Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (3)
(b) an oibleagáid atá ann sula n-úsáidfear an táirge go gcuirfear ar an eolas aon chomharsana a d’fhéadfadh a bheith faoi lé an cháite sprae agus a d’iarr go gcuirfí ar an eolas iad;
(b) the obligation before the product is used to inform any neighbours who could be exposed to the spray drift and who have requested to be informed;
Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle
cáithfidh gach foirgneamh poibhí clár caomhnaithe fuinnimh a thabhairt i bhfeidhm
all public buildings will be required to introduce an energy conservation programmme
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
airgead a leagadh amach nó a cáitheadh go hiomlán agus go heisiatach
money wholly, or exclusively laid out or expended
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie