Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (356)
ciallaíonn “rothar cos” feithicil is dhárothach cos nó trírothach cos;
"pedal cycle" means a vehicle which is a pedal bicycle or pedal tricycle;
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
Uirlisí, ceapa uirlise, cosa uirlise, ceapa nó cosa scuaibe, déanta as adhmad;
Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
gabháil do dhéileáil chos istigh, nó iarracht a dhéanamh ar ghabháil do dhéileáil chos istigh;
engage or attempt to engage in insider dealing;
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ciallaíonn “rothaí cos” duine ag tiomáint rothair cos;
"pedal cyclist" means a person driving a pedal cycle;
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
Caidéil aeir arna n-oibriú leis an lámh nó leis an gcos
Hand– or foot-operated air pumps
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Frámaí scáthanna fearthainne, lena n-áirítear frámaí feistithe ar chosa (maidí)
Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks)
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Díth méireanna uile aon choise amháin ... ...
Loss of all toes of one foot
Uimhir 26 de 1923: ACHT ARM-PHINSEAN, 1923
Díth méireanna uile aon choise amháin
Loss of all toes of one foot
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Díth méireanna uile aon choise amháin .. ..
Loss of all toes of one foot ... 2s. 3s.
Uimhir 37 de 1936: ACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1936
“(ww) meánmhéid choise a chinneadh chun críocha mhír (xix) den Dara Sceideal;”,
"(ww) the determination of average foot size for the purposes of paragraph (xix) of the Second Schedule;",
Uimhir 10 de 1985: AN tACHT AIRGEADAIS, 1985
(b) trí cheirín aimride leathmhóra i gcomhair lámha nó cosa gortaithe,
( b ) three medium-sized sterile dressings for injured hands or feet,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
gan na cosa (á ngearradh ag na hailt charpameiteacarpacha nó tarsameiteatarsacha);
without the feet (severed at the carpametacarpal or tarsometatarsal joints);
Rialachán (CE) Uimh. 1165/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le staidreamh beostoic agus feola agus lena n-aisghairtear Treoir 93/23/CEE, Treoir 93/24/CEE agus Treoir 93/25/CEE ón gComhairle
gan na cosa (á ngearradh ag na hailt carpa-meiteacarpacha nó tarsameiteatarsacha);
without the feet (severed at the carpametacarpal or tarsometatarsal joints);
Rialachán (CE) Uimh. 1165/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le staidreamh beostoic agus feola agus lena n-aisghairtear Treoir 93/23/CEE, Treoir 93/24/CEE agus Treoir 93/25/CEE ón gComhairle
Cosa
Legs
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cosa agus gearrthacha díobh
Legs and cuts thereof
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cosa froganna
Frogs' legs
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Meascáin eile ina bhfuil liamhása (cosa), guaillí, luanta nó coiléir, agus gearrthacha díobh
Other mixtures containing hams (legs), shoulders, loins or collars, and cuts thereof
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Boird bhilliardaí (cosa orthu nó gan a bheith orthu)
Billiard tables (with or without legs)
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
gan an ceann ná na cosa;
without the head and without the feet;
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Féadfar lanna agus cosa scine déanta de tháirmhiotal a úsáid, áfach
However, knife blades and handles of base metal may be used
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Féadfar cosa scine déanta de tháirmhiotal a úsáid, áfach
However, handles of base metal may be used
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Cosa scuaibe no scuaibe úrláir, per cmt.
Brush or broom handles, per cwt.
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
(h) siomaidí tailimh pe'ca bheidh cosa ionta le linn iad d'iomportáil no ná beidh,
( h ) earth-rammers, whether imported with or without handles,
Uimhir 31 de 1936: ACHT AIRGID, 1936
Na dleachta ar phící talmhaíochta agus cosa áirithe adhmaid a leasú.
Amendment of duties on agricultural forks and certain wooden handles.
Uimhir 10 de 1952: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1952
Gan gluaisrothair ná rothair chos a locadh méadaráiteanna loctha ná i mbánna lódála.
Motor cycles and pedal cycles not to park in meter parking places and loading bays.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Cláir coise
Running boards.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
2.1. Cruth na coise i gcoinne an Tuairteora.
2.1. Legform to bumper:
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
(a) Cruth na coise íochtair i gcoinne an tuairteora:
(a) lower legform to bumper:
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
(b) Cruth na coise uachtair i gcoinne an tuairteora:
(b) upper legform to bumper:
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
3.1. Cruth na coise i gcoinne an Tuairteora.
3.1. Legform to bumper:
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
(a) cruth na coise íochtair i gcoinne an tuairteora:
(a) lower legform to bumper:
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
(b) cruth na coise uachtair i gcoinne an tuairteora:
(b) upper legform to bumper:
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
(b) briseadh aon chnáimhe (seachas bristeacha simplí sna méara, sna méara coise nó sa tsrón);
(b) a fracture of any bone (except simple fractures of fingers, toes, or nose);
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
(e) meánmhéid coise a chinneadh chun críocha mhír 10(2) den Sceideal sin.
(e) the determination of average foot size for the purposes of paragraph 10(2) of that Schedule.
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
Trádáil chos istigh a thoirmeasc
Prohibition of insider trading
Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Oibleagáid faisnéis chos istigh a fhoilsiú
Obligation to publish inside information
Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Nuashonrú teicniúil a dhéanamh ar na sainmhínithe ar fhaisnéis chos istigh agus ar chúbláil mhargaidh
Technical updating of definitions of inside information and market manipulation
Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Déileáil Chos Istigh
Insider Dealing
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
ullmhóidí lámh-mhaisithe nó chos-mhaisithe
manicure or pedicure preparations
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Gloiní óil coise, nach de dhéantús ceirmeachta gloine
Stemware drinking glasses, other than of glass ceramics
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Is fíor é sin maidir le déileáil chos istigh agus le cúbláil mhargaidh.
This is true for both insider dealing and market manipulation.
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déileáil chos istigh
Insider dealing
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déileáil chos istigh agus faisnéis ón taobh istigh a nochtadh go neamhdhleathach a thoirmeasc
Prohibition of insider dealing and of unlawful disclosure of inside information
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
a mholadh go mbeadh duine eile ag gabháil do dhéileáil chos istigh nó duine eile a spreagadh le gabháil do dhéileáil chos istigh; nó
recommend that another person engage in insider dealing or induce another person to engage in insider dealing; or
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
déanfar seiceálacha ar phaisinéirí coise duine ar dhuine;
checks on foot passengers shall be carried out individually;
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
measfar gur paisinéirí coise iad paisinéirí bád farantóireachta atá ag taisteal i gcóiste.
ferry passengers travelling by coach shall be considered as foot passengers.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
déileáil chos istigh agus cúbláil mhargaí airgeadais,
insider dealing and financial market manipulation,
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
Díth géige coise agus súile ... ... ...
Loss of a leg and one eye
Uimhir 26 de 1923: ACHT ARM-PHINSEAN, 1923
Díth láimhe agus coise ... ... ...
Loss of a hand and a foot
Uimhir 26 de 1923: ACHT ARM-PHINSEAN, 1923
Díth an dá chos ... ... ... ...
Loss of both feet
Uimhir 26 de 1923: ACHT ARM-PHINSEAN, 1923
Díth méireanna uile an dá chos ... ... ... [EN]
Loss of all toes, both feet
Uimhir 26 de 1923: ACHT ARM-PHINSEAN, 1923
Díth méireanna uile an dá chos ..
Loss of all toes, both feet .. ..
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Díth méireanna uile an dá chos ..
Loss of all toes, both feet .. ..
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Díth géige coise agus súile
Loss of a leg and one eye
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Díth láimhe agus coise
Loss of a hand and a foot
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Díth an dá chos
Loss of both feet
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Díth méireanna uile an dá chos
Loss of all toes, both feet
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
galar coise agus béil,
foot and mouth disease,
Uimhir 22 de 1935: ACHT BAINNE AGUS DÉIRITHE, 1935
(20) tacaí coise,
(20) leg rests,
Uimhir 31 de 1936: ACHT AIRGID, 1936
Díth géige coise agus súile
Loss of a leg and one eye
Uimhir 37 de 1936: ACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1936
Díth láimhe agus coise ..
Loss of a hand and a foot
Uimhir 37 de 1936: ACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1936
Díth an dá chos .. ..
Loss of both feet
Uimhir 37 de 1936: ACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1936
Díth méireanna uile an dá chos .. .. ..
Loss of all toes, both feet ...
Uimhir 37 de 1936: ACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1936
ísil chun ainimh no éagcrutha coise do shuaimhniú no do cheartú, sé sin le rá:—
(a) soles, (b) supports,
Uimhir 18 de 1937: ACHT AIRGID, 1937
(v) plátaí méire agus plátaí coise,
(v) finger plates and kicking plates,
Uimhir 18 de 1939: ACHT AIRGEADAIS, 1939
(ii) rálacha coise,
(ii) foot rails,
Uimhir 18 de 1939: ACHT AIRGEADAIS, 1939
(2) Baineann an t-alt so le cionta maidir leis an ngalar coise-agusbéil—
(2) This section applies to an offence related to foot and mouth disease which—
Uimhir 2 de 1945: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1945
An dleacht ar ghoiris cheartuithe coise.
The duty on foot corrective appliances.
Uimhir 22 de 1954: AN tACHT AIRGEADAIS, 1954
Déileáil Chos Istigh
INSIDER DEALING 107.
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
Ar Aghaidh (CUID V Déileáil Chos Istigh)
Next (PART V INSIDER DEALING) No. 33/1990:
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
CUID V Déileáil Chos Istigh
PART V INSIDER DEALING
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
Lch. Roimhe Seo (CUID V Déileáil Chos Istigh)
Previous (PART V INSIDER DEALING)
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
—Cúlghairtear leis seo na Rialacháin um Acht na gCuideachtaí, 1990 (Déileáil Chos Istigh), 1991 (I.R.
—The Companies Act, 1990 (Insider Dealing) Regulations, 1991 (S.I.
Uimhir 8 de 1999: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1999
déileáil chos istigh agus cúbláil mhargaí airgeadais,
insider dealing and financial market manipulation,
Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
(i) rothar cos (seachas ceann a bheidh i méadaráit loctha nó i mbá lódála),
( i ) a pedal cycle (other than in a meter parking place or a loading bay),
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(j) rothar cos,
( j ) to a pedal cycle,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) guail, breoslaí soladacha, cos agus ceilp
(a) Coals, solid fuels, culm and kelp
Ionstraimí Reachtúla: 1981
tá le “rothar cos” agus “rothaí cos” na bríonna a shanntar dóibh, faoi seach, le hAcht 1961;
"pedal cycle" and "pedal cyclist" have the meanings respectively assigned to them by the Act of 1961;
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
(4) (a) Ní dhéanfaidh coisithe ná rothaithe cos mótarbhealach a úsáid.
(4)(a) Pedestrians and pedal cyclists shall not use a motorway.
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
68.—(1) San alt seo, ciallaíonn “rotharbhealach” bóthar poiblí nó bóthar poiblí beartaithe atá in áirithe lena úsáid go heisiach ag rothaithe cos nó ag rothaithe cos agus coisithe.
68. --(1) In this section "cycleway" means a public road or proposed public road reserved for the exclusive use of pedal cyclists or pedal cyclists and pedestrians.
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
(i) gur lena úsáid go eisiach ag rothaithe cos atá an rotharbhealach, nó
(i) that the cycleway is for the exclusive use of pedal cyclists, or
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
(ii) gur lena úsáid go heisiach ag rothaithe cos agus coisithe atá an rotharbhealach.
(ii) that the cycleway is for the exclusive use of pedal cyclists and pedestrians.
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
Toirmeasc ar dhuine faoi bhrí meiscigh feithicil ainmhí-tharraingthe nó rothar cos a thiomáint.
Prohibition on driving animal-drawn vehicle or pedal cycle while under influence of intoxicant.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Ceart chun ainm agus seoladh, etc., rothaí cos a éileamh.
Right to demand name and address, etc., of pedal cyclist.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(b) rothar cos a thiomáint ná iarracht a thabhairt ar é a thiomáint,
(b) drive or attempt to drive a pedal cycle,
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
“ciallaíonn ‘feithicil’ feithicil inneallghluaiste, feithicil ainmhí-tharraingthe nó rothar cos;”.
“ ‘vehicle’ means a mechanically propelled vehicle, an animal- drawn vehicle or pedal cycle;”.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Toirmeasc ar dhuine faoi bhrí meiscigh feithicil ainmhí-tharraingthe nó rothar cos a thiomáint.
Prohibition on driving animal-drawn vehicle or pedal cycle while under influence of intoxicant.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Ceart chun ainm agus seoladh, etc., rothaí cos a éileamh.
Right to demand name and address, etc., of pedal cyclist.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Toirmeasc ar dhuine faoi bhrí meiscigh feithicil ainmhí-tharraingthe nó rothar cos a thiomáint.
Prohibition on driving animal-drawn vehicle or pedal cycle while under influence of intoxicant.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Ceart chun ainm agus seoladh, etc., rothaí cos a éileamh.
Right to demand name and address, etc., of pedal cyclist.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(b) rothar cos a thiomáint ná iarracht a thabhairt ar é a thiomáint,
(b) drive or attempt to drive a pedal cycle,
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
“ciallaíonn ‘feithicil’ feithicil inneallghluaiste, feithicil ainmhí-tharraingthe nó rothar cos;”.
“ ‘vehicle’ means a mechanically propelled vehicle, an animal- drawn vehicle or pedal cycle;”.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Toirmeasc ar dhuine faoi bhrí meiscigh feithicil ainmhí-tharraingthe nó rothar cos a thiomáint.
Prohibition on driving animal-drawn vehicle or pedal cycle while under influence of intoxicant.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Ceart chun ainm agus seoladh, etc., rothaí cos a éileamh.
Right to demand name and address, etc., of pedal cyclist.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Déileálacha neamhdhleathacha in urrúis ag lucht cos istigh.
Unlawful dealings in securities by insiders.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
Ullmhóidí lámh-mhaisithe nó cos-mhaisithe
Manicure or pedicure preparations
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
A bhfuil cos theileascópach acu
Having a telescopic shaft
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Fo-bhuinn i gcóir bróga, bróga ísle agus cos-bheart eile.
Inside soles for boots, shoes, and other footwear —
Uimhir 52 de 1933: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM AGUS MÁIL), 1933
(c) peadanna leagha cos.
The licensing provision applies to the duty mentioned at this reference number.
Uimhir 18 de 1937: ACHT AIRGID, 1937
(a) aon rothar cos a thiomáint am agus fad réasúnach,
( a ) drive any pedal cycle for a reasonable time and distance,
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
Lógó gaois.ie
gaois.ie