Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (2)
Treoir 75/440/CEE an 16 Meitheamh 1975 ón gComhairle maidir leis an gcáilíocht nach foláir a bheith in uisce dromchla atá beartaithe le haghaidh astógála uisce óil sna Ballstáit
Council Directive 75/440 EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010
Leis an Treoir (AE) 2016/1148 maidir le slándáil gréasán agus faisnéise, leagadh síos ceanglais maidir leis na hinniúlachtaí náisiúnta i réimse na cibearshlándála, bunaíodh na chéad sásraí chun comhar straitéiseach agus oibríochtúil a fheabhsú idir na Ballstáit, agus tugadh isteach oibleagáidí maidir le bearta slándála agus fógraí faoi theagmhais i réimsí áirithe atá ríthábhachtach don gheilleagar agus don tsochaí amhail fuinneamh, iompar, soláthair agus dáilte uisce óil, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, cúram sláinte, an bonneagar digiteach mar aon le príomhsholáthraithe seirbhísí digiteacha (innill chuardaigh, seirbhísí néalríomhaireachta agus margaí ar líne).
Directive (EU) 2016/1148 put in place requirements concerning national capabilities in the field of cybersecurity, established the first mechanisms to enhance strategic and operational cooperation between Member States, and introduced obligations concerning security measures and incident notifications across sectors which are vital for the economy and society, such as energy, transport, drinking water supply and distribution, banking, financial market infrastructures, healthcare, digital infrastructure as well as key digital service providers (search engines, cloud computing services and online marketplaces).
Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Lógó gaois.ie
gaois.ie