Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (1413)
—(1) Má deintear agus pé uair a déanfar an vótaíocht in aon áit vótaíochta do chosc ar fad no do bhac, no cur isteach uirthi, le círéib no le fóirneart oscailte no daoine do chosc le círéib no le fóirneart oscailte ar dhul go háit vótaíochta, déanfaidh an ceann comhrimh áitiúil sa dáilcheanntar ina mbeidh an áit vótaíochta san an vótaíocht san áit vótaíochta san do chur ar athló go dtí an chéad lá eile nach Domhnach, Aoine Chéasta, Lá Nodlag, ná lá saoire bainc agus, más gá é, cuirfidh an vótaíocht san ar athló arís go dtí go mbeidh deireadh leis an gcíréib no leis an bhfóirneart oscailte sin.
—(1) If and whenever the polling at any polling place is wholly prevented or is interrupted or obstructed by riot or open violence or persons are prevented by riot or open violence from proceeding to a polling place, the local returning officer in the constituency in which such polling place is situate shall adjourn the polling at such polling place to the next following day which is not a Sunday, Good Friday, Christmas Day, or a bank holiday and shall, if necessary, further adjourn such polling until such riot or open violence has ceased.
Number 32 of 1937: PRESIDENTIAL ELECTIONS ACT, 1937
—(1) Má déantar agus aon uair a déanfar, i reifreann, an vótaíocht in aon áit vótaíochta do chosc ar fad no do bhac, no cur isteach uirthi, le círéib no le fóirneart oscailte, no daoine do chosc le círéib no le fóirneart oscailte ar dhul go háit vótaíochta, déanfaidh an ceann cóimhrimh áitiúil sa dáilcheanntar ina mbeidh an áit vótaíochta san an vótaíocht san áit vótaíochta san do chur ar athló go dtí an chéad lá eile nach Domhnach, Aoine Chéasta, Lá Nodlag, ná lá saoire bainc agus, más gá é, cuirfidh an vótaíocht san ar athló arís go dtí go mbeidh deireadh leis an gcíréib no leis an bhfóirneart oscailte sin.
—(1) If and whenever, at a referendum, the polling at any polling place is wholly prevented or is interrupted or obstructed by riot or open violence or persons are prevented by riot or open violence from proceeding to a polling place, the local returning officer in the constituency in which such polling place is situate shall adjourn the polling at such polling place to the next following day which is not a Sunday, Good Friday, Christmas Day, or a bank holiday and shall, if necessary, further adjourn such polling until such riot or open violence has ceased.
Number 8 of 1942: REFERENDUM ACT, 1942
An dáilcheanntar do roinnt ina cheanntair vótaíochta agus áiteanna vótaíochta do cheapa.
Division of constituency into polling districts, and appointment of polling places.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
Ceanntair vótaíochta agus áiteanna vótaíochta do cheapa.
Appointment of polling districts and polling places.
Number 39 of 1927: LOCAL ELECTIONS ACT, 1927
Lá na vótála i reifreann bunreachta arb é freisin lá na vótála é do thoghchán an Uachtaráin nó d'olltoghchán. 1937, Uimh. 32 . 1923, Uimh. 12 . 1942, Uimh. 8 .
Polling day at constitutional referendum also polling day at presidential or general election.
Number 5 of 1959: REFERENDUM (AMENDMENT) ACT, 1959
Ceantair vótaíochta agus áiteanna vótaíochta.
Polling districts and polling places.
Number 14 of 1960: ELECTIONS ACT, 1960
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh di agus áit vótaíochta a cheapadh di.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 19 of 1961: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1961
Ceantair vótaíochta agus áiteanna vótaíochta.
Polling districts and polling places.
Number 19 of 1963: ELECTORAL ACT, 1963
(8) Go dtí go dtiocfaidh an chéad scéim a dhéanfaidh comhairle contae nó bardas contae-bhuirge faoin alt seo i ngníomh, mairfidh na ceantair vótaíochta agus na háiteanna vótaíochta a bhí ann maidir leis an gcontae nó leis an gcontae-bhuirg díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, agus tar éis an chéad scéim sin a theacht i ngníomh, déanfar aon tagairt do cheantar vótaíochta nó d'áit vótaíochta in aon Acht, ordú nó rialachán, nuair is iomchuí é, a fhorléiriú, maidir leis an gcontae nó leis an gcontae-bhuirg sin, mar thagairt do cheantar vótaíochta nó d'áit vótaíochta faoi scéim a bheidh i bhfeidhm faoin alt seo.
(8) Until the first scheme made under this section by the council of a county or corporation of a county borough comes into operation, the polling districts and polling places existing in relation to the county or county borough immediately before the commencement of this section shall continue, and after the coming into operation of such first scheme, any reference to a polling district or polling place in any Act, order or regulation shall, where appropriate, be construed in relation to such county or county borough as a reference to a polling district or polling place under a scheme in force under this section.
Number 19 of 1963: ELECTORAL ACT, 1963
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh di agus áit vótaíochta a cheapadh di.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 3 of 1969: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1969
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh di agus áit vótaíochta a cheapadh di.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 7 of 1974: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1974
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh de agus áit vótaíochta a cheapadh dó.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 1 (Private) of 1976: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1976
(a) faoin lá vótaíochta nó faoin tréimhse vótaíochta, de réir mar is iomchuí,
( a ) the polling day or the polling period, as may be appropriate,
Number 6 of 1977: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1977
Sa Sceideal seo déanfar tagairtí do cheantair vótaíochta agus d'áiteanna vótaíochta a fhorléiriú dá réir sin.
In this Schedule references to polling districts and polling places shall be construed accordingly.
Number 30 of 1977: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1977
Forálacha a bhaineann le Ceantair Vótaíochta agus Áiteanna Vótaíochta.
Provisions relating to polling Districts and Polling Places [GA]
Number 2 (Private) of 1979: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1979
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh de agus áit vótaíochta a cheapadh dó.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 2 (Private) of 1979: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1979
(xi) ceantair vótaíochta agus áiteanna vótaíochta a shonrú,
(xi) the designation of polling districts and polling places,
Number 5 of 1979: UDARAS NA GAELTACHTA ACT, 1979
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh di agus áit vótaíochta a cheapadh di.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 17 of 1980: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1980
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh di agus áit vótaíochta a cheapadh di.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh di agus áit vótaíochta a cheapadh di.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh di agus áit vótaíochta a cheapadh di.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh de agus áit vótaíochta a cheapadh dó.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 1 (Private) of 1989: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1989
(b) ceantar vótaíochta a dhéanamh den chuid sin agus áit vótaíochta a cheapadh di.
( b ) constitute it as a polling district and appoint a polling place for it.
Number 36 of 1990: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1990
Cialluíonn an focal “an dintiúr aonraic” an dintiúr aonraic adubhradh.
The expression "the deed poll" means the said deed poll.
Number 2 (Private) of 1928: THE METHODIST CHURCH IN IRELAND ACT, 1928
(a) gach ceanntar vótaíochta atá ann le linn an Achta so do rith agus atá ar fad laistigh de thogha-líomatáiste bhuirge ar n-a ordú leis an ordú san, beidh sé ina cheanntar vótaíochta chun crícheanna an toghacháin sin, agus gach áit vótaíochta atá in aon cheanntar vótaíochta den tsórt san amhlaidh beidh sí ina háit vótaíochta chun crícheanna an toghacháin sin;
( a ) every polling district existing at the passing of this Act which is wholly within a borough electoral area prescribed by the said order shall be a polling district for the purposes of such election, and every polling place so existing in any such polling district shall be a polling place for the purposes of such election;
Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930
(b) i gcás ceanntair vótaíochta atá ann le linn an Achta so do rith agus ná fuil ar fad laistigh d'aon toghalíomatáiste buirge ar n-a ordú leis an ordú san, beidh gach cuid fé leith den cheanntar vótaíochta san atá ar fad laistigh d'aon togha-líomatáiste buirge den tsórt san ina ceanntar vótaíochta ar leithligh chun crícheanna an toghacháin sin, agus isiad áiteanna vótaíochta bheidh i ngach ceanntar vótaíochta ar leithligh den tsórt deiridh sin a luaidhtear, sa toghachán san, ná na háiteanna (pe'ca laistigh no lasmuich den cheanntar san dóibh) a cheapfaidh an ceann comhrimh sa toghachán san chuige sin.
( b ) in the case of a polling district existing at the passing of this Act which is not wholly within any borough electoral area prescribed by the said order, each part of such polling district wholly within any such borough electoral area shall be a separate polling district for the purposes of such election, and the polling places in each such last mentioned separate polling district at such election shall be such places (whether within or outside such district) as shall be appointed for the purpose by the returning officer at such election.
Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930
(d) gach ceanntar vótaíochta atá ann le linn an Achta so do rith agus atá ar fad laistigh de thogha-líomatáiste chontae ar n-a ordú leis an ordú san, beidh sé ina cheanntar vótaíochta chun crícheanna an toghacháin sin, agus gach áit vótaíochta atá in aon cheanntar vótaíochta den tsórt san amhlaidh beidh sí ina háit vótaíochta chun crícheanna an toghacháin sin;
( d ) every polling district existing at the passing of this Act which is wholly within a county electoral area prescribed by the said order shall be a polling district for the purposes of such election and every polling place so existing in any such polling district shall be a polling place for the purposes of such election;
Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930
(e) i gcás ceanntair vótaíochta atá ann le linn an Achta so do rith agus ná fuil ar fad laistigh d'aon toghalíomatáiste contae ar n-a ordú leis an ordú san, beidh gach cuid fé leith den cheanntar vótaíochta san atá ar fad laistigh d'aon togha-líomatáiste contae den tsórt san ina ceanntar vótaíochta ar leithligh chun crícheanna an toghacháin sin, agus isiad áiteanna vótaíochta bheidh i ngach ceanntar vótaíochta ar leithligh den tsórt deiridh sin a luaidhtear, sa toghachán san, ná na háiteanna (pe'ca laistigh no lasmuich den cheanntar san dóibh) a cheapfaidh an ceann comhrimh sa toghachán san chuige sin.
( e ) in the case of a polling district existing at the passing of this Act which is not wholly within any county electoral area prescribed by the said order, each part of such polling district wholly within any such county electoral area shall be a separate polling district for the purposes of such election, and the polling places in each such last-mentioned separate polling district at such election shall be such places (whether within or outside such district) as shall be appointed for the purpose by the returning officer at such election.
Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930
(c) gach ceanntar vótaíochta atá ar bith, ar dháta an Achta so do rith, chun críche toghachán ball den chomhairle chontae agus atá suidhte sa bhailecheanntar, beidh sé ina cheanntar vótaíochta chun crícheanna an toghacháin chathrach san, agus gach áit vótaíochta atá ar bith amhlaidh in aon cheanntar vótaíochta den tsórt san, beidh sé ina áit vótaíochta chun crícheanna an toghacháin chathrach san.
( c ) every polling district existing at the passing of this Act for the purpose of elections of members of the county council and situate in the urban district shall be a polling district for the purposes of the said city election, and every polling place so existing in any such polling district shall be a polling place for the purposes of the said city election.
Number 21 of 1940: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) (AMENDMENT) ACT, 1940
(9) Déantar leis seo Riail 13 de Chuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht a leasú trí “ach beidh na forálacha sin roimhe seo den Riail seo faoi réir an choinníll go bhféadfaidh an ceann comhairimh, mura féidir, mar gheall ar aon deacracht, stáisiún vótaíochta nó dóthain stáisiún vótaíochta a chur ar fáil san áit vótaíochta cheaptha, stáisiún vótaíochta nó stáisiún vótaíochta a chur ar fáil in aon áit chaothúil eile.”
(9) Rule 13 of Part I of the Fifth Schedule to The Principal Act is hereby amended by the addition thereto of "but the foregoing Provisions of this Rule shall be subject to the proviso that, where by reason of any difficulty, a polling station or a sufficient number of polling stations can be provided at the appointed polling place, the returning officer may provide a polling station or polling stations at any other convenient place".
Number 19 of 1963: ELECTORAL ACT, 1963
Más rud é, de dheasca aon deacrachta, nach féidir stáisiún vótaíochta nó leorlíon de stáisiúin vótaíochta a chur ar fáil san áit vótaíochta atá ceaptha, féadfaidh an ceann comhairimh áitiúil stáisiún nó stáisiúin vótaíochta a chur ar fáil in aon áit áiseach eile.
Where, by reason of any difficulty, a polling station or a sufficient number of polling stations cannot be provided at the appointed polling place, the local returning officer may provide a polling station or polling stations at any other convenient place.
Number 30 of 1977: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1977
(1) Nuair a choiscfear le foréigean an vótaíocht in aon stáisiún vótaíochta, féadfaidh oifigeach ceannais an stáisiúin sin an vótaíocht sin a chur ar atráth go dtí an lá dar gcionn (gan aon lá eisiata a áireamh) agus athchromfar an lá sin ar an vótaíocht sin ag am a fhreagróidh don am a bheidh ceaptha chun tosú ar an vótaíocht agus leanfaidh sí ar aghaidh go dtí am a fhreagróidh don am a bheidh ceaptha do chríochnú na vótaíochta an lá vótaíochta.
(1) Where the poll at any polling station is obstructed by violence, the presiding officer for that station may adjourn the said poll until the following day (disregarding any excluded day) and on such day the said poll shall be resumed at a time corresponding to the time fixed for the commencement of the poll and shall continue until a time corresponding to the time fixed for the close of the poll on the polling day.
Number 30 of 1977: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1977
(b) gur ar oileán a bheas stáisiún vótaíochta (dá ngairmtear an stáisiún vótaíochta ceaptha sa bhfo-alt seo) do cheantar vótaíochta in aon dáilcheantar,
( b ) a polling station (in this subsection referred to as the appointed polling station) for a polling district in any constituency is situate on an island,
Number 29 of 1946: PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) ACT, 1946
(i) nach féidir an vótaíocht a dhéanamh sa stáisiún vótaíochta ceaptha ar an lá vótaíochta ceaptha, nó
(i) it is probable that polling at the appointed polling station cannot be held on the appointed polling day, or
Number 29 of 1946: PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) ACT, 1946
(a) nach féidir an vótaíocht a dhéanamh sa stáisiún vótaíochta ceaptha ar an lá vótaíochta ceaptha, nó
( a ) it is probable that polling at the appointed polling station cannot be held on the appointed polling day, or
Number 30 of 1946: REFERENDUM (AMENDMENT) ACT, 1946
(b) gur ar oileán a bheas an stáisiún vótaíochta (dá ngairmtear an stáisiún vótaíochta ceaptha sa bhfo-alt seo) do cheantar vótaíochta sa dáilcheantar sin,
( b ) the polling station (in this subsection referred to as the appointed polling station) for a polling district in that constituency is situate on an island,
Number 31 of 1946: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1946
(i) nach féidir an vótaíocht a dhéanamh sa stáisiún vótaíochta ceaptha ar an lá vótaíochta ceaptha nó
(i) it is probable that polling at the appointed polling station cannot be held on the appointed polling day, or
Number 31 of 1946: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1946
(c) bainfidh forálacha an Achta seo leis an vótaíocht úr sin nó leis an vótaíocht ar leanúint, amhail mar a bhaineann siad leis an vótaíocht bhunaidh, agus
( c ) the provisions of this Act shall apply in respect of such fresh poll or the continued poll in like manner as they apply to the original poll, and
Number 30 of 1977: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1977
Laethanta i gcóir ainmniúcháin agus Vótaíochta.
Days for nominations and Polls.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
—I gcás toghthóir de dháilcheanntar ar bith a bheith i bhfostuíocht ag ceann comhrimh an dáilcheanntair sin chun aon críche a bhainfidh le toghachán i gcóir an dáilcheanntair sin, agus go ndéanfadh cúrsaí fostuíochta an toghthóra san, dar leis an gceann comhrimh, é do chosc ar vótáil sa stáisiún vótaíochta 'na mbeadh teideal ag an dtoghthóir sin chun vótáil ann mara mbeadh na cúrsaí sin, féadfaidh an ceann comhrimh údarás do thabhairt don toghthóir sin, le teisteas a tabharfar sa bhfuirm cheaptha, chun vótáil in aon stáisiún vótaíochta eile sa dáilcheanntar, agus, chun críche Riail a 16 den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, tuigfear gurb é an stáisiún vótaíochta san a ceapadh mar stáisiún vótaíochta don toghthóir sin.
—Where an elector for any constituency is employed by the returning officer for that constituency for any purpose in connection with an election for that constituency, and the circumstances of that elector's employment are, in the opinion of the returning officer, such as to prevent him from voting at the polling station at which that elector would otherwise be entitled to vote, the returning officer may authorise such elector, by a certificate given in the prescribed form, to vote at any other polling station in the constituency, and that polling station shall, for the purpose of Rule 16 of the Fifth Schedule to this Act be deemed to be the polling station allotted to that elector.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
(3) I gcás aon chur isteach no bac den tsórt san roimh-ráite ar vótaíocht, ní déanfar fén alt so ach an vótaíocht sna háiteanna vótaíochta san le n-a mbainfidh an cur isteach no an bac san do chur ar ath-ló agus leanfar den vótaíocht i ngach áit vótaíochta eile gan aon chur ar ath-ló.
(3) In the event of such interruption or obstruction of a poll as aforesaid only the polling at such polling places as are actually affected by such interruption or obstruction shall be adjourned under this section and the polling at all other polling places shall be continued without adjournment.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
(2) Aon uair a raghaidh an vótaíocht gan brí fén bhfo-alt san roimhe seo in aon áit no áiteanna vótaíochta ceapfaidh an ceann comhrimh, mar is luatha is féidir é, tar éis eolas do theacht chuige ar an ngníomh no ar an eachtra fé ndear an dul gan brí sin, ceapfa sé lá (nách déanaí ná seacht lá tar éis lá na vótaíochta bunaidh) chun vótaíocht nua do thógaint san áit vótaíochta san no i ngach áit vótaíochta den tsórt san agus ní chomhreoidh sé na vótanna do caitheadh sa toghachán san go dtí go mbeidh an vótaíocht nua san críochnuithe.
(2) Whenever the polling at any polling place or places shall become void under the foregoing sub-section the returning officer shall as soon as practicable after the act or event causing such voidance shall have come to his knowledge appoint a day (not being later than seven days after the day of the original polling) for the taking of a fresh poll in such or every such polling place, and shall not count the votes cast at such election until such fresh poll shall have been completed.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
Cuirfear mar aguisín leis an gcuid sin den chlár a bhaineann le haon cheanntar vótaíochta liost 'na mbeidh na mion-innste céanna atá sa chlár i dtaobh daoine 'na bhfuil teideal aca fén riail seo chun vótáil in áit vótaíochta den cheanntar vótaíochta san cé nách sa cheanntar san a chomhnuíd, agus maraon leis na mion-innste sin beidh tagairt don cheanntar vótaíochta ina bhfuil éinne den tsórt san cláruithe:
There shall be added as a supplement to that portion of the register which relates to any polling district a list, giving with respect to persons who, though not resident in that polling district, are entitled to vote at a polling place for that district under this rule, the same particulars as are contained with respect to those persons in the register, including a reference to the polling district where any such person is registered:
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
Soláthróidh an ceann comhrimh i ngach áit vótaíochta oiread stáisiún vótaíochta agus is gá do sna toghthóirí a bheidh i dteideal chun vótáil san áit vótaíochta san agus roinnfe sé na stáisiúin vótaíochta san ar na toghthóirí sin ar an gcuma is caothúla dar leis.
At every polling place the returning officer shall provide a sufficient number of polling stations for the accommodation of the electors entitled to vote at such polling place, and shall distribute the polling stations amongst those electors in such manner as he thinks most convenient
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
Cur i gcoinnibh coisteora aonair.
Challenges to the polls.
Number 23 of 1927: JURIES ACT, 1927
—Ach amháin mar a foráltar leis an Acht so ní lomhálfar aon chur i gcoinnibh aon choisteora aonair.
—Save as provided by this Act no challenge to the polls shall be allowed.
Number 23 of 1927: JURIES ACT, 1927
(5) Na ceanntair vótaíochta agus na háiteanna vótaíochta uile agus fé seach do bhí sna bailecheanntair chósta le linn an Achta so do rith, isiad a bheidh fé seach mar cheanntair vótaíochta agus mar áiteanna vótaíochta chun crícheanna an toghacháin bhuirge comórfar sa bhliain 1930.
(5) The several polling districts and polling places existing in the coastal urban districts at the passing of this Act shall be respectively the polling districts and the polling places for the purposes of the borough election held in the year 1930.
Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930
(3) Na ceanntair vótaíochta agus na háiteanna vótaíochta uile agus fé seach atá sa Cheanntar le linn an Achta so do rith isiad is ceanntair vótaíochta agus áiteanna vótaíochta fé seach chun crícheanna an chéad toghacháin.
(3) The several polling districts and polling places existing in the District at the passing of this Act shall be respectively the polling districts and polling places for the purposes of the first election.
Number 3 (Private) of 1937: LOCAL GOVERNMENT (GALWAY) ACT, 1937
(f) tuigfear, chun críche na vótaíochta, na ceanntair chéanna vótaíochta do bheith déanta de gach dáilcheanntar fé leith acu san a bheidh déanta dhe de thurus na huaire chun críche toghacháin Dála, agus na háiteanna bheidh ceaptha de thurus na huaire ina n-áiteanna vótaíochta i ngach ceanntar vótaíochta fé leith acu san chun críche toghacháin Dála isiad a bheidh ina n-áiteanna vótaíochta chun na vótaíochta do dhéanamh;
( f ) each such constituency shall be deemed to be divided for the purpose of the poll into the same polling districts as those into which it is for the time being divided for the purpose of a Dáil election, and the places which are for the time being appointed as polling places in each such polling district for the purpose of a Dáil election shall be the polling places for the purpose of taking the poll;
Number 32 of 1937: PRESIDENTIAL ELECTIONS ACT, 1937
(2) Pé uair a cuirfear an vótaíocht in áit no in áiteanna vótaíochta i ndáilcheanntar ar athló fén alt so ní dhéanfaidh an ceann comhrimh áitiúil sa dáilcheanntar san aon bhosca ballóide dar húsáideadh in aon áit vótaíochta sa dáilcheanntar san d'oscailt go dtí go mbeidh an vótaíocht i ngach áit den tsórt san críochnuithe.
(2) Whenever the polling at one or more polling places in a constituency is adjourned under this section, the local returning officer in such constituency shall not open any of the ballot boxes used at any polling place in such constituency until the polling at all such places has been completed.
Number 32 of 1937: PRESIDENTIAL ELECTIONS ACT, 1937
I ngach áit vótaíochta soláthróidh an ceann comhrimh áitiúil oiread stáisiún vótaíochta agus is gá do sna toghthóirí bheidh i dteideal vótála san áit vótaíochta san agus roinnfidh na stáisiúin vótaíochta ar na toghthóirí sin sa tslí sin is dóich leis is caothúla.
At every polling place the local returning officer shall provide a sufficient number of polling stations for the accommodation of the electors entitled to vote at such polling place, and shall distribute the polling stations amongst those electors in such manner as he thinks most convenient.
Number 32 of 1937: PRESIDENTIAL ELECTIONS ACT, 1937
(f) tuigfear, chun críche na vótaíochta, na ceanntair chéanna vótaíochta do bheith déanta de gach dáilcheanntar fé leith aca san a bheidh déanta dhe de thurus na huaire chun críche toghcháin Dála, agus na háiteanna bheidh ceaptha de thurus na huaire ina n-áiteanna vótaíochta i ngach ceanntar vótaíochta fé leith aca san chun críche toghcháin Dála isiad a bheidh ina n-áiteanna vótaíochta chun an vótaíocht do dhéanamh;
( f ) each such constituency shall be deemed to be divided for the purpose of the poll into the same polling districts as those into which it is for the time being divided for the purpose of a Dáil election, and the places which are for the time being appointed as polling places in each such polling district for the purpose of a Dáil election shall be the polling places for the purpose of taking the poll;
Number 8 of 1942: REFERENDUM ACT, 1942
(2) Aon uair a cuirfear an vótaíocht in áit no in áiteanna vótaíochta i ndáilcheanntar i reifreann ar athló fén alt so ní dhéanfaidh an ceann cóimhrimh áitiúil sa dáilcheanntar san aon bhosca ballóide dar húsáideadh in aon áit vótaíochta sa dáilcheanntar san d'oscailt go dtí go mbeidh an vótaíocht i ngach áit den tsórt san críochnuithe.
(2) Whenever the polling at one or more polling places in a constituency at a referendum is adjourned under this section, the local returning officer in such constituency shall not open any of the ballot boxes used at any polling place in such constituency until the polling at all such places has been completed.
Number 8 of 1942: REFERENDUM ACT, 1942
5.—I ngach áit vótaíochta soláthróidh an ceann cóimhrimh áitiúil oiread stáisiún vótaíochta agus is gá do na vótálaithe bheidh i dteideal vótáil san áit vótaíochta san agus roinnfidh na stáisiúin vótaíochta ar na vótálaithe sin sa tslí is dóich leis is caothúla.
5.—At every polling place the local returning officer shall provide a sufficient number of polling stations for the accommodation of the voters entitled to vote at such polling place, and shall distribute the polling stations amongst those voters in such manner as he thinks most convenient.
Number 8 of 1942: REFERENDUM ACT, 1942
(f) is tuigthe gach dáilcheanntar fá leith acu san do bheith roinnte, chun críocha na vótaíochta, sna ceanntair chéanna vótaíochta ina mbeidh sé roinnte de thuras na huaire chun críocha toghchán comhaltaí d'údaráis áitiúla (do réir bhrí an Orduithe um Thoghcháin Áitiúla, 1942 (R. & O. R., Uimh. 255 de 1942)), agus na háiteanna a bheas ceaptha de thuras na huaire ina n-áiteanna vótaíochta i ngach ceanntar vótaíochta fá leith acu san chun críocha na dtoghchán san, is iad a bheas ina n-áiteanna vótaíochta chun an vótaíocht a thógaint;”.
( f ) each such constituency shall be deemed to be divided for the purposes of the poll into the same polling districts as those into which it is for the time being divided for the purposes of elections of members of local authorities (within the meaning of the Local Elections Order, 1942 (S. R. & O. No. 255 of 1942)), and the places which are for the time being appointed as polling places in each such polling district for the purposes of such elections shall be the polling places for the purpose of the taking of the poll;".
Number 15 of 1945: PRESIDENTIAL AND LOCAL ELECTIONS ACT, 1945
CUID II. Forálacha i dTaobh na Vótaíochta sa Toghchán Dála agus sna Toghcháin Áitiúla.
PART II PROVISIONS IN RELATION TO THE POLLS AT THE DÁIL ELECTION AND THE LOCAL ELECTIONS
Number 14 of 1960: ELECTIONS ACT, 1960
Na daoine céanna do thógaint vótaíochtaí, etc. 1923. Uimh. 12 1946. Uimh. 6.
Taking of polls by same persons, etc.
Number 14 of 1960: ELECTIONS ACT, 1960
Laetheanta i gcóir ainmniúchán agus vótaíochtaí. 1927, Uimh. 31 . R. & O.R. Uimh. 331 de 1945.
Days for nominations and polls.
Number 43 of 1960: ELECTORAL ACT, 1960
(2)I gcás ina mbeidh feidhm ag an alt seo, tabharfaidh an ceann comhairimh fógra poiblí sa cheantar vótaíochta á rá go dtógfaidh sé an vótaíocht sa stáisiún vótaíochta ar an oileán lá a shonróidh sé, agus ar lá é is luaithe ná an lá vótaíochta a bheidh ceaptha ag an Aire agus is déanaí ná an séú lá roimh an lá vótaíochta sin, agus, d'ainneoin aon ní sa Phríomh-Acht, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas:
(2) There this section applies, the returning officer shall give public notice in the polling district stating that he will take the poll at the polling station on the island on a specified day, being a day earlier than the polling day appointed by the Minister and later than the sixth day before the said polling day, and the following provisions shall, notwithstanding anything contained in The Principal Act, have effect:
Number 19 of 1963: ELECTORAL ACT, 1963
(2) I gcás ina mbeidh feidhm ag an alt seo, tabharfaidh an ceann comhairimh áitiúil fógra poiblí sa cheantar vótaíochta á rá go dtógfaidh sé an vótaíocht sa stáisiún vótaíochta ar an oileán lá a shonróidh sé, agus ar lá é is luaithe ná an lá vótaíochta a bheidh ceaptha ag an Aire agus is déanaí ná an séú lá roimh an lá vótaíochta sin, agus, d'ainneoin aon ní sa Phríomh-Acht, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas:
(2) Where this section applies, the local returning officer shall give public notice in the polling district stating that he will take the poll at the polling station on the island on a specified day, being a day earlier than the polling day appointed by the Minister and later than the sixth day before the said polling day, and the following provisions shall, notwithstanding anything contained in The Principal Act, have effect:
Number 19 of 1963: ELECTORAL ACT, 1963
(2) I gcás ina mbeidh feidhm ag an alt seo, tabharfaidh an ceann comhairimh áitiúil fógra poiblí sa cheantar vótaíochta á rá go dtógfaidh sé an vótaíocht sa stáisiún vótaíochta ar an oileán lá a shonróidh sé, agus ar lá é is luaithe ná an lá vótaíochta a bheidh ceaptha ag an Aire agus is déanaí ná an séú lá roimh an lá vótaíochta sin agus, d'ainneoin aon ní sa Phríomh-Acht, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas:
(2) Where this section applies, the local returning officer shall give public notice in the polling district stating that he will take the poll at the polling station on the island on a specified day, being a day earlier than the polling day appointed by the Minister and later than the sixth day before the said polling day, and the following provisions shall, notwithstanding anything contained in The Principal Act, have effect:
Number 19 of 1963: ELECTORAL ACT, 1963
(vi) vótaíochtaí a thógáil agus vótaí a chomhaireamh,
(vi) taking of polls and counting of votes,
Number 19 of 1963: ELECTORAL ACT, 1963
—(1) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás na vótaíochtaí seo a leanas:
—(1) This section applies to the following polls:
Number 19 of 1963: ELECTORAL ACT, 1963
—(1) I gcás ceantar vótaíochta nó cuid de cheantar vótaíochta a bheith i ndáilcheantar a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus nach ionann a achar agus a ainm agus achar agus ainm aon dáilcheantair a bheidh ann ar dháta an Achta seo a rith, féadfaidh an tAire a fhoráil le hordú go dtaifeadfar ainm an dáilcheantair sin maidir leis an gceantar vótaíochta, nó leis an gcuid den cheantar vótaíochta, i ngach dréachtchlár, liosta éilitheoirí, clár toghthóirí agus liosta ceartuithe a ullmhófar faoi Chuid II den Acht Toghcháin, 1963 , agus a fhoilseoidh údarás clárúcháin roimh an gcéad lánscor eile ar Dháil Éireann a bheidh ann tar éis dáta an Achta seo a rith.
—(1) Where a polling district or part of a polling district is situate in a constituency specified in the Schedule to this Act which is identical in area and name with none of the constituencies existing at the passing of this Act, the Minister may by direction provide for the entry of the name of that constituency in respect of the polling district, or part of the polling district, in every draft register, list of claimants, register of electors and list of corrections prepared under Part II of the Electoral Act, 1963 and published by a registration authority before the dissolution of Dáil Éireann which next occurs after the passing of this Act.
Number 3 of 1969: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1969
—(1) I gcás ceantar vótaíochta nó cuid de cheantar vótaíochta a bheith i ndáilcheantar a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus nach ionann a achar agus achar aon dáilcheantair a bheidh ann ar dháta an Achta seo a rith, féadfaidh an tAire a fhoráil le hordú go dtaifeadfar ainm an dáilcheantair sin maidir leis an gceantar vótaíochta, nó leis an gcuid den cheantar vótaíochta, i ngach dréachtchlár, liosta éilitheoirí, clár toghthóirí agus liosta ceartuithe a ullmhófar faoi Chuid II den Acht Toghcháin, 1963 , agus a fhoilseoidh údarás clárúcháin roimh an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh tar éis an tAcht seo a rith.
—(1) Where a polling district or part of a polling district is situate in a constituency specified in the Schedule to this Act which is identical in area with none of the constituencies existing at the passing of this Act, the Minister may by direction provide for the entry of the name of that constituency in respect of the polling district or part of the polling district, in every draft register, list of claimants, register of electors and list of corrections prepared under Part II of the Electoral Act, 1963 , and published by a registration authority before the dissolution of Dáil Éireann which next occurs after the passing of this Act.
Number 7 of 1974: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1974
(i) daoine a bheidh ag vótáil le linn réamhvótaíocht nó vótaíocht eile a bheith á tógáil faoin Acht seo, agus
(i) persons voting at the taking of preliminary or other polls under this Act, and
Number 6 of 1977: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1977
Measfar gach toghlach a shonraítear sa Dara Sceideal a ghabhann leis Acht seo a bheith arna roinnt, chun an vótaíocht a thógáil i dtoghchán Tionóil, i gceantair vótaíochta is ionann agus na ceantair vótaíochta a bhfuil an limistéar a shonraítear sa dara colún den Sceideal sin i leith gach toghiach díobh sin arna roinnt de thuras na huaire chun críche toghcháin Dála agus na háiteanna a bheidh ceaptha de thuras na huaire mar áiteanna vótaíochta i ngach ceantar vótaíochta díobh sin chun críche toghcháin Dála, is iad sin is áiteanna vótaíochta chun an vótaíocht a thógáil i dtoghchán Tionóil.
Each constituency specified in the Second Schedule to this Act shall be deemed to be divided for the purpose of the taking of the poll at an Assembly election into the same polling districts as those into which the area specified in the second column of the said Schedule in respect of each such constituency is for the time being divided for the purpose of a Dáil election and the places which are for the time being appointed as polling places in each such polling district for the purpose of a Dáil election shall be the polling places for the purpose of taking the poll at an Assembly election.
Number 30 of 1977: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1977
—(1) I gcás ceantar vótaíochta nó cuid de cheantar vótaíochta a bheith i ndáilcheantar a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus nach ionann a achar agus achar aon dáilcheantair a bheidh ann ar dháta an Achta seo a rith, féadfaidh an tAire a fhoráil le hordú go dtaifeadfar ainm an dáilcheantair sin maidir leis an gceantar vótaíochta, nó leis an gcuid den cheantar vótaíochta, i ngach dréachtchlár, liosta éilitheoirí, clár toghthóirí agus liosta ceartuithe a ullmhófar faoi Chuid II den Acht Toghcháin, 1963 , agus a fhoilseoidh údarás clárúcháin roimh an gcéad lánscor eile ar Dháil Éireann a tharlóidh tar éis dáta an Achta seo i rith.
—(1) Where a polling district or part of a polling district is situate in a constituency specified in the Schedule to this Act which is identical in area with none of the constituencies existing on the passing of this Act, the Minister may by direction provide for the entry of the name of that constituency in respect of the polling district or part of the polling district, in every draft register, list of claimants, register of electors and list of corrections prepared under Part II of the Electoral Act, 1963 , and published by a registration authority before the dissolution of Dáil Éireann which next occurs after the passing of this Act.
Number 17 of 1980: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1980
—(1) I gcás ceantar vótaíochta nó cuid de cheantar vótaíochta a bheith i ndáilcheantar a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus nach ionann a achar agus achar aon dáilcheantair a bheidh ann ar dháta an Achta seo a rith, féadfaidh an tAire a fhoráil le hordú go dtaifeadfar ainm an dáilcheantair sin maidir leis an gceantar vótaíochta, nó leis an gcuid den cheantar vótaíochta, i ngach dréachtchlár, liosta éilitheoirí, clár toghthóirí agus liosta ceartuithe a ullmhófar faoi Chuid II den Acht Toghcháin, 1963 , agus a fhoilseoidh údarás clárúcháin roimh an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh tar éis dháta an Achta seo a rith.
—(1) Where a polling district or part of a polling district is situate in a constituency specified in the Schedule to this Act which is identical in area with none of the constituencies existing on the passing of this 30 Act, the Minister may by direction provide for the entry of the name of that constituency in respect of the polling district, or part of the polling district, in every draft register, list of claimants, register of electors and list of corrections prepared under Part II of the Electoral Act, 1963 , and published by a registration authority before the dissolution of Dáil Éireann which next occurs after the passing of this Act.
Number 36 of 1983: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1983
[EN]
Polls as regards consultative arrangements referred to in section 6.
Number 13 of 1988: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1988
—(1) I gcás ceantar vótaíochta nó cuid de cheantar vótaíochta a bheith i ndáilcheantar a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus nach ionann a achar agus achar aon dáilcheantair a bheidh ann ar dháta an Achta seo a rith, féadfaidh an tAire a fhoráil le hordú go dtaifeadfar ainm an dáilcheantair sin maidir leis an gceantar vótaíochta, nó leis an gcuid den cheantar vótaíochta, i ngach dréachtchlár, liosta éilitheoirí, clár toghthóirí agus liosta ceartuithe a ullmhófar faoi Chuid II den Acht Toghcháin, 1963 , agus a fhoilseoidh údarás clárúcháin roimh an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh tar éis an tAcht seo a rith.
—(1) Where a polling district or part of a polling district is situate in a constituency specified in the Schedule to this Act which is identical in area with none of the constituencies existing on the passing of this Act, the Minister may by direction provide for the entry of the name of that constituency in respect of the polling district or part of the polling district, in every draft register, list of claimants, register of electors and list of corrections prepared under Part II of the Electoral Act, 1963 , and published by a registration authority before the dissolution of Dáil Éireann which next occurs after the passing of this Act.
Number 36 of 1990: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1990
—(1) Aon uair arb é lá na vótála i reifreann bunreachta an lá a dhéanfar freisin an vótáil chun duine a thoghadh chun oifige Uachtarán na hÉireann nó in olltoghchán, oibreoidh údarás faoi alt 3 den Acht seo freisin, i dteannta oibriú chun a údarú do dhuine dá dtabharfar é vóta a chaitheamh sa vótáil sa reifreann sa stáisiún vótála a shonrófar san údarás, chun a údarú dó vóta a chaitheamh sa vótáil sa toghchán sa stáisiún vótála sin, agus measfar, chun críocha rialach 7 de na rialacha atá sa Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht Toghcháin an Uachtaráin, 1937, nó rialach 16 de na rialacha atá sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Timpeall Toghchán, 1923 (de réir mar is iomchuí), gurb é an stáisiún vótála sin an stáisiún vótála a bheidh ceaptha dó.
—(1) Whenever the polling day at a constitutional referendum is also the day on which the poll at an election of a person to the office of President of Ireland or at a general election is taken, an authorisation under section 3 of this Act, as well as operating to authorise the person to whom it is given to vote at the poll at the referendum at the polling station specified in the authorisation, shall also operate to authorise him to vote at the poll at the election at that polling station, and that polling station shall, for the purposes of (as may be appropriate) rule 7 of the rules contained in the First Schedule to the Presidential Elections Act, 1937 , or rule 16 of the rules contained in the Fifth Schedule to the Electoral Act, 1923 , be deemed to be the polling station allotted to him.
Number 5 of 1959: REFERENDUM (AMENDMENT) ACT, 1959
—(1) Má cuirtear agus nuair a cuirfear cur isteach no bac ar aon ainmniúchán iarrthóirí no aon vótaíocht le rírá no le héigean oscailte déanfaidh an ceann comhrimh no aon leascheann comhrimh an t-ainmniúchán no an vótaíocht, fé mar a ráineoidh, do chur ar ath-ló go dtí lárnamháireach agus, más gá é, an t-ainmniúchán san no an vótaíocht san do chur ar athló arís go dtí go mbeidh deire leis an gcur isteach no leis an mbac san agus nuair a bheidh raghaidh an ceann comhrimh no a ionadaí ar aghaidh leis an ainmniúchán san no leis an vótaíocht san pe'ca dhíobh é.
—(1) If and whenever any nomination of candidates or any poll shall be interrupted or obstructed by any riot or open violence the returning officer or any deputy returning officer shall adjourn the nomination or poll as the case may be until the following day, and if necessary shall further adjourn such nomination or poll until such interruption or obstruction shall have ceased when the returning officer or his deputy shall again proceed with the nomination or the poll as the case may be.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
—(1) Athghairmtear leis seo an méid d'fho-alt (1) d'alt 18 den Phríomh-Acht le n-a n-achtuítear go ndéanfar an vótaíocht i ngach cás i dtoghachán ghenerálta an chéad Luan nách luatha ná an seachtú lá tar éis an lae dheiridh chun ainmniúcháin do ghlaca, agus achtuítear leis seo ina ionad san gurb é lá a déanfar an vótaíocht i dtoghachán ghenerálta ná pé lá a cheapfidh an tAire agus nách luatha ná an séú lá ná nách déanaí ná an ceathrú lá déag tar éis an lae dheiridh chun ainmniúcháin do ghlaca, agus féadfidh an tAire lá eile do cheapa amhlaidh chun an vótaíocht do dhéanamh i ndáilcheanntair Phríomh-scoile seachas an lá a ceapfar amhlaidh chun an vótaíocht do dhéanamh i ngach dáilcheanntar eile.
—(1) So much of sub-section (1) of section 18 of the Principal Act as enacts that at a general election the poll shall in all cases be held on the first Monday not being earlier than the seventh day after the last day for receiving nominations is hereby repealed, and in lieu thereof it is hereby enacted that at a general election the poll shall be held on such day not being earlier than the sixth nor later than the fourteenth day after the last day for receiving nominations as the Minister shall appoint, and the Minister may so appoint a different day for the holding of the poll in University constituencies from that so appointed for the holding of the poll in all other constituencies.
Number 21 of 1927: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1927
(g) ag aon chúirt ghenerálta féadfaidh an Cathaoirleach a bheidh i gceannas na cúirte generálta san, no naonúr eile ar a laighead a bheidh cáilithe chun vótála agus a bheidh i láthair i bpearsain, a éileamh go vótálfadh na baill den Bhanc a bheidh cáilithe chun vótála ag cúirteanna generálta agus má héilítear vótáil go cuibhe déanfar í ar pé slí agus i pé am agus áit ordóidh an Cathaoirleach, agus tuigfear gurb é tora na vótála rún na cúirte generálta ag ar héilíodh an vótáil, agus
( g ) at any general court a poll of the members of the Bank qualified to vote at general courts may be demanded by the Chairman presiding at such general court or by at least nine other persons qualified to vote and personally present and if a poll is duly demanded it shall be taken in such manner and at such time and place as the Chairman shall direct and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the general court at which the poll was demanded, and
1929-PRA-004
(3) Más rud é, tar éis don cheann chomhrimh toghachán do chur ar athló chun vótaíocht do dhéanamh, go bhfaighidh duine de sna hiarrthóirí bheidh ainmnithe bás roimh an lá chun páipéirí ballóide do thabhairt amach, déanfaidh an ceann comhrimh, ar bheith deimhnitheach dó go bhfuair an duine sin bás, an vótaíocht d'fhreasordú agus, leis sin, tosnófar as an nua na himeachta uile bhaineann leis an toghachán agus, chun na críche sin, ceapfaidh an tAire, le hordú, laetheanta nua chun ainmniúcháin do ghlacadh agus chun páipéirí ballóide do thabhairt amach agus lá agus uair nua chun na vótaíochta do chríochnú, ach sa toghachán nua san ní gá aon ainmniúchán nua maidir le haon iarrthóir a bhí ainmnithe le linn na vótaíochta d'fhreas-ordú.
(3) If, after the adjournment of an election by the returning officer for the purpose of taking a poll, one of the candidates nominated dies before the day for the issue of ballot papers, the returning officer shall, upon being satisfied of the fact of such death, countermand the poll and thereupon all the proceedings with reference to the election shall be commenced afresh and for that purpose the Minister shall by order appoint new days for receiving nominations and for the issue of ballot papers and a new day and hour for the close of the poll, but in such fresh election no fresh nomination shall be necessary in respect of any candidate who stood nominated at the time of the countermand of the poll.
Number 30 of 1937: SEANAD ELECTORAL (UNIVERSITY MEMBERS) ACT, 1937
—I gcás ina nglacfar vótaíocht in aon cheann de na toghcháin áitiúla i dtogh-limistéar áirithe agus go nglacfar vótaíocht freisin sa toghchán Dála, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas maidir leis an vótaíocht chéadluaite agus leis an vótaíocht sa toghchán Dála mar a ghlacfar vótaíocht sa togh-límistéar sin:
—Where a poll is taken at any of the local elections in a particular electoral area and a poll is also taken at the Dáil election, the following provisions shall have effect in relation to the first-mentioned poll and the poll at the Dáil election as taken in that electoral area:
Number 14 of 1960: ELECTIONS ACT, 1960
iarratas i scríbhinn á iarraidh air gan dul ar aghaidh leis an toghchán, déanfaidh sé, chun a fhionnadh an bhfuil nó nach bhfuil tromlach na ndaoine atá i dteideal vótáil sa toghchán i bhfabhar dul ar aghaidh leis an toghchán, a shocrú go dtógfar láithreach vótaíocht faoin alt seo (is vótaíocht dá ngairtear “réamhvótaíocht” san Acht seo) agus lá, nó tréimhse is faide ná lá amháin ach nach faide ná cúig lá, a cheapadh arb é an lá nó an tréimhse laethanta, cibé acu é, is luaithe chun an vótaíocht a thógáil.
an application in writing requesting him not to proceed with the election, for the purposes of ascertaining whether or not a majority of those entitled to vote at the election is in favour of proceeding further with the election he shall arrange forthwith for the taking of a poll under this section (which poll is in this Act referred to as a "preliminary poll") and appoint either a day, or a period of more than one but not more than five days, which shall be the earliest day or period of days, as the case may be, for the taking of the poll.
Number 6 of 1977: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1977
iarratas i scríbhinn á iarraidh air gan dul ar aghaidh leis an toghchán, déanfaidh sé, chun a fhionnadh an bhfuil nó nach bhfuil tromlach na ndaoine atá i dteideal vótáil sa toghchán i bhfabhar dul ar aghaidh leis an toghchán, a shocrú láithreach go dtógfar vótaíocht (is vótaíocht dá ngairtear “réamhvótaíocht” san Acht seo) agus lá, nó tréimhse is faide ná lá amháin ach nach faide ná tríocha lá, a cheapadh arb é an lá é nó arb í an tréimhse laethanta í, de réir mar a bheidh, is luaithe chun an réamhvótaíocht a thógáil.
an application in writing requesting him not to proceed with the election, for the purposes of ascertaining whether or not a majority of those entitled to vote at the election is in favour of proceeding further with the election he shall arrange forthwith for the taking of a poll (which poll is in this Act referred to as a "preliminary poll") and appoint either a day, or a period of more than one but not more than thirty days, which shall be the earliest day or period of days, as the case may be, for the taking of the preliminary poll.
Number 13 of 1988: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1988
iarratas i scríbhinn á iarraidh air gan dul ar aghaidh leis an toghchán, déanfaidh sé, chun a fhionnadh an bhfuil nó nach bhfuil tromlach na ndaoine atá i dteideal vótáil sa toghchán i bhfabhar dul ar aghaidh leis an toghchán, a shocrú go dtógfar láithreach vótaíocht faoin alt seo (is vótaíocht dá ngairtear “réamhvótaíocht” san Acht seo) agus lá, nó tréimhse is faide ná lá amháin ach nach faide ná tríocha lá, a cheapadh arb é an lá nó an tréimhse laethanta, cibé acu é, is luaithe chun an vótaíocht a thógáil.
an application in writing requesting him not to proceed with the election, for the purposes of ascertaining whether or not a majority of those entitled to vote at the election is in favour of proceeding further with the election he shall arrange forthwith for the taking of a poll under this section (which poll is in this Act referred to as a preliminary poll") and appoint either a day, or a period of more than one but not more than thirty days, which shall be the earliest day or period of days, as the case may be, for the taking of the poll.
Number 13 of 1988: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1988
(4) Tar éis don cheann comhrimh toghachán do chur ar ath-ló chun vótaíocht do thógaint, má éagann duine de sna hiarrthóirí a hainmníodh sara dtosnóidh an vótaíocht déanfidh an ceann comhrimh, ar é do bheith deimhnitheach gur éag an duine sin, fógra na vótaíochta do chur ar ceal agus tosnófar as an nua na himeachta go léir a bhaineann leis an dtoghachán, agus sa toghachán nua san ceapfar na laethanta is déanaí chun ainmniúcháin do ghlaca agus an lá i gcóir na vótaíochta ar an gcuma a foráltar san Acht so i gcóir toghacháin chorra, agus chun na críche sin tuigfear go bhfuair an ceann comhrimh an rit an lá a tugadh cruthúnas do ar bhás an iarrthóra san, ach in aon toghachán nua den tsórt san ní bheidh gá le hainmniú nua ar aon iarrthóir a bhí ainmnithe nuair a cuireadh an vótaíocht ar ceal.
(4) If after the adjournment of an election by the returning officer for the purpose of taking a poll one of the candidates nominated shall die before the poll has commenced, the returning officer shall, upon being satisfied of the fact of such death, countermand the notice of the poll, and all the proceedings with reference to the election shall be commenced afresh, and in such fresh election the last days for receiving nominations and the day for the poll shall be fixed in the manner provided by this Act for the case of a bye-election, and for that purpose the writ shall be deemed to have been received by the returning officer on the day on which proof was given to him of the death of such candidate, but in such fresh election no fresh nomination shall be necessary in respect of any candidate who stood nominated at the time of the countermand of the poll.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
(b) eisiúint na gcártaí ballóide.
(b) issue of polling cards.
Statutory Instruments: 1980
(o) stáiseanóireacht sna stáisiúin vótaíochta,
(o) stationery at polling stations.
Statutory Instruments: 1980
CÁRTA VÓTAÍOCHTA.
POLLING CARD
Statutory Instruments: 1978
Lá vótaíochta.........................................................
Polling day.........................................................
Statutory Instruments: 1978
COIMEÁD AN CÁRTA SEO GO CÚRAMACH MAR THREOIR AN LÁ VÓTAIOCHTA
KEEP THIS CARD CAREFULLY FOR REFERENCE ON POLLING DAY.
Statutory Instruments: 1978
ÚDARÚ CHUN VÓTÁIL AG STÁISIÚN VÓTAÍOCHTA EILE.
AUTHORISATION TO VOTE AT ALTERNATIVE POLLING STATION
Statutory Instruments: 1978
Ceantar Vótaiocnta
Polling District
Statutory Instruments: 1978
Ceantar Vótaíochta
Polling District .........................................................
Statutory Instruments: 1978
Stáisiún Vótaiochta Uimh.
Polling Station No. ........................................
Statutory Instruments: 1978
(n) stáiseanóireacht sna stáisiúin vótaíochta.
( n ) stationery at polling stations
Statutory Instruments: 1981
| Taighde margaidh agus pobalbhreitheanna
| Market research and public opinion polling
Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates
(c) Is é nó is í an ceann comhairimh a dhéanfaidh oifigigh cheannais ag an vótaíocht agus cléirigh vótaíochta a cheapadh.
(c) Presiding officers at the poll and polling clerks shall be appointed by the returning officer.
INLAND FISHERIES ACT 2010
2° Ní foláir do Dháil Éireann teacht le chéile taobh istigh de thríocha lá ón lá vótála sin.
2° Dáil Éireann shall meet within thirty days from that polling day.
CONSTITUTION OF IRELAND 1937
Ordathacht do chimeád i stáisiúin vótaíochta.
Keeping of order in polling stations.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
—(1) Beidh sé de dhualgas ar an gcomhairle a íocfaidh costaisí clárathachta an oifigigh chlárathachta an chontae riaracháin no an chontae-bhuirg, pe'ca aca é, do roinnt ina ceanntair vótaíochta, agus áiteanna vótaíochta do cheapa i gcóir na gceanntar vótaíochta ar chuma a thabharfaidh do gach toghthóir sa chontae no sa bhuirg pé cothrom réasúnta chun vótála is féidir a thabhairt sa chás.
—(1) It shall be the duty of the council by which the registration expenses of the registration officer are paid to divide the administrative county or county borough as the case may be into polling districts, and to appoint polling places for the polling districts in such manner as to give to all electors in the county or borough such reasonable facilities for voting as are practicable in the circumstances.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
(4) Láithreach tar éis rithte an Achta so déanfaidh an t-Aire um Rialtas Áitiúil rialacha i gcóir an fheidhmiúcháin a dhéanfaidh na comhairlí roimh-ráite ar na comhachta roinnteacháin agus ceapacháin roimh-ráite agus laistigh de shé seachtaine tar éis déanamh na rialacha san déanfaidh gach comhairle, 'na mbeidh na comhachta san aici, na comhachta roimh-ráite d'fheidhmiú tríd an chontae riaracháin no an chontae-bhuirg, pe'ca dhíobh é, do roinnt ina ceanntair vótaíochta den tsort san roimhráite agus tríd na háiteanna vótaíochta san roimh-ráite do cheapa, agus má theipeann ar aon chomhairle aon roinnt agus ceapa den tsórt san roimh-ráite do dhéanamh laistigh den sé seachtaine sin, no má dhineann aon chomhairle den tsórt san laistigh den sé seachtaine sin, aon roinnt no ceapa den tsórt san, agus, laistigh de dhá seachtain tar éis déanamh an ní sin, más rud é ná déanfaidh an t-Aire um Rialtas Áitiúil daingniú air, maille le hatharú air no gan atharú air, féadfaidh an t-Aire roimh-ráite féin an chontae riaracháin no an chontae-bhuirg sin do roinnt ina ceanntair vótaíochta agus áiteanna vótaíochta do cheapa dhi fé mar is oiriúnach leis.
(4) The Minister for Local Government shall immediately after the passing of this Act make rules for the exercise by the councils aforesaid of the powers of division and appointment aforesaid and every council in which such powers are vested shall within six weeks after the making of such rules exercise the powers aforesaid by dividing the administrative county or county borough as the case may be into such polling districts as aforesaid and appointing such polling places as aforesaid, and if any council does not make any such division and appointment as aforesaid within such six weeks, or if any such division or appointment made by any such council within such six weeks is not confirmed with or without modification by the Minister for Local Government within two weeks after the same is made the Minister aforesaid may himself make such division into polling districts and appointment of polling places in respect of such administrative county or county borough as he shall think fit.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
(7) Ní tabharfar toghachán fé cheist toisc aon nea-chó-líona ar fhorálacha an ailt seo ná toisc aon neamh-fhuirmeáltacht i dtaobh ceanntracha vótaíochta no áiteanna vótaíochta.
(7) An election shall not be questioned by reason of any non-compliance with the provisions of this section or any informality relative to polling districts or polling places.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
Is do réir ceanntracha vótaíochta a déanfar suas gach liost den tsórt san.
Every such list shall be made up according to polling districts.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
Déanfar aon duine den tsórt do leigint isteach chun vótáil san áit vótaíochta san dá réir sin.
Any such person shall be admitted to vote at such polling place accordingly.
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
Lógó gaois.ie
gaois.ie