Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (67182)
codáin fola seachas antaiséiream, haemaglóibin, glóbailíní fola agus glóbailíní séirim
blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
ciallaíonn “samplaí folafuil a thógtar chun críche tástálacha fola;
"blood samples" means blood taken for the purpose of blood tests;
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
(6) San alt seo, folaíonn “fuil” aon leacht nó substaint atá cosúil le fuil.
(6) In this section "blood" includes any fluid or substance resembling blood.
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
(a) an fhuil a bhaint as agus é a dhí-inniú,
(a) bleeding and evisceration,
AN tACHT UM SCÉIM NÁISIÚNTA DEARBHAITHE MAIRTEOLA, 2000
(b) maidir leis na samplaí sin, an cion alcóil san fhuil nó san fhual a chinneadh agus a chinneadh an bhfuil (nó nach bhfuil) druga nó drugaí san fhuil nó san fhual,
(b) the determination, in respect of such specimens, of the concentration of alcohol in the blood or urine and of the presence (if any) of a drug or drugs in the blood or urine,
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(b) maidir leis na samplaí sin, an cion alcóil san fhuil nó san fhual a chinneadh agus a chinneadh an bhfuil (nó nach bhfuil) druga nó drugaí san fhuil nó san fhual,
(b) the determination, in respect of such specimens, of the concentration of alcohol in the blood or urine and of the presence (if any) of a drug or drugs in the blood or urine,
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(i) a cheadú do dhochtúir ainmnithe sampla d’fhuil an duine a thógáil uaidh, nó
(i) to permit a designated doctor to take from the person a specimen of his blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994
(a) a cheadú do dhochtúir ainmnithe sampla d’fhuil an duine a thógáil uaidh, nó
(a) to permit a designated doctor to take from the person a specimen of his blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994
Ispíní agus táirgí dá samhail ó fheoil nó ó scairteach feola nó ó fhuil;
Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Eile, lena n-áirítear ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith
Other, including preparations of blood of any animal
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith
Preparations of blood of any animal
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Ullmhóidí homaiginithe d'fheoil, de scairteach feola nó d'fhuil
Homogenised preparations of meat, meat offal or blood
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith
Preparations of blood of any animal
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Eile, lena n-áirítear ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith:
Other, including preparations of blood of any animal:
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Seachas ullmhóidí déanta d'fhuil ainmhí ar bith:
Other than preparations of blood of any animal:
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
(b) an cion alcóil san fhuil a chinneadh maidir leis na samplaí sin,
( b ) the determination, in respect of such specimens, of the concentration of alcohol in the blood,
Uimhir 25 de 1968: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1968
(a) an fhuil a bhaint as agus é a dhí-inniú, agus
( a ) bleeding and evisceration, and
Uimhir 8 de 1988: ACHT NA SEAMLAS, 1988
(i) d'fhuil,
(i) blood,
Uimhir 34 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FIANAISE DLÍ-EOLAÍOCHTA), 1990
(b) aon fhuil i gcoimeádán,
( b ) any blood in a container,
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
(3) San alt so cialluíonn an focal “milseoga siúicre” milseoga a dineadh de shiúicre no d'abhar eile chun milsithe no ina bhfuil an céanna, agus ná fuil cócó ná sacairín ionta, agus foluíonn sé aráin, brioscaí, cácaí, meascáin cháca, putóga agus púdair (nách púdair leighis) a milsíodh le siúicre no le habhar eile chun milsithe seachas sacairín, agus ná fuil cócó ionta, agus fós milseáin, caramel, subhanna, marmaláidí, agus geiléthe, ná fuil cócó ná sacairín ionta, agus fós croicne agus torthaí atá crústaithe, criostalaithe no leasuithe ar aon tslí eile le siúicre no le haon abhar eile chun milsithe seachas sacairín, agus ná fuil cócó ionta.
(3) In this section the expression "sugar confectionery" means confectionery made from or containing sugar or other sweetening matter and not containing cocoa or saccharin, and includes breads, biscuits, cakes, cake mixtures, puddings and powders (other than medicinal powders) sweetened with sugar or other sweetening matter except saccharin, and not containing cocoa, and also sweetmeats, caramel, jams, marmalades, and jellies not containing cocoa or saccharin, and also peels and fruits candied, crystallised or otherwise preserved with sugar or any other sweetening matter except saccharin, and not containing cocoa.
Uimhir 27 de 1924: ACHT AIRGID, 1924
(3) San alt so cialluíonn an abairt “milseoga siúicre” milseoga do rinneadh de shiúicre no d'abhar eile chun milsithe no ina bhfuil an céanna agus ná fuil cócó ionta, agus foluíonn sí aráin, brioscaí, cácaí, meascáin cháca, putóga agus púdair (nách púdair leighis) do milsíodh le siúicre no le habhar eile chun milsithe, agus ná fuil cócó ionta, agus fós milseáin, subhanna, marmaláidí, agus geiléthe ná fuil cócó ionta, agus fós croicne agus torthaí atá crústaithe, criostalaithe no leasuithe ar aon tslí eile le siúicre no le haon abhar eile chun milsithe agus ná fuil cócó ionta, ach ní fholuíonn sí sinseur a bheidh leasuithe i sioróip agus a hiomportálfar isteach i Saorstát Éireann i mbaraillí no i gcaisc adhmaid ina raghaidh céad meáchaint ar a laighead.
(3) In this section the expression "sugar confectionery" means confectionery made from or containing sugar or other sweetening matter and not containing cocoa, and includes breads, biscuits, cakes, cake mixtures, puddings and powders (other than medicinal powders) sweetened with sugar or other sweetening matter, and not containing cocoa, and also sweetmeats, Jams, marmalades, and jellies not containing cocoa, and also peels and fruits candied, crystallised or otherwise preserved with sugar or any other sweetening matter, and not containing cocoa, but does not include ginger preserved in syrup imported into Saorstát Eireann in wooden barrels or casks of a capacity of not less than one hundredweight
Uimhir 31 de 1931: ACHT AIRGID, 1931
(4) San alt so cialluíonn an abairt “milseoga siúicre” milseoga do rinneadh de shiúicre no d'abhar eile chun milsithe no ina bhfuil an céanna agus ná fuil cócó ionta, agus foluíonn sí aráin, brioscaí, cácaí, meascáin cháca, putóga agus púdair (seachas púdair leighis) do milsíodh le siúicre no le habhar eile chun milsithe, agus ná fuil cócó ionta, agus fós milseáin, subhanna, marmaláidí, agus geiléthe ná fuil cócó ionta, agus fós croicne agus torthaí atá crústaithe, criostalaithe no leasuithe ar aon tslí eile le siúícre no le habhar eile chun milsithe agus ná fuil cócó ionta, ach ní fholuíonn sí sinseur a bheidh leasuithe i sioróip agus a hiomportálfar i mbaraillí no i gcaisc adhmaid ina raghadh céad meáchaint ar a laighead.
(4) In this section the expression "sugar confectionery" means confectionery made from or containing sugar or other sweetening matter and not containing cocoa, and includes breads, biscuits, cakes, cake mixtures, puddings, and powders (other than medicinal powders) sweetened with sugar or other sweetening matter and not containing cocoa, and also includes sweetmeats, jams, marmalades, and jellies not containing cocoa, and also includes peels and fruits candied, crystallised, or otherwise preserved with sugar or other sweetening matter and not containing cocoa, but does not include ginger preserved in syrup imported in wooden barrels or casks of a capacity of not less than one hundred-weight.
Uimhir 11 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (Uimh. 2), 1932
(2) Ríomhfar glúine gaoil fhola sinsearaigh réimdhírigh trí chomhaireamh siar ón díthiomnóir go dtí an sinsearach sin, agus cinnfear glúine gaoil fhola aon duine gaoil eile trí chomhaireamh siar ón díthiomnóir go dtí an comhshinsearach is gaire don díthiomnóir agus don duine gaoil sin, agus ansin anuas ón sinsearach sin go dtí an duine gaoil;
(2) Degrees of blood relationship of a direct lineal ancestor shall be computed by counting upwards from the intestate to that ancestor, and degrees of blood relationship of any other relative shall be ascertained by counting upwards from the intestate to the nearest ancestor common to the intestate and that relative, and then downward from that ancestor to the relative;
Uimhir 27 de 1965: AN tACHT COMHARBAIS, 1965
TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID LE LINN TUISMÍOCHT A BHEITH Á CINNEADH
USE OF BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID LE LINN TUISMÍOCHT A BHEITH Á CINNEADH
ORDER 61USE OF BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Iarratas ar ordú chun tástálacha fola a úsáid
Application for a direction for the use of blood tests
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
FÓGRA UM IARRATAS AR ORDÚ CHUN TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID
NOTICE OF APPLICATION FOR DIRECTION FOR THE USE OF BLOOD TESTS
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
ORDÚ CHUN TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID
DIRECTION FOR THE USE OF BLOOD TESTS
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
ORDÚ AG *CÚLGHAIRM/*ATHRÚ ORDAITHE CHUN TÁSTÁLACHA FOLA A ÚSÁID
ORDER *REVOKING/*VARYING A DIRECTION FOR THE USE OF BLOOD TESTS
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
TÁSTÁLACHA FOLA
BLOOD TESTS
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Tástálacha Fola a Úsáid le linn Tuismíocht a bheith á Cinneadh—
Use of Blood Tests in Determining Parentage—
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Iarratas ar ordú chun tástálacha fola a úsáid,
Application for a direction for the use of,
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
ÚSÁID TÁSTÁLACHA FOLA
USE OF BLOOD TESTS
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Riail 3 — Tástálacha Fola i gcás a mbeidh Ceist ann faoin Tuismíocht
Rule 3 — Blood Tests where Parentage is in Issue
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
FÓGRA FORIARRATAIS CHUN SAMPLA FOLA A THÓGÁIL
NOTICE OF MOTION FOR THE TAKING OF BLOOD SAMPLE
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
ORDÚ CHUN SAMPLA FOLA A THÓGÁIL
DIRECTION FOR THE TAKING OF BLOOD SAMPLE
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
FÓGRA GO bhFUIL AR INTINN AN DUINE AR FAOINA URLÁMH A TÁSTÁLADH TÁSTÁLACHA FOLA, NÓ DAOINE EILE A BHÍ BAINTEACH LEIS AN bPRÓISEAS TÁSTÁLA FOLA, A GHAIRM MAR FHINNÉ NÓ MAR FHINNÉITHE
IN THE MATTER OF PART VII OF THE STATUS OF CHILDREN ACT, 1987 NOTICE OF INTENTION TO CALL AS A WITNESS THE PERSON UNDER WHOSE CONTROL BLOOD TESTS WERE TESTED OR OTHER PERSONS INVOLVED IN THE BLOOD TESTING PROCESS
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
FÓGRA FORIARRATAIS CHUN SAMPLA FOLA A THÓGÁIL
NOTICE OF MOTION FOR THE TAKING OF BLOOD SAMPLE
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
ORDÚ CHUN SAMPLA FOLA A THÓGÁIL
DIRECTION FOR THE TAKING OF BLOOD SAMPLE
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
FÓGRA GO bhFUIL AR INTINN AN DUINE AR FAOINA URLÁMH A TÁSTÁLADH TÁSTÁLACHA FOLA, NÓ DAOINE EILE A BHÍ BAINTEACH LEIS AN bPRÓISEAS TÁSTÁLA FOLA, A GHAIRM MAR FHINNÉ NÓ MAR FHINNÉITHE
IN THE MATTER OF PART VII OF THE STATUS OF CHILDREN ACT, 1987 NOTICE OF INTENTION TO CALL AS A WITNESS THE PERSON UNDER WHOSE CONTROL BLOOD TESTS WERE TESTED OR OTHER PERSONS INVOLVED IN THE BLOOD TESTING PROCESS
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
Tástálacha Fola i gcás a mbeidh Ceist ann faoin Tuismíocht, O.59, r.3
Blood Tests where Parentage is in Issue, O.59, r.3
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
Oibleagáid samplaí anála, fola nó fuail a chur ar fáil tar éis gabháil faoi Chuid 2.
Obligation to provide breath, blood or urine specimens following arrest under Part 2.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provisions of specimens of urine.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) 50 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola, nó
(a) 50 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) 50 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola, nó
(a) 50 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(i) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón duine, nó
(i) to permit a designated doctor or designated nurse to take from the person a specimen of his or her blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón duine, nó
(a) to permit a designated doctor or designated nurse to take from the person a specimen of his or her blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(3) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), féadfar fianaise a thabhairt nuair a bheidh cúiseamh i leith ciona faoi alt 4 nó 5 á éisteacht gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an cosantóir ceanglas a chomhlíonadh 2 shampla dá chuid anála nó dá cuid anála a chur ar fáil, nó gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an cosantóir ceanglas a chomhlíonadh cead a thabhairt sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil nó ceanglas ó dhochtúir ainmnithe a chomhlíonadh i ndáil le sampla fola a thógáil, de réir mar a bheidh.
(3) Notwithstanding subsections (1) and (2), evidence may be given at the hearing of a charge of an offence under section 4 or 5 that the defendant refused or failed to comply with a requirement to provide 2 specimens of his or her breath, or that the defendant refused or failed to comply with a requirement to permit the taking of a specimen of his or her blood or to comply with a requirement of a designated doctor in relation to the taking of a specimen of blood, as the case may be.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(i) 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola,
(i) 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood,
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola,
(a) 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood,
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) Nach mó ná 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola;
(a) Not exceeding 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood;
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Oibleagáid samplaí anála, fola nó fuail a chur ar fáil tar éis gabháil faoi Chuid 2.
Obligation to provide breath, blood or urine specimens following arrest under Part 2.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provisions of specimens of urine.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Oibleagáid samplaí anála, fola nó fuail a chur ar fáil tar éis gabháil faoi Chuid 2.
Obligation to provide breath, blood or urine specimens following arrest under Part 2.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provisions of specimens of urine.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) 50 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola, nó
(a) 50 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) 50 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola, nó
(a) 50 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(i) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón duine, nó
(i) to permit a designated doctor or designated nurse to take from the person a specimen of his or her blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón duine, nó
(a) to permit a designated doctor or designated nurse to take from the person a specimen of his or her blood, or
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(3) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), féadfar fianaise a thabhairt nuair a bheidh cúiseamh i leith ciona faoi alt 4 nó 5 á éisteacht gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an cosantóir ceanglas a chomhlíonadh 2 shampla dá chuid anála nó dá cuid anála a chur ar fáil, nó gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an cosantóir ceanglas a chomhlíonadh cead a thabhairt sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil nó ceanglas ó dhochtúir ainmnithe a chomhlíonadh i ndáil le sampla fola a thógáil, de réir mar a bheidh.
(3) Notwithstanding subsections (1) and (2), evidence may be given at the hearing of a charge of an offence under section 4 or 5 that the defendant refused or failed to comply with a requirement to provide 2 specimens of his or her breath, or that the defendant refused or failed to comply with a requirement to permit the taking of a specimen of his or her blood or to comply with a requirement of a designated doctor in relation to the taking of a specimen of blood, as the case may be.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(i) 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola,
(i) 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood,
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola,
(a) 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood,
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
(a) Nach mó ná 80 milleagram alcóil in aghaidh an 100 millilítear fola;
(a) Not exceeding 80 milligrammes of alcohol per 100 millilitres of blood;
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Oibleagáid samplaí anála, fola nó fuail a chur ar fáil tar éis gabháil faoi Chuid 2.
Obligation to provide breath, blood or urine specimens following arrest under Part 2.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provisions of specimens of urine.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994
An nós imeachta maidir le samplaí fola a thógáil agus samplaí fuail a chur ar fáil.
Procedure regarding taking of specimens of blood and provision of specimens of urine.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994
Oibleagáid sampla fola nó fuail a chur ar fáil le linn a bheith in ospidéal.
Obligation to provide blood or urine specimen while in hospital.
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2011
dáta na samplála fola don tástáil toirtmheasctha antasubstainte i gcoinne an chonfaidh;
the date of blood sampling for the rabies antibody titration test;
Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Haemaglóibin, glóbailíní fola agus glóbailíní séirim
Haemoglobin, blood globulins and serum globulins
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Imoibreáin ghrúpála fola
Blood-grouping reagents
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Ionstraimí agus gaireas chun brú fola a thomhas
Instruments and apparatus for measuring blood-pressure
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
haemaglóibin, glóbailíní fola agus glóbailíní séirim
haemoglobin, blood globulins and serum globulins
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
fuil dhaonna, táirgí fola, plasma nó cealla fola de bhunús daonna nó feistí ina n-ionchorpraítear táirgí fola, plasma nó cealla den sórt sin, nuair a chuirtear ar an margadh iad, nó nuair a chuirtear i seirbhís iad, seachas na feistí dá dtagraítear i mír 8 den Airteagal seo;
human blood, blood products, plasma or blood cells of human origin or devices which incorporate, when placed on the market or put into service, such blood products, plasma or cells, except for devices referred to in paragraph 8 of this Article;
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
substaint íocshláinte, lena n-áirítear díorthach fola daonna nó plasma, nó
a medicinal substance, including a human blood or plasma derivative, or
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Maidir le feistí a beartaíodh lena n-úsáid le haghaidh grúpáil fola, nó tíopáil fíocháin chun comhoiriúnacht imdhíoneolaíoch fola, comhábhar fola, ceall, fíochán nó orgán a beartaíodh d'aistriú nó do thrasphlandú nó do riar ceall a áirithiú, aicmítear iad in aicme C, seachas i gcás inar beartaíodh iad chun aon cheann de na marcóirí seo a leanas a chinneadh:
Devices intended to be used for blood grouping, or tissue typing to ensure the immunological compatibility of blood, blood components, cells, tissue or organs that are intended for transfusion or transplantation or cell administration, are classified as class C, except when intended to determine any of the following markers:
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
(t) min fola;
( t ) blood meal;
Uimhir 7 de 1933: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR), 1933
Min fola.
Blood meal.
Uimhir 16 de 1938: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR), 1938
chun Costaisí áirithe i dtaobh na Comhairle Náisiúnta re Tairmreith Fola;
for certain Expenses in connection with the National Blood Transfusion Council;
Uimhir 23 de 1943: ACHT LEITHREASA (Uimh. 2), 1943
chun Costas áirithe i dtaobh na Comhairle Náisiúnta re Tairmreith Fola;
for certain Expenses in connection with the National Blood Transfusion Council;
Uimhir 17 de 1944: AN tACHT LEITHREASA, 1944
chun Costas áirithe i dtaobh Tairmreith Fola;
for certain Expenses in connection with Blood Transfusion;
Uimhir 18 de 1946: AN tACHT LEITHREASA, 1946
chun Costas áirithe i dtaobh Tairmreith Fola; agus chun Costas an Bhúró Staire Míleata ..
and for the Expense of the Bureau of Military History
Uimhir 25 de 1947: AN tACHT LEITHREASA, 1947
col fola.
degrees of consanguinity.
Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962
Cosaint ar dhiúltú cead a thabhairt sampla fola a thógáil.
Defence to refusal to permit taking of blood specimen.
Uimhir 19 de 1978: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE (LEASÚ), 1978
Tástálacha Fola le linn Tuismíocht a bheith á Cinneadh in Imeachtaí Sibhialta
BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE IN CIVIL PROCEEDINGS 37.
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
Ordú ón gcúirt maidir le tástálacha fola.
38. Direction by court on blood tests.
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
Toiliú le samplaí fola agus tógáil na samplaí sin.
39. Consent to, and taking of, blood samples.
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
Tástálacha fola agus tuarascálacha.
40. Blood tests and reports. 41.
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
Mainneachtain déanamh de réir ordaithe i dtaobh tástálacha fola.
42. Failure to comply with direction on blood tests. 43.
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
Pionós as pearsanú chun críocha tástála fola.
Penalty for personation for blood test purposes.
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
Ar Aghaidh (CUID VII Tástálacha Fola le linn Tuismíocht a bheith á Cinneadh in Imeachtaí Sibhialta)
Next (PART VII BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE IN CIVIL PROCEEDINGS) No. 26/1987:
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
CUID VII Tástálacha Fola le linn Tuismíocht a bheith á Cinneadh in Imeachtaí Sibhialta
PART VII BLOOD TESTS IN DETERMINING PARENTAGE IN CIVIL PROCEEDINGS
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
ciallaíonn “tástáil fola” aon tástáil arna déanamh faoin gCuid seo chun tréithe dúchasacha a fhionnadh;
"blood test" means any test carried out under this Part and made with the object of ascertaining inheritable characteristics;
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
Ordú ón gcúirt maidir le tástálacha fola.
Direction by court on blood tests.
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
Toiliú le samplaí fola agus tógáil na samplaí sin.
Consent to, and taking of, blood samples.
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
(b) féadfar sampla fola a thógáil ó dhuine a bhfuil aois iomlán aige agus nach bhfuil ar a chumas a thuiscint, i dtuairim na cúirte, cad is tastálacha fola ann agus cad chuige iad, má thoilíonn an duine ag a bhfuil cúram agus urlámh an duine sin leis an gcéanna agus má bhíonn deimhnithe ag aon lia-chleachtóir a bhfuil sé faoina chúram nach ndéanfadh sé dochar dá aire cuí agus dá aireacht chuí sampla fola a thógáil uaidh:
( b ) a blood sample may be taken from a person of full age who is, in the opinion of the court, incapable of understanding the nature and purpose of blood tests if the person having charge of or control over him consents and any medical practitioner in whose care he may be has certified that the taking of a blood sample from him will not be prejudicial to his proper care and treatment:
Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987
Lógó gaois.ie
gaois.ie