Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (226)
Baint Ábhar Foirgníochta agus Créanna Teasfhulangacha
Extraction of Building Materials and Refractory Clays
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Baint Ábhar Foirgníochta agus Créanna Teasfhulangacha
Extraction of Building Materials and Refractory Clays.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Créanna agus caoilín
Clays and kaolin
Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
CRÉANNA AGUS CLOCHA;
EARTHS AND STONE;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Caoilín agus créanna eile caoilíneacha, bídís cailcínithe nó ná bídís
Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Créanna caoilíneacha eile
Other kaolinic clays
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Créanna eile (gan créanna leata atá faoi cheannteideal 6806 a áireamh), andalúisít, ciainít agus silliminít, bídís cailcínithe nó ná bídís;
Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
chamotte nó créanna dinas
chamotte or dinas earths
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Créanna eile
Other clays
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Chamotte nó créanna dinas
Chamotte or dinas earths
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
veirmicilít scafa, créanna fairsingithe, slaig chúrtha agus ábhair mhianracha fhairsingithe chomhchosúla;
exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Créanna fairsingithe
Expanded clays
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
I. EARRAÍ DÉANTA AS LÓN SILICIÚIL IONTAISE NÓ AS CRÉANNA SILICIÚLACOMHCHOSÚLA, AGUS EARRAÍ TEASFHULANGACHA
I. GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS, AND REFRACTORY GOODS
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Créanna Athraontacha.
Titanium, Ores of
Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940
Lomra truaillithe le caonach móna nó le riar mhaith d'ithir, de chré nó de ghaineamh
Fleece contaminated with peat or a high proportion of soil, earth or sand
Ionstraimí Reachtúla: 1980
7-01 Gréithe de chré shíneach agus de ghloine, agus earraí eile den chineál sin
7-01 China, glassware, dishes and other articles of a similar nature
Ionstraimí Reachtúla: 1980
miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam, bídís idirmheasctha nó idir-chóimhiotalach nó ná bídís mearcair
rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam, bídís idirmheasctha nó idir-chóimhiotalach nó ná bídís
Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
De chré-umha
Of bronze
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Brící Teine-chré, per tonna
Brick, Fireclay, per ton
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Gnáth-chré, per tonna
Do. common, per ton
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Earraí de chré theine ná fuil rátuithe ar chaoi eile, per tonna
Fireclay goods, not otherwise rated, per ton
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Cas-fheadáin ghloine agus cas-fheadáin chré, per cmt.
Retort, glass and clay, per cwt.
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Earraí déanta atá, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, déanta ar fad no nách mór ar fad de chré agus atá gan snastacht ar bith ortha agus atá gan bheith ina n-earraí de chineál dealbh, deilbhíní, no bustaí, ach gan brící teine ná bluic theine, teinteáin de chré theine le cur i bhfallaí ná cúla de chré theine (agus ortha san inmheánacha, bluic choire agus bluic phuill deataigh, agus líneála puill deataigh) d'áireamh.
Manufactured articles, which, in the opinion of the Revenue Commissioners, are made wholly or mainly of clay, and are completely unglazed and are not of the nature of statues, statuettes, or busts, but excluding fire bricks and fire blocks, fireclay sunk fires and fireclay backs, including interiors, boiler and flue blocks, and flue linings.
Uimhir 15 de 1933: ACHT AIRGID, 1933
An diúité ar earraí déanta áirithe de phrás, de chré-umha, no de ghunna mhiotal.
The duty on certain manufactured articles of brass, bronze, or gunmetal.
Uimhir 18 de 1939: ACHT AIRGEADAIS, 1939
An diúité ar earraí neaghlónruithe áirithe de chré.
The duty on certain unglazed clay articles.
Uimhir 14 de 1940: ACHT AIRGEADAIS, 1940
An diúité ar earraí glónruithe áirithe de chré.
The duty on certain glazed clay articles.
Uimhir 14 de 1940: ACHT AIRGEADAIS, 1940
An diúité ar earraí glónruithe áirithe de chré.
The duty on certain glazed clay articles.
Uimhir 14 de 1940: ACHT AIRGEADAIS, 1940
Breo-chré.
Bauxite.
Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940
An dleacht ar chré-carraí agus ar ghréithre boird a laghdú agus a leasú.
Reduction in and amendment of duty on earthen-ware and tableware.
Uimhir 14 de 1956: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1956
Cré Dé-adamhach nó Ionfúsórach i málaí
Diatomic or Infusorial Earth in bags
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Cré-earraí, i gcásanna
Earthenware, in cases
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Cré-earraí
Earthenware:
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Brící tine agus cré
Firebricks and clay
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Monarú Cré-earraí le haghaidh Foirgníochta
Manufacture of Clay Products for Constructional Purposes
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Ros Cré
Roscrea Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Cré-earraí
Earthenware
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Cré-earraí:
Earthenware:
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Brící Tíne agus Cré
Firebricks and clay
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(13) cré a bhaint nó fód a bhaint nó a thabhairt chun bealaigh;
(13) digging soil or cutting or removing turf;
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Monarú Cré-earraí le haghaidh Foirgníochta Monarú Stroighne, Aoil agus Plástair
Manufacture of Clay Products for Constructional Purposes Manufacture of Cement, Lime and Plaster
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Cré-earraí:
Earthenware:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Brící Tine agus Cré
Firebricks and clay
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(c) Bóthar Ros Cré ar feadh achar 214 mhéadar ó theorainn an cheantair uirbigh.
( c ) The Roscrea Road for a distance of 214 metres from the urban district boundary.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
An bóthar seo a leanas i mBaile an Gharraí (Ros Cré):-
The following road at Ballingarry (Roscrea):—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas i Ros Cré:-
The following roads at Roscrea:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
An bóthar seo a leanas i Ros Cré:-
The following road at Roscrea:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Cré-earraí
Earthenware
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Monarú Cré-earraí le haghaidh Foirgníochta
Manufacture of Clay Products for Constructional Purposes.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Cré shíneach
China Clay
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Cré thine
Fireclay
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Alcailí nó miotail cré-alcaileacha;
Alkali or alkaline-earth metals;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Alcailí nó miotail cré-alcaileacha
Alkali or alkaline-earth metals
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cré-dhathanna
Earth colours
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Crua-earraí cré
Stoneware
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cré-earraí nó potadóireacht mhín
Earthenware or fine pottery
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
As poirceallán nó cré shíneach
Of porcelain or china
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Earraí boird, earraí cistine, earraí eile teaghlaigh agus earraí ionlainne, déanta as poirceallán nó cré shíneach
Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Bun-chóimhiotail chopair/stáin (cré-umha)
Copper-tin base alloys (bronze)
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
As bun-chóimhiotail chopair/stáin (cré-umha)
Of copper-tin base alloys (bronze)
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Beidh dromchla na láithreach saor ó shneachta bhriosc, fhéar ard, cré nó sméaróidí dóite.
The surface of the site shall be free of powdery snow, tall grass, loose soil or cinders.
Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014
Beidh dromchla na láithreach saor ó shneachta bhriosc, fhéar ard, cré nó sméaróidí dóite.
The surface of the site shall be free of powdery snow, tall grass, loose soil or cinders.
Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Flúirse choibhneasta cré, síolta, gainimh, ábhair orgánaigh (meáchan %) agus codáin gharbhábhair (toirtmhéadrach %)
Relative abundance of clay, silt, sand, organic matter (weight %) and coarse material (volumetric %) fractions
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005
siolta % + (2 × cré %) ≤ 30 %) nó
Silt % + (2 × clay %) ≤ 30 % or
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005
Cré throm aicme uigeachta na barrithreach
Topsoil texture class is heavy clay
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005
(≥ 60 % cré) nó
(≥≥ 60 % clay) or Organic soil (organic matter ≥ 30 %) of at least 40 cm or
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005
Salann; sulfar; cré agus clocha; ábhair phlástrála, aol agus stroighin; seachas:
Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
(b) le haon chloich, gairbhéal, gainimh ná cré:
( b ) to any stone, gravel, sand or clay:
Uimhir 42 de 1923: ACHT TALMHAN, 1923
Chun cré no ithir do thógaint asta;
For the purpose of taking earth or soil therefrom;
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Cré phíopa, per tonna
Clay, pipe, per ton
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Cré séiní, per tonna
Do. china, per ton
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Píopaí Dréineála, cré-leaca agus coiléir (talmhaíochta, nea-ghloinithe),
Draining Pipes, tiles and collars (agricultural, unglazed) per ton
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Cré úcaire, per tonna
Earth, fuller's, per ton
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Potaí cré do bhláthanna, per cmt.
Do. pots, clay, per cwt.
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Comhar-Uachtarlann Ros Cré, Tta.,
Roscrea Co-operative Creamery, Ltd.,
Uimhir 10 de 1932: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA (PRAGHAS DO DHÉANAMH SEASMHACH), 1932
Ros Cré, Co. Thiobrad Arann.
Roscrea, Co. Tipperary.
Uimhir 10 de 1932: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA (PRAGHAS DO DHÉANAMH SEASMHACH), 1932
(a) chun cré no ithir do thógaint asta;
( a ) for the purpose, of taking earth or soil therefrom;
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1935: ACHT CHUAN NA GAILLIMHE, 1935
An diúité ar earraí áirithe práis, cré-umha, etc.
The duty on certain brass, bronze, etc. articles.
Uimhir 28 de 1935: ACHT AIRGID, 1935
Diúité do ghearradh ar earraí gloinithe áirithe cré.
Imposition of duty on certain glazed day articles.
Uimhir 19 de 1938: ACHT CHUN DIÚITÉTHE DO GHEARRADH (ORDUITHE DO DHAINGNIÚ), 1938
An diúité ar thíleacha aghaidh-ghloinithe áirithe cré d'atharú.
Variation of duty on certain surface-glazed clay tiles
Uimhir 36 de 1938: ACHT CHUN DIÚITÉTHE DO GHEARRADH (ORDUITHE DO DHAINGNIÚ) (UIMH. 2), 1938
Cré Tháthach.
Fluorspar.
Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940
Cré Shéiní.
Quartz Rock.
Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940
Cré Dhétomach.
Refractory Clays.
Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940
ar choinníoll nach mbainfidh an fo-alt seo le haon chloch, gairbhéal, gaineamh ná cré.
provided that this subsection shall not apply to any stone, gravel, sand or clay.
Uimhir 18 de 1953: AN tACHT TALÚN, 1953
(b) clocha, cré, gairbhéal nó mianraí eile a thochailt nó a bhaint ar an talamh,
( b ) the digging or raising of stone, clay, gravel or other minerals on the land,
Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961
(b) cré, clocha, gairbhéal, gaineamh nó stroighin,
( b ) earth, stone, gravel, sand or cement,
Uimhir 23 de 1963: AN tACHT AIRGEADAIS, 1963
(b) aon chonamar, seanmhiotal, gloine, poirceallán, earra cré, stán, cártán, páipéar, giobail nó dramh eile,
( b ) any rubble, old metal, glass, china, earthenware, tin, carton, paper, rags or other rubbish,
Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963
Ros Cré
Roscrea
Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963
folaíonn “mianraí” clocha, slinn, cré, gairbhéal, gaineamh agus fosuithe nádúrtha eile ach amháin móin;
"minerals" includes stone, slate, clay, gravel, sand and other natural deposits except peat;
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
(i) cairéil chloiche, shlinne, aolchloiche nó chailce, nó cairéil nó sloic ghainimhe, gairbhéil nó cré;
(i) quarries of stone, slate, limestone or chalk, or quarries or pits of sand, gravel or clay;
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
ciallaíonn “olann draoibeach” olann atá foircthe go nádúrtha le hotrach nó cré;
"daggings or clarts" means wool naturally clotted with dung or earth;
Uimhir 26 de 1968: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1968
(d) cré, gaineamh agus gairbhéal,
( d ) earth, sand and gravel,
Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972
(e) tíleacha coincréite nó cré d'urláir agus do bhallaí,
( e ) floor and wall tiles of concrete or clay,
Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972
(b) clocha, cré, gairbhéal nó mianraí eile a thochailt nó a bhaint ar an talamh,
( b ) the digging or raising of stone, clay, gravel or other minerals on the land,
Uimhir 13 de 1973: AN tACHT CARTHANAS, 1973
(d) cré, gaineamh agus gairbhéal,
( d ) earth, sand and gravel,
Uimhir 16 de 1976: AN tACHT AIRGEADAIS, 1976
(e) tíleacha coincréite nó cré d'urláir agus do bhallaí,
( e ) floor and wall tiles of concrete or clay,
Uimhir 16 de 1976: AN tACHT AIRGEADAIS, 1976
5.Cré-umha fosfair;
5.Phosphor bronze;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
Earraí ceirmeacha teasfhulangacha eile (mar shampla, freangáin, breogáin, mufail, buinní, stopalláin, tacaí, cupaí, feadáin, píobáin, truaillí agus slata), ach amháin iad sin de lón siliciúil iontaise nó de chréanna siliciúla comhchosúla
Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Píopaí bheidh déanta, ar fad no nách mór ar fad, de chré agus a bheidh ceaptha no beartuithe chun iad d'úsáid chun tobac no substaintí eile do chaitheamh, agus fós coda de phíopaí den tsórt san agus iad déanta, ar fad no nách mór ar fad, de chré. 33½%
Pipes made wholly or mainly of clay and designed or intended for use in smoking tobacco or other substances, and also component parts made wholly or mainly of clay of such pipes.
Uimhir 34 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (UIMH. 4), 1932
Píopaí gloinithe agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad de chré no de chriadh-earra, agus ceangail ghloinithe (i gcóir píopaí d'aon tsaghas) agus iad déanta ar fad no nách mór ar fad de chré no de chriadh-earra.
Glazed pipes made wholly or mainly of clay or earthenware, and glazed connections (for pipes of any kind) made wholly or mainly of clay or earthenware.
Uimhir 28 de 1935: ACHT AIRGID, 1935
Lógó gaois.ie
gaois.ie