Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (391)
(2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , arna leasú leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 28 de 1950) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1952 (Uimh. 20 de 1952) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú,) 1953 ( Uimh. 34 de 1953 ), leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1954 (Uimh. 34 de 1954) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1955 (Uimh. 24 de 1955) , agus leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú,) 1956 ( Uimh. 43 de 1956 ), a leasú tuilleadh trí “nó 1957 agus 1958” a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d'fho-alt (2) d'alt 17 díreach i ndiaidh “1956 agus 1957”.
(2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946), as amended by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 28 of 1950), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1952 (No. 20 of 1952), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1953 (No. 34 of 1953), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1954 (No. 34 of 1954), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1955 (No. 24 of 1955), and the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1956 (No. 43 of 1956), is hereby further amended by the insertion, in paragraph (g) of subsection (2) of section 11 and in paragraph (e) of subsection (2) of section 17, of "or 1957 and 1958" immediately after "1956 and 1957".
Uimhir 22 de 1957: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1957
(2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , arna leasú leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 28 de 1950) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1952 (Uimh. 20 de 1952) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1953 (Uimh. 34 de 1953) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1954 (Uimh. 34 de 1954), agus leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1955 (Uimh. 24 de 1955) , a leasú tuilleadh trí “nó 1956 agus 1957” a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d'fho-alt (2) d'alt 17 go díreach i ndiaidh “1955 agus 1956”.
(2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946), as amended by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 28 of 1950), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1952 (No. 20 of 1952), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1953 (No. 34 of 1953), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1954 (No. 34 of 1954), and the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1955 (No. 24 of 1955), is hereby further amended by the insertion, paragraph ( g ) of subsection (2) of section 11 and in paragraph (e) of subsection (2) of section 17, of "or 1956 and 1957" immediately after "1955 and 1956".
Uimhir 43 de 1956: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1956
AN tORDÚ OLAÍ PEITRILIAM (RIALÚ,AR SHOLATHAR AGUS DÁILEADH) (BUANÚ), 1980.
PETROLEUM OILS (CONTROL OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CONTINUANCE) ORDER, 1980.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú), 1980, is teideal don Ordú seo.
This Order may be cited as the Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) Order, 1980.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
AN tORDÚ OLAÍ PEITRILIAM (RIALÚ AR SHOLÁTHAR AGUS DÁILEADH) (BUANÚ) (UIMH.
PETROLEUM OILS (CONTROL OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CONTINUANCE) (NO. 2) ORDER, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
AN tORDÚ OLAÍ PEITRILIAM (RIALÚ AR SHOLÁTHAR AGUS DÁILEADH) (BUANÚ), 1981.
PETROLEUM OILS (CONTROL OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CONTINUANCE) ORDER, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú), 1981, is teideal don Ordú seo.
This Order may be cited as the Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) Order, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
AN tORDÚ OLAÍ PEITRILIAM (RIALÚ AR SHOLÁTHAR AGUS DÁILEADH) (BUANÚ) (UIMH.
PETROLEUM OILS (CONTROL OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CONTINUANCE) (NO. 2) ORDER, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
AN tORDÚ UM ACHT NA dTITHE, 1969 (BUANÚ) 1981.
HOUSING ACT, 1969 (CONTINUANCE) ORDER, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
An tOrdú um Acht na dTithe, 1969 (Buanú), 1981, is teideal don Ordú seo.
This Order may be cited as the Housing Act, 1969 (Continuance) Order, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Buanú oifigeach.
Continuance of officers.
AN tACHT UM SCÉIM NÁISIÚNTA DEARBHAITHE MAIRTEOLA, 2000
Buanú oifigeach.
Continuance of officers.
AN tACHT UM SCÉIM NÁISIÚNTA DEARBHAITHE MAIRTEOLA, 2000
Tosach Feidhme, Aisghairm agus Buanú 263.
Commencement, Repeals and Continuance
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000
ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922.
EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922
Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
Buanú na n-Achtanna atá sna Sceidil.
Continuance of Acts in Schedules.
Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
—Féadfar Acht um Buanú Dlithe atá ag dul in Eug, 1922 , do ghairm den Acht so.
—This Act may be cited as the Expiring Laws Continuance Act, 1922 .
Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
Lch. Roimhe Seo (ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922)
EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922) Previous (No. 5/1922:
Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
No. 5/1922: EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922
Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922
Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922
Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
No. 5/1922: EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922
Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922
ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923.
STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923
Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
Buanú Orduithe sa Chéad Sceideal.
Continuance of Orders in First Schedule.
Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
Buanú Orduithe sa Dara Sceideal.
Continuance of Orders in Second Schedule.
Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
Lch. Roimhe Seo (ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923)
STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923) Previous (No. 3/1923:
Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923
Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923
Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923
Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923
ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923.
STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923
Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
Buanú Orduithe an Chéad Sceidil.
Continuance of Orders in First Schedule.
Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
Buanú Orduithe an Dara Sceidil.
Continuance of Orders on Second Schedule.
Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
Lch. Roimhe Seo (ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923)
STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923) Previous (No. 16/1923:
Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
No. 16/1923: STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923
Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
No. 16/1923: STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923
Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
No. 16/1923: STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923
Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
Buanú ar shochair áirithe
Continuation of certain benefits.
Uimhir 20 de 1923: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1923
An t-Acht Arachais Sláinte Náisiúnta (Buanú Arachais), 1921, do leanúint i bhfeidhm.
Continuance of the National Health Insurance (Prolongation of Insurance) Act, 1921.
Uimhir 20 de 1923: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1923
ACHT GNÓTHAÍ LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924.
ELECTRICITY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1924
Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924
Buanú na nOrduithe a luaidhtear sa Sceideal.
Continuance of Orders in Schedule.
Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924
—(1) Féadfar an tAcht Gnótha Leictreachais (Buanú Eilithe), 1924, do ghairm den Acht so.
—(1) This Act may be cited as the Electricity Undertakings (Continuance of Charges) Act, 1924 .
Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924
Lch. Roimhe Seo (ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924)
Previous (No. 17/1924:
Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924
ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924
ELECTRICITY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1924) No. 17/1924:
Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924
Buanú ar Orduithe, & c., a dineadh fén Acht Sealadach.
Continuance of Orders, &c., made under Temporary Act.
Uimhir 25 de 1924: ACHT AN GHÁRDA SÍOCHÁNA, 1924
ACHT UM AN ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1924.
DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923 (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1924
Uimhir 38 de 1924: ACHT UM AN ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1924
Buanú an Phríomh-Achta agus Achta 1924.
Continuance of Principal Act and Act of 1924.
Uimhir 4 de 1925: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1925
Buanú ar aicsin agus ar chonnartha neachríochnuithe.
Continuance of pending actions and contracts.
Uimhir 5 de 1925: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925
ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925.
FIREARMS (TEMPORARY PROVISIONS) (CONTINUANCE) ACT, 1925
Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925
Buanú an Achta Shealadaigh.
Continuance of Temporary Act.
Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925
Buanú ar na rialacháin a dineadh agus ar na ceadúnaisí a tugadh amach fén Acht Sealadach.
Continuance of regulations made and licences issued under Temporary Act.
Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925
—Féadfar Acht na nArm Teine (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1925 , do ghairm den Acht so.
—This Act may be cited as the Firearms (Temporary Provisions) (Continuance) Act, 1925 .
Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925
ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925.
ENFORCEMENT OF LAW (OCCASIONAL POWERS) (CONTINUANCE) ACT, 1925
Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925
Buanú an Achta Shealadaigh.
Continuance of Temporary Act.
Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925
Buanú rialacha agus fuirmeacha a dineadh agus a horduíodh fén Acht Sealadach.
Continuance of rules and forms made and prescribed under Temporary Act.
Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925
—Féadfar an tAcht um Fheidhmiú Dlí (Comhachta Ocáideacha) (Buanú), 1925 , do ghairm den Acht so.
—This Act may be cited as the Enforcement of Law (Occasional Powers) (Continuance) Act, 1925 .
Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925
Buanú leathrannach ar Acht na nArm Teine (Forálacha Sealadacha), 1924 .
Partial continuance of Firearms (Temporary Provisions) Act, 1924 .
Uimhir 17 de 1925: ACHT NA nARM TEINE, 1925
Buanú ar an saoirse d'ioncum déarcaisí sa Bhreatain Mhóir agus i dTuaisceart Éireann.
Continuance of exemption of income of charities in Great Britain and Northern Ireland.
Uimhir 28 de 1925: ACHT AIRGID, 1925
Buanú ar an bPríomh-Acht
Continuance of Principal Act.
Uimhir 4 de 1926: ACHT DOCHTÚIREACHTA, 1926
Buanú arís ar an bPríomh-Acht ag an Ard-Chomhairle.
Further continuance of Principal Act by Executive Council.
Uimhir 4 de 1926: ACHT DOCHTÚIREACHTA, 1926
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1925.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1925.
Uimhir 9 de 1926: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1926
Buanú ar an bPríomh-Acht.
Continuance of Principal Act.
Uimhir 24 de 1926: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1926
Buanú sealadach ar shaoirsí áirithe o cháin phroifit chorparáide.
Temporary continuance of certain exemptions from corporation profits tax.
Uimhir 35 de 1926: ACHT AIRGID, 1926
Buanú arís ar an bPríomh-Acht ag an Ard-Chomhairle.
Further continuance of Principal Act by Executive Council.
Uimhir 2 de 1927: ACHT DOCHTÚIREACHTA, 1927
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1926.
Continue of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1926.
Uimhir 9 de 1927: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1927
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1927.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1927.
Uimhir 40 de 1927: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (UIMH. 2), 1927
Buanú an Achta um Gheall-chur, 1926 .
Continuance of the Betting Act, 1926 .
Uimhir 18 de 1928: ACHT UM GHEALL-CHUR, 1928
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Foralácha Sealadacha), 1923 go 1927.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Act 1923 to 1927.
Uimhir 2 de 1929: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929
Buanú Achta 1923.
Continuance of Act of 1923.
Uimhir 15 de 1929: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1929
Buanú an Achta um Gheall-Chur, 1926 .
Continuance of Betting Act, 1926 .
Uimhir 17 de 1929: ACHT UM GHEALL-CHUR, 1929
ACHT CÓIPCHIRT (BUANÚ), 1929.
COPYRIGHT (PRESERVATION) ACT, 1929
Uimhir 25 de 1929: ACHT CÓIPCHIRT (BUANÚ), 1929
—Féadfar an tAcht Cóipchirt (Buanú), 1929 , do ghairm den Acht so.
—This Act may be cited as the Copyright (Preservation) Act, 1929 .
Uimhir 25 de 1929: ACHT CÓIPCHIRT (BUANÚ), 1929
Buanú ar shaoirsí áirithe o cháin phroifit chorparáide.
Continuance of certain exemptions from corporation profits tax.
Uimhir 32 de 1929: ACHT AIRGID, 1929
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1929.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts 1923 to 1929.
Uimhir 6 de 1930: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1930
Buanú Achta 1923.
Continuance of the Act of 1923.
Uimhir 18 de 1930: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1930
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1930.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts 1923 to 1930.
Uimhir 2 de 1931: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1931
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1931.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1931.
Uimhir 52 de 1931: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (UIMH. 2), 1931
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1931.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1931.
Uimhir 3 de 1933: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1933
Buanú ceart ball aistrithe chun sochar breise.
Continuance of rights to additional benefits of transferred members.
Uimhir 13 de 1933: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1933
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1933.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1933.
Uimhir 10 de 1934: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1934
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1934.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1934.
Uimhir 26 de 1934: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1934
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1934.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1934.
Uimhir 11 de 1935: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1935
Buanú an Phríomh-Achta.
Continuance of the Principal Act.
Uimhir 33 de 1935: ACHT IASCAIGH (UISCÍ TAOIDE) (LEASÚ), 1935
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1935.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1935.
Uimhir 3 de 1936: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1936
(d) ré, buanú, athnuachaint, agus scur an chonnartha san;
( d ) the duration, continuation, renewal, and termination of such contract;
Uimhir 36 de 1936: ACHT UM OILEÁIN ÁRANN (IOMPAR), 1936
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1936.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1936.
Uimhir 6 de 1937: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA),1937
Buanú an Phríomh-Achta.
Continuance of the Principal Act.
Uimhir 34 de 1937: ACHT IASCAIGH (UISCÍ TAOIDE) (LEASÚ), 1937
Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924.
Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924.
Uimhir 41 de 1937: ACHT FÓRSAÍ COSANTA, 1937
Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1937.
Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1937.
Uimhir 8 de 1938: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1938
Acht um Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924.
Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924.
Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940
ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1940. [An tiontódh oifigeamhail.]
EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1940
Uimhir 18 de 1940: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1940
—Féadfar an tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1940 , do ghairm den Acht so.
—This Act may be cited as the Emergency Powers (Continuance) Act, 1940 .
Uimhir 18 de 1940: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1940
ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ) , 1941. [An tionntódh oifigeamhail.]
EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1941
Uimhir 16 de 1941: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1941
An tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1940 , d'athghairm.
Repeal of the Emergency Powers (Continuance) Act, 1940 .
Uimhir 16 de 1941: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1941
—Féadfar an tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1941 , do ghairm den Acht so.
—This Act may be cited as the Emergency Powers (Continuance) Act, 1941 .
Uimhir 16 de 1941: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1941
Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924.
Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924.
Uimhir 3 de 1942: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1942
Lch. Roimhe Seo (ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942)
Previous (No. 19/1942: EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942)
Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
—Féadfar an tAcht Comhachta Práinne (Buanú agus Leasú), 1942 , do ghairm den Acht so.
—This Act may be cited as the Emergency Powers (Continuance and Amendment) Act, 1942 .
Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
An tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1941 , d'athghairm.
Repeal of the Emergency Powers (Continuance) Act, 1941 .
Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
Lógó gaois.ie
gaois.ie