Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (10686)
(ii) boinn, cásanna boinn, tráchtanna boinn idirmhalartacha, lamhnáin agus flapaí boinn, do rothaí de gach cineál.
(ii) tyres, tyre cases, interchangeable tyre treads, inner tubes and tyre flaps, for wheels of all kinds.
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
(ii) boinn, cásanna boinn, tráchtanna boinn idirmhalartacha, lamhnáin agus flapaí boinn, do rothaí de gach cineál.
(ii) tyres, tyre cases, interchangeable tyre treads, inner tubes and tyre flaps, for wheels of all kinds.
AN tACHT AIRGEADAIS 2010
(xxv) boinn, cásanna boinn, tráchta boinn idirmhalartacha, tiúbanna agus flapaí boinn, do rothanna de gach cineál;
(xxv) tyres, tyre cases, interchangeable tyre treads, inner tubes and tyre flaps, for wheels of all kinds;
Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972
(xxv) boinn, cásanna boinn, tráchta boinn idirmhalartacha, lamhnáin agus flapaí boinn, do rothaí de gach cineál;
(xxv) tyres, tyre cases, interchangeable tyre treads, inner tubes and tyre flaps, for wheels of all kinds;
Uimhir 16 de 1976: AN tACHT AIRGEADAIS, 1976
(II) boinn, cásanna boinn, tráchtanna boinn idirmhalartacha, lamhnáin agus flapaí boinn, do rothaí de gach cineál;
(II) tyres, tyre cases, interchangeable tyre treads, inner tubes and tyre flaps, for wheels of all kinds;
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
sainmhíniú níos beaichte ar na saintréithe fisiciúla agus ar na ceanglais feidhmíochta nach mór a bheith ag bonn chun é a shainmhíniú mar "bonn úsáide speisialta", "bonn gairmiúil eisbhóthair", "bonn treisithe", "bonn breisualaigh", "bonn sneachta", "bonn spártha úsáide sealadaí T-chineáil" nó "bonn tarraingthe" i gcomhréir le pointí 8 go 13 den dara mír d’Airteagal 3;
a more precise definition of the physical characteristics and performance requirements a tyre must fulfil to be defined as "special use tyre", "off-road professional tyre", "reinforced tyre", "extra load tyre", "snow tyre", "T-type temporary-use spare tyre" or "traction tyre" in accordance with points 8 to 13 of the second paragraph of Article 3;
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
sainiú níos beaichte a dhéanamh ar na saintréithe nach mór a bheith ag bonn chun go bhféadfar é a shainiú mar "bonn úsáide speisialta", "bonn gairmiúil eisbhóthair", "bonn treisithe", "bonn breisualaigh", "bonn sneachta", "bonn spártha úsáide sealadaí T-chineáil" nó "bonn tarraingthe";
to define more precisely the characteristics a tyre must fulfil to be defined as "special use tyre", "off-road professional tyre", "reinforced tyre", "extra load tyre", "snow tyre", "T-type temporary-use spare tyre" or "traction tyre";
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
priacal boinn, lena n-áirítear an dá priacal boinn a leanas araon;
basis risk, including both of the following:
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Páirteanna de choisbheart (lena n-áirítear uachtair cheangailte nó neamhcheangailte le boinn seachas boinn sheachtracha);
Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles);
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Boinn (seachas boinn óir), nach airgead dlíthairgthe
Coin (other than gold coin), not being legal tender
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Boinn atráchta nó chaite aeir, as rubar; boinn sholadacha nó chúisín, tráchta boinn idirmhalartaithe agus flapaí boinn, as rubar
Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Boinn atráchta nó chaite aeir, as rubar; boinn sholadacha nó chúisín, tráchta boinn idirmhalartaithe agus flapaí boinn, as rubar
Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber:
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
(B) boinn, cásanna boinn, tráchtanna boinn idirmhalartacha, lamhnáin agus flapaí boinn, do rothaí de gach cineál, nó
(B) tyres, tyre cases, interchangeable tyre treads, inner tubes and tyre flaps, for wheels of all kinds, or
Uimhir 10 de 1985: AN tACHT AIRGEADAIS, 1985
(i) ar bhonn beo, ar bhonn iarchurtha nó ar bhonn beo agus iarchurtha araon, agus
(i) on a live, deferred or both live and deferred basis, and
Uimhir 28 de 1999: AN tACHT CRAOLACHÁIN (TUAIRISCIÚ TEILIFÍSE MÓRÓCÁIDÍ), 1999
Bonn-nach bonn dlíthairgthe
Coin—not legal tender
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Bonn - nach bonn dlíthairgthe
Coin - not legal tender
Ionstraimí Reachtúla: 1981
ciallaíonn "bonn gairmiúil eisbhóthair" bonn úsáide speisialta a úsáidtear go príomha i ndiandálaí eisbhóthair;
"off-road professional tyre" means a special use tyre primarily used in severe off-road conditions;
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
meascáin ina bhfuil bonn aispeiste nó bonn aispeiste agus charbónáit mhaignéisiam;
mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
meascáin ina bhfuil bonn aispeiste nó bonn aispeiste agus carbónáit maignéisiam
mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Ailt 20 (bonn measúnachta) agus 21 (bonn barúlach measúnachta) den Acht Airgeadais, 1974 , do scor.
Cesser of sections 20 (basis of assessment) of Finance Act, 1974 .
Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980
Aerbhoinn atráchtaithe nó athláimhe as rubar, boinn sholadacha nó chúisín, tráchta boinn agus flapaí boinn, as rubar
Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Ar iarratas ón monaróir, ní dhéanfar na tástálacha le boinn tarraingthe, le boinn úsáide speisialta nó boinn sneachta mar a shainítear iad i mír 2 de Rialachán UNECE Uimh.117.
At the request of the manufacturer, the tests shall not be done with traction tyres, special use tyres or snow tyres, as defined in paragraph 2 of UNECE Regulation No117.
Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014
Ar iarratas ón monaróir, ní dhéanfar na tástálacha le boinn tarraingthe, le boinn úsáide speisialta nó boinn sneachta mar a shainítear iad i mír 2 de Rialachán UNECE Uimh.117.
At the request of the manufacturer, the tests shall not be done with traction tyres, special use tyres or snow tyres, as defined in paragraph2 of UNECE Regulation No 117.
Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
(xiii) leathar boinn agus uachtair de chineál a sholáthraítear le haghaidh coisbheart a mhonarú agus a dheisiú, agus freisin boinn, sála agus boinn istigh d'ábhar ar bith;
(xiii) sole and upper leather of a kind supplied for the manufacture and repair of footwear, and also soles, heels and insoles of any material;
Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972
(xix) leathar boinn agus uachtair de chineál a sholáthraítear le haghaidh coisbheart a mhonarú agus a dheisiú agus freisin boinn, sála agus boinn istigh d'ábhar ar bith;
(xix) sole and upper leather of a kind supplied for the manufacture and repair of footwear, and also soles, heels and insoles of any material;
Uimhir 19 de 1975: AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 1975
(xix) leathar boinn agus uachtair de chineál a sholáthraítear le haghaidh coisbheart a mhonarú agus a dheisiú, agus freisin boinn, sála agus boinn istigh d'ábhar ar bith;
(xix) sole and upper leather of a kind supplied for the manufacture and repair of footwear, and also soles, heels and insoles of any material;
Uimhir 16 de 1976: AN tACHT AIRGEADAIS, 1976
(ix) leathar boinn agus uachtair de chineál a úsáidtear de ghnáth chun coisbheart a mhonarú agus a dheisiú, agus freisin boinn, sála agus boinn istigh d'ábhar ar bith;
(ix) sole and upper leather of a kind normally used for the manufacture and repair of footwear, and also soles, heels and insoles of any material;
Uimhir 10 de 1985: AN tACHT AIRGEADAIS, 1985
Bunaítear leibhéal ranníocaíochta gach Ballstáit ar leibhéil a mboinn CBL agus ar a OIN.
The level of the contribution of each Member State is based on the levels of their VAT base and their GNI.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
An t-íos-trastomhas i mboinn coilíneachtaí
Minimum basal diameter of colonies
Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)
I gcás bonn sneachta, bonn breisualaigh nó bonn treisithe, nó i gcás aon teaglama de na haicmithe sin, méadófar na teorainneacha thuasluaite de 1 dB(A).
For snow tyres, extra load tyres or reinforced tyres, or any combination of these classifications, the above limits shall be increased by 1 dB(A).
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
- nósanna imeachta meastacháin staidrimh, ar bhonn samplaí nó ar bhonn meastóirí a bhaineann le dramhaíl, nó
- statistical estimation procedures on the basis of samples or waste-related estimators, or
Rialachán (CE) Uimh. 221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 maidir le staidreamh dramhaíola, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
(b) an ceadúnas Comhphobail a tharraingt siar ar bhonn sealadach nó ar bhonn buan.
(b) temporary or permanent withdrawal of the Community licence.
Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)
(e) an ceadúnas Comhphobail a tharraingt siar ar bhonn sealadach nó ar bhonn buan.
(e) withdrawing, temporarily or permanently, the Community licence.
Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)
an bhfuil neamhspleáchas, ar bhonn reachtúil agus ar bhonn airgeadais, ag an institiúid,
the institution has statutory and financial independence,
Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle
Soláthrófar tuartha eisíocaíochtaí ar bhonn bliantúil nó, i gcás inarb iomchuí, ar bhonn leathbhliantúil.
Disbursement forecasts are to be provided on an annual or, where appropriate, on a semi-annual basis.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Soláthrófar tuartha eisíocaíochtaí ar bhonn bliantúil nó, i gcás inarb iomchuí, ar bhonn leathbhliantúil.
Disbursement forecasts are to be provided on an annual, or where appropriate on a semi-annual, basis.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Soláthrófar tuartha eisíocaíochtaí ar bhonn bliantúil nó, i gcás inarb iomchuí, ar bhonn leathbhliantúil.
Disbursement forecasts are to be provided on an annual, or where appropriate on a semi-annual, basis.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Tugtar taifeadadh ar bhonn fabhraithe, seachas ar bhonn airgid, ar an modh taifeadta sin.
This is recording on an accruals basis, as opposed to a cash basis.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is féidir iad a chur ar fáil ar bhonn míosúil ar bhonn deonach.
They may be provided at monthly intervals on a voluntary basis.
Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Ní sholáthróidh an t-údarás cineálcheadaithe seirbhísí comhairliúcháin ar bhonn tráchtála ná ar bhonn iomaíoch.
The type-approval authority shall not provide consultancy services on a commercial or competitive basis.
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Soláthrófar tuartha eisíocaíochtaí ar bhonn bliantúil nó, i gcás inarb iomchuí, ar bhonn leathbhliantúil.
Disbursement forecasts shall be provided on an annual, or where appropriate on a semi-annual, basis.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Modheolaíochtaí, samhlacha agus príomh-bhoinn tuisceana rátála
Methodologies, models and key rating assumptions
Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
(ii) tabharfar aghaidh iontu ar ghnéithe costais uile an bhoinn costais náisiúnta nó an bhoinn costais don bhloc feidhme aerspáis;
(ii) address all cost components of the national or functional airspace block cost base;
Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú
(f) ráthófar trédhearcacht an bhoinn costais maidir le muirir.
(f) transparency of the cost-base for charges shall be guaranteed.
Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú
I gcás gach catagóra eile de bhoinn C2 agus C3, ceadófar 1 dB(A) breise do bhoinn sneachta.
For all other categories of C2 and C3 tyres, an additional 1 dB(A) shall be allowed for snow tyres.
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Ceadófar 2 dB(A) breise i gcás bonn sneachta i gcatagóir C2 de bhoinn tarraingthe.
An additional 2 dB(A) shall be allowed for snow tyres in the C2 traction tyre category.
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Boinn aicme C1 a mhéid a bhaineann le leithead ainmniúil theascán an bhoinn a tástáladh:
Class C1 tyres, with reference to the nominal section width of the tyre that has been tested:
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
rialacha a bhunú maidir leis an nós imeachta chun an leibhéal torainn ó bhoinn a chinneadh;
to establish rules on the procedure for the determination of noise levels of tyres;
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Ciallaíonn caidhpeáil an bhoinn mheasúnaithe CBL, má sháraíonn bonn measúnaithe CBL Ballstáit céatadán áirithe de bhonn measúnaithe OIN an Bhallstáit sin, ní chuirtear an glaoráta CBL i bhfeidhm i leith an bhoinn mheasúnaithe CBL ach cuirtear i bhfeidhm é i leith chéatadán deireanach an bhoinn mheasúnaithe OIN.
The capping of the VAT base means that, if the VAT base of a Member State exceeds a given percentage of this Member State's GNI assessment base, then the VAT rate of call is not applied to the VAT base but to the latter percentage of the GNI assessment base.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cóimeálacha uachtar greamaithe de bhoinn istigh nó de chomhpháirteanna eile boinn, ach gan aon bhonn seachtrach
Assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components, but without outer soles
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Ar bhoinn
On tyres
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
an nuáil, an comhar agus forbairt an bhoinn eolais a chothú i limistéir thuaithe;
fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas;
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005
méid an bhoinn rotha agus imlíne iarbhír na mbonn.
the tyre size and the actual circumference of the tyres.
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
bucram agus fabraicí teicstíle righnithe comhchosúla de chineál a úsáidtear do bhoinn hataí
buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations
Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
Fabraicí teicstíle rubaraithe, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, gan iad siúd do bhoinn a áireamh
Rubberised textile fabric, not knitted or crocheted, excluding those for tyres
Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal seachas i gcás cóimeálacha d'uachtair atá greamaithe de bhoinn istigh nó de chomhpháirteanna eile de bhoinn faoi cheannteideal 6406
Manufacture from materials of any heading except for assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Fabraicí teicstíle rubaraithe, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, gan iad siúd do bhoinn a áireamh
Rubberised textile fabric, not knitted or crocheted, excluding those for tyres
Rialachán (AE) 2017/354 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
An dleacht ar bhoinn tarraicire thalmhaíochta d'athrú.
Variation of duty on agricultural tractor tyres.
Uimhir 15 de 1954: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1954
An dleacht ar bhoinn inmheánacha do bhróga agus bróga ísle agus coisbheart eile.
The duty on inside soles for boots, shoes and other footwear.
Uimhir 22 de 1954: AN tACHT AIRGEADAIS, 1954
Deireadh a theacht le dleachtanna máil ar bhoinn rubair agus ar cheadúnas monaróra boinn rubair.
74. Termination of excise duties on tyres and tyre manufacturer's licence.
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
Deireadh a theacht le dleachtanna máil ar bhoinn rubair agus ar cheadúnas monaróra boinn rubair.
Termination of excise duties on tyres and tyre manufacturer's licence.
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
(3) Ní dhéanfar na dleachtanna máil ar bhoinn rubair a fhorchuirtear le—
(3) The duties of excise on tyres imposed by—
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
Beidh marc cineálcheadaithe ar bhoinn.
Tyres shall bear a type-approval mark.
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Beidh marc cineálcheadaithe ar bhoinn.
Tyres shall bear type-approval mark.
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Beidh marc cineálcheadaithe 'E' ar bhoinn.
Tyres shall bear an ‘E’ type-approval mark.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin
ciallaíonn "bonn spártha úsáide sealadaí T-chineáil" bonn spártha le haghaidh úsáide sealadaí atá deartha le haghaidh úsáide ag brúnna teannta atá níos airde ná na brúnna teannta atá bunaithe i gcomhair bonn caighdeánach agus bonn treisithe;
"T-type temporary-use spare tyre" means a temporary-use spare tyre designed for use at inflation pressures higher than those established for standard and reinforced tyres;
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (FAIREACHAS AR ALLMHAIRÍ ÁIRITHE BOINN GLUAISTEÁN), 1980.
EUROPEAN COMMUNITIES (SURVEILLANCE OF CERTAIN MOTOR CAR TYRE IMPORTS) REGULATIONS, 1980.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
folaíonn "cásanna bonn" cásanna dá ngairtear go coiteann boinn gan tiúb mar aon le boinn inséidte eile ach i gcás boinn inséidte eile den sórt sin, ní fholaíonn sé an t-earra dá ngairtear go coiteann an tiúb.
"tyre cases" includes what are commonly known as tubeless tyres as well as other inflatable tyres but, in the case of such other inflatable tyres, does not include what is commonly known as the tube.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna na mBonn
Beeing Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Boinn aeir áirithe do rothair nó do thrírothaigh.
Certain pneumatic tyres for bicycles or tricycles.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Boinn.
Medals.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
11-03 Boinn agus suaitheantais
11-03 Medals and badges
Ionstraimí Reachtúla: 1980
12-15 Boinn le haghaidh feithiclí
12-15 Tyres for vehicles
Ionstraimí Reachtúla: 1980
53.5% ar a laghad gan dul thar 61.5% ar an mbonn adhainte.
Not less than 53.5% and not more than 61.5% on the ignited basis.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
I leith frámaí barra (lena ngabhann boinn)
For bar frames (complete with foundations)
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Ar bhoiscíní (lena ngabhann boinn)
For sections (complete with foundations)
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
5.ACASTÓIRí, ROTHAÍ, BOINN, TUAILMÍOCHT
AXLES, WHEELS, TYRES, SUSPENSION.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Rothaí agus boinn
Wheels and tyres.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Boinn aeir áirithe do rothair nó do thrírothaigh.
Certain pneumatic tyres for bicycles or tricycles.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Boinn.
Medals.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Tá sé beartaithe ag na trí Institiúid comhoibriú lena chéile ar an mbonn seo a leanas:
The three institutions intend to cooperate on the following basis:
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Measfar go bhfuil an buiséad glactha go cinntitheach ar an mbonn sin.
The budget shall be deemed to be definitively adopted on this basis.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Boinn aicme C2 agus aicme C3 a mhéid a bhaineann le catagóir úsáide an réimse bonn:
Class C2 and C3 tyres, with reference to the category of use of the range of tyres:
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Comhlíonfaidh boinn aicme C1 na ceanglais seo a leanas:
Class C1 tyres shall meet the following requirements:
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Ceanglais a bhaineann le boinn i ndáil le fliuchghreim, friotaíocht rollta agus torann rollta
Requirements for tyres with regard to wet grip, rolling resistance and rolling noise
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Maidir le boinn C1, boinn C2 agus boinn C3 a monaraíodh roimh na dátaí atá leagtha i míreanna 5, 6, 9 agus 10 agus nach gcomhlíonann ceanglais Iarscríbhinn II, féadfar iad a dhíol go ceann tréimhse nach faide ná 30 mí ó na dátaí sin.
C1, C2 and C3 tyres that were manufactured prior to the dates set out in paragraphs 5, 6, 9 and 10 and which do not comply with the requirements of Annex II may be sold for a period not exceeding 30 months from those dates.
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
boinn atá feistithe le feistí breise chun airíonna tarraingthe a fheabhsú.
tyres fitted with additional devices to improve traction properties.
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
boinn spártha úsáide sealadaí T-chineáil;
T-type temporary-use spare tyres;
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
boinn a bhfuil a rátáil luais níos lú ná 80 km/h;
tyres whose speed rating is less than 80 km/h;
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Forálacha sonracha a bhaineann le boinn feithicle, suiteáil bonn agus córais faireacháin bhrú na mbonn
Specific provisions relating to vehicle tyres, installation of tyres and tyre pressure monitoring systems
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
boinn aicme C3 –
class C3 tyres —
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
boinn aicme C1 – boinn atá deartha go príomha i gcomhair feithiclí chatagóirí M1, N1, O1 agus O2;
class C1 tyres — tyres designed primarily for vehicles of categories M1, N1, O1 and O2;
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Aicmeofar boinn mar a leanas:
Tyres shall be classified as follows:
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Is iomchuí go leagfar amach ceanglais a bhaineann le sábháilteacht ghinearálta mótarfheithiclí agus feidhmíocht chomhshaoil na mbonn, toisc go bhfuil córais faireacháin bhrú na mbonn ar fáil ar córais iad lena bhfeabhsaítear sábháilteacht bonn agus feidhmíocht chomhshaoil na mbonn ag an am céanna.
It is appropriate to set out requirements regarding both the general safety of motor vehicles and the environmental performance of tyres, due to the availability of tyre pressure monitoring systems which enhance at the same time the safety and environmental performance of tyres.
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Feithicil a bhfuil boinn lochtacha nó chaite uirthi a úsáid
Using a vehicle with defective or worn tyres
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Feithicil a bhfuil boinn lochtacha nó chaite uirthi a úsáid
Using a vehicle with defective or worn tyres
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Feithicil a úsáid a bhfuil boinn lochtacha nó caite uirthi
Using a vehicle with defective or worn tyres
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002
Má úsáidtear coincheap an ghrúpa, déanfar substaintí a aicmiú agus a lipéadú ar an mbonn sin.
If the group concept is applied, substances shall be classified and labelled on this basis.
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Beidh na hathróga ionchuir ina mbonn réasúnta éifeachtach ag na réamhaisnéisí a a sholáthrófar.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
boinn;
tyres;
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Lógó gaois.ie
gaois.ie