Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (48)
(c) Creimeadh/greannú craicinn, Catagóir 2;
(c) Skin corrosion/irritation, Category 2;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(d) Damáiste tromchúiseach don tsúil/greannú súl, Catagóir 2;
(d) Serious eye damage/eye irritation, Category 2;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
12) Greannú Craicinn de chatagóir 2;
12) Skin irritation of category 2;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
13) Greannú súl de chatagóir 2;
13) Eye irritation of category 2;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.2. Creimeadh/greannú craicinn
3.2. Skin corrosion/irritation
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.2.2.7. Greannú
3.2.2.7. Irritation
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Eilimintí lipéid le haghaidh creimeadh/greannú craicinn
Label elements for skin corrosion/irritation
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.3. Damáiste/greannú tromchúiseach súile
3.3. Serious eye damage/eye irritation
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Eilimintí lipéid le haghaidh damáiste/greannú tromchúiseach don tsúil
Label elements for serious eye damage/eye irritation
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(b) Creimeadh/greannú craicinn (roinn 3.2);
(b) Skin corrosion/irritation (section 3.2);
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(c) Damáiste tromchúiseach súile/greannú súile (roinn 3.3);
(c) Serious eye damage/eye irritation (section 3.3);
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
- greannú,
- irritation,
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(c) má bhíonn feidhm ag an bpicteagram guaise "GHS05", ní úsáidfear an picteagram guaise "GHS07" maidir le greannú craicinn nó súl;
(c) if the hazard pictogram "GHS05" applies, the hazard pictogram "GHS07" shall not appear for skin or eye irritation;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(d) má bhíonn feidhm ag an bpicteagram guaise "GHS08" maidir le híogrú riospráide, ní úsáidfear an picteagram guaise "GHS07" maidir le híogrú craicinn nó le greannú craicinn nó súl.
(d) if the hazard pictogram "GHS08" applies for respiratory sensitisation, the hazard pictogram "GHS07" shall not appear for skin sensitisation or for skin and eye irritation.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Ciallaíonn Greannú Craicinn damáiste inchúlaithe a dhéanamh don chraiceann, tar éis substaint tástála a chur léi ar feadh suas go dtí 4 uaire an chloig.
Skin Irritation means the production of reversible damage to the skin following the application of a test substance for up to 4 hours.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.2.2.8. Nótaí tráchta ar fhreagairtí a fuarthas i dtástálacha maidir le greannú craicinn in ainmhithe
3.2.2.8. Comments on responses obtained in skin irritation tests in animals
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Caithfear creimeadh craicinn féideartha a mheas sula mbreithneofar damáiste/greannú tromchúiseach súile, d'fhonn tástáil le haghaidh éifeachtaí lógánta ar shúile le substaintí atá creimneach don chraiceann a sheachaint.
Possible skin corrosion has to be evaluated prior to consideration of serious eye damage/eye irritation in order to avoid testing for local effects on eyes with skin corrosive substances.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.3.2.7.1. Aicmítear substaintí a bhfuil sé d'acmhainn iontu greannú inchúlaithe súile a chothú i gCatagóir 2 (greannach don tsúil).
3.3.2.7.1. Substances that have the potential to induce reversible eye irritation are classified in Category 2 (irritating to eyes).
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.8.2.2.1. Critéir maidir le greannú na conaire riospráide
3.8.2.2.1. Criteria for respiratory tract irritation
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.2.2.3. Má bhíonn substaint ard-tocsaineach go deirmeach, ní bhíonn staidéar maidir le greannú/creimeadh craicinn praiticiúil, toisc gur mó go mór méid na substainte tástála a bheadh le húsáid ná an dáileog thocsaineach, agus dá bhrí sin, gur bás na n-ainmhithe a bheadh mar thoradh air.
3.2.2.3. If a substance is highly toxic by the dermal route, a skin irritation/corrosion study is not practicable since the amount of test substance to be applied considerably exceeds the toxic dose and, consequently, results in the death of the animals.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.2.2.4. Déanfar an fhaisnéis go léir thuas atá ar fáil maidir le substaint a úsáid chun a dhéanamh amach an bhfuil gá le tástáil in vivo maidir le greannú craicinn.
3.2.2.4. All the above information that is available on a substance shall be used in determining the need for in vivo skin irritation testing.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Nuair a bhíonn sé i gceist an meascán a thástáil, moltar do lucht aicmithe úsáid a bhaint as straitéis chisealta a bheidh bunaithe ar thromachar na fianaise mar a áirítear sna critéir chun substaintí a aicmiú maidir le creimeadh agus greannú craicinn (mír 3.2.2.5), chun cuidiú le haicmiú cruinn a chinntiú chomh maith le tástáil neamhriachtanach ainmhithe a sheachaint.
When considering testing of the mixture, classifiers are encouraged to use a tiered weight of evidence strategy as included in the criteria for classification of substances for skin corrosion and irritation (paragraph 3.2.2.5), to help ensure an accurate classification as well as avoid unnecessary animal testing.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.2.3.2.1. I gcás nach mbíonn an meascán féin tástáilte chun a ghuaiseacha maidir le greannú/creimeadh craicinn a dhéanamh amach, ach go mbíonn sonraí leordhóthanacha ar fáil faoi na comhábhair aonair agus faoi mheascáin ghaolmhara a tástáladh chun na hairíonna de ghuaiseacha an mheascáin a shainaithint go sásúil, úsáidfear na sonraí sin de réir na rialacha eachtarshuímh a leagtar amach i roinn 1.1.3.
3.2.3.2.1. Where the mixture itself has not been tested to determine its skin irritation/corrosion hazards, but there are sufficient data on the individual ingredients and similar tested mixtures to adequately characterise the hazards of the mixture, these data shall be used in accordance with the bridging rules set out in section 1.1.3.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.2.3.3.1. D'fhonn úsáid a bhaint as na sonraí go léir atá ar fáil chun guaiseacha meascán maidir le greannú/creimeadh craicinn a aicmiú, rinneadh an toimhde seo a leanas agus cuirtear i bhfeidhm í, nuair is cuí, maidir leis an gcur chuige cisealta:
3.2.3.3.1. In order to make use of all available data for purposes of classifying the skin irritation/corrosion hazards of mixtures, the following assumption has been made and is applied where appropriate in the tiered approach:
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
is iad na "comhábhair ábhartha" de mheascán ná iadsan atá i láthair i dtiúchan 1 % (w/w maidir le solaid, leachtanna, deannaigh, ceocháin agus gala agus v/v maidir le gáis) nó níos mó, mura bhfuil toimhde ann (e.g., i gcás comhábhar creimneach) go bhfuil comhábhar, atá i láthair i dtiúchan níos lú ná 1 %, fós ábhartha chun an meascán a aicmiú maidir le greannú/creimeadh craicinn.
the "relevant ingredients" of a mixture are those which are present in concentrations of 1 % (w/w for solids, liquids, dusts, mists and vapours and v/v for gases) or greater, unless there is a presumption (e.g., in the case of corrosive ingredients) that an ingredient present at a concentration of less than 1 % can still be relevant for classifying the mixture for skin irritation/corrosion.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.2.3.3.5. Uaireanta, d'fhéadfadh sonraí iontaofa a thaispeáint nach bhfuil guais chomhábhair soiléir i meascán maidir le greannú/creimeadh craicinn nuair atá sé i láthair ar leibhéal os cionn na dteorainneacha cineálacha tiúchana atá luaite i dTábla 3.2.3 agus i dTábla 3.2.4.
3.2.3.3.5. On occasion, reliable data may show that the skin corrosion/irritation hazard of an ingredient will not be evident when present at a level above the generic concentration limits mentioned in Tables 3.2.3 and 3.2.4.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Ar ócáidí eile, nuair a mheastar nach mbeidh guais chomhábhair maidir le greannú/creimeadh craicinn follasach nuair a bhíonn sé i láthair ar leibhéal os cionn na dteorainneacha cineálacha tiúchana atá luaite i dTábla 3.2.3 agus i dTábla 3.2.4, cuirfear tástáil an mheascáin san áireamh.
On other occasions, when it is expected that the skin corrosion/irritation hazard of an ingredient is not evident when present at a level above the generic concentration limits mentioned in Tables 3.2.3 and 3.2.4, testing of the mixture shall be considered.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Teorainneacha cineálacha tiúchana de chuid comhábhar a aicmítear le haghaidh guaise maidir le creimeadh/greannú craicinn (Catagóir 1 nó Catagóir 2) a chuireann faoi deara aicmiú an mheascáin mar chreimneach/greannach don chraiceann
Generic concentration limits of ingredients classified for skin corrosive/irritant hazard (Category 1 or 2) that trigger classification of the mixture as corrosive/irritant to skin
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Ciallaíonn greannú súile athruithe a tharlaíonn sa tsúil, tar éis substaint tástála a chur ar dhromchla tosaigh na súile, ar athruithe iad atá inchúlaithe go hiomlán laistigh de 21 lá tar éis an tsubstaint a úsáid.
Eye irritation means the production of changes in the eye following the application of test substance to the anterior surface of the eye, which are fully reversible within 21 days of application.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.3.2.2. Sula ndéanfar tástáil in vivo ar bith maidir le damáiste/greannú tromchúiseach súile, déanfar an fhaisnéis go léir atá ann cheana faoi shubstaint a athbhreithniú.
3.3.2.2. Before any in vivo testing for serious eye damage/eye irritation is carried out, all existing information on a substance shall be reviewed.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.3.2.3. Ní foláir roinnt tosca a chur san áireamh chun acmhainneacht substainte maidir le damáiste tromchúiseach súile nó greannú súile a aimsiú, sula rachfar i gceann tástála.
3.3.2.3. Several factors need to be considered in determining the serious eye damage or irritation potential of a substance before testing is undertaken.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Measfar go leanfaidh damáiste tromchúiseach do na súile (Catagóir 1) freisin as substaintí atá creimneach don chraiceann, agus féadfar a mheas go leanfaidh greannú súile (Catagóir 2) as substaintí atá greannach don chraiceann.
Skin corrosive substances shall be considered as leading to serious damage to the eyes as well (Category 1), while skin irritant substances may be considered as leading to eye irritation (Category 2).
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.3.2.4. Déanfar an fhaisnéis go léir thuas atá ar fáil faoi shubstaint a úsáid chun a chinneadh an bhfuil gá le tástáil in vivo maidir le greannú súile.
3.3.2.4. All the above information that is available on a substance shall be used in determining the need for in vivo eye irritation testing.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Tríd is tríd, leagfar béim go príomha ar bhreithiúnas saineolaithe, agus taithí an duine ar an tsubstaint á chur san áireamh, agus ina dhiaidh sin ar thoradh tástála maidir le greannú craicinn agus ar thorthaí ó mhodhanna malartacha dea-bhailíochtaithe.
Generally, primary emphasis shall be placed upon expert judgement, considering human experience with the substance, followed by the outcome of skin irritation testing and of well-validated alternative methods.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Nuair a bheidh tástáil ar an meascán á breithniú, moltar do lucht aicmithe úsáid a bhaint as straitéis chisealta bunaithe ar thromachar na fianaise mar a áirítear sna critéir le haghaidh substaintí a aicmiú maidir le creimeadh craicinn agus damáiste tromchúiseach súile agus greannú súile, chun cuidiú le haicmiú cruinn a chinntiú chomh maith le tástáil neamhriachtanach ainmhithe a sheachaint.
When considering testing of the mixture classifiers are encouraged to use a tiered weight of evidence strategy as included in the criteria for classification of substances for skin corrosion and serious eye damage and eye irritation to help ensure an accurate classification, as well as avoid unnecessary animal testing.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.3.3.2.1. I gcás nár tástáladh an meascán féin chun a chreimneacht chraicinn a dhéanamh amach nó a acmhainneacht maidir le damáiste tromchúiseach súile nó greannú súile a chothú, ach go bhfuil sonraí leordhóthanacha ar fáil faoi na comhábhair aonair, agus faoi mheascáin ghaolmhara tástáilte, chun na hairíonna de ghuaiseacha an mheascáin a shainaithint go sásúil, úsáidfear na sonraí seo de réir na rialacha eachtarshuímh a leagtar amach i roinn 1.1.3.
3.3.3.2.1. Where the mixture itself has not been tested to determine its skin corrosivity or potential to cause serious eye damage or irritation, but there are sufficient data on the individual ingredients and similar tested mixtures to adequately characterise the hazards of the mixture, these data shall be used in accordance with the bridging rules set out in section 1.1.3.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.3.3.3.1. D'fhonn úsáid a bhaint as na sonraí go léir atá ar fáil, chun airíonna na meascán maidir le greannú/damáiste tromchúiseach súile a aicmiú, rinneadh an toimhde seo a leanas, agus cuirtear i bhfeidhm í, nuair is cuí, maidir leis an gcur chuige cisealta:
3.3.3.3.1. In order to make use of all available data for purposes of classifying the eye irritation/serious eye damaging properties of the mixtures, the following assumption has been made and is applied where appropriate in the tiered approach:
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Is iad na "comhábhair ábhartha" de mheascán na comhábhair atá i láthair i dtiúchan 1 % (w/w maidir le solaid, leachtanna, deannaigh, ceocháin agus gala agus v/v maidir le gáis) nó níos mó, mura bhfuil toimhde ann (e.g.: i gcás comhábhar creimneach) go bhfuil comhábhar, atá i láthair i dtiúchan níos lú ná 1 %, fós ábhartha chun an meascán a aicmiú maidir le greannú/damáiste tromchúiseach súile.
The "relevant ingredients" of a mixture are those which are present in concentrations of 1 % (w/w for solids, liquids, dusts, mists and vapours and v/v for gases) or greater, unless there is a presumption (e.g. in the case of corrosive ingredients) that an ingredient present at a concentration of less than 1 % is still relevant for classifying the mixture for eye irritation/serious eye damage.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Uaireanta eile, nuair a mheastar nach mbeidh guaiseacha comhábhair maidir le greannú/creimeadh craicinn nó na héifeachtaí inchúlaithe/dochúlaithe súile a bhíonn ag comhábhar follasach ar an gcomhábhar sin a bheith i láthair ar leibhéal os cionn na dteorainneacha cineálacha tiúchana a luaitear i dTábla 3.3.3 agus i dTábla 3.3.4, breithneofar tástáil a dhéanamh ar an meascán.
On other occasions, when it is expected that the skin corrosion/irritation hazards or the reversible/irreversible eye effects of an ingredient will not be evident when present at a level above the generic concentration limits mentioned in Tables 3.3.3 and 3.3.4, testing of the mixture shall be considered.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.7.2.5.6. Maidir le staidéir a úsáideann bealaí dáilte amhail instealladh infhéitheach nó inpheireatóineach, agus a fhágann go nochtar na horgáin atáirgthe do leibhéil den tsubstaint tástála atá ró-ard ar fad, nó go ndéantar damáiste logánta do na horgáin atáirgthe, lena n-áirítear greannú, caithfear iad a léirmhíniú go han-chúramach agus go hiondúil ní bhíonn staidéir den sórt sin ina mbonn aicmithe leo féin.
3.7.2.5.6. Studies involving routes of administration such as intravenous or intraperitoneal injection, which result in exposure of the reproductive organs to unrealistically high levels of the test substance, or elicit local damage to the reproductive organs, including irritation, must be interpreted with extreme caution and on their own are not normally the basis for classification.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Déanfar tuairiscí débhríocha ar "ghreannú" a eisiamh toisc go n-úsáidtear an téarma seo go coitianta chun cur síos a dhéanamh ar raon leathan mothaithe lena n-áirítear boladh, blas míthaitneamhach, cigilt agus triomacht, atá lasmuigh de scóip an aicmithe maidir le greannú riospráide;
Ambiguous reports simply of "irritation" shall be excluded as this term is commonly used to describe a wide range of sensations including those such as smell, unpleasant taste, a tickling sensation, and dryness, which are outside the scope of classification for respiratory irritation;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
aithnítear, áfach, go bhféadfadh an teorainn tiúchana seo a bheith níos airde nó níos ísle ag brath ar an gccomhábhar/na comhábhair de Chatagóir 3 agus go bhféadfadh sé nach dtarlódh roinnt éifeachtaí amhail greannú na conaire riospráide faoi bhun tiúchana áirithe cé go bhféadfadh éifeachtaí eile amhail éifeachtaí támhshuanacha tarlú faoin luach 20 % seo.
however, it shall be recognised that this concentration limit may be higher or lower depending on the Category 3 ingredient(s) and that some effects such as respiratory tract irritation may not occur below a certain concentration while other effects such as narcotic effects may occur below this 20 % value.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
28. Maidir le géarthocsaineacht, le creimneacht agus le greannú, ní féidir NOAEL nó LOAEL a dhíorthú de ghnáth, i bhfianaise tástálacha a dhéantar i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo.
28. For acute toxicity, corrosivity and irritation, it is not usually possible to derive a NOAEL or LOAEL on the basis of tests conducted in accordance with the requirements of this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Áirítear sna héifeachtaí sin géarthocsaineacht, greannú, creimneacht, íogrú, tocsaineacht ildáileog, só-ghineacht, carcanaigineacht, néarthocsaineacht, tocsaineacht imdhíonachta, tocsaineacht atáirgthe, cur isteach ar an gcóras inchríneach mar aon le hairíonna fisiceimiceacha, agus airíonna dochracha eile na substainte gníomhaí nó na substainte ar údar imní í nó a meitibilítí ábhartha nó a dtáirgí díghrádaithe ábhartha.
These effects include acute toxicity, irritancy, corrosivity, sensitisation, repeated dose toxicity, mutagenicity, carcinogenicity, neurotoxicity, immunotoxicity, reproductive toxicity, disruption of the endocrine system together with physico-chemical properties, and any other adverse properties of the active substance or substance of concern, or of their relevant metabolites or degradation products.
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní mór aon chomhpháirt den TCP lena ndéanann an t‑úsáideoir teagmháil nó gur dóigh go ndéanfaidh sé teagmháil leis agus é á chaitheamh aige, bheith saor ó dhromchlaí garbha, faobhair ghéar, pointí géara agus a leithéid a d'fhéadfadh bheith mar bhonn le greannú iomarcach nó gortuithe.
Any part of the PPE that is in contact or is liable to come into contact with the user when the PPE is worn must be free of rough surfaces, sharp edges, sharp points and the like which could cause excessive irritation or injuries.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Aon chomhpháirt den TCP lena mbíonn teagmháil ag an úsáideoir nó ar dócha go mbeidh teagmháil léi nuair a chaitear an TCP, ní mór di bheith saor ó dhromchlaí garbha, ó fhaobhair ghéara, ó phointí géara agus óna leithéid a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú iomarcach nó le gortuithe.
Any part of the PPE that is in contact or is liable to come into contact with the user when the PPE is worn must be free of rough surfaces, sharp edges, sharp points and the like which could cause excessive irritation or injuries.
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ciallaíonn “oibreán smachtaithe círéibe” (1) substaintí a chuireann greannú céadfach ar dhaoine go gasta nó a chuireann bac fisiciúil orthu go gasta agus a imíonn arís go gairid tar éis deireadh thréimhse an nochta, nuair a úsáidtear na substaintí sin sna cúinsí dá bhfuil siad ceaptha chun lucht círéibe a chur faoi smacht.
“Riot control agent” (1) means substances which, under the expected conditions of use for riot control purposes, produce rapidly in humans sensory irritation or disabling physical effects which disappear within a short time following termination of exposure.
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Ciallaíonn “oibreán smachtaithe círéibe” (1) substaintí a chuireann greannú céadfach ar dhaoine go gasta nó a chuireann bac fisiciúil orthu go gasta agus a imíonn arís go gairid tar éis deireadh thréimhse an nochta, nuair a úsáidtear na substaintí sin sna cúinsí dá bhfuil siad ceaptha chun lucht círéibe a chur faoi smacht.
"Riot control agent" (1) means substances which, under the expected conditions of use for riot control purposes, produce rapidly in humans sensory irritation or disabling physical effects which disappear within a short time following termination of exposure.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
Lógó gaois.ie
gaois.ie