Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (378)
An Baile Breac, an Charraig Dhubh-Baile an Bhóthair, an Charraig Dhubh-Dún Chéire, an Charraig Dhubh-an Lár, an Charraig Dhubh-Gleann na Mná, an Charraig Dhubh-Baile na Manach, an Charraig Dhubh-an Pháirc Nua, an Charraig Dhubh-Rinn na Mara, an Charraig Dhubh-Sráid an tSrutháin, an Charraig Dhubh-Cnoc an Teampaill, an Charraig Dhubh-Baile Liam, Cábán tSíle-Páirc an Eibhir, Cábán tSíle-Cill Bheagóige, Cábán tSíle-Criadóireacht, Deilginis-Abhainn an Ghleanna, Deilginis-Blabhac, Deilginis-an Caladh Mór, Cnoc Dheilginse, Deilginis Uachtarach, Dún Laoghaire-Thoir-Lár, Dún Laoghaire-Glas Tuathail, Dún Laoghaire-Gleann na gCaorach, Dún Laoghaire-Feirm Bhaile na Manach, Dún Laoghaire-Baile an Chnoic, Dún Laoghaire-an Naigín Thoir, Dún Laoghaire-an Naigín Theas, Dún Laoghaire-an Naigín Thiar, Dún Laoghaire-Cnoc an tSalainn, Dún Laoghaire-Cuas an Ghainimh, Dún Laoghaire-Thiar-Lár, Carraig an tSionnaigh-Páirc na bhFeá, Carraig an tSionnaigh-Carraig Mhaighin, Carraig an tSionnaigh-Gráinseach an Déin, Carraig an tSionnaigh-Torquay, Cill Iníon Léinín Thuaidh, Cill Iníon Léinín Theas, Seanchill-Ráth Mhichíl, Seanchill-Ráth Salach, Seanchill-Seanchonnach, Stigh Lorgan-an Phrióireacht;
Five. Ballybrack, Blackrock-Booterstown, Blackrock-Carysfort, Blackrock-Central, Blackrock-Glenomena, Blackrock-Monkstown, Blackrock-Newpark, Blackrock-Seapoint, Blackrock-Stradbrook, Blackrock-Templehill, Blackrock-Williamstown, Cabinteely-Granitefield, Cabinteely-Kilbogget, Cabinteely-Pottery, Dalkey-Avondale, Dalkey-Bullock, Dalkey-Coliemore, Dalkey Hill, Dalkey Upper, Dún Laoghaire-East Central, Dún Laoghaire-Glasthule, Dún Laoghaire-Glenageary, Dún Laoghaire-Monkstown Farm, Dún Laoghaire-Mount Town, Dún Laoghaire-Sallynoggin East, Dún Laoghaire-Sallynoggin South, Dun Laoghaire-Sallynoggin West, Dún Laoghaire-Salthill, Dún Laoghaire-Sandycove, Dún Laoghaire-West Central, Foxrock-Beechpark, Foxrock-Carrickmines, Foxrock-Deansgrange, Foxrock-Torquay, Killiney North, Killiney South, Shankill-Rathmichael, Shankill-Rathsallagh, Shankill-Shanganagh, Stillorgan-Priory;
Uimhir 19 de 1998: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) (UIMH. 2), 1998
Sútha craobh, sméara dubha, maoildearga, lóganchaora, cuiríní dubha, bána agus dearga agus spionáin
Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white– or redcurrants and gooseberries
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
E 151 Dubh PN nó Dubh Lonrach BN:
E 151 Black PN or Brilliant Black BN:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
dubh ainmhí, lena n-áirítear dubh caithe ainmhí
animal black, including spent animal black
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
(b) Bóthar an Phoill Duibh idir teorainn chontaebhuirg Chorcaí agus a acomhal le Forge Hill.
(b) The Pouladuff Road between the boundary of the county borough of Cork and its junction with Forge Hill.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(e) Bóthar Leithnigh ar feadh achar 46 mhéadar óna acomhal le Bóthar an Phoill Duibh.
(e) The Lehenagh Road for a distance of 46 metres from its junction with the Pouladuff Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Baile an Duibh
Bunowen
Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929
Pionta leanna dhuibh ar tarraingt
Pint of draught stout
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Leathphionta leanna dhuibh ar tarraingt
Half-pint of draught stout
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Buidéal leanna dhuibh de thoilleadh pionta
Bottle of stout of a capacity of a pint
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Buidéal leanna dhuibh de thoilleadh leathphionta
Bottle of stout of a capacity of a half-pint
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Saor ó shnáithíní glasa agus dubha
Free from grey and black fibres
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Saor ó shnáithíní glasa agus dubha
free from grey and black fibres
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Nach mór saor ó shnáithíní dubha agus ó shnáthanna láidre
almost free from black fibres and kemp
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Saor nó nach mór saor ó shnáithíní dubha ach le roinnt snáthanna láidre i láthair
Free or almost free from black fibres and with some kemp present.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Snáithíní láidre glasa agus dubha
With grey and black kempy fibres
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) Bóthar Iostáin an Bhóthair Dhuibh, Lána an tSéipéil, An Phríomh-Shráid, Cearnóg an Mhargaidh.
( a ) Boherduff Cottages Road, Chapel Lane, Main Street, Market Square.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Bhaile Shéamais Dhuibh
Ballyjamesduff Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna an Bhaile Dhuibh
Ballyduff Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna an Chnoic Mhóir agus an Ráth a Dhuibh
Knockmore and Rathduff Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna an Baile Dhuibh agus Bhaile an Bhuitléaraigh
Ballyduff and Butlerstown Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(d) Bóthar an Bhaile Dhuibh ar feadh achar 275 mhéadar óna acomhal le Bóthar an Chillín.
(d) The Ballyduff Road for a distance of 275 metres from its junction with the Killeen Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Pionta leanna dhuibh ar tarraingt
Pint of draught stout
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Leathphionta leanna dhuibh ar tarraingt
Half-pint of draught stout
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Buidéal leanna dhuibh de thoilleadh pionta
Bottle of stout of a capacity of a pint
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Buidéal leanna dhuibh de thoilleadh leathphionta
Bottle of stout of a capacity of a half-pint
Ionstraimí Reachtúla: 1981
- sméara dubha (Rubus fruticosus auct. aggr.),
- blackberries (Rubus fruticosus auct. aggr.),
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle
- cuiríní dubha (Ribes nigrum L.),
- blackcurrants (Ribes nigrum L.),
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle
- cuiríní dubha,
- blackcurrant,
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle
- solbaerrom, ar a dtugtar rum cuiríní dubha freisin.
- solbaerrom, also called blackcurrant rum.
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle
Sútha craobh, sméara dubha, maoildearga agus lóganchaora
Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cuiríní dubha, bána agus dearga, agus spionáin
Black-, white– or redcurrants and gooseberries
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cuiríní dubha
Blackcurrants
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Sméara dubha agus maoildearga
Blackberries and mulberries
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
glactar le stríoca dubha doimhne mar ruamanna freisin.
deep black striations are also to be regarded as stains.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
áirítear mar ghráinní ballacha freisin cinn ar a bhfuil stríoca dubha éadroma ar an dromchla amháin.
spotted grains also include those which show slight black striations on the surface only; the striations and spots must not show a yellow or dark aureole.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Fíogach an bhéil dhuibh
Blackmouth dogfish
Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle
Gairdíní gorgaineacha cruaghrinneallacha agus gairdíní coiréalaigh dhuibh
Hard bottom gorgonian and black coral gardens
Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle
Gairdíní corgaineacha bog-ghrinneallacha agus gairdíní coiréalaigh dhuibh
Soft-bottom gorgonian and black coral gardens
Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle
(36) cláracha dubha, tacais, cláracha tarraiceoireachta, agus fothachláracha cló-scíobhnóirí;
(36) blackboards, easels, drawing boards, and typewriter base boards
Uimhir 15 de 1933: ACHT AIRGID, 1933
Club Gunna na Coille Duibhe
Blackwood Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna na Coirre Duibhe agus Ráth Fiachrach
Corduff and Raferagh Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(d) Beidh an barr fáis saor ó rolladh duilleoige, víreas Y, galair mhósáice agus ceathrú dhubh;
(d) The growing crop shall be free from leaf roll, virus Y, mosaic diseases and blackleg;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Coláiste Bhantiarna na Trócaire, An Charraig Dhubh, Contae Bhaile Átha Cliath
Our Lady of Mercy College of Education, Blackrock, County Dublin
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Na bóithre seo a leanas i mBuaile Dhubh (Durlas):-
The following roads at Bouladuff (Thurles):—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
AN MHEÁNMHUIR AGUS AN MHUIR DHUBH (Mórlimistéar iascaireachta 37)
MEDITERRANEAN AND BLACK SEA (Major fishing area 37)
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
AN MHEÁNMHUIR AGUS AN MHUIR DHUBH (Mórlimistéar iascaireachta 37)
MEDITERRANEAN AND BLACK SEA (Major fishing area 37)
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
(c) an Mhuir Dhubh agus (d) Muir Mheoid.
(c) the Black Sea; and (d) the Sea of Azov.
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
Cuimsítear na foranna seo a leanas sa Mhuir Dhubh (Folimistéar 37.4):
The Black Sea (Sub-area 37.4) comprises the following divisions:
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
(b) Roinn na Mara Duibhe (Roinn 37.4.2)
(b) Black Sea (Division 37.4.2)
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
AN MHEÁNMHUIR AGUS AN MHUIR DHUBH (Mórlimistéar iascaireachta 37)
MEDITERRANEAN AND BLACK SEA (Major fishing area 37)
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
AN MHEÁNMHUIR AGUS AN MHUIR DHUBH (Mórlimistéar iascaireachta 37)
MEDITERRANEAN AND BLACK SEA (Major fishing area 37)
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
Roinn na Mara Duibhe (Roinn 37.4.2)
Black Sea (Division 37.4.2)
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
Cuimsítear na foranna seo a leanas sa Mhuir Dhubh (Folimistéar 37.4):
The Black Sea (Sub-area 37.4) comprises the following divisions:
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
an Mhuir Dhubh agus (d) Muir Mheoid.
the Black Sea; and (d) the Sea of Azov.
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
AN MHEÁNMHUIR AGUS AN MHUIR DHUBH (Mórlimistéar iascaireachta 37)
MEDITERRANEAN AND BLACK SEA (Major fishing area 37)
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
(iv) Coláiste Oideachais Froebel, Cnoc Síon, an Charraig Dhubh, Contae Bhaile Átha Cliath;
(iv) Froebel College of Education, Sion Hill, Blackrock, County Dublin;
AN tACHT UM CHOMHAIRLE MHÚINTEOIREACHTA, 2001
(ix) Coláiste Oideachais Tís San Caitríona, Cnoc Síon, an Charraig Dhubh, Contae Bhaile Átha Cliath;
(ix) St. Catherine’s College of Education for Home Economics, Sion Hill, Blackrock, County Dublin;
AN tACHT UM CHOMHAIRLE MHÚINTEOIREACHTA, 2001
bán ar dhubh.
in white on black.
Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}
Toise íosta mogalra sa Mhuir Dhubh
Minimum mesh size in the Black Sea
Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir
29 — an Mhuir Dhubh
29 — Black Sea
Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir
Comhairle Chomhairleach um an Muir Dhubh.
an Advisory Council for the Black Sea.
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
An Mhuir Dhubh
Black Sea
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
bán ar dhubh.
in white on black.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS)
Tráil agus eangacha geolbhaigh a úsáid sa Mhuir Dhubh
Use of trawl nets and gill-nets fisheries in the Black Sea
Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)
Scabaird dhubh
Black scabbardfish
Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle
Cuideachta Bhóthar Iarainn Chorcaighe, na Carraige Duibhe agus an Phasáiste.
Cork, Blackrock and Passage Railway Company.
Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924
Luaidh Dhubh, per cmt.
Black lead, per cwt.
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Do. dhubh, per cmt.
Do. black, per cwt.
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Bailecheanntar na Carraige Duibhe
Blackrock Urban District
Uimhir 39 de 1925: ACHT UAIREANTA SIOPAÍ (TRÁDÁLANNA AN ÉADAIGH I gCATHAIR AGUS I gCEANNTAIR BHAILE ÁTHA CLIATH), 1925
Bailecheanntar na Carraige Duibhe.
Blackrock Urban District.
Uimhir 17 de 1926: ACHT FREASTAL SCOILE, 1926
Bailecheanntar na Carraige Duibhe,
Blackrock Urban District,
Uimhir 36 de 1926: ACHT UAIREANTA SIOPAÍ (TRÁDÁLANNA AN ÉADAIGH I gCATHAIR AGUS I gCEANNTAIR BHAILE ÁTHA CLIATH), 1926
Bailecheanntar na Carraige Duibhe.
Blackrock Urban District.
Uimhir 37 de 1926: ACHT NA gCOISTÍ DHÁRÉAG (BAILE ÁTHA CLIATH), 1926
Bailecheanntar na Carraige Duibhe
Blackrock Urban District
Uimhir 3 de 1928: ACHT MEÁCHAN AGUS TOMHAS, 1928
Bord Prímh-Dhréineála na Carraige Duibhe agus Dhún Laoghaire;
the Blackrock and Kingstown Main Drainage Board;
Uimhir 27 de 1930: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (BAILE ÁTHA CLIATH), 1930
Contae-bhuirg Chorcaighe agus Togh-Roinn Cheanntair na Carraige Duibhe, i gContae riaracháin Chorcaighe.
The County Borough of Cork and the District Electoral Division of Blackrock, in the administrative County of Cork.
Uimhir 5 de 1935: ACHT TOGHACHÁIN (DÁILCHEANNTAIR D'ATHCHÓIRIÚ), 1935
An Abha Dhubh i gContaethe na Midhe agus an Chabháin.
The River Blackwater in the Counties of Meath and Cavan.
Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945
an Baile Breac, an Charraig Dhubh-Dún Chéire, an Charraig Dhubh-an Pháirc Nua, an Charraig Dhubh-Sráid an tSrutháin, Cábán tSíle-Páirc an Eibhir, Cábán tSíle-Cill Bheagóige, Cábán tSíle-Baile Uí Lachnáin, Cábán tSíle-Criadóireacht, Deilginis-Avondale, Dún Laoghaire-an Naigín Theas, Carraig an tSionnaigh-Páirc na bhFeá, Carraig an tSionnaigh-Carraig Mhaighin, Carraig an tSionnaigh-Gráinseach an Déin, Carraig an tSionnaigh-Taircé, Seanchill-Ráth Mhichíl, Seanchill-Ráth Salach, Seanchill-Seanchonnach, Stigh Lorgan-Baile na Lóbhar, Stigh Lorgan-an Phrióireacht;
Ballybrack, Blackrock-Carysfort, Blackrock Newpark, Blackrock-Stradbrook, Cabinteely-Granitefield, Cabinteely-Kilboget Cabinteely-Loughlinstown, Cabinteely-Pottery, Dalkey-Avondale, Dún Laoghaire-Sallynoggin South, Foxrock-Beechpark Foxrock-Carrickmines, Foxrock-Deans grange, Foxrock-Torquay, Shankill-Rathmichael, Shankill-Rathsallagh, Shankill Shanganagh, Stillorgan-Leopardstown, Stillorgan-Priory; and that part of the district electoral division of Glencullen situated east of a line drawn along the Enniskerry Road;
Uimhir 36 de 1990: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1990
díosal Fischer-Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann
Fischer-Tropsch diesel from black-liquor gasification integrated with pulp mill
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
peitreal Fischer – Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann
Fischer-Tropsch petrol from black-liquor gasification integrated with pulp mill
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
éitear démheitile (DME) Fischer – Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann
dimethylether (DME) from black-liquor gasification integrated with pulp mill
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
meatánól déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann
Methanol from black-liquor gasification integrated with pulp mill
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
meatánól déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann
methanol from black-liquor gasification integrated with pulp mill
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
Dubh Charbóin
Carbon Black
Ionstraimí Reachtúla: 1980
2p an pionta ar leann dubh, ar leann agus ar lágar (buidéalaithe agus ar tarraingt)
2p per pint of stout, ale and lager (bottled and draught)
Ionstraimí Reachtúla: 1980
1p an leathphionta ar leann dubh, ar leann agus ar lágar (buidéalaithe agus ar tarraingt)
1p per half-pint of stout, ale and lager (bottled and draught)
Ionstraimí Reachtúla: 1980
6p an pionta ar leann dubh, ar leann agus ar lágar (buidéalaithe agus ar tarraingt)
6p per pint of stout, ale and lager (bottled and draught)
Ionstraimí Reachtúla: 1980
3p an leathphionta ar leann dubh, ar leann agus ar lágar (buidéalaithe agus ar tarraingt)
3p per half pint of stout, ale and lager (bottled and draught)
Ionstraimí Reachtúla: 1980
4p an pionta ar leann dubh, ar leann agus ar lágar ar tarraingt
4p per pint of draught stout, ale and lager
Ionstraimí Reachtúla: 1980
2p an leathphionta ar leann dubh, ar leann agus ar lágar ar tarraingt
2p per half-pint of draught stout, ale and lager
Ionstraimí Reachtúla: 1980
6p an pionta ar leann dubh, ar leann agus ar lágar buidéalaithe
6p per pint of bottled stout, ale and lager
Ionstraimí Reachtúla: 1980
3p an leathphionta ar leann dubh, ar leann agus ar lágar buidéalaithe
3p per half-pint of bottled stout, ale and lager
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Dubh PN nó Gorm Lonrach BN
Black PN or Brilliant Blue BN
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Dubh 7984
Black 7984
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Pionta de leann dubh tarraingthe Pionta de leann tarraingthe
Pint of draught stout Pint of draught ale
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
1p an pionta ar leann dubh, leann agus lágar ar tarraingt,
1p per pint of draught stout, ale and lager
Ionstraimí Reachtúla: 1981
1p an leath phionta ar leann dubh, leann agus lágar ar tarraingt,
1p per half-pint of draught stout, ale and lager
Ionstraimí Reachtúla: 1981
2p an pionta ar leann dubh, leann agus lágar buidéalaithe,
2p per pint of bottled stout, ale and lager
Ionstraimí Reachtúla: 1981
1p an leathphionta ar leann dubh, leann agus lágar buidéalaithe,
1p per half-pint of bottled stout, ale and lager
Ionstraimí Reachtúla: 1981
2p an leathphionta ar leann dubh, ar leann agus ar lágar ar tarraingt
2p per half-pint of draught stout, ale and lager.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Lógó gaois.ie
gaois.ie