile, lena n-áirítear ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith
Other, including preparations of blood of any animal
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith
Preparations of blood of any animal
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Ullmhóidí homaiginithe d'fheoil, de scairteach feola nó d'fhuil
Homogenised preparations of meat, meat offal or blood
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith
Preparations of blood of any animal
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Eile, lena n-áirítear ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith:
Other, including preparations of blood of any animal:
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Seachas ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith:
Other than preparations of blood of any animal:
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
(b) an cion alcóil san fhuil a chinneadh maidir leis na samplaí sin,
( b ) the determination, in respect of such specimens, of the concentration of alcohol in the blood,
Number 25 of 1968: ROAD TRAFFIC ACT, 1968
(a) an fhuil a bhaint as agus é a dhí-inniú, agus
( a ) bleeding and evisceration, and
Number 8 of 1988: ABATTOIRS ACT, 1988
(i) d'fhuil,
(i) blood,
Number 34 of 1990: CRIMINAL JUSTICE (FORENSIC EVIDENCE) ACT, 1990
(b) aon fhuil i gcoimeádán,
( b ) any blood in a container,
Number 26 of 1997: NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT, 1997
(3) San alt so cialluíonn an focal “milseoga siúicre” milseoga a dineadh de shiúicre no d'abhar eile chun milsithe no ina bhfuil an céanna, agus ná fuil cócó ná sacairín ionta, agus foluíonn sé aráin, brioscaí, cácaí, meascáin cháca, putóga agus púdair (nách púdair leighis) a milsíodh le siúicre no le habhar eile chun milsithe seachas sacairín, agus ná fuil cócó ionta, agus fós milseáin, caramel, subhanna, marmaláidí, agus geiléthe, ná fuil cócó ná sacairín ionta, agus fós croicne agus torthaí atá crústaithe, criostalaithe no leasuithe ar aon tslí eile le siúicre no le haon abhar eile chun milsithe seachas sacairín, agus ná fuil cócó ionta.
(3) In this section the expression "sugar confectionery" means confectionery made from or containing sugar or other sweetening matter and not containing cocoa or saccharin, and includes breads, biscuits, cakes, cake mixtures, puddings and powders (other than medicinal powders) sweetened with sugar or other sweetening matter except saccharin, and not containing cocoa, and also sweetmeats, caramel, jams, marmalades, and jellies not containing cocoa or saccharin, and also peels and fruits candied, crystallised or otherwise preserved with sugar or any other sweetening matter except saccharin, and not containing cocoa.
Number 27 of 1924: FINANCE ACT, 1924
(3) San alt so cialluíonn an abairt “milseoga siúicre” milseoga do rinneadh de shiúicre no d'abhar eile chun milsithe no ina bhfuil an céanna agus ná fuil cócó ionta, agus foluíonn sí aráin, brioscaí, cácaí, meascáin cháca, putóga agus púdair (nách púdair leighis) do milsíodh le siúicre no le habhar eile chun milsithe, agus ná fuil cócó ionta, agus fós milseáin, subhanna, marmaláidí, agus geiléthe ná fuil cócó ionta, agus fós croicne agus torthaí atá crústaithe, criostalaithe no leasuithe ar aon tslí eile le siúicre no le haon abhar eile chun milsithe agus ná fuil cócó ionta, ach ní fholuíonn sí sinseur a bheidh leasuithe i sioróip agus a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann i mbaraillí no i gcaisc adhmaid ina raghaidh céad meáchaint ar a laighead.
(3) In this section the expression "sugar confectionery" means confectionery made from or containing sugar or other sweetening matter and not containing cocoa, and includes breads, biscuits, cakes, cake mixtures, puddings and powders (other than medicinal powders) sweetened with sugar or other sweetening matter, and not containing cocoa, and also sweetmeats, Jams, marmalades, and jellies not containing cocoa, and also peels and fruits candied, crystallised or otherwise preserved with sugar or any other sweetening matter, and not containing cocoa, but does not include ginger preserved in syrup imported into Saorstát Eireann in wooden barrels or casks of a capacity of not less than one hundredweight
Number 31 of 1931: FINANCE ACT, 1931
(4) San alt so cialluíonn an abairt “milseoga siúicre” milseoga do rinneadh de shiúicre no d'abhar eile chun milsithe no ina bhfuil an céanna agus ná fuil cócó ionta, agus foluíonn sí aráin, brioscaí, cácaí, meascáin cháca, putóga agus púdair (seachas púdair leighis) do milsíodh le siúicre no le habhar eile chun milsithe, agus ná fuil cócó ionta, agus fós milseáin, subhanna, marmaláidí, agus geiléthe ná fuil cócó ionta, agus fós croicne agus torthaí atá crústaithe, criostalaithe no leasuithe ar aon tslí eile le siúícre no le habhar eile chun milsithe agus ná fuil cócó ionta, ach ní fholuíonn sí sinseur a bheidh leasuithe i sioróip agus a hiomportálfar i mbaraillí no i gcaisc adhmaid ina raghadh céad meáchaint ar a laighead.
(4) In this section the expression "sugar confectionery" means confectionery made from or containing sugar or other sweetening matter and not containing cocoa, and includes breads, biscuits, cakes, cake mixtures, puddings, and powders (other than medicinal powders) sweetened with sugar or other sweetening matter and not containing cocoa, and also includes sweetmeats, jams, marmalades, and jellies not containing cocoa, and also includes peels and fruits candied, crystallised, or otherwise preserved with sugar or other sweetening matter and not containing cocoa, but does not include ginger preserved in syrup imported in wooden barrels or casks of a capacity of not less than one hundred-weight.
Number 11 of 1932: FINANCE (CUSTOMS DUTIES) (No. 2) ACT, 1932
(2) Ríomhfar glúine gaoil fhola sinsearaigh réimdhírigh trí chomhaireamh siar ón díthiomnóir go dtí an sinsearach sin, agus cinnfear glúine gaoil fhola aon duine gaoil eile trí chomhaireamh siar ón díthiomnóir go dtí an comhshinsearach is gaire don díthiomnóir agus don duine gaoil sin, agus ansin anuas ón sinsearach sin go dtí an duine gaoil;
(2) Degrees of blood relationship of a direct lineal ancestor shall be computed by counting upwards from the intestate to that ancestor, and degrees of blood relationship of any other relative shall be ascertained by counting upwards from the intestate to the nearest ancestor common to the intestate and that relative, and then downward from that ancestor to the relative;
Number 27 of 1965: SUCCESSION ACT, 1965
TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID LE LINN TUISMÍOCHT A BHEITH Á CINNEADH
USE OF BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID LE LINN TUISMÍOCHT A BHEITH Á CINNEADH
ORDER 61USE OF BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
Iarratas ar ordú chun tástálacha fola a úsáid
Application for a direction for the use of blood tests
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
FÓGRA UM IARRATAS AR ORDÚ CHUN TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID
NOTICE OF APPLICATION FOR DIRECTION FOR THE USE OF BLOOD TESTS
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
ORDÚ CHUN TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID
DIRECTION FOR THE USE OF BLOOD TESTS
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
ORDÚ AG *CÚLGHAIRM/*ATHRÚ ORDAITHE CHUN TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID
ORDER *REVOKING/*VARYING A DIRECTION FOR THE USE OF BLOOD TESTS
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
TÁSTÁLACHA FOLA
BLOOD TESTS
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
Tástálacha Fola a Úsáid le linn Tuismíocht a bheith á Cinneadh—
Use of Blood Tests in Determining Parentage—
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
Iarratas ar ordú chun tástálacha fola a úsáid,
Application for a direction for the use of,
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
ÚSÁID TÁSTÁLACHA FOLA
USE OF BLOOD TESTS
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
Riail 3 — Tástálacha Fola i gcás a mbeidh Ceist ann faoin Tuismíocht
Rule 3 — Blood Tests where Parentage is in Issue
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
FÓGRA FORIARRATAIS CHUN SAMPLA FOLA A THÓGÁIL
NOTICE OF MOTION FOR THE TAKING OF BLOOD SAMPLE
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
ORDÚ CHUN SAMPLA FOLA A THÓGÁIL
DIRECTION FOR THE TAKING OF BLOOD SAMPLE
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
FÓGRA GO bhFUIL AR INTINN AN DUINE AR FAOINA URLÁMH A TÁSTÁLADH TÁSTÁLACHA FOLA, NÓ DAOINE EILE A BHÍ BAINTEACH LEIS AN bPRÓISEAS TÁSTÁLA FOLA, A GHAIRM MAR FHINNÉ NÓ MAR FHINNÉITHE
IN THE MATTER OF PART VII OF THE STATUS OF CHILDREN ACT, 1987 NOTICE OF INTENTION TO CALL AS A WITNESS THE PERSON UNDER WHOSE CONTROL BLOOD TESTS WERE TESTED OR OTHER PERSONS INVOLVED IN THE BLOOD TESTING PROCESS
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
FÓGRA FORIARRATAIS CHUN SAMPLA FOLA A THÓGÁIL
NOTICE OF MOTION FOR THE TAKING OF BLOOD SAMPLE
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
ORDÚ CHUN SAMPLA FOLA A THÓGÁIL
DIRECTION FOR THE TAKING OF BLOOD SAMPLE
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
FÓGRA GO bhFUIL AR INTINN AN DUINE AR FAOINA URLÁMH A TÁSTÁLADH TÁSTÁLACHA FOLA, NÓ DAOINE EILE A BHÍ BAINTEACH LEIS AN bPRÓISEAS TÁSTÁLA FOLA, A GHAIRM MAR FHINNÉ NÓ MAR FHINNÉITHE
IN THE MATTER OF PART VII OF THE STATUS OF CHILDREN ACT, 1987 NOTICE OF INTENTION TO CALL AS A WITNESS THE PERSON UNDER WHOSE CONTROL BLOOD TESTS WERE TESTED OR OTHER PERSONS INVOLVED IN THE BLOOD TESTING PROCESS
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
Tástálacha Fola i gcás a mbeidh Ceist ann faoin Tuismíocht, O.59, r.3
Blood Tests where Parentage is in Issue, O.59, r.3
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
Oibleagáid samplaí anála, fola nó fuail a chur ar fáil tar éis gabháil faoi Chuid 2.
Obligation to provide breath, blood or urine specimens following arrest under Part 2.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provisions of specimens of urine.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) 50 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola, nó
(a) 50 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood, or
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) 50 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola, nó
(a) 50 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood, or
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(i) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón duine, nó
(i) to permit a designated doctor or designated nurse to take from the person a specimen of his or her blood, or
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón duine, nó
(a) to permit a designated doctor or designated nurse to take from the person a specimen of his or her blood, or
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(3) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), féadfar fianaise a thabhairt nuair a bheidh cúiseamh i leith ciona faoi alt 4 nó 5 á éisteacht gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an cosantóir ceanglas a chomhlíonadh 2 shampla dá chuid anála nó dá cuid anála a chur ar fáil, nó gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an cosantóir ceanglas a chomhlíonadh cead a thabhairt sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil nó ceanglas ó dhochtúir ainmnithe a chomhlíonadh i ndáil le sampla fola a thógáil, de réir mar a bheidh.
(3) Notwithstanding subsections (1) and (2), evidence may be given at the hearing of a charge of an offence under section 4 or 5 that the defendant refused or failed to comply with a requirement to provide 2 specimens of his or her breath, or that the defendant refused or failed to comply with a requirement to permit the taking of a specimen of his or her blood or to comply with a requirement of a designated doctor in relation to the taking of a specimen of blood, as the case may be.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(i) 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola,
(i) 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood,
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola,
(a) 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood,
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) Nach mó ná 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola;
(a) Not exceeding 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood;
ROAD TRAFFIC ACT 2010
Oibleagáid samplaí anála, fola nó fuail a chur ar fáil tar éis gabháil faoi Chuid 2.
Obligation to provide breath, blood or urine specimens following arrest under Part 2.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provisions of specimens of urine.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
Oibleagáid samplaí anála, fola nó fuail a chur ar fáil tar éis gabháil faoi Chuid 2.
Obligation to provide breath, blood or urine specimens following arrest under Part 2.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provisions of specimens of urine.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) 50 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola, nó
(a) 50 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood, or
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) 50 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola, nó
(a) 50 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood, or
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(i) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón duine, nó
(i) to permit a designated doctor or designated nurse to take from the person a specimen of his or her blood, or
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón duine, nó
(a) to permit a designated doctor or designated nurse to take from the person a specimen of his or her blood, or
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(3) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), féadfar fianaise a thabhairt nuair a bheidh cúiseamh i leith ciona faoi alt 4 nó 5 á éisteacht gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an cosantóir ceanglas a chomhlíonadh 2 shampla dá chuid anála nó dá cuid anála a chur ar fáil, nó gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an cosantóir ceanglas a chomhlíonadh cead a thabhairt sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil nó ceanglas ó dhochtúir ainmnithe a chomhlíonadh i ndáil le sampla fola a thógáil, de réir mar a bheidh.
(3) Notwithstanding subsections (1) and (2), evidence may be given at the hearing of a charge of an offence under section 4 or 5 that the defendant refused or failed to comply with a requirement to provide 2 specimens of his or her breath, or that the defendant refused or failed to comply with a requirement to permit the taking of a specimen of his or her blood or to comply with a requirement of a designated doctor in relation to the taking of a specimen of blood, as the case may be.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(i) 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola,
(i) 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood,
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola,
(a) 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood,
ROAD TRAFFIC ACT 2010
(a) Nach mó ná 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola;
(a) Not exceeding 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood;
ROAD TRAFFIC ACT 2010
Oibleagáid samplaí anála, fola nó fuail a chur ar fáil tar éis gabháil faoi Chuid 2.
Obligation to provide breath, blood or urine specimens following arrest under Part 2.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provisions of specimens of urine.
ROAD TRAFFIC ACT 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
ROAD TRAFFIC ACT, 1994
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provision of specimens of urine.
ROAD TRAFFIC ACT, 1994
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
ROAD TRAFFIC ACT 2011
dáta na samplála fola don tástáil toirtmheasctha antasubstainte i gcoinne an chonfaidh;
the date of blood sampling for the rabies antibody titration test;
Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance
Haemaglóibin, glóbailíní fola agus glóbailíní séirim
Haemoglobin, blood globulins and serum globulins
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Imoibreáin ghrúpála fola
Blood-grouping reagents
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Ionstraimí agus gaireas chun brú fola a thomhas
Instruments and apparatus for measuring blood-pressure
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
haemaglóibin, glóbailíní fola agus glóbailíní séirim
haemoglobin, blood globulins and serum globulins
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
fuil dhaonna, táirgí fola, plasma nó cealla fola de bhunús daonna nó feistí ina n-ionchorpraítear táirgí fola, plasma nó cealla den sórt sin, nuair a chuirtear ar an margadh iad, nó nuair a chuirtear i seirbhís iad, seachas na feistí dá dtagraítear i mír 8 den Airteagal seo;
human blood, blood products, plasma or blood cells of human origin or devices which incorporate, when placed on the market or put into service, such blood products, plasma or cells, except for devices referred to in paragraph 8 of this Article;
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
substaint íocshláinte, lena n-áirítear díorthach fola daonna nó plasma, nó
a medicinal substance, including a human blood or plasma derivative, or
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
Maidir le feistí a beartaíodh lena n-úsáid le haghaidh grúpáil fola, nó tíopáil fíocháin chun comhoiriúnacht imdhíoneolaíoch fola, comhábhar fola, ceall, fíochán nó orgán a beartaíodh d'aistriú nó do thrasphlandú nó do riar ceall a áirithiú, aicmítear iad in aicme C, seachas i gcás inar beartaíodh iad chun aon cheann de na marcóirí seo a leanas a chinneadh:
Devices intended to be used for blood grouping, or tissue typing to ensure the immunological compatibility of blood, blood components, cells, tissue or organs that are intended for transfusion or transplantation or cell administration, are classified as class C, except when intended to determine any of the following markers:
Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )
(t) min fola;
( t ) blood meal;
Number 7 of 1933: AGRICULTURAL PRODUCE (CEREALS) ACT, 1933
Min fola.
Blood meal.
Number 16 of 1938: AGRICULTURAL PRODUCE (CEREALS) ACT, 1938
chun Costaisí áirithe i dtaobh na Comhairle Náisiúnta re Tairmreith Fola;
for certain Expenses in connection with the National Blood Transfusion Council;
Number 23 of 1943: APPROPRIATION (No. 2) ACT, 1943
chun Costas áirithe i dtaobh na Comhairle Náisiúnta re Tairmreith Fola;
for certain Expenses in connection with the National Blood Transfusion Council;
Number 17 of 1944: APPROPRIATION ACT, 1944
chun Costas áirithe i dtaobh Tairmreith Fola;
for certain Expenses in connection with Blood Transfusion;
Number 18 of 1946: APPROPRIATION ACT, 1946
chun Costas áirithe i dtaobh Tairmreith Fola; agus chun Costas an Bhúró Staire Míleata ..
and for the Expense of the Bureau of Military History
Number 25 of 1947: APPROPRIATION ACT, 1947
col fola.
degrees of consanguinity.
Number 5 of 1962: SHORT TITLES ACT, 1962
Cosaint ar dhiúltú cead a thabhairt sampla fola a thógáil.
Defence to refusal to permit taking of blood specimen.
Number 19 of 1978: ROAD TRAFFIC (AMENDMENT) ACT, 1978
Tástálacha Fola le linn Tuismíocht a bheith á Cinneadh in Imeachtaí Sibhialta
BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE IN CIVIL PROCEEDINGS 37.
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
Ordú ón gcúirt maidir le tástálacha fola.
38. Direction by court on blood tests.
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
Toiliú le samplaí fola agus tógáil na samplaí sin.
39. Consent to, and taking of, blood samples.
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
Tástálacha fola agus tuarascálacha.
40. Blood tests and reports. 41.
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
Mainneachtain déanamh de réir ordaithe i dtaobh tástálacha fola.
42. Failure to comply with direction on blood tests. 43.
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
Pionós as pearsanú chun críocha tástála fola.
Penalty for personation for blood test purposes.
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
Ar Aghaidh (CUID VII Tástálacha Fola le linn Tuismíocht a bheith á Cinneadh in Imeachtaí Sibhialta)
Next (PART VII BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE IN CIVIL PROCEEDINGS) No. 26/1987:
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
CUID VII Tástálacha Fola le linn Tuismíocht a bheith á Cinneadh in Imeachtaí Sibhialta
PART VII BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE IN CIVIL PROCEEDINGS
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
ciallaíonn “tástáil fola” aon tástáil arna déanamh faoin gCuid seo chun tréithe dúchasacha a fhionnadh;
"blood test" means any test carried out under this Part and made with the object of ascertaining inheritable characteristics;
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
Ordú ón gcúirt maidir le tástálacha fola.
Direction by court on blood tests.
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
Toiliú le samplaí fola agus tógáil na samplaí sin.
Consent to, and taking of, blood samples.
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
(b) féadfar sampla fola a thógáil ó dhuine a bhfuil aois iomlán aige agus nach bhfuil ar a chumas a thuiscint, i dtuairim na cúirte, cad is tastálacha fola ann agus cad chuige iad, má thoilíonn an duine ag a bhfuil cúram agus urlámh an duine sin leis an gcéanna agus má bhíonn deimhnithe ag aon lia-chleachtóir a bhfuil sé faoina chúram nach ndéanfadh sé dochar dá aire cuí agus dá aireacht chuí sampla fola a thógáil uaidh:
( b ) a blood sample may be taken from a person of full age who is, in the opinion of the court, incapable of understanding the nature and purpose of blood tests if the person having charge of or control over him consents and any medical practitioner in whose care he may be has certified that the taking of a blood sample from him will not be prejudicial to his proper care and treatment:
Number 26 of 1987: STATUS OF CHILDREN ACT, 1987
Lógó gaois.ie
gaois.ie