Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (350)
Má éilítear carn-sórtáil agus carn-seachadadh—
If sorting and delivery to breaks is required—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
carntha nó ualaithe, astaíochtaí carntha CO2;
combined or weighted, combined CO2 emissions;
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
(b) i gcás ina gcarnfar cabhair Chomhphobail do chuid de thionscadal.
(b) in the event of cumulation of Community aid for a part of a project.
Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh
cairn, cuaillí agus stácaí adhmhaid, a bhfuil pointe orthu ach nach bhfuil sáfa ar a fhad;
piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
má dhéantar iad a iniúchadh, a sheiceáil agus a charn-sórtáil
if examined, checked and sorted to breaks.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Comhlachas Cosanta Géime Fhotharta an Chairn
Forth Game Protection Association
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) Bóthar Chopánaí ar feadh achar 25 mhéadar óna acomhal le Bóthar Charn Bhramait.
(c) The Coppanagh Road for a distance of 25 metres from its junction with the Bramblestown Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
má dhéantar iad a iniúchadh, a sheiceáil agus a charn-sórtáil .....................
if examined, checked and sorted to breaks
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Corcaigh ó dheas, Ceann an Chairn ó dheas
Cork south, Carnsore Point south
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
Ceann an Chairn ó dheas, Inis Sionnach soir ó dheas
Carnsore Point south, Haulbowline south-east
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
Ceann an Chairn ó dheas
Carnsore Point south
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
Ath an Chairn
Ballingurteen
Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929
Dolaí ar chuaillí, ar chrainn no ar chairn.
Traps on poles, trees or cairns.
Uimhir 16 de 1930: ACHT CHUN ÉANACHA FIADHAINE DO CHAOMHAINT, 1930
Límistéir Charn Uí Néid— Corr Rubha, is é sin le rá—
The "E" Freshwater Electoral Division of the Cork District The "F" Freshwater Electoral Division of the Cork District..
Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956
Na coda fíoruisce uile de na huiscí atá i Límistéir Charn Uí Néid—Corr Rubha.
All the freshwater portions of the waters comprised in the Mizen Head—Crow Head Area.
Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956
Límistéar Charn Uí Néid—Corr Rubha, is é sin le rá—
All the waters (except the freshwater portions thereof) comprised in the Mizen Head—Crow Head Area. Three
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Charn Uí Néid—Corr Rubha.
The "H" Freshwater Electoral Division of the Cork District. All the freshwater portions of the waters comprised in the Mizen Head—Crow Head Area.
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
Má éilítear carn-shórtáil agus seachadadh tae-chófraí-
If sorting and delivery to breaks is required:—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Suas le suim charntha de EUR 200 milliún
Up to the cumulated amount of EUR 200 million
Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh
Cuntais charntha (III)
Accumulation accounts (III)
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuntais charntha sheachtracha (V.III)
External accumulation accounts (V.III)
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuntais sreafaí atá sna cuntais charntha.
The accumulation accounts are flow accounts.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cuntais charntha;
accumulation accounts,
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuntais charntha
Accumulation accounts
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Carn Uí Néid ó dheas
Mizen Head south
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
Carn
Lisheen
Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929
Carn Mór
Galway R.
Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929
Na coda fíoruisce uile de na huiscí atá i Límistéir Dhún Déide—Carn Uí Néid.
The "D" Tidal Electoral Division of the Cork District. All the waters (except the freshwater portions thereof) comprised in the Mizen Head—Crow Head Area.
Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956
Limistéar Dhún Téide—Carn Uí Néid, is é sin le rá—
(a) the whole of the sea and the tideway along the coast between the following points, viz., Galley Head, County Cork and Mizen Head, county Cork and Mizen Head, county Cork and around any islands or rocks off the coast between the said points, and (b) the whole of the several rivers, lakes and their tributaries flowing into the tideway between the said points, and the land drained thereby, and 4.
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Dhún Téide —Carn U Néid.
All the waters (except the freshwater portions thereof) comprised in the Galley Head—Mizen Head Area.
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
Carn Domhnaigh
Carndonagh
Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963
Ní cheadaítear carnadh réigiúnach ná cineálacha eile carntha seachas an carnadh le hábhair de thionscnamh an Aontais;
Regional cumulation and other types of cumulation with the exception of the cumulation with materials originating in the Union, is not allowed;
Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin
táirgeadh, ginúint ioncaim, dáileadh ioncaim, athdháileadh ioncaim, úsáid ioncaim agus carnadh airgeadais agus neamhairgeadais.
production, generation of income, distribution of income, redistribution of income, use of income and financial and non-financial accumulation.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Taifeadtar carnadh úis sa chuntas airgeadais leis an ionstraim airgeadais lena mbaineann.
The accumulation of interest is recorded in the financial account with the financial instrument to which it relates.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
éadálacha lúide diúscairtí a athluacháil agus a charnadh thar shaolré na sócmhainní;
revaluing and accumulating acquisitions less disposals over the assets' lifetimes;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Áirítear leis an ollstoc caipitil luachanna ídiú carntha an chaipitil sheasta.
The gross capital stock includes the values of the accumulated consumption of fixed capital.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Iontrálacha carntha eile
Other accumulation entries
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I roinnt tíortha, áfach, féadfaidh scéimeanna slándála sóisialta pinsin cúlchistí, dá ngairtear cistí idirghabhála, a charnadh.
In some countries however social security pension schemes may accumulate reserves, known as buffer funds.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
agus carnadh sócmhainní agus dliteanas.
and accumulation of assets and liabilities.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Féadfaidh an anailís an próiseas eacnamaíoch iomlán a chumhdach, ó tháirgeadh go carnadh.
The analysis may cover the full economic process, from production to accumulation.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ioncam cuimsitheach carntha eile;
accumulated other comprehensive income;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá táirgeadh, tomhaltas agus carnadh cuimsithe sna gníomhaíochtaí eacnamaíocha.
Economic activities comprise production, consumption, and accumulation.
Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
táirgeadh, tomhaltas, carnadh, an chuid eile den domhan agus an comhshaol,
production, consumption, accumulation, rest of the world and environment,
Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Tagraíonn ‘carnadh’ do na hathruithe i stoic táirgí fuinnimh laistigh den gheilleagar.
“Accumulation” refers to the changes in stocks of energy products within the economy.
Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
arna charnadh in árthaí ina bhfuil úrfhíon fíonchaor le linn stórála nó i ndiaidh cóireála údaraithe;
accumulating in vessels containing grape must during storage or after authorised treatment;
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
gach trí huaire an chloig tiomána carntha,
every three hours of accumulated driving time;
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Carnadh réamh-mhaoinithe tosaigh agus iarmhéideanna bliantúla
Accumulation of initial pre-financing and annual balances
Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime
Freagróidh méid agus carnadh an stoic sin do spriocanna réamhshocraithe a bhaineann le slándáil bia amháin.
The volume and accumulation of such stocks shall correspond to predetermined targets related solely to food security.
Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Próiseas charnadh agus dhiúscairt an stoic, beidh sé trédhearcach ó thaobh airgeadais de.
The process of stock accumulation and disposal shall be financially transparent.
Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Carnadh tionscaimh
Cumulation of origin
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Nós imeachta faisnéise maidir le carnadh
Information procedure for cumulation purposes
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Carnadh i gcás TCTL agus i gcás an Aontais
Cumulation with the OCT and the Union
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Carnadh leis an Afraic Theas
Cumulation with South Africa
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Carnadh le tíortha comharsanachta atá i mBéal Forbartha
Cumulation with neighbouring developing countries
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Díbhinní a Measfar gur as Brabúis a Carnadh roimh Dháta Áirithe a Iocadh Iad.)
Next (THIRD SCHEDULE) No. 25/1958:
Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958
Díbhinní a Measfar gur as Brabúis a Carnadh roimh Dháta Áirithe a Iocadh Iad.)
Previous (THIRD SCHEDULE) No. 25/1958:
Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958
Díbhinní a Measfar gurb as Brabúis a Carnadh roimh dháta Áirithe a Iocadh Iad [EN]
[GA] DIVIDENDS REGARDED AS PAID OUT OF PROFITS ACCUMULATED BEFORE GIVEN DATE
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
Tréimhsí Carntha
Accumulation Periods
Uimhir 2 de 1985: AN tACHT UM LÁN-AOIS, 1985
I gcás aon charnadh míchuí déanfar na suimeanna a íocfar go míchuí a ghnóthú.
Any undue cumulation shall give rise to the recovery of sums unduly paid.
Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach
beidh am loingseoireachta 180 lá ar a laghad carntha aige;
have accumulated navigation time of at least 180 days;
Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
ídiú fuinnimh leictrigh (ualaithe, carntha);
electric energy consumption (weighted, combined);
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
an t-ídiú breosla carntha nó ualaithe.
combined or weighted, combined fuel consumption;
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
lagú sócmhainní agus ráthaíochtaí gairthe don bhliain roimhe sin agus do na figiúirí carntha araon;
impairments of assets and called guarantees both for the preceding year and the respective accumulated figures;
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
laghdú ar astaíochtaí ó charnadh carbóin san ithir a bhuí le bainistiú feabhsaithe talmhaíochta;
emission savings from soil carbon accumulation via improved agricultural management;
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
e sca = laghdú ar astaíochtaí ó charnadh carbóin san ithir a bhuí le bainistiú feabhsaithe talmhaíochta;
e sca = emission savings from soil carbon accumulation via improved agricultural management;
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
líon carntha nó ualaithe astaíochtaí CO2;
combined or weighted, combined CO2 emissions;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin
ualaithe nó carntha, ídiú fuinnimh leictrighcaarntha;
electric energy consumption (weighted, combined);
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin
ídiú breosla carntha nó ualaithe;
combined or weighted, combined fuel consumption;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin
an tídiú breosla carntha nó ualaithe.
combined or weighted, combined fuel consumption.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin
(3) Ní bheidh ar an gcuideachtain trucanna do sholáthar i gcóir iompar earraí tráchtála ná fuil soláthar trucanna áirithe ina gcóir sna rátaí iompair, ná chun aol ina charn ná salann ina charn, ná aon earraí tráchtála dhéanfadh díobháil do thrucanna, d'iompar:
(3) The company shall not be required to provide trucks for the conveyance of merchandise in respect of which the provision of trucks is not included in the rate for conveyance, nor for the conveyance of lime in bulk or salt in bulk or any merchandise liable to injure trucks:
Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924
RÁTA GLACTHA Freastal ar dhíluchtú (má chomhshocraítear sin roimh ré), carraeireacht ó long go teach stórais, imréiteach Custam, ollmheá, meáchain a mharcáil, samplóireacht le haghaidh Custam, carn-shórtáil, tuairisceáin a chur ar fáil maidir le meáchain agus damáiste, carn-shórtáil d'ordú ceannaithe agus dfst6rasú, ach gan iad seo a leanas a áireamh-
Receiving Rate:— Attendance at discharge (if arranged in advance), cartage from ship to warehouse, Customs clearance, weighing gross, marking weights, sampling for Customs, sorting to breaks, furnishing returns of weights and of damage, breaking out to merchants' orders and unhousing, but excluding:—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
CMAnna de chineál CNAV le haghaidh fiachas poiblí eile, carnann siad ioncam i NAV an chiste a fhad atá luach intreach na sócmhainne á choinneáil ag luach seasmhach.
Other public debt CNAV MMFs accumulate income in the NAV of the fund while maintaining the intrinsic value of the asset at a constant value.
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Ciallaíonn “bogadh randamach uillinne” (7) an earráid uillinne a charntar le himeacht aimsire mar thoradh ar thorann bán ar ráta uilleach.
“Angle random walk” (7) means the angular error build up with time that is due to white noise in angular rate.
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Ciallaíonn “bogadh randamach uillinne” (7) an earráid uillinne a charntar le himeacht aimsire mar thoradh ar thorann bán ar ráta uilleach.
"Angle random walk" (7) means the angular error build up with time that is due to white noise in angular rate.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
trí rátaí speisialta a chur i bhfeidhm maidir le soláthar na gcaighdeán nó cairn de chaighdeán a sholáthar ar phraghas laghdaithe.
applying special rates for the provision of standards or providing bundles of standards at a reduced price.
Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Carnadh réigiúnach agus cineálacha eile carntha seachas carnadh le hábhair de thionscnamh an Aontais, níor cheart feidhm a bheith acu maidir le stádas tionscnaimh táirgí a chumhdaítear leis na fabhair uathrialacha trádála a bunaíodh de bhun an Rialacháin seo a chinneadh d’fhonn a áirithiú go ndéanfar go leor trasfhoirmithe sa Phacastáin.
Regional cumulation and other types of cumulation except that with the materials originating in the Union should not apply in relation to the determination of the originating status of products covered by the autonomous trade preferences established pursuant to this Regulation in order to ensure that sufficient transformation takes place in Pakistan.
Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin
Mar sin féin, maidir le carnadh tionscnaimh chun stádas tionscnaimh táirgí a chumhdaítear leis na socruithe a tugadh isteach in Airteagal 1 den Rialachán seo a chinneadh, ní cheadaítear ach carnadh leis na hábhair sin ar de thionscnamh an Aontais iad.
However, as regards cumulation of origin for the purpose of the determination of the originating status of products covered by the arrangements introduced in Article 1 of this Regulation, only cumulation with the materials originating in the Union is allowed.
Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin
In 2016, déanfaidh an Coimisiún, ina choigeartú teicniúil don bhliain 2017 i gcomhréir le hAirteagal 4 agus le hAirteagal 5 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013, athbhreithniú ar na leithdháiltí iomlána faoin sprioc 'infheistíocht le haghaidh fáis agus post' de gach Ballstát le haghaidh 2017-2020, agus an modh leithdháilte a leagtar amach i mír go mír 16 d'Iarscríbhinn VII á chur i bhfeidhm ar bhonn an staidrimh is déanaí atá ar fáil agus ar an gcomparáid do na Ballstáit chaidhpeáilte idir an OTI náisiúnta carntha a breathnaíodh do na blianta 2014-2015 agus OTI carntha náisiúnta don tréimhse chéanna a measadh in 2012 i gcomhréir le mír 10 d'Iarscríbhinn VII.
In 2016, the Commission shall, in its technical adjustment for the year 2017 in accordance with Articles 4 and 5 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013, review the total allocations under the Investment for growth and jobs goal of each Member State for 2017-2020, applying the allocation method set out in paragraphs 1 to 16 of Annex VII on the basis of the most recent statistics available and of the comparison, for the capped Member States, between the cumulated national GDP observed for the years 2014-2015 and the cumulated national GDP for the same period estimated in 2012 in accordance with paragraph 10 of Annex VII.
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
(4) Má tháinig aon díbhinn roimhe sin chun bheith iníoctha ar na scaireanna céanna sa tréimhse sin, cinnfear de réir na míreanna roimhe seo an méid, más aon mhéid é, den díbhinn sin roimhe sin a mheasfar a íocadh as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí, agus measfar brabúis na cuideachta, sa tréimhse adúradh, lúide aon asbhaint a bheidh le déanamh mar adúradh, a bheith ar fáil go príomha chun glan-mhéid na díbhinne roimhe sin a íoc a mhéid nach measfar í a bheith arna híoc as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí agus ní mheasfar a bheith ar fáil chun an díbhinn is déanaí a íoc ach an iarmhéid sin a bheidh fágtha má bhíonn aon armhéid fágtha.
(4) If any previous dividend became payable in the said period on the same shares, there shall be determined in accordance with the foregoing paragraphs the extent, if any, to which that previous dividend is to be regarded as paid out of profits accumulated before the relevant date, and the profits of the company arising in the said period, less any deduction to be made as aforesaid, shall be regarded as primarily available for payment of the net amount of that previous dividend so far as it is not regarded as paid out of profits accumulated before the relevant date and only such balance, if any, as remains shall be regarded as available for payment of the later dividend.
Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958
(a) go laghdófar oiread agus is féidir ar a rachaidh san aer den deannach nó ar a charnadh in aon áit in imthosca ina mbeadh a charnadh san áit sin contúirteach nó díobhálach, trí bhearta chuige sin a dhéanamh chomh cóngarach agus is féidir do phointe tionscnaimh an deannaigh,
( a ) that the entry of the dust into the air or its accumulation in any place in circumstances in which its accumulation in that place might be dangerous or harmful is minimised by means of steps in that behalf taken as near as possible to the point of origin of the dust,
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
(c) go ndéanfar aon chuid den deannach nach gcoiscfear ó charnadh in áit in imthosca ina mbeadh a charnadh contúirteach nó díobhálach a ghlanadh suas agus a aistriú, go rianúil, go dtí áit nach féidir dó bheith contúirteach ná díobhálach nó go ndéileálfar leis ar mhodh a cheadóidh an tAire chun é a dhéanamh neamhdhíobhálach.
( c ) that any of the dust which is not prevented from accumulating in a place in circumstances in which its accumulation might be dangerous or harmful is either systematically cleaned up and removed to a place where it cannot be dangerous or harmful or treated in manner approved by the Minister for the purpose of rendering it harmless.
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
(a) go laghdófar oiread agus is féidir ar a rachaidh san aer den deannach nó ar a charnadh in aon áit in imthosca ina mbeadh a charnadh san áit sin díobhálach, trí bhearta chuige sin a dhéanamh chomh cóngarach agus is féidir do phointe tionscnaimh an deannaigh,
( a ) that the entry of the dust into the air or its accumulation in any place in circumstances in which its accumulation in that place might be harmful is minimised by means of steps in that behalf taken as near as possible to the point of origin of the dust,
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
(c) go ndéanfar aon chuid den deannach nach gcoiscfear ó charnadh in áit in imthosca ina mbeadh a charnadh san áit sin díobhálach a ghlanadh suas agus a aistriú go rianúil go dtí áit nach féidir dó bheith díobhálach nó go ndéileálfar leis ar mhodh a cheadóidh an tAire chun é a dhéanamh neamhdhíobhálach.
( c ) that any of the dust which is not prevented from accumulating in a place in circumstances in which its accumulation in that place might be harmful is either systematically cleaned up and removed to a place where it cannot be harmful or treated in manner approved by the Minister for the purpose of rendering it harmless.
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
(4) Má tháinig aon díbhinn roimhe sin chun bheith iníoctha ar na scaireanna céanna sa tréimhse sin, cinnfear de réir na míreanna roimhe seo an méid, más aon mhéid é, den díbhinn sin roimhe sin a mheasfar a íocadh as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí, agus measfar brabúis na cuideachta, sa tréimhse a dúradh, lúide aon asbhaint a bheidh le déanamh mar a dúradh, a bheith ar fáil go príomha chun glan-mhéid na díbhinne roimhe sin a íoc a mhéid nach measfar í a bheith arna híoc as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí agus ní mheasfar a bheith ar fáil chun an díbhinn is déanaí a íoc ach an iarmhéid sin a bheidh fágtha má bhíonn aon iarmhéid fágtha.
(4) If any previous dividend became payable in the said period on the same shares, there shall be determined in accordance with the foregoing paragraphs the extent, if any, to which that previous dividend is to be regarded as paid out of profits accumulated before the relevant date, and the profits of the company arising in the said period, less any deduction to be made as aforesaid, shall be regarded as primarily available for payment of the net amount of that previous dividend so far as it is not regarded as paid out of profits accumulated before the relevant date and only such balance, if any, as remains shall be regarded as available for payment of the later dividend.
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(2) Chun críocha na Coda seo, ach faoi réir alt 47 (1), is éard iad brabúis chuideachta atá ar fáil lena ndáileadh, a brabúis réadaithe carntha, sa mhéid nár úsáideadh iad roimhe sin trí dháileadh nó trí chaipitliú, lúide a caillteanais réadaithe carntha, sa mhéid nár díscríobhadh iad roimhe sin in aon laghdú nó atheagrú a rinneadh go cuí ar chaipiteal.
(2) For the purposes of this Part, but subject to section 47 (1), a company's profits available for distribution are its accumulated, realised profits, so far as not previously utilised by distribution or capitalisation, less its accumulated, realised losses, so far as not previously written off in a reduction or reorganisation of capital duly made.
Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983
(c) an méid ar mó brabúis neamhréadaithe carntha na cuideachta, sa mhéid nár usáideadh iad roimhe sin trí aon chaipitliú, ná a caillteanais neamhréadaithe carntha, sa mhéid nár díscríobhadh iad roimhe sin in aon laghdú nó atheagrú a rinneadh go cuí ar chaipiteal;
( c ) the amount by which the company's accumulated, unrealised profits, so far as not previously utilised by any capitalisation, exceed its accumulated, unrealised losses, so far as not previously written off in a reduction or reorganisation of capital duly made;
Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983
—(1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, féadfaidh cuideachta infheistíochta dáileadh a dhéanamh freisin tráth ar bith as a brabúis ioncaim réadaithe carntha, sa mhéid nár úsáideadh iad roimhe sin trí dháileadh nó trí chaipitliú, lúide a caillteanais ioncaim carntha (cibé acu reádaithe nó neamhréadaithe), sa mhéid nár díscríobhadh iad roimhe sin in aon laghdú nó atheagrú a rinneadh go cuí ar chaipiteal—
—(1) Subject to the following provisions of this section, an investment company may also make a distribution at any time out of its accumulated, realised revenue profits, so far as not previously utilised by distribution or capitalisation, less its accumulated revenue losses (whether realised or unrealised), so far as not previously written off in a reduction or reorganisation of capital duly made—
Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983
(c) mar gheall ar aon bhruscar, truflais, smionagar nó dramhaíl a bheith ann nó a bheith caite nó carntha ar an talamh i gceist, ach amháin i gcás an bruscar, an truflais, an smionagar nó an dramhaíl sin a bheith ann, a bheith caite nó carntha de dhroim fheidhmiú cirt a thugtar le reacht nó leis an dlí coiteann.
( c ) the presence, deposit or colleffion on the land in question of any litter, rubbish, debris or waste, except where the presence, deposit or collection of such litter, rubbish, debris or waste results from the exercise of a right conffered statute or by common law.
Uimhir 14 de 1990: AN tACHT UM LÁITHREÁIN THRÉIGTHE, 1990
beidh am loingseoireachta de 360 lá ar a laghad carntha aige, nó beidh am loingseoireachta de 180 lá ar a laghad carntha aige má fhéadfaidh an t-iarratasóir cruthúnas a sholáthar freisin go bhfuil taithí oibre 250 lá ar a laghad faighte ag an iarratasóir ar long farraige mar bhall den chriú deice;
have accumulated navigation time of at least 360 days, or have accumulated navigation time of at least 180 days if the applicant can also provide proof of work experience of at least 250 days that the applicant acquired on a sea-going ship as a member of the deck crew;
Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
beidh am loingseoireachta 540 lá ar a laghad carntha aige, nó beidh am loingseoireachta 180 lá ar a laghad carntha aige, má fhéadfaidh an t-iarratasóir cruthúnas a sholáthar freisin go bhfuil taithí oibre 500 lá ar a laghad faighte ag an iarratasóir ar long farraige mar bhall den chriú deice;
have accumulated navigation time of at least 540 days, or have accumulated navigation time of at least 180 days, if the applicant can also provide proof of work experience of at least 500 days that the applicant acquired on a sea-going ship as a member of the deck crew;
Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
(i) Seanbhóthar Ghleann Aoláin ó theorainn an cheantair uirbigh go dtí pointe 10 méadar laisteas dá acomhal le Bóthar Dhroichead an Chairn.
( i ) The Old Glenisland Road from the urban district boundary to a point 10 metres south of its junction with the Carronbridge Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) Bóthar Phort Láirge-Ceatharlach idir pointe 80 méadar siar ó thuaidh óna acomhal le Bóthar Charn Bhramait agus pointe 205 mhéadar siar ó dheas ón acomhal sin.
(a) The Waterford-Carlow road between a point 80 metres north-west of its junction with the Bramblestown Road and a point 205 metres south-west of the said junction.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) Bóthar Charn Bhramait idir a acomhal le bóthar Phort Láirge-Ceatharlach agus pointe 25 mhéadar soir ó thuaidh óna acomhal le Bóthar Chopánaí.
(b) The Bramblestown Road between its junction with the Waterford-Carlow road and a point 25 metres north-east of its junction with the Coppanagh Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
nótaí agus monaí nach bhfuil i gcúrsaíocht, mar shampla, stoc de nótaí dílse bainc cheannais nó stoc-chairn nótaí le haghaidh éigeandálaí;
notes and coins that are not in circulation, for example, a central bank's stock of its own notes or emergency stockpiles of notes;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Féadfar go gcumhdófar le gníomhaíochtaí a mhaoinítear faoin Rialachán seo inter alia, oideachas rioscaí, brath agus imréiteach mianach agus, i gcomhar leis an méid sin, scrios na stoc-charn;
Activities financed under this Regulation may cover, inter alia, risk education, mine detection and clearance and, in conjunction therewith, stockpile destruction;
Rialachán (AE) Uimh. 230/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim lena gcuirtear le cobhsaíocht agus le síocháin
(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar a cheangal go háirithe, le hordú faoin alt seo, go ndúnfar nó go modhnófar láithreach aon charn fuílligh atá i dtuairim an Aire—
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), an order under this section may, in particular, require the immediate closure or modification of any refuse tip which, in the opinion of the Minister,-
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
agus féadfaidh sé a fhoráil nach ndéanfar cibé aicmí fuílligh a bheidh sonraithe san ordú a dhumpáil sa charn fuílligh.
and may provide that such categories of refuse as may be specified in the order shall not be dumped in the tip.
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Is cuntais charntha iad na cuntais chaipitil agus airgeadais, agus na cuntais athruithe eile ar an méid.
The accumulation accounts are the capital and financial accounts, and the other changes in volume accounts.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá seicheamh iomlán na gcuntas le haghaidh na n-aonad institiúideach agus na n-earnálacha institiúideacha comhdhéanta de chuntais reatha, de chuntais charntha agus de chláir chomhardaithe.
The full sequence of accounts for the institutional units and sectors is composed of current accounts, accumulation accounts and balance sheets.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Sna cuntais charntha cuimsítear athruithe ar shócmhainní agus ar dhliteanais agus athruithe ar ghlanfhiúchas (an difríocht idir shócmhainní agus dhliteanais aon aonaid institiúidigh nó aon ghrúpa aonad ar bith).
Accumulation accounts cover changes in assets and liabilities and changes in net worth (the difference for any institutional unit or group of units between its assets and liabilities).
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Lógó gaois.ie
gaois.ie