Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (17)
Tuarascáil ón gComhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan ar Chomhaontuithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach agus Mí-úsáid Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a Chomhrac agus Comhoibriú maidir le Dul i nGleic le Coireacht.
REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN'S RIGHTS ON AGREEMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING AND ABUSE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND CO-OPERATION IN FIGHTING CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire ar chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí agus Réamhtheachtaithe, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a chomhrac.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION ON COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS AND PRECURSORS, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire ar chomhoibriú maidir le gáinneáil aindleathach drugaí agus réamhtheachtaithe, sciúradh airgid, coireacht eagraithe, gáinneáil ar dhaoine, sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile arna shíniú i mBaile Átha Cliath an 31 Eanáir, 2002 agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Feabhra, 2002.
THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS AND PRECURSORS, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME WHICH WAS SIGNED IN DUBLIN ON 31ST JANUARY, 2002 AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST FEBRUARY, 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Cipire ar chomhoibriú maidir le gáinneáil aindleathach drugaí, sciúradh airgid, coireacht eagraithe, gáinneáil ar dhaoine, sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile a chomhrac a síníodh i mBaile Átha Cliath an 8 Márta, 2002 agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.
THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME WHICH WAS SIGNED IN DUBLIN ON 8TH MARCH, 2002 AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
7) Sraith Conarthaí, 9/2001. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach agus Mí-úsáid Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a Chomhrac
7) TREATY SERIES, 9/2001. AGREEMENT BETWEEN THE GOVT. OF IRELAND & THE GOVT. OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING & ABUSE OF NARCOTIC DRUGS & PSYCHOTROPIC SUBSTANCES.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí agus Réamhtheachtaithe, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a Chomhrac.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS AND PRECURSORS, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Bulgáire ar chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí agus Réamhtheachtaithe, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a chomhrac.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS AND PRECURSORS, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Cipire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a Chomhrac.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Cipire ar chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus Coireacht Thromchúiseach eile a chomhrac.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na Cipire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hUngáire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile a chomhrac.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar chomhoibriú maidir le gáinneáil aindleathach agus mí-úsáid drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha a chomhrac.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING AND ABUSE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Comhaontú maidir le Gáinneáil Aindleathach ar Muir, lena ndéantar Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a chur chun feidhme. Strasbourg, 31/01/1995.
AGREEMENT ON ILLICIT TRAFFIC BY SEA, IMPLEMENTING ARTICLE 17 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES. STRASBOURG, 31/01/1995.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Bille um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil Aindleathach ar Muir), 2000 do thabhairt éifeacht do Chomhaontú Chomhairle na hEorpa ar Gháinneáil Aindleathach ar Muir lena ndéantar Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a chur chun feidhme, do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil, 1994, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.
CRIMINAL JUSTICE (ILLICIT TRAFFIC BY SEA) BILL, 2000 TO GIVE EFFECT TO THE COUNCIL OF EUROPE AGREEMENT ON ILLICIT TRAFFIC BY SEA IMPLEMENTING ARTICLE 17 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, TO AMEND THE CRIMINAL JUSTICE ACT, 1994, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tairiscint maidir leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise ar chomhoibriú maidir le gáinneáil aindleathach a chomhrac.
MOTION RE: AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí, 16/2001. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hUngáire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile a chomhrac.
TREATY SERIES, 16/2001. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí, 16/2001. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Phoblacht na hUngáire ar Chomhoibriú maidir le Gáinneáil Aindleathach Drugaí, Sciúradh Airgid, Coireacht Eagraithe, Gáinneáil ar Dhaoine, Sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach eile.
TREATY SERIES, 16/2001. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON CO-OPERATION IN COMBATING ILLICIT DRUG TRAFFICKING, MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME, TRAFFICKING IN PERSONS, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIME.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie