Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (6)
Déantar an snáithín polapróipiléine a thuaslagadh as mais thirim aithnid den mheascán le xiléin atá ar fiuchadh.
The polypropylene fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture with boiling xylene.
Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Tar éis na cóireála le xiléin atá ar fiuchadh, cinntigh go bhfuaraítear a dhóthain an fleascán ina bhfuil an t-iarmhar sula gcuirtear an peitriliam éadrom isteach.
After the treatment with boiling xylene, ensure that the flask containing the residue is cooled sufficiently before the light petroleum is introduced.
Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Géaraítear an ráta fiuchta ansin de réir a chéile go dtí go mbíonn an meascán ag fiuchadh go seasta agus go sroicheann braon amháin uisce an tuaslagóir gafach gach 3 go 5 shoicind.
The rate of heating is then gradually increased until the mixture boils steadily and one drop of water reaches the trapping solvent every 3 to 5 seconds.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ar deireadh, déan súchán chun aon leacht sa bhreis a bhaint, ansin cóireáil an t-iarmhar le huisce atá ar fiuchadh chun an tuaslagóir ar fad a bhaint, déan súchán, triomaigh an breogán agus an t-iarmhar, fuaraigh iad agus meáigh iad.
Finally, apply suction to eliminate excess liquid, then treat the residue with boiling water to eliminate all the solvent, apply suction, dry the crucible and residue, cool and weigh them.
Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Nigh an t-iarmhar atá fanta sa fhleascán le 30 ml de xiléin atá ar fiuchadh (faoi dhó), agus ansin arís le 75 ml de pheitriliam éadrom (faoi dhó) (I.3.2.1 de na treoracha ginearálta).
Wash the residue remaining in the flask successively with 30 ml of boiling xylene (twice), then with 75 ml of light petroleum (I.3.2.1 of general instructions) (twice).
Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
ciallaíonn “coimeádán gaile” aon tsoitheach (seachas píopa nó tochardán gaile) a mbeidh asraon buan as chun an atmaisféir nó chun spáis nach bhfuil an brú ann níos mó ná brú an atmaisféir agus trína gcuirtear gal, faoi bhrú an atmaisféir nó faoi bhrú i ngar dó sin, chun téamh, fiuchadh, tiormú, galú nó ní eile dá samhail sin a dhéanamh.
"steam container" means any vessel (other than a steam pipe or coil) constructed with a permanent outlet into the atmosphere or into a space where the pressure does not exceed atmospheric pressure, and through which steam is passed at atmospheric pressure or at approximately that for the purpose of heating, boiling, drying, evaporating or other similar purpose.
Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955
Lógó gaois.ie
gaois.ie