Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (37724)
186.—I gcás ina mbeadh duine, murach an t-alt seo, i dteideal cúitimh faoin gCuid seo i leith aon ní nó ruda agus i dteideal cúitimh freisin faoi aon achtachán eile i leith an ní nó an ruda chéanna, ní bheidh sé nó sí i dteideal cúitimh i leith an ní nó an ruda faoin gCuid seo agus faoin achtachán eile araon, agus ní bheidh sé nó sí i dteideal aon mhéid cúitimh faoin gCuid seo, i leith an ní nó an ruda, is mó ná méid an chúitimh a mbeadh teideal aige nó aici chuige faoin achtachán eile i leith an ní nó an ruda.
186.—Where a person would, but for this section, be entitled to compensation under this Part in respect of any matter or thing, and also to compensation under any other enactment in respect of the same matter or thing, he or she shall not be entitled to compensation in respect of the matter or thing both under this Part and under the other enactment, and shall not be entitled to any greater amount of compensation under this Part in respect of the matter or thing than the amount of the compensation to which he or she would be entitled under the other enactment in respect of the matter or thing.
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000
(4) Ordú ar bith fén alt so tré n-a gcuirfear ar breaca gur aontuigh Breitheamh den Chúirt Dúithche le có-aontú, beidh sé, i gcás ná dearnadh aon ordú athairíochta i dtaobh an leinbh thabhartha le n-a mbaineann an có-aontú san, ina chosc iomlán le himeachta fén Acht so i gcoinnibh aon duine i dtaobh an leinbh sin agus, i gcás ina ndearnadh ordú athairíochta i dtaobh an leinbh sin, beidh sé ina chosc iomlán le haon imeachta eile fén Acht so i dtaobh an leinbh sin i gcoinnibh athair cheaptha an leinbh sin agus le gach imeachta fén Acht so i gcoinnibh aon duine eile i dtaobh an leinbh sin.
(4) An order under this section recording the approval by a Justice of the District Court of an agreement shall, where no affiliation order has been made in respect of the illegitimate child to whom such agreement relates, be a complete bar to proceedings under this Act against any person in respect of such child and, where an affiliation order has been made in respect of such child, shall be a complete bar to any further proceedings under this Act in respect of such child against the putative father of such child and to all proceedings under this Act against any other person in respect of such child.
Uimhir 17 de 1930: ACHT NA LEANBHAÍ TABHARTHA (ORDUITHE ATHAIRÍOCHTA), 1930
—I gcás ina mbeadh duine, mara mbeadh an t-alt so, i dteideal cúitimh fén Acht so alos éinní no aon ruda agus fós i dteideal cúitimh fé aon achtachán eile alos an ní no an ruda chéanna ní bheidh sé i dteideal cúitimh alos an ní no an ruda san fén Acht so agus fén achtachán eile sin agus ní bheidh sé i dteideal aon mhéid cúitimh fén Acht so alos an ní no an ruda san is mó ná méid an chúitimh go mbeadh sé ina theideal fén achtachán eile sin alos an ní no an ruda san.
—Where a person would, but for this section, be entitled to compensation under this Act in respect of any matter or thing and also to compensation under any other enactment in respect of the same matter or thing, he shall not be entitled to compensation in respect of such matter or thing both under this Act and under such other enactment, and shall not be entitled to any greater amount of compensation under this Act in respect of such matter or thing than the amount of the compensation to which he would be entitled under such other enactment in respect of such matter or thing.
Uimhir 22 de 1934: ACHT UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ DO SHÍNEADH AMACH, 1934
(5) Féadfaidh an Bord, ar chó-iarratas o dhuine is sealbhóir ar cheadúnas alos áitreibh áirithe agus o dhuine is sealbhóir ar cheadúnas alos áitreibh eile, iomlán an fho-quota tháirgthe no aon chuid den fho-quota tháirgthe i gcóir an áitreibh sin a céadluaidhtear in aghaidh tréimhse táirgthe áirithe d'aistriú ón áitreabh san a céad-luaidhtear chun an áitreibh eile sin, agus leis sin tuigfear, chun crícheanna na Coda so den Acht so, an fo-quota táirgthe i gcóir an áitreibh sin a céad-luaidhtear in aghaidh na tréimhse táirgthe sin agus an fo-quota táirgthe i gcóir an áitreibh eile sin in aghaidh na tréimhse táirgthe sin do bheith laigheaduithe agus méaduithe fé seach dá réir sin.
(5) The Board may, on the joint application of the holder of a licence in respect of particular premises and the holder of a licence in respect of other premises, transfer from such first-mentioned premises to such other premises the whole or any part of the production sub-quota for such first-mentioned premises in respect of a particular production period, and thereupon the production sub-quota for such first-mentioned premises in respect of such production period and the production sub-quota for such other premises in respect of such production period shall, for the purposes of this Part of this Act, be deemed to have been respectively decreased and increased accordingly.
Uimhir 24 de 1935: ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1935
(a) mara mbeidh aon ordú ionadathach déanta roimhe sin alos na bliana díola (cruithneacht) san, bainfidh an t-ordú nua leis an gcruithneachtain uile is de shaghas ar bith a bheidh socair leis an ordú bunaidh alos na bliana díola (cruithneacht) san, agus ceapfar leis an ordú nua, maidir leis an gcruithneachtain sin agus maidir le gach mí fé leith le n-a mbainfe sé, praghas nach lugha ná an praghas a ceapadh alos an mhí sin leis an ordú bunaidh sin i gcóir cruithneachtan den bhuiséalmheáchaint chéanna;
( a ) in case no previous substitutive order has been made in respect of such state (wheat) year, the new order shall include all wheat included in any class constituted by the original order in respect of such sale (wheat) year, and shall fix, in respect of such wheat and in respect of each month to which the new order applies, a price not less than the price fixed in respect of such month by such original order for wheat of the same bushel weight;
Uimhir 56 de 1936: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR) (LEASÚ), 1936
(6) Féadfaidh an Bord, ar chó-iarratas o shealbhóir cheadúnais alos áitreibh áirithe agus o shealbhóir cheadúnais alos áitreibh eile, iomlán an fho-quota tháirgthe don áitreabh san a céadluaidhtear, no aon chuid de, in aghaidh tréimhse táirgthe áirithe d'aistriú ón áitreabh san a céad-luaidhtear chun an áitreibh eile sin, agus leis sin tuigfear chun crícheanna na Coda so den Acht so laigheadú agus méadú fé seach do bheith déanta dá réir sin ar an bhfo-quota táirgthe don áitreabh san a céad-luaidhtear in aghaidh na tréimhse táirgthe sin agus ar an bhfo-quota táirgthe don áitreabh eile sin in aghaidh na tréimhse táirgthe sin.
(6) The Board may, on the joint application of the holder of a licence in respect of particular premises and the holder of a licence in respect of other premises, transfer from such first-mentioned premises to such other premises the whole or any part of the production sub-quota for such first-mentioned premises in respect of a particular production period, and thereupon the production sub-quota for such first-mentioned premises in respect of such production period and the production sub-quota for such other premises in respect of such production period shall, for the purposes of this Part of this Act, be deemed to have been respectively decreased and increased accordingly.
Uimhir 23 de 1937: ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1937
(3) Feadfaidh an Bord, ar chó-iarratas o shealbhóir cheadúnais alos áitreibh áirithe agus o shealbhóir cheadúnais alos áitreibh eile, iomlán an fho-quota dhíola sa bhaile don áitreabh san a céad-luaidhtear, no aon chuid de, in aghaidh tréimhse díola áirithe d'aistriú ón áitreabh san a céad-luaidhtear chun an áitreibh eile sin, agus leis sin tuigfear chun crícheanna na Coda so den Acht so laigheadú agus méadú fé seach do bheith déanta dá réir sin ar an bhfo-quota díola sa bhaile don áitreabh san a céad-luaidhtear in aghaidh na tréimhse díola san agus ar an bhfo-quota díola sa bhaile don áitreabh eile sin in aghaidh na tréimhse díola san.
(3) The Board may, on the joint application of the holder of a licence in respect of particular premises and the holder of a licence in respect of other premises, transfer from such first-mentioned premises to such other premises the whole or any part of the home-sales sub-quota for such first-mentioned premises in respect of a particular sale period, and thereupon the home-sales sub-quota for such first-mentioned premises in respect of such sale period and the home-sales sub-quota for such other premises in respect of such sale period shall for the purposes of this Part of this Act be deemed to have been respectively decreased and increased accordingly.
Uimhir 23 de 1937: ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1937
(2) I gcás ina mbeidh údarás ag an mBord fén alt so íocaíochtaí do dhéanamh alos bagúin féadfaidh an Bord, chun na gcrícheanna bhaineann leis na híocaíochtaí sin do dhéanamh, rátaí deifriúla do cheapadh maidir le grádanna deifriúla de bhagún, agus maidir le bagún a heasportálfar, agus le bagún ná heasportálfar, agus féadfaid, maidir le bagún ná heasportálfar, rátaí deifriúla do cheapadh maidir le tíortha deifriúla.
(2) Where the Board is authorised under this section to make payments in respect of bacon the Board may for the purposes of making such payments fix different rates in respect, of different of bacon, and in respect of bacon which is exported and bacon which is not exported and may in respect of bacon which is exported fix different rates in respect of different countries.
Uimhir 23 de 1937: ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1937
—(1) Fé réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt so ní déanfar cúiteamh fén Acht so (pé aca an tAire no an Chúirt a dheonfaidh é) alos díobhála le n-a mbaineann an tAcht so do dheonadh ach amháin alos an damáiste achtúil do rinneadh do mhaoin leis an díobháil sin, agus ní deonfar aon chúiteamh den tsórt san amhlaidh alos aon chaillteanais do tháinig den damáiste achtúil sin no, go sonnrách, in úsáid mhaoine do chailliúint no i bpléisiúr no taithneamhacht amháin do chailliúint.
—(1) Subject to the subsequent provisions of this section compensation under this Act (whether awarded by the Minister or by the Court) in respect of an injury to which this Act applies shall be awarded only in respect of the actual damage done to property by the said injury, and no such compensation shall be so awarded in respect of any loss consequential on such actual damage or, in particular, in respect of loss of the use of property or in respect of loss of mere pleasure or amenity.
Uimhir 24 de 1941: ACHT NEODRACHTA (DÍOBHÁIL CHOGAIDH DO MHAOIN), 1941
(4) Féadfaidh an Coimisiún, ar chomhiarratas ó shealbhóir ceadúnais i leith áitribh áirithe agus ó shealbhóir ceadúnais i leith áitribh eile, iomlán an fho-chuóta eachtar-dhíola don áitreabh céadluaite nó aon chuid den fho-chuóta sin, in aghaidh tréimhse eachtar-dhíola áirithe, d'aistriú ón áitreabh céadluaite go dtí an t-áitreabh eile agus air sin measfar, chun críocha na Coda seo den Acht seo, an fo-chuóta eachtar-dhíola i leith an áitribh chéadluaite in aghaidh na tréimhse eachtar-dhíola sin agus an fo-chuóta eachtar-dhíola i leith an áitribh eile in aghaidh na tréimhse eachtar-dhíola sin a bheith laghdaithe agus méadaithe faoi seach dá réir sin.”
(4) The Commission may, on the joint application of the holder of a licence in respect of particular premises and the holder of a licence in respect of other premises, transfer from the first-mentioned premises to the other premises the whole or any part of the external-sales sub-quota for the first mentioned premises in respect of a particular external-sale period, and thereupon the external-sales sub-quota for the first-mentioned premises in respect of that external-sale period and the external-sales sub-quota for the other premises in respect of that external-sale period shall for the purposes of this Part of this Act be deemed to have been respectively decreased and increased accordingly."
Uimhir 37 de 1956: AN tACHT MUC AGUS BAGÚIN (LEASÚ), 195
—Beidh ionadaithe pearsanta ina n-ionadaithe do dhuine éagtha maidir lena eastát réadach agus lena eastát pearsanta, agus féadfar probháid agus litreacha riaracháin a dheonú ar leithligh i leith eastáit réadaigh agus ar leithligh i leith eastáit phearsanta, nó i leith eastáit réadaigh agus eastáit phearsanta i dteannta a chéile, agus féadfar iad a dheonú i leith eastáit réadaigh cé nach bhfuil eastát pearsanta ar bith ann, nó i leith eastáit phearsanta cé nach bhfuil eastát réadach ar bith ann, ar shlí, áfach, más feasach eastát an duine éagtha a bheith dócmhainneach, nach dtéarbhfar an deontas ach amháin maidir le heastát iontaobhais.
—Personal representatives shall be the representatives of a deceased person in regard to his real estate as well as in regard to his personal estate, and probate and letters of administration may be granted either separately in respect of real estate and in respect of personal estate, or in respect of real estate together with personal estate, and may be granted in respect of real estate although there is no personal estate, or in respect of personal estate although there is no real estate, so, however, that, where the estate of the deceased person is known to be insolvent, the grant shall not be severed except as regards a trust estate.
Uimhir 8 de 1959: AN tACHT UM RIARADH EASTÁT, 1959
(6) D'ainneoin aon ní sna forálacha roimhe seo den alt seo, ní thabharfar aon liúntas cothromaíochta i leith aon chaiteachais mura ndearnadh, nó, mura mbeadh an teagmhas is cúis leis an liúntas cothromaíochta, mura bhféadfaí, liúntas bliantúil a thabhairt i leith an chaiteachais sin, agus ní bheidh an méid iomlán ar a ngearrfar muirear cothromaíochta i leith aon chaiteachais níos mó ná iomlán na liúntas bliantúla a bheidh tugtha iarbhír i leith an chaiteachais sin, lúide, má bhíonn muirear cothromaíochta gearrtha roimhe sin i leith an chaiteachais sin, an méid ar ar gearradh an muirear sin.
(6) Notwithstanding anything in the preceding provisions of this section, no balancing allowance shall be made in respect of any expenditure unless an annual allowance has been, or, but for the happening of the event giving rise to the balancing allowance, could have been, made in respect of that expenditure, and the total amount on which a balancing charge is made in respect of any expenditure shall not exceed the total annual allowances actually made in respect of that expenditure, less, if a balancing charge has previously been made in respect of that expenditure, the amount on which that charge was made.
Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959
—I gcás ina mbeadh teideal ag duine, mura mbeadh an t-alt seo, chun cúitimh faoin Acht seo maidir le haon ábhar nó ní agus chun cúitimh freisin faoi aon achtachán eile maidir leis an ábhar nó an ní céanna, ní bheidh teideal aige chun cúitimh maidir leis an ábhar nó an ní sin faoin Acht seo agus faoin achtachán eile freisin, agus ní bheidh teideal aige chun níos mó cúitimh faoin Acht seo maidir leis an ábhar nó an ní sin ná méid an chúitimh a mbeadh sé ina theideal faoin achtachán eile maidir leis an ábhar nó an ní sin.
—Where a person would, but for this section, be entitled to compensation under this Act in respect of any matter or thing and also to compensation under any other enactment in respect of the same matter or thing, he shall not be entitled to compensation in respect of such matter or thing both under this Act and under the other enactment, and shall not be entitled to any greater amount of compensation under this Act in respect of such matter or thing than the amount of the compensation to which he would be entitled under the other enactment in respect of such matter or thing.
Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963
agus, chun críocha an ailt seo, folaíonn “pinsean” aon aoisliúntais, aisce aoisliúntais nó íocaíocht dá samhail, agus ciallaíonn “scéim pinsin” scéim chun pinsin a sholáthar i leith seirbhísí mar stiúrthóir nó eile a chothabháiltear go hiomlán nó go páirteach le ranníocaí, agus ciallaíonn “ranníoc”, maidir le scéim pinsin, aon íocaíocht (lena n-áirítear préimh árachais) a íoctar chun críocha na scéime ag daoine nó i leith daoine a thugann seirbhísí a dtiocfaidh nó a dtiocfadh pinsin chun bheith iníoctha ina leith faoin scéim, ach amháin nach bhfolaíonn sé aon íocaíocht i leith beirt nó níos mó mura féidir an méid a íoctar i leith gach duine acu a chinntiú.
and, for the purposes of this section, "pension" includes any superannuation allowance, superannuation gratuity or similar payment, and "pension scheme" means a scheme for the provision of pensions in respect of services as director or otherwise which is maintained in whole or in part by means of contributions, and "contribution" in relation to a pension scheme means any payment (including an insurance premium) paid for the purposes of the scheme by or in respect of persons rendering services in respect of which pensions will or may become payable under the scheme, except that it does not include any payment in respect of two or more persons if the amount paid in respect of each of them is not ascertainable.
Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963
—(1) Féadfar ionadaíocht a dheonú i leith eastáit réadaigh agus i leith eastáit phearsanta ar leithligh ó chéile, nó i leith eastáit réadaigh agus eastáit phearsanta i dteannta a chéile, agus féadfar í a dheonú i leith eastáit réadaigh cé nach bhfuil aon eastát pearsanta ann, nó i leith eastáit phearsanta cé nach bhfuil aon eastát réadach ann.
—(1) Representation may be granted either separately in respect of real estate and in respect of personal estate, or in respect of real estate together with personal estate, and may be granted in respect of real estate although there is no personal estate, or in respect of personal estate although there is no real estate.
Uimhir 27 de 1965: AN tACHT COMHARBAIS, 1965
(6) D'ainneoin aon ní sna forálacha roimhe seo den alt seo, ní thabharfar aon liúntas cothromaíochta i leith aon chaiteachais mura ndearnadh, nó, mura mbeadh an teagmhas is cúis leis an liúntas cothromaíochta, mura bhféadfaí, liúntas bliantúil a thabhairt i leith an chaiteachais sin, agus ní bheidh an méid iomlán ar a ngearrfar muirear cothromaíochta i leith aon chaiteachais níos mó ná iomlán na liúntas bliantúla a bheidh tugtha iarbhír i leith an chaiteachais sin, lúide, má bhíonn muirear cothromaíochta gearrtha roimhe sin i leith an chaiteachais sin, an méid ar ar gearradh an muirear sin.
(6) Notwithstanding anything in the preceding provisions of this section, no balancing allowance shall be made in respect of any expenditure unless an annual allowance has been, or, but for the happening of the event giving rise to the balancing allowance, could have been, made in respect of that expenditure, and the total amount on which a balancing charge is made in respect of any expenditure shall not exceed the total annual allowances actually made in respect of that expenditure, less, if a balancing charge has previously been made in respect of that expenditure, the amount on which that charge was made.
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(6) D'aínneoin aon ní sna forálacha sin roimhe seo den alt seo, ní thabharfar aon liúntas cothromaíochta i leith aon chaiteachais mura ndearnadh, nó, mura mbeadh an teagmhas is cúis leis an liúntas cothromaíochta, mura bhféadfaí, liúntas siosscríofa a thabhairt i leith an chaiteachais sin, agus ní bheidh an méid iomlán ar a ngearrfar muirear cothromaíochta i leith aon chaiteachais níos mó ná iomlán na liúntas síos-scríofa a bheidh tugtha iarbhír i leith an chaiteachais sin, lúide, má bhíonn muirear cothromaíochta gearrtha roimhe sin, i leith an chaiteachais sin, an méid ar ar gearradh an muirear sin.”.
(6) Notwithstanding anything in the preceding provisions of this section, no balancing allowance shall be made in respect of any expenditure unless a writing-down allowance has been, or, but for the happening of the event giving rise to the balancing allowance, could have been, made in respect of that expenditure, and the total amount on which a balancing charge is made in respect of any expenditure shall not exceed the total writing-down allowances actually made in respect of that expenditure, less, if a balancing charge has previously been made in respect of that expenditure, the amount on which that charge was made.".
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
—I gcás go mbeadh duine, murach an t-alt seo, i dteideal cúitimh faoin Acht seo maidir le haon ábhar nó ní agus go mbeadh teideal aige freisin chun cúitimh faoi aon achtachán eile maidir leis an ábhar nó leis an ní céanna, ní bheidh sé i dteideal cúiteamh maidir leis an ábhar nó leis an ní sin a fháil faoin Acht seo agus faoin achtachán eile, agus ní bheidh sé i dteideal aon mhéid cúitimh faoin Acht seo, maidir leis an ábhar nó leis an ní sin, is mó ná méid an chúitimh a mbeadh teideal aige chuige faoin achtachán eile maidir leis an ábhar nó leis an ní sin.
—Where a person would, but for this section, be entitled to compensation under this Act in respect of any matter or thing and also to compensation under any other enactment in respect of the same matter or thing, he shall not be entitled to compensation in respect of such matter or thing both under this Act and under the other enactment, and shall not be entitled to any greater amount of compensation under this Act in respect of such matter or thing than the amount of the compensation to which he would be entitled under the other enactment in respect of such matter or thing.
Uimhir 11 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1990
Chun gnéithe teicniúla an Rialacháin seo a shonrú tuilleadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le sonraíocht ghnéithe teicniúla na sainmhínithe; i ndáil le ríomh mhéideanna ainmniúla na n-ionstraimí airgeadais, méid barúlach na ndíorthach agus glanluach sócmhainní cistí infheistíochta a thagraíonn do thagarmharc chun a chinneadh an bhfuil tagarmharc den sórt sin criticiúil; i ndáil le hathbhreithniú a dhéanamh ar an modh ríofa a úsáidtear chun cinneadh a dhéanamh ar an tairseach le haghaidh tagarmharcanna criticiúla agus suntasacha a chinneadh; i ndáil le bunú na gcúiseanna oibiachtúla chun tagarmharc nó fine tagarmharcanna a sholáthraítear i dtríú tír a fhormhuiniú; i ndáil leis na heilimintí a bhunú chun measúnú a dhéanamh an bhféadfadh sé go dtarlódh sé, le réasún, gur teagmhas force majeure a bheadh mar thoradh ar scor nó athrú tagarmhairc atá ann cheana, nó go ndéanfadh an méid sin téarmaí aon chonartha airgeadais nó ionstraime airgeadais, nó na rialacha maidir le haon chiste infheistíochta, a thagraíonn do thagarmharc den sórt sin, a chur ó mhaith nó a shárú ar aon slí eile; agus i ndáil le fad a chur leis an tréimhse 24 mhí atá beartaithe le haghaidh riarthóirí áirithe a chlárú seachas iad a údarú.
In order to specify further technical elements of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of TFEU should be delegated to the Commission in respect of the specification of technical elements of definitions; in respect of the calculation of the nominal amounts of financial instruments, notional amount of derivatives and the net asset value of investment funds referencing a benchmark to determine whether such benchmark is critical; in respect of reviewing the calculation method used to determine the threshold for the determination of critical and significant benchmarks; in respect of establishing the objective reasons for the endorsement of a benchmark or family of benchmarks provided in a third country; in respect of establishing the elements to assess whether the cessation or the changing of an existing benchmark could reasonably result in a force majeure event, frustrate or otherwise breach the terms of any financial contract or financial instrument, or the rules of any investment fund, which references such benchmark; and in respect of the extension of the 24-month period envisaged for the registration instead of authorisation of certain administrators.
Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
(2) I gcás údarás no comhachtanna Bord na gCeanntar gCumhang maidir le talamh atá suidhte i gContaethe na gCeanntar gCumhang mar a mínítear le hAlt 46 den Acht Talmhan Éireannach, 1909, i gcás iad do bheith ag baint ón údarás no o sna comhachtanna a bhí infheidhmithe ag Coimisiún Talmhan na hÉireann i dtaobh tailimh atá suidhte amhlaidh no iad do bheith ní ba lú in aon tslí ná an t-údarás no na comhachtanna a bhí ag Coimisiún Talmhan na hÉireann i dtaobh tailimh ná fuil suidhte amhlaidh, beidh ag Coimisiún Talmhan na hÉireann maraon le húdarás agus comhachtanna roimhráite Bhord na gCeanntar gCumhang, i dtaobh na dtailte atá suidhte amhlaidh, gach údarás agus comhacht a bhí dílsithe i gCoimisiún Talmhan na hÉireann ar dháta an aistrithe i dtaobh tailimh atá suidhte amhlaidh no i dtaobh tailimh ná fuil suidhte amhlaidh.
(2) Whenever the jurisdiction or powers of the Congested Districts Board in respect of land situate in the Congested Districts Counties as defined by Section 46 of the Irish Land Act, 1909, were in derogation of the jurisdiction or power of the Irish Land Commission exercisable in respect of land so situate or were more limited in any respect than the jurisdiction or powers of the Irish Land Commission in respect of land not so situate, the Irish Land Commission shall in addition to the jurisdiction and power aforesaid of the Congested Districts Board, have in respect of lands so situate all the jurisdiction and powers which on the transfer date were vested in the Irish Land Commission in respect of land so situate, or of land not so situate.
Uimhir 27 de 1923: ACHT DLÍ THALMHAN (COIMISIÚN), 1923
—(1) Is mar aon tsíntiús amháin fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta a híocfar na síntiúisí o dhuine árachuithe no alos duine árachuithe is iníoctha fén alt deiridh sin roimhe seo agus na síntiúisí ón duine sin no alos an duine sin is iníoctha fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, agus (fé réir pé atharuithe agus oiriúnuithe a hordófar) déanfar na síntiúisí is iníoctha fén alt deiridh sin roimhe seo alos duine i bhfostaíocht eiscithe le n-a mbaineann an tAcht so d'íoc fé is dá mba shíntiúisí fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta iad, agus (fé réir mar adubhradh) beidh éifeacht dá réir sin ag gach foráil reachtúil i dtaobh íoc agus bailiú síntiúisí fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, le n-a n-áirmhítear (ach gan dochar do gheneráltacht an achtacháin sin roimhe seo) na forálacha maidir le ciontaí agus imeachta síbhialta i dtaobh síntiúisí, agus maidir le tosaíocht na n-éilithe um shíntiúisí, agus maidir le comhachta cigirí, agus fós ag forálacha ailt 31 den Unemployment Insurance Act, 1920.
—(1) The contributions by or in respect of an insured person payable under the immediately preceding section and contributions by or in respect of such person payable under the National Health Insurance Acts shall be paid as one contribution under the National Health Insurance Acts, and (subject to such modifications and adaptations as may be prescribed) the contributions payable under the immediately preceding section in respect of a person in an excepted employment to which this Act applies shall be paid as if they were contributions under the National Health Insurance Acts, and (subject as aforesaid) all statutory provisions relating to the payment and collection of contributions under the National Health Insurance Acts, including (but without prejudice to the generality of the foregoing enactment) the provisions with respect to offences and civil proceedings in relation to contributions, with respect to priority of the claims for contributions, and with respect to the powers of inspectors, and the provisions of section 31 of the Unemployment Insurance Act, 1920, shall have effect accordingly.
Uimhir 29 de 1935: ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935
(7) Dlífidh SaorCAE aisíoc a dhéanamh le gach Ráthóir i leith aon éilimh a íocfar i leith Ráthaíochta agus slánóidh sí gach Ráthóir i leith aon chaillteanais nó dliteanais a thabhóidh Ráthóir i leith Ráthaíochta.
(7) EFSF shall be liable to reimburse each Guarantor in respect of any claim paid in respect of a Guarantee and shall indemnify each Guarantor in respect of any loss or liability incurred by a Guarantor in respect of a Guarantee.
AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010
(4) I gcás ina soláthraíonn déileálaí inchánach innealra talmhaíochta a raibh an déileálaí sin i dteideal cáin iarmharach a asbhaint ina leith agus i gcás inar lú an cháin is inmhuirearaithe i leith an tsoláthair sin ná an cháin iarmharach a d’asbhain an déileálaí sin i leith cheannach an innealra sin, ansin déanfar barrachas na cánach iarmharaí thar an gcáin is iníoctha ar an soláthar sin a mheas mar cháin is inmhuirearaithe i leith an tsoláthair sin.
(4) Where a taxable dealer supplies agricultural machinery in respect of which such dealer was entitled to deduct residual tax and where the tax chargeable in respect of that supply is less than the residual tax deducted by that dealer in respect of the purchase of that machinery, then the excess of the residual tax over the tax payable on that supply shall be deemed to be tax chargeable in respect of that supply.
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
(d) I gcás go ndéanfar 2 íocaíocht nó níos mó ar ina leith atá cáin inmhuirearaithe de bhua alt 123 leis an duine céanna nó i leith an duine chéanna i leith na hoifige céanna nó na fostaíochta céanna, nó i leith oifigí éagsúla nó fostaíochtaí éagsúla, beidh feidhm ag an mír seo chun críocha an fho-ailt seo amhail is dá mba íocaíocht aonair, de mhéid atá comhionann leis an méid comhiomlán sin, na híocaíochtaí sin, agus beidh feidhm ag forálacha mhír (a) maidir leis an méid sin dá réir sin.”.
(d) Where 2 or more payments in respect of which tax is chargeable by virtue of section 123 are made to or in respect of the same person in respect of the same office or employment, or in respect of different offices or employments, for the purposes of this subsection this paragraph shall apply as if those payments were a single payment of an amount equal to that aggregate amount, and the provisions of paragraph (a) shall apply to that amount accordingly.’’.
AN tACHT AIRGEADAIS, 2011
(6) Má shocruíonn an t-údarás cúitimh aon chuid den chúiteamh do bheith iníoctha ar scór leas an ghar-léasóra tuigfar an chuid eile den chúiteamh do bheith iníoctha ar scór an leasa shealbhaireachta, agus má shocruíonn an t-údarás cúitimh gan aon chuid den chúiteamh do bheith iníoctha ar scór leas an ghar-léasóra tuigfar iomlán an chúitimh do bheith iníoctha ar scór an leasa shealbhaireachta.
(6) If the compensation authority determines that any part of the compensation is payable in respect of the interest of the immediate lessor, the residue of the compensation shall be deemed to be payable in respect of the occupation interest, and, if the compensation authority determines that no part of the compensation is payable in respect of the interest of the immediate lessor, the whole of the compensation shall be deemed to be payable in respect of the occupation interest.
Uimhir 15 de 1927: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1927
(3) I gcás duine a cuirfar fé ráta dhréineála fén Acht so ar scór talmhan atá ar seilbh aige do bheith ina shealbhaire ar thalamh eile is cuid den ghabháltas, den fheirm, no den tionóntachán ina bhfuil an talamh um a gcuirfar é fén ráta dhréineála san amhlaidh, féadfar aon tsuim a cuirfar air amhlaidh ar scór an ráta dhréineála san do bhailiú uaidh agus do bhaint de fé is dá mbeadh an tsuim sin curtha air agus iníoctha aige ar scór iomlán an ghabháltais, na feirme, no an tionóntacháin sin do bheith ar seilbh aige.
(3) Where a person assessed to a drainage rate under this Act in respect of land occupied by him is the occupier of other land forming part of or comprised in the same holding, farm, or tenement as the land in respect of which he is so assessed to such drainage rate, any sum so assessed on him in respect of such drainage rate may be collected and recovered from him in like manner as if such sum were assessed on and payable by him in respect of his occupation of the whole of such holding, farm, or tenement.
Uimhir 23 de 1928: ACHT DRÉINEÁLA AIRTÉIRIGHE (MION-SCÉIMEANNA), 1928
Gach proifit as an ngnó agus as an áitreabh go dtí an dáta a socruítear chun an ceannach do chríochnú agus gach íocaíocht ina dtaobh go dtí an dáta céanna (agus fiachaisí d'áireamh a gheobhfar amach agus fé n-ar chuathas roimh an dáta san maidir leis an ngnó san ach nár glanadh) beid dá gcuid féin no glanfar iad, pe'ca aca é, ag na Díoltóirí, agus ón dáta socruithe glanfidh an Cumann Ceannuitheach gach íocaíocht agus cailliúint (agus gach fiachas agus íocaíocht d'áireamh a eireoidh as aon chonnartha agus geallúintí nár críochnuíodh agus fós gach éileamh tar éis an dáta san maidir le gach connra agus geallúint do críochnuíodh) agus beidh gach cíos agus proifit (agus na fáltaisí as an ngnó d'áireamh) dá chuid féin ag an gCumann Ceannuitheach;
All profits in respect of the business and premises up to the date fixed for completion and all outgoings in respect thereof up to the same date (including ascertained liabilities then previously incurred in respect of the said business, but not discharged) shall, as the case may be, belong to or be discharged by the Vendors, and from the date fixed all outgoings and losses (including all liabilities and outgoings arising out of any uncompleted contracts and engagements and all future claims in respect of all completed contracts and engagements) shall be discharged by and the rents and profits (including the receipts from the business) shall belong to the Purchasing Society;
Uimhir 26 de 1928: ACHT NA nUACHTARLANN, 1928
—Ní dhéanfidh éinní san Acht so deifir do sna nithe seo a leanas ná iad do bhaint den Bhárdas ná cur isteach ná laigheadú ná atharú ortha, eadhon, aon cheart, leasanna, éilithe, comhachta, príbhléidí, údaráis, no saoirsí dá bhfuil ag an mBárdas maidir leis na céibheanna (más ann dóibh), na bóithre, na cosáin, na sráideanna, na prímh-bhealaí, na pasáistí agus na háiteanna no maidir le haon tunail, camraí, comhlaí taoide, puill talmhan agus clúdaigh pholl talmhan, píopaí uisce, uisceoirí agus seirbhísí, lampaí geas agus seirbhísí, sranganna, cáblaí agus condúití leictreachais, de chuid an Bhárdais, atá ann anois no a thógfid no a chuirfid suas no a chuirfid síos ina dhiaidh seo, no maidir leis na dleachta puirt dá ngairmtear do ghnáth dleachta feistithe agus ancaireachta agus trádála agus táillí báirseora, táillí tiarna mhéara no táillí eile is iníoctha leo no maidir le héinní eile in aon chor.
—Nothing in this Act shall affect interfere with take away lessen or alter any right interests claims powers privileges authorities or immunities of the Corporation in respect of the quays (if any) roadways footpaths streets highways passages and places or in respect of any tunnels sewers tidal valves manholes and manhole covers water pipes hydrants and services gas lamps and services electric wires cables and conduits the property of the Corporation which may now be in existence or which may hereafter be built erected or laid down by them or in respect of the port dues commonly known as slippage and anchorage chapter and guild and water bailiff's fees lord mayor's fees or other fees payable to them or in any other respect whatsoever.
1929-PRA-002
(c) Chó luath agus is féidir é tar éis tosach feidhme an Orduithe seo tabharfaidh Comhairle Chontae Dhún na nGall don Aire cuntas ar gach fiach agus airgead eile a bheidh dlite dhóibh maidir leis an gcuan atá ann cheana agus ar gach fiach agus fiachas a bheidh ortha maidir leis an gcuan san i dtosach feidhme an Orduithe seo agus socróidh an tAire cá méid (más ann do) a íocfidh an Chomhairle Chontae sin leis na Coimisinéirí in aghaidh na bhfiach agus an airgid eile sin a bheidh dlite don Chomhairle Chontae agus cá méid (más ann do) a íocfidh na Coimisinéirí leis an gComhairle Chontae in aghaidh na bhfiach agus na bhfiachas san a bheidh ar an gComhairle Chontae agus ní bheidh dul thar an socrú san an Aire:
( c ) The County Council of Donegal shall as soon as may be after the commencement of this Order furnish to the Minister a statement of all the debts and other moneys owing to them in respect of the existing harbour and of all the debts and liabilities owing by them in respect of the same at the commencement of this Order and the Minister shall determine the amount (if any) which the said County Council shall pay to the Commissioners in respect of such debts and other moneys owing to the County Council and the amount (if any) which the Commissioners shall pay to the County Council in respect of such debts and liabilities owing by the County Council and such determination of the Minister shall be final:
1929-PRA-003
(3) Féadfaidh Breitheamh den Chúirt Dúithche aontú le có-aontú fén alt so, in ainneoin deifríocht iomlán no leathrannach do bheith idir an soláthar a déanfar leis an gcó-aontú san don leanbh thabhartha agus i dtaobh an leinbh thabhartha le n-a mbaineann an có-aontú san agus na buntáistí d'fhéadfaí d'fháil don leanbh san agus ina thaobh fén Acht so ach ní aontóidh sé le có-aontú fén alt so maran rud é gurb é a thuairim agus go gcuirfe sé ar breaca ina ordú fén alt so gurb é a thuairim go bhfuil an soláthar a déanfar leis an gcó-aontú san don leanbh san agus ina thaobh chó tairbheach tríd is tríd don leanbh san agus dá mháthair leis na buntáistí d'fhéadfaí d'fháil don leanbh san agus ina thaobh fén Acht so.
(3) A Justice of the District Court may approve of an agreement under this section notwithstanding that the provision made by such agreement for and in respect of the illegitimate child to whom the same relates differs wholly or partially from the benefits which could be obtained under this Act for and in respect of such child but he shall not approve of an agreement under this section unless he is of opinion and so records in his order under this section that the provision made by such agreement for and in respect of such child is substantially as beneficial to such child and its mother as the benefits which could be obtained for and in respect of such child under this Act.
Uimhir 17 de 1930: ACHT NA LEANBHAÍ TABHARTHA (ORDUITHE ATHAIRÍOCHTA), 1930
(6) Má díoltar gabháltas le tionónta gabháltais a bheidh luaidhte i liost de ghabháltaisí ceanntracha cumhanga no i liost de ghabháltaisí ar thalamh nea-thionóntuithe agus gur mar mhalairt ar an ngabháltas san a bheid luaidhte sa liost san a díolfar amhlaidh é, ansan, o dháta agus tar éis dáta an orduithe dhílsiúcháin a bhaineann leis an gcéad ghabháltas a luaidhtear, áireofar mar íocaíochtaí ar scór blianachta ceannaigh pé méid ordóidh Coimisiún na Talmhan de sna híocaíochtaí íocfaidh an tionónta san le Coimisiún na Talmhan ar scór na suime bliantúla san is iníoctha ag an tionónta san fén alt so alos an ghabháltais sin a bheidh luaidhte sa liost san.
(6) Where a holding is sold to the tenant of a holding comprised in a list of congested districts holdings or in a list of holdings on untenanted land and is so sold in exchange for the said holding comprised in such list, so much as the Land Commission shall direct of the payments made by such tenant to the Land Commission in respect of the said annual sum payable by such tenant under this section in respect of the said holding comprised in such list shall, from and after the date of the vesting order in respect of the first-mentioned holding, be treated as payments in respect of purchase annuity.
Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931
—Aon fhiachas a fhorchuireann Airtiogal 17 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so ar iompróir mar gheall ar bhás paisnéara beidh sé in ionad aon fhiachais do bheadh ar an iompróir fé aon reacht no do réir an ghnáth-dhlí mar gheall ar bhás an phaisnéara san, agus beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir leis na daoine ag á mbeidh agus gur chun tairbhe dhóibh a bheidh an fiachas a forchuirtear amhlaidh ionfhoirfheidhmithe agus maidir leis an slí ina bhféadfar é d'fhoirfheidhmiú, sé sin le rá:—
—Any liability imposed by Article 17 of the First Schedule to this Act on a carrier in respect of the death of a passenger shall be in substitution for any liability of the carrier in respect of the death of that passenger under any statute or at common law, and the following provisions shall have effect with respect to the persons by and for whose benefit the liability so imposed is enforceable and with respect to the manner in which it may be enforced, that is to say:—
Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936
nuair a húsáidtear an abairt “an praghas minimum reachtúil oiriúnach” maidir le bainne dhíolfaidh táirgtheoir cláruithe alos có-cheanntair le mion-díoltóir cláruithe no le mór-dhíoltóir cláruithe alos an cheanntair sin, fé shreath áirithe de choinníollacha ar n-a luadh in ordú bheidh déanta maidir leis an gceanntar san agus a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire, cialluíonn sí an praghas a bheidh ceaptha de thurus na huaire, leis an ordú san, mar phraghas ar bhainne nuair a dhíolfaidh táirgtheoir cláruithe alos an cheanntair sin é amhlaidh le mion-díoltóir cláruithe no le mór-dhíoltóir cláruithe alos an cheanntair sin fén sreath san de choinníollacha.
the expression "the appropriate statutory minimum price" when used in relation to milk sold by a registered producer in respect of a joint district to a registered retailer or a registered wholesaler in respect of such district, under a particular set of conditions specified in an order made in relation to such district and for the time being in force, means the price, for the time being fixed by such order, of milk when so sold by a registered producer in respect of such district to a registered retailer or registered wholesaler in respect of such district under such set of conditions.
Uimhir 43 de 1936: ACHT AN BHAINNE (SOLÁTHAR AGUS PRAGHAS DO RIALÁIL), 1936
(b) má bhíonn aon ordú ionadathach no orduithe ionadathacha déanta roimhe sin alos na bliana díola (cruithneacht) san, bainfidh an t-ordú nua leis an gcruithneachtain uile is de shaghas ar bith a bheidh socair leis an ordú ionadathach san roimhe sin no, má bhíonn dhá ordú ionadathacha no níos mó den tsórt san déanta roimhe sin, leis an ordú deiridh de sna horduithe ionadathacha san roimhe sin, agus ceapfar leis an ordú nua, maidir leis an gcruithneachtain sin agus maidir le gach mí fé leith le n-a mbainfe sé, praghas nach lugha ná an praghas a ceapadh alos an mhí sin leis an ordú ionadathach san roimhe sin no leis an ordú deiridh de sna horduithe ionadathacha san roimhe sin (do réir mar bheidh) i gcóir cruithneachtan den bhuiséal-mheáchaint chéanna.
( b ) in case any previous substitutive order or orders have been made in respect of such sale (wheat) year, the new order shall include all wheat included in any class constituted by such previous substitutive order or, where two or more such previous substitutive orders have been made, the last of such previous substitutive orders, and shall fix, in respect of such wheat and in respect of each month to which the new order applies, a price not less than the price fixed in respect of such month by such previous substitutive order or the last of such previous substitutive orders (as the case may be) for wheat of the same bushel weight.
Uimhir 56 de 1936: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR) (LEASÚ), 1936
(a) mara mbeidh aon ordú ionadathach déanta roimhe sin alos na bliana díola (cruithneacht) san, ansan, an t-ordú bunaidh alos na bliana díola (cruithneacht) san, scuirfe sé, i gcás an t-ordú nua do theacht i ngníomh an chéad lá den bhliain díola (cruithneacht) san no roimhe sin, d'éifeacht do bheith aige alos na bliana díola (cruithneacht) san no, i gcás an t-ordú nua do theacht i ngníomh lá ar bith sa bhliain díola (cruithneacht) san seachas an chéad lá, d'éifeacht do bheith aige alos na coda bheidh gan caitheamh an uair sin den bhliain díola (cruithneacht) san;
( a ) in case no previous substitutive order has been made in respect of such sale (wheat) year, the original order in respect of such sale (wheat) year shall, in case the new order comes into operation on or before the first day of such sale (wheat) year, cease to have effect in respect of such sale (wheat) year or, in case the new order comes into operation on any day in such sale (wheat) year, other than the first day, cease to have effect in respect of the part then unexpired of such sale (wheat) year;
Uimhir 56 de 1936: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR) (LEASÚ), 1936
—(1) Déanfaidh an tAire gach iarratas ar liúntas chleithiúnaí, alos duine mhairbh le n-a mbaineann an Chuid seo den Acht so, do chur fé bhráid an Bhúird Chlárathachta Sheirbhíse Míleata, agus leis sin beidh feidhm ag forálacha ailt 8 d'Acht 1932, mar a leasuítear é le Cuid IV den Acht so, maidir leis an iarratas san agus leis an deimhniú seirbhíse do bhéarfaidh an Bord san amach alos an duine mhairbh sin.
—(1) Every application for a dependant's allowance in respect of a deceased person in respect of whom this Part of this Act applies shall be referred by the Minister to the Military Service Registration Board, and thereupon the provisions of section 8 of the Act of 19302, as amended by Part IV of this Act, shall apply in respect of such application and of the service certificate issued in respect of such deceased person by the said Board.
Uimhir 15 de 1937: ACHT ARM-PHINSEAN, 1937
(2) Má gheibheann an tAire deimhniú seirbhíse alos duine mhairbh le n-a mbaineann an Chuid seo den Acht so ón mBord Clárathachta Sheirbhíse Míleata tar éis dó iarratas, ar liúntas chleithiúnaí do dheonadh alos an duine mhairbh sin, do chur fé bhráid an Bhúird sin fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo déanfaidh an tAire, mara ndeallruighidh sé ón deimhniú seirbhíse sin nach duine marbh (dá ngairmtear duine cáilithe san alt so) le n-a mbaineann an Chuid seo den Acht so an duine marbh san, an t-iarratas san do chur fé bhráid Bhúird na nArm-Phinsean.
(2) Where the Minister after having referred under the immediately preceding sub-section to the Military Service Registration Board an application for the grant of a dependant's allowance in respect of a deceased person in respect of whom this Part of this Act applies, receives from the said Board a service certificate in respect of such deceased person, the Minister shall, unless it appears from such service certificate that such deceased person is not a deceased person (in this section referred to as a qualified person) in respect of whom this Part of this Act applies, refer the said application to the Army Pensions Board.
Uimhir 15 de 1937: ACHT ARM-PHINSEAN, 1937
(4) Aon uair a cuirfear ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim i dtaobh iomlán an tsochair ghlain as siamsa comórfar an 1adh lá de Lúnasa, 1943, no dá éis gur chun crícheanna oideachais no daoncharadais no carthannachta é agus gur chuca a húsáidfear é agus nár mhó costais an tsiamsa ná tríocha fén gcéad d'fháltais an tsiamsa, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncuim an diúité siamsa i leith an tsiamsa san do mhaitheamh no an diúité sin a bheidh íoctha ina leith d'aisíoc.
(4) Whenever it is shown to the satisfaction of the Revenue Commissioners that the whole of the net proceeds of an entertainment held on or after the 1st day of August, 1943, are devoted and will be applied to educational, philanthropic, or charitable purposes and that the expenses in respect of the entertainment did not exceed thirty per cent. of the takings in respect thereof, the Revenue Commissioners shall remit the entertainments duty in respect of that entertainment or repay the said duty paid in respect thereof.
Uimhir 16 de 1943: ACHT AIRGEADAIS, 1943
(6) Ar mholta ainmniúcháin faoi fho-alt (4) den alt seo i leith rolla d'fháil dó, ullmhóidh ceann comhairimh an tSeanaid, maidir leis an rolla, liosta (dá ngairmtear freisin liosta de chomhluchta ainmniúcháin san Acht seo), sa bhfoirm ordaithe, de na daoine a bhfuair sé ina dtaobh molta ainmniúcháin chun an rolla sin ó chomluchta ainmniúcháin nó ón Taoiseach agus beidh éifeacht ag an liosta sin in ionad an liosta de chomluchta ainmniúcháin a bhí ann roimhe sin i leith an rolla.
(6) On receipt of proposals for nominations under subsection (4) of this section in respect of a panel, the Seanad returning officer shall prepare, in respect of the panel, a list (in this Act also referred to as a nominating bodies list) in the prescribed form of the persons in respect of whom he has received proposals for nominations to such panel by nominating bodies or the Taoiseach and such list shall have effect in substitution for the previous nominating bodies list in respect of the panel.
Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947
(3) Na méideanna a híocadh roimh an Acht seo a rith as airgead a sholáthraigh an tOireachtas isteach sa Chiste i leith na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1948, agus i leith na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1949, de bhun na n-achtachán lena mbaineann an t-alt seo, measfar gurb iad na méideanna iad a bhí dlite agus iníoctha suas go dtí dáta an Achta seo a rith do réir na n-achtachán sin i leith na mblian sin, agus, dá réir sin, ní bheidh aon choigeartuithe le déanamh i leith na méideanna sin.
(3) The amounts paid before the passing of this Act out of moneys provided by the Oireachtas into the Fund in respect of the year which ended on the 31st day of December, 1948, and in respect of the year which ended on the 31st day of December, 1949, pursuant to the enactments to which this section applies shall be deemed to be the amounts due and payable up to the passing of this Act in accordance with those enactments in respect of those years, and, accordingly, no adjustments shall fall to be made with respect to those amounts.
Uimhir 14 de 1950: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1950
—Déanfar an dálach ar a dtabharfar an leath-lá saoire faoin Acht seo a cheapadh trí chomhaontú idir an fostóir agus an t-oibrí i leith gach tréimhse trí mhí, nó i leith na tréimhse fostaíochta (más giorra ná trí mhí an tréimhse sin) ach, cheal comhaontuithe den tsórt sin, féadfaidh an fostóir féin, i leith tréimhse trí mhí nó i leith na tréimhse fostaíochta (más giorra ná trí mhí an tréimhse sin), an dálach ar a dtógfar an leath-lá saoire a cheapadh, agus mura gceapfaidh sé é, measfar gurb é an Chéadaoin é.
—The week-day on which the half-holiday is allowed under this Act shall be fixed by agreement between the employer and the worker in respect of each period of three months, or in respect of the period of employment (where that period is less than three months), but in the absence of such agreement, the employer may himself fix in respect of a period of three months, or in respect of the period of employment (where that period is less than three months), the week-day on which the half-holiday is to be taken and, if he does not fix it, it shall be deemed to be Wednesday.
Uimhir 26 de 1952: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LEATH-LAETHANTA SAOIRE SEACHTAINIÚLA), 1952
(2) Is é méid a bheidh i ndeontas a thabharfar faoin alt seo do dhuine nó i leith duine maidir le teach cibé méid a chinnfidh an t-údarás tithe ach ní bheidh sé níos mó ná méid an deontais iomchuí a thabharfaidh an tAire don duine nó ina leith maidir leis an teach.
(2) A grant under this section to or in respect of a person in respect of a house shall be of such amount as may be determined by the housing authority but shall not exceed the amount of the relevant grant made by the Minister to or in respect of the person in respect of the house.
Uimhir 27 de 1962: ACHT NA dTITHE (IASACHTAÍ AGUS DEONTAIS), 1962
(2) Féadfaidh dílseánach cláraithe trádmhairc a iarraidh go gclárófar an trádmharc i leith aon earraí mar thrádmharc cosanta d'ainneoin é bheith cláraithe cheana féin ina ainm i leith na n-earraí sin ar shlí eile seachas mar thrádmharc cosanta, nó féadfaidh sé a iarraidh go gclárófar an trádmharc sin i leith aon earraí ar shlí eile seachas mar thrádmharc cosanta d'ainneoin é bheith cláraithe cheana féin ina ainm i leith na n-earraí sin mar thrádmharc cosanta, in ionad an chláraithe atá ar substaineadh i ngach cás.
(2) The registered proprietor of a trade mark may apply for the registration thereof in respect of any goods as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods otherwise than as a defensive trade mark, or may apply for the registration thereof in respect of any goods otherwise than as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods as a defensive trade mark, in lieu in each case of the existing registration.
Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963
Ar choinníoll, i gcás ina ndéanfar dhá íocaíocht nó níos mó a mbeidh cáin inmhuirir ina leith de bhua an ailt seo, nó a mbeadh sí inmhuirir ina leith ar leithligh ó na forálacha sin roimhe seo den fho-alt seo, leis an duine céanna nó i leith an duine chéanna i leith na hoifige nó na fostaíochta céanna, nó i leith oifigí nó fostaíochtaí éagsúla a shealbhaítear faoin bhfostóir céanna nó faoi fhostóirí comhpháirte, beidh feidhm ag an bhfo-alt seo amhail agus dá mba aon íocaíocht amháin de mhéid ab ionann agus an méid comhiomlán sin na híocaíochtaí sin;
Provided that where two or more payments in respect of which tax is chargeable by virtue of that section, or would be so chargeable apart from the foregoing provisions of this subsection, are made to or in respect of the same person in respect of the same office or employment, or in respect of different offices or employments held under the same employer or under associated employers, this subsection shall apply as if those payments were a single payment of an amount equal to that aggregate amount;
Uimhir 15 de 1964: AN tACHT AIRGEADAIS, 1964
I gcás inar inmhuirir cáin faoi alt 8 den Acht seo i leith dhá íocaíocht nó níos mó lena mbaineann mír 3 den Sceideal seo, is íocaíochtaí arna ndéanamh leis an duine céanna nó ina leith i ndáil leis an oifig nó an fhostaíocht chéanna nó i ndáil le hoifigí nó fostaíochtaí éagsúla a shealbhaítear faoin bhfostóir céanna nó faoi fhostóirí comhpháirte, ansin—
Where tax is chargeable under section 8 of this Act in respect of two or more payments to which paragraph 3 of this Schedule applies, being payments made to or in respect of the same person in respect of the same office or employment or in respect of different offices or employments held under the same employer or under associated employers, then—
Uimhir 15 de 1964: AN tACHT AIRGEADAIS, 1964
Má bhíonn cáin inmhuirir faoi alt 8 den Acht seo i leith dhá íocaíocht nó níos mó leis an duine céanna nó ina leith i ndáil le hoifigí nó fostaíochtaí éagsúla agus go mbeidh sí inmhuirir amhlaidh don bhliain mhéasúnachta chéanna, beidh feidhm ag míreanna 7 go 10 den Sceideal seo ionann agus dá ndéanfaí na híocaíochtaí sin i leith na hoifige nó na fostaíocht acéanna agus dá mba shochair oifige i leith na hoifige nó na fontaíochta céanna aon sochair oifige ó aon cheann de na hoifigí só de na fostaíochtaí sin.
Where tax is chargeable under section 8 of this Act in respect of two or more payments to or in respect of the same person in respect of different offices or employment, and is so chargeable for the same year of assessment, paragraphs 7 to 10 of this Schedule shall apply as if those payments were made in respect of the same office or employment and as if any emoluments of any of those offices or employment were emoluments of the same office or employment. [GA]
Uimhir 15 de 1964: AN tACHT AIRGEADAIS, 1964
(4) Más rud é, i gcás suim a bheidh dlite faoi pholasaí, go ndéanfaidh Búró Mótar-Árachóirí na hÉireann íocaíocht is ionann agus iomlán na suime, ní dhéanfar aon íocaíocht as an gCiste faoin alt seo i leith na suime, agus más rud é, i gcás suim den sórt sin, go ndéanfaidh an Búró sin íocaíocht is ionann agus cuid den tsuim, ní rachaidh íocaíocht as an gCiste i leith na suime thar mhéid na suime lúide méid na híocaíochta ón mBúró sin.
(4) Where, in respect of a sum due under a policy, a payment equal to the whole of the sum is made by the Motor Insurers' Bureau of Ireland, a payment shall not be made out of the Fund under this section in respect of the sum, and where, in respect of such a sum, a payment equal to part of the sum is made by the said Bureau, a payment out of the Fund in respect of the sum shall not exceed the amount of the sum less the amount of the payment by the said Bureau.
Uimhir 18 de 1964: AN tACHT ÁRACHAIS, 1964
(a) aon ioncam a éiríonn maidir le luach saothair ar bith ó aon oifig nó fostaíocht shochair atá ag an bpearsa aonair, nó maidir le haon phinsean, aoisliúntas, nó liúntas eile, pá iarchurtha, nó cúiteamh i leith cailliúint oifige, a tugadh i leith seirbhísí a rinne an phearsa aonair nó fearchéile nó tuiste na pearsan aonair in aon oifig nó fostaíocht shochair nó a tugadh don phearsa aonair i leith na seirbhísí a rinne aon duine éagtha, cibé acu a bheidh nó nach mbeidh an phearsa aonair nó fearchéile nó tuiste na pearsan aonair tar éis ranníoc a dhéanamh i leith an phinsin, an aoisliúntais, nó an phá iarchurtha sin;
(a) any income arising in respect of any remuneration from any office or employment of profit held by the individual or in respect of any pension, superannuation, or other allowance, deferred pay, or compensation for loss of office, given in respect of the past services of the individual or of the husband or parent of the individual in any office or employment of profit, or given to the individual in respect of the past services of any deceased person, whether the individual or husband or parent of the individual shall have contributed to such pension, superannuation allowance, or deferred pay, or not;
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
Ar choinníoll, i gcás ina ndéanfar dhá íocaíocht nó níos mó a mbeidh cáin inmhuirir ina leith de bhua an ailt seo, nó a mbeadh cáin inmhuirir ina leith ar leithligh ó na forálacha sin roimhe seo den fho-alt seo, leis an duine céanna nó i leith an duine chéanna i leith na hoifige nó na fostaíochta céanna, nó i leith oifigí nó fostaíochtaí éagsúla faoin bhfostóir céanna nó faoi fhostóirí comhpháirte, go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo amhail agus dá mba aon íocaíocht amháin de mhéid ab ionann agus an méid comhiomlán sin na híocaíochtaí sin;
Provided that where two or more payments in respect of which tax is chargeable by virtue of that section, or would be so chargeable apart from the foregoing provisions of this subsection, are made to or in respect of the same person in respect of the same office or employment, or in respect of different offices or employments held under the same employer or under associated employers, this subsection shall apply as if those payments were a single payment of an amount equal to that aggregate amount;
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
I gcás inarb inmhuirir cáin faoi alt 114 den Acht seo i leith dhá íocaíocht nó níos mó lena mbaineann mír 3, is íocaíochtaí a rinneadh leis an duine céanna nó ina leith i ndáil leis an oifig nó an fhostaíocht chéanna nó i ndáil le hoifigí nó fostaíochtaí éagsúla faoin bhfostóir céanna nó faoi fhostóirí comhpháirte, ansin—
Where tax is chargeable under section 114 in respect of two or more payments to which paragraph 3 applies, being payments made to or in respect of the same person in respect of the same office or employment or in respect of different offices or employments held under the same employer or under associated employers, then—
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
Má bhíonn cáin inmhuirir faoi alt 114 i leith dhá íocaíocht nó níos mó leis an duine céanna nó ina leith i ndáil le hoifigí nó fostaíochtaí éagsúla agus gur inmhuirir amhlaidh í don bhliain mheasúnachta chéanna, beidh feidhm ag míreanna 7 go 10 ionann agus dá ndéanfaí na híocaíochtaí sin i leith na hoifige nó na fostaíochta céanna agus dá mba dhíolaíochtaí ón oifig nó ón bhfostaíocht chéanna aon díolaíochtaí ó aon cheann de na hoifigí nó de na fostaíochtaí sin.
Where tax is chargeable under section 114 in respect of two or more payments to or in respect of the same person in respect of different offices or employments and is so chargeable for the same year of assessment, paragraphs 7 to 10 shall apply as if those payments were made in respect of the same office or employment and as if any emoluments of any of those offices or employments were emoluments of the same office or employment. [GA]
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(2) Ní bheidh an Bord faoi réir aon dliteanais i leith aon stoic nó scaireanna de chuid Chuideachta an tSratha Bháin ná i leith ús nó díbhinní a íoc ar na stoic nó ar na scaireanna sin agus ní bheidh aon ábhair caingne ann i gcoinne an Bhoird i leith, ná i leith íoc, stoc nó scaireanna den sórt sin.
(2) The Board shall not be subject to any liability in respect of any stocks or shares of the Strabane Company or in respect of the payment of interest or dividends on such stocks or shares and no cause of action shall lie against the Board in respect of any such stocks or shares or in respect of the payment of any such interest or dividends.
Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971
(3) I gcás ceanglas a bheith ann duine a mheasúnú agus a mhuirearú i leith cánach maidir le haon mhaoin, brabúis nó gnóchain as a ndéanann sé aon íocaíocht i leith aon úis bhliantúil, blianachta nó suime bliantúla eile, nó aon ríchíosa nó suime eile i leith paitinn a úsáid, is de réir an ráta chaighdeánaigh amháin a mhuirearófar é i leith na coda sin den mhaoin, de na brabúis nó de na gnóchain atá comhionann leis an íocaíocht sin agus is féidir a asbhaint le linn a ioncam iomlán a bheith a ríomh.
(3) Where a person is required to be assessed and charged with tax in respect of any property, profits or gains out of which he makes any payment in respect of any annual interest, annuity or other annual sum, or any royalty or other sum in respect of the user of a patent, he shall, in respect of so much of the property, profits or gains as is equal to the said payment and may be deducted in computing his total income, be charged at the standard rate only.
Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974
(4) (a) Sa Chuid seo ciallaíonn “i leith scaireanna sa chuideachta” agus “i leith urrús de chuid na cuideachta” i ndáil le cuideachta is comhalta de ghrúpa 90 faoin gcéad faoi seach i leith scaireanna sa chuideachta sin nó in aon chuideachta eile sa ghrúpa agus i leith urrúis de chuid na cuideachta sin nó de chuid aon chuideachta eile sa ghrúpa.
(4) ( a ) In this Part the expressions "in respect of shares in the company" and "in respect of securities of the company" in relation to a company which is a member of a 90 per cent. group, mean respectively in respect of shares in that company or any other company in the group and in respect of securities of that company or any other company in the group.
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
(5) Beidh gach uile Choimisinéir agus gach duine eile a bheidh fostaithe chun aon chríche i ndáil le measúnú nó bailiú cánach corparáide faoi réir na n-oibleagáidí céanna i dtaobh rúndacht maidir le cáin chorparáide a bhfuil na daoine sin faoina réir maidir le cáin ioncaim, agus aon dearbhú a bheidh déanta ag aon duine den sórt sin i dtaobh rúndacht maidir le cáin ioncaim measfar go mbainfidh sé freisin le rúndacht maidir le cáin chorparáide.
(5) All Commissioners and other persons employed for any purpose in connection with the assessment or collection of corporation tax shall be subject to the same obligations as to secrecy with respect to corporation tax as those persons are subject to with respect to income tax, and any declaration made by any such person as to secrecy with respect to income tax shall be deemed to extend also to secrecy with respect to corporation tax.
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cibé faoiseamh is cóir a thabhairt do cuideachta na hinfheistíochta i leith na tréimhse cuntasaíochta sin d'fhonn faoiseamh a thabhairt i leith an chánachais dhúbailte ar an gcuid sin d'ioncam chuideachta na hinfheistíochta, ach nach mó ná cibé acu seo a leanas is lú, is é sin le rá, leath iomlán na cánach corparáide a bheadh, mura mbeadh an t-alt seo, le híoc ag cuideachta na hinfheistíochta i leith na coda sin dá hioncam nó méid na cánach seachtraí a íocadh nó is iníoctha sa chríoch sin i leith na coda sin dá hioncam tar éis aon fhaoiseamh a asbhaint a bhfuil an chuideachta ina theideal sa chríoch sin.
the Revenue Commissioners may grant to the investing company in respect of the said accounting period such relief as is just with a view to affording relief in respect of the double taxation of the said part of the investing company's income, but not exceeding whichever of the following is the less, that is to say, one-half of the total of the corporation tax that would, but for this section, be payable by the investing company in respect of the said part of its income or the amount of the external tax paid or payable in the said territory in respect of the said part of its income after deduction of any relief to which the company may be entitled in that territory.
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
(3) I gcás a ndéanfar dáileadh (is é sin, dáileadh a dhéantar, nó a meastar de bhua fho-alt (6) a bheith déanta, do thréimhse chuntasaíochta) go hiomlán nó go páirteach as ioncam coigríche, agus gur mó an cháin choigríche a bheidh íoctha i leith an ioncaim ná méid na cánach iomchuí i leith an ioncaim sin, déanfar aon íocaíocht creidmheasa cánach i leith an dáilte ionann is dá mba éard é an creidmheas cánach sin suim arna ríomh trí shuim a bhaint as méid an chreidmheasa cánach a mbeadh, ar leith ón alt seo, feidhm aige i leith an dáilte—
(3) Where a distribution (being a distribution which is made, or by virtue of subsection (6) is deemed to have been made, for an accounting period) is made wholly or partly out of foreign income, and the foreign tax paid in respect of the income exceeds the amount of relevant tax in respect of that income, any payment of the tax credit in respect of the distribution shall be made as if the said tax credit were a sum calculated by deducting from the amount of the tax credit which apart from this section would apply in respect of the distribution—
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
—(1) Cuideachta nach bhfuil laistigh de réim cánach ioncaim don bhliain 1975-76 maidir le bunadh ioncaim, ní thiocfaidh sí laistigh de réim cánach corparáide maidir leis an mbunadh sin d'aon tréimhse roimh dheireadh na bliana sin, agus chun na críche sin measfar nach raibh cuideachta faoi réim cánach ioncaim don bhliain 1975-76 má bhí teideal aici don bhliain sin, faoi chomhaontuithe idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le cáin ioncaim dhúbailte, chun díolúine ó cháin ioncaim maidir le brabúis nó ioncam a d'eascair sa Stát.
—(1) A company not within the charge to income tax for the year 1975-76 in respect of a source of income shall not come within the charge to corporation tax in respect of that source for any period before the end of that year, and for this purpose a company shall be regarded as not having been within the charge to income W for the year 1975-76 if it was entitled for that year under agreements between the Government and the United Kingdom Government in respect of double income tax, to exemption from income tax in respect of profits or income arising in the State.
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
ciallaíonn “ranníoc”, i ndáil le scéim pinsin, aon íocaíocht (lena n-áirítear préimh árachais) a íoctar chun críocha na scéime ag daoine nó i leith daoine a dhéanann seirbhísí a mbeidh nó a dtiocfadh go mbeidh pinsin iníoctha ina leith faoin scéim, ach ní fholaíonn sé aon íocaíocht i leith beirt daoine nó níos mó murab infhionnta an méid a íocadh i leith gach duine díobh.
"contribution " in relation to a pension scheme, means any payment (including an insurance premium) paid for the purposes of the scheme by or in respect of persons rendering services in respect of which pensions will or may become payable under the scheme, but does not include any payment in respect of two or more persons if the amount paid in respect of each of them is not ascertainable.
Uimhir 38 de 1976: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1976
(4) Duine a ghlacfaidh sásamh a dámhadh faoi alt 9 nó 10 den Acht in aghaidh Idirdhealú (Pá), 1974 , maidir le haon dífhostú, ní bheidh sé i dteideal sásamh a ghlacadh a dámhadh faoi alt 7 den Acht seo maidir leis an dífhostú sin agus duine a ghlacfaidh sásamh a dámhadh faoin alt sin 7 maidir le haon dífhostú ní bheidh sé i dteideal sásamh a ghlacadh a dámhadh faoin alt sin 9 nó 10 maidir leis an dífhostú sin.
(4) A person who accepts redress awarded under section 9 or 10 of the Anti-Discrimination (Pay) Act, 1974, in respect of any dismissal shall not be entitled to accept redress awarded under section 7 of this Act in respect of that dismissal and a person who accepts redress awarded under the said section 7 in respect of any dismissal shall not be entitled to accept redress awarded under the said section 9 or 10 in respect of that dismissal.
Uimhir 10 de 1977: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH, 1977
(3) Duine a ghlacfaidh i leith dífhostú áirithe sásamh a dámhadh faoi alt 9 nó 10 d'Acht 1974 nó faoi alt 7 den Acht um Dhífhostú Eagórach, 1977 , ní bheidh sé i dteideal sásamh a ghlacadh a dámhadh faoin Acht seo i leith an dífhostaithe sin, agus duine a ghlacfaidh i leith dífhostú áirithe sásamh a dámhadh faoin Acht seo ní bheidh sé i dteideal sásamh a ghlacadh a dámhadh faoi alt 9 nó 10 d'Acht 1974 nó faoi alt 7 den Acht um Dhífhostú Eagórach, 1977 , i leith an dífhostaithe sin.
(3) A person who accepts in respect of a particular dismissal redress awarded under section 9 or 10 of the Act of 1974 or under section 7 of the Unfair Dismissals Act, 1977 , shall not be entitled to accept redress awarded under this Act in respect of that dismissal, and a person who accepts in respect of a particular dismissal redress awarded under this Act shall not be entitled to accept redress awarded under section 9 or 10 of the Act of 1974 or under section 7 of the Unfair Dismissals Act, 1977 , in respect of that dismissal.
Uimhir 16 de 1977: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1977
Ar choinníoll, i gcás ina ndéanfar dhá íocaíocht nó níos mó a mbeidh cáin inmhuirir ina leith de bhua an ailt seo, nó a mbeadh cáin inmhuirir ina leith ar leithligh ó na forálacha sin roimhe seo den fho-alt seo, leis an duine céanna nó i leith an duine chéanna i leith na hoifige nó na fostaíochta céanna, nó i leith oifigí nó fostaíochtaí éagsúla faoin bhfostóir céanna nó faoi fhostóirí comhpháirte, go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo amhail agus dá mba aon íocaíocht amháin de mhéid ab ionann agus an méid comhiomlán sin na híocaíochtaí sin;
Provided that where two or more payments in respect of which tax is chargeable by virtue of that section, or would be so chargeable apart from the foregoing provisions of this subsection, are made to or in respect of the same person in respect of the same office or employment, or in respect of different offices or employments held under the same employer or under associated employers, this subsection shall apply as if those payments were a single payment of an amount equal to that aggregate amount;
Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980
(4) Más rud é, maidir le haon áitreabh áirithe, go gceanglaítear ar dhuine ceadúnas faoi fho-alt (3), chomh maith le ceadúnas faoi mhír 12 (12) d'Ordú 1975, a bhaint amach in aghaidh tréimhse a mbeidh an dá cheadúnas le bheith i bhfeidhm, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, d'ainneoin fho-ailt (1) agus (3), ar iarratas chucu ón duine sin i cibé modh agus foirm a fhorordóidh siad ó am go ham chun na críche sin, ceadúnas a eisiúint chuig an duine sin i leith an áitribh sin ar dleacht máil £20 a bheith íoctha, agus measfar maidir leis an gceadúnas a eisíodh amhlaidh, gur ceadúnais é a deonaíodh, i leith na tréimhse sin—
(4) Where, in respect of any particular premises, a person is required to take out a licence under subsection (3) and a licence under paragraph 12 (12) of the Order of 1975 in respect of a period during which both of the licences are to remain in force, the Revenue Commissioners shall, notwithstanding subsections (1) and (3), on application to them by the said person in such manner and form as they may from time to time prescribe for this purpose, issue a licence to that person in respect of the said premises on payment of a duty of excise of £20 and the licence so issued shall be deemed to be licences granted, in respect of the said period, under the provisions of—
Uimhir 10 de 1989: AN tACHT AIRGEADAIS, 1989
(a) go mbeidh i leith aon tréimhse, liúntas leasa forlíontach deonaithe ag bord sláinte do dhuine nó i leith duine agus go dtiocfaidh ina dhiaidh sin liúntas cothabhála faoi alt 69 den Acht Sláinte, 1970 , nó íocaíocht faoi alt 44 den Acht Sláinte, 1947 , le duine a bhfuil galar aicídeach air, lena n-áirítear aon mhéadú ar an gcéanna, chun bheith iníoctha leis an duine sin nó i leith an duine sin i leith na tréimhse (nó i leith cuid di) ar íocadh liúntas leasa forlíontach ina haghaidh, agus
( a ) in respect of any period a health board has granted supplementary welfare allowance to or in respect of a person and a maintenance allowance under section 69 of the Health Act, 1970 , or a payment under section 44 of the Health Act, 1947 , to a person suffering from an infectious disease, including any increase thereof, subsequently becomes payable to or in respect of that person in respect of the period (or part thereof) for which supplementary welfare allowance was paid, and
Uimhir 5 de 1990: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990
—Más dó le saighdiúir éagcóir a bheith déanta ag aon oifigeach seachas a chaptaen no ag aon tsaighdiúir air, féadfa sé san do ghearán le n-a chaptaen, agus más dó leis gur dhin a chaptaen éagcóir air, tré gan sásamh do thabhairt do ina ghearán no ar aon tslí eile, féadfa sé san do ghearán le n-a Oifigeach Ceannais, agus más dó leis gur dhin a Oifigeach Ceannais éagcóir air, tré gan sásamh do thabhairt do ina ghearán no ar aon tslí eile, féadfa sé san do ghearán leis an oifigeach generálta orduithe, agus gach oifigeach le n-a ndéanfar gearán do réir an Ailt seo cuirfe sé fé ndeár fiosrú do dhéanamh sa ghearán san, agus más deimhin leis, tar éis fiosrú, go bhfuil an ceart sa ghearán a dineadh amhlaidh déanfa sé pé nithe is gá chun sásamh iomlán do thabhairt don ghearánaí sa ní a gearánadh.
—If any soldier thinks himself wronged in any matter by any officer other than his captain, or by any soldier, he may complain thereof to his captain and if he thinks himself wronged by his captain either in respect of his complaint not being redressed or in respect of any other matter, he may complain thereof to his Commanding Officer, and if he thinks himself wronged by his Commanding Officer either in respect of his complaint not being redressed or in respect of any other matter, he may complain thereof to the prescribed general officer, and every officer to whom a complaint is made in pursuance of the Section, shall cause such complaint to be inquired into and shall if on enquiry he is satisfied of the justice of the complaint so made, take such steps as may be necessary for giving full redress to the complainant in respect of the matter so complained of.
Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923
—(1) I gcás ina dtárlóidh cailliúint (a bheidh le háireamh sa tslí chéanna ina n-áireofaí proifití no sochair fé sna rialacha a bhaineann le Cásanna I. agus II. de Sceideal D) do dhuine in aon chéird, gairm no slí bheatha a bheidh ar siúl aige, ina aonar no i bpáirtnéireacht, cailliúint nár tugadh faoiseamh iomlán ina taobh fé alt 34 den Income Tax Act, 1918 (alt a bhaineann le faoiseamh i dtaobh cailliúintí áirithe), ná fé Riail 13 de sna Rialacha a bhaineann le Cásanna I. agus II. de Sceideal D (le n-a ndintar socrú chun cailliúintí do chur i gcoinnibh proifit no sochar i gcéird áirithe) ná fé aon fhoráil eile de sna hAchtanna Cánach Ioncuim, féadfa sé a éileamh go ndéanfaí aon pháirt den chailliúint nár tugadh faoiseamh ina taobh amhlaidh do bhreith ar aghaidh agus, chó fada agus is féidir é, í do bhaint de mhéid na bproifit no na sochar no í do chur i gcoinnibh méide na bproifit no na sochar 'na gcáinmheasfar é dá réir fé Sceideal D i dtaobh na céirde, na gairme no na slí beatha san in aghaidh na sé mblian cáinmheasa ina dhiaidh sin, ach má tugadh agus sa mhéid gur tugadh faoiseamh i dtaobh aon chailliúna d'aon duine fén alt so ní bheidh an duine sin i dteideal faoiseamh d'éileamh i dtaobh na cailliúna san fé aon fhoráil eile de sna hAchtanna Cánach Ioncuim.
—(1) Where a person has in any trade, profession or vocation carried on by him, either solely or in partnership, sustained a loss (to be computed in like manner as profits or gains under the Rules applicable to Cases I and II of Schedule D) in respect of which relief has not been wholly given under section 34 of the Income Tax Act, 1918 (which relates to relief in respect of certain losses), or under Rule 13 of the Rules applicable to Cases I and II of Schedule D (which provides for the setting-off of losses against profits or gains in a distinct trade) or under any other provision of the Income Tax Acts, he may claim that any portion of the loss for which relief has not been so given shall be carried forward and, as far as may be, deducted from or set-off against the amount of profits or gains on which he is assessed under Schedule D in respect of that trade, profession or vocation for the six following years of assessment, save that if and in so far as relief in respect of any loss has been given to any person under this section that person shall not be entitled to claim relief in respect of that loss under any other provision of the Income Tax Acts.
Uimhir 32 de 1929: ACHT AIRGID, 1929
(2) Pé uair a déanfar an t-aon cheadúnas easportálaí amháin no gach ceadúnas easportálaí (pe'ca aca é) a bheidh ag duine maidir le háitreabh chláruithe áirithe do cheiliúra i rith no i ndeire céad leath-bhliana agus gur lú an táille leath-bhliana easportálaí is iníoctha ag an duine sin, maidir leis an áitreabh san in aghaidh na leath-bhliana san, mar a háireofar í fén mír sin roimhe seo den riail seo, ná an táille mhinimum maidir leis an gceadúnas san no an chó-tháille mhinimum maidir leis na ceadúnaisí easportálaí uile do bhí ag an duine sin maidir leis an áitreabh san aon uair i rith na leath-bhliana san (pe'ca aca é) ansan, d'ainneoin éinní atá sa mhír sin roimhe seo den riail seo, isé méid a bheidh sa táille sin is iníoctha amhlaidh in aghaidh na leath-bhliana san ná méid na táille minimum san no na có-tháille minimum san (pe'ca aca é).
(2) Whenever the only exporter's licence or all the exporter's licences (as the case may be) held by a person in respect of particular registered premises is or are revoked during or at the end of a first half-year and the exporter's half-yearly fee payable by such person ill respect of such premises for such half-year as computed under the foregoing paragraph of this rule is less than the minimum fee in respect of such licence or the collective minimum fee in respect of all exporter's licences held by such person in respect of such premises at any time during such half-year (as the case may be), the said fee so payable for such half-year shall, notwithstanding anything contained in the foregoing paragraph of this rule, be the amount of such minimum fee or collective minimum fee (as the case may be).
Uimhir 10 de 1930: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR), 1930
—(1) Nuair a dhéanfaidh an Ard-Chomhairle ordú fén Acht so ag ceapadh na caindíochta maximum de líon ar n-a n-íocfar líon-deolchaire in aghaidh aon tsaosúir dhíola áirithe ceapfaidh an tAire, maidir le gach áitreabh líon-fháis cláruithe, agus san chó luath is a bheidh sé caothúil agus (ach amháin maidir leis an saosúr díola dar tosach an 1adh lá de Dheire Fómhair, 1936) ar dháta nách déanaí ná an chéad 31adh lá de Mhárta tar éis an orduithe sin do dhéanamh, an chaindíocht mhaximum (dá ngairmtear an quota san Acht so) de líon do fásadh san áitreabh san ar a n-íocfar líon-deolchaire fén Acht so in aghaidh an tsaosúir dhíola le n-a mbainfidh an t-ordú san agus déanfa sé gach quota den tsórt san do cheapadh i slí ná raghaidh méid iomlán na quotanna san uile ceapfar amhlaidh in aghaidh an tsaosúir dhíola san thar an gcaindíocht mhaximum san de líon a ceapfar leis an ordú san in aghaidh an tsaosúir dhíola san.
—(1) When the Executive Council has made an order under this Act fixing the maximum quantity of flax on which flax bounty will be paid in respect of any particular sale season, the Minister shall, as soon as conveniently may be thereafter and (except in regard to the sale season beginning on the 1st day of October, 1936) not later than the 31st day of March next after the making of such order, fix in respect of every registered flax-growing premises the maximum quantity (in this Act referred to as the quota) of flax grown in such premises on which flax bounty will be paid under this Act in respect of the sale season to which such order relates, and shall so fix every such quota that the total amount of all such quotas so fixed in respect of such sale season does not exceed the said maximum quantity of flax fixed by the said order in respect of such sale season.
Uimhir 20 de 1936: ACHT LÍN, 1936
—(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, i gcás ina ndéanfar, ar iarratas chun Breitheamh den Chúirt Dúiche ó shealbhóir ceadúnais i leith áitribh in aon líomatáiste nach bhfuil i gcontaebhuirg Bhaile Átha Cliath, a shuíomh chun sástachta na Cúirte go bhfuil formheas formhór na ndaoine is sealbhóirí ceadúnas i leith áitreabh sa líomatáiste sin leis an iarratasagus go mbaineann sé le tréimhse a mbeidh teagmhas speisialta nó teagmhais speisialta de shórt sa líomataiste sin nó in aice leis gur tréimhse í ar dóigh, i dtuairim na Cúirte, tarraingt uimhir an-mhór daoine a bheith ar an líomatáiste sin, féadfaidh an Chúirt, más deimhin léi gur inmhianaithe é sin a dhéanamh mar áis do na daoine sin, tar éis éisteacht a thabhairt don oifigeach i bhfeighil an Gharda Síochána don líomatáiste sin, ordú a dhéanamh, faoi réir cibé coinníollacha is cuí léi, ag díolmhadh daoine is sealbhóirí ceadúnas i leith áitreabh sa líomatáiste sin ó fhorálacha na nAchtanna Ceadúnúcháin maidir le tráthanna toirmiscthe i leith na n-áitreabh sin cibé tráthanna agus cibé laethanta i rith na tréimhse is oiriúnach léi:
—(1) Subject to the provisions of this section, where, on application to a Justice of the District Court by the holder of a licence in respect of premises situate in any locality not in the county borough of Dublin, it is shown to the satisfaction of the Court that the application has the approval of a majority of the holders of licences in respect of premises so situate and is in respect of a period during which a special event or special events will take place in or near that locality of such kind that, in the opinion of the Court, the period will be one during which a considerable number of persons will be likely to be attracted to that locality, the Court, if it is satisfied that it is desirable to do so for the accommodation of those persons, may, after hearing the officer in charge of the Garda Síochána for that locality, make an order, subject to such conditions as it thinks proper, exempting the holders of licences in respect of premises so situate from the provisions of the Licensing Acts relating to prohibited hours in respect of those premises at such times and on such days during the period as it thinks fit:
Uimhir 21 de 1962: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1962
—(1) I gcás trádmharc ar focal cumtha nó focail chumtha atá ann a theacht chun eolas chomh mór sin a bheith air i leith aon earraí a bhfuil sé cláraithe ina leith agus a ndearnadh é a úsáid i ndáil leo gur dóigh go dtaispeáinfeadh úsáid an chéanna i ndáil le hearraí eile baint i gcúrsa trádála idir na hearraí sin agus duine atá i dteideal an trádmharc a úsáid i ndáil leis na hearraí céadluaite, ansin, d'ainneoin nach ndéanann nó nach mbeartaíonn an dílseánach atá cláraithe i leith na n-earraí céadluaite an trádmharc a úsáid i ndáil leis na hearraí eile sin agus d'ainneoin aon ní atá in alt 34 den Acht seo, féadfar, ar iarratas sa tslí fhorordaithe ón dílseánach atá cláraithe i leith na n-earraí céadluaite sin, an trádmharc a chlárú ina ainm mar thrádmharc cosanta i leith na n-earraí sin eile agus, an fad a bheidh sé cláraithe amhlaidh, ní dhlífear é a bhaint den chlár i leith na n-earraí sin faoi alt 34 den Acht seo.
—(1) Where a trade mark consisting of an invented word or invented words has become so well known as respects any goods in respect of which it is registered and in relation to which it has been used that the use thereof in relation to other goods would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade between those goods and a person entitled to use the trade mark in relation to the first-mentioned goods, then, notwithstanding that the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods does not use or propose to use the trade mark in relation to those other goods and notwithstanding anything in section 34 of this Act, the trade mark may, on the application in the prescribed manner of the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods, be registered in his name in respect of those other goods as a defensive trade mark and, while so registered, shall not be liable to be taken off the register in respect of those goods under section 34 of this Act.
Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963
(6) (a) I gcás inar deimhin leis na Coimisinéirí gur íocadh cáin den ghné chéanna le cáin mhaoine cónaithe i gcríoch lasmuigh den Stát i leith maoin chónaithe (seachas maoin chónaithe sa Stát) is cuid de mhaoin chónaithe iomchuí duine inmheasúnaithe ar aon dáta luachála faoi threoir aon dáta roimh an dáta luachála sin ach laistigh de dhá mhí dhéag ón dáta sin, féadfaidh siad liúntas a thabhairt i modh creidmheasa in aghaidh na cánach a bheidh dlite agus iníoctha maidir leis an maoin chónaithe sin don dáta luachála sin i leith an cháin choigríche a íocadh sa chríoch sin maidir leis an maoin chónaithe sin agus chun na críche sin is é a bheidh sa cháin a bheidh dlite agus iníoctha maidir leis an maoin chónaithe sin don dáta luachála sin an méid a bhfuil idir é agus iomlán na cánach is iníoctha ag an duine inmheasúnaithe maidir lena mhaoin chónaithe iomchuí ar an dáta luachála an chomhréir chéanna atá idir margadhluach na maoine cónaithe sin ar an dáta sin agus comhiomlán mhargadhluachanna na maoine cónaithe go léir is cuid dá mhaoin chónaithe iomchuí ar an dáta sin.
( 6 ) ( a ) Where the Commissioners are satisfied that a tax of a similar character to residential property tax was paid in a territory outside the State in respect of residential property (other than residential property in the State) comprised in the relevant residential property of an assessable person on any valuation date by reference to any date prior to but within twelve months of that valuation date, they may make an allowance by way of credit against the tax due and payable in respect of such residential property for that valuation date for the foreign tax paid in that territory in respect of such residential property and for this purpose the tax due and payable in respect of that residential property for that valuation date shall be the amount which bears to the total tax payable by the assessable person in respect of his relevant residential property on the valuation date the same proportion as the market value of that residential property on that date bears to the aggregate amount of the market values of all residential property comprised in his relevant residential property on that date.
Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983
(3) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas i ndáil le tarmligean faoin alt seo agus le dearbhú faoi fho-alt (2) (a), is é sin le rá:
(II) the amount due to any sinking fund in respect of the national debt, [GA] (III) the amount of the expenditure of the Agency (other than expenditure in respect of the matters specified in subparagraphs (I) and (II) in relation to the borrowing of moneys by the Agency on behalf of the Minister for the Exchequer, and [GA] (IV) the amount of the expenses of the Agency, [GA] falling to be paid in that year, the first such estimate being in respect of the year following that in which the establishment day falls, and it shall be the duty of the Agency to ensure that the performance of its functions and the management of its affairs is such as to secure that the amounts of the payments made by it in any year in respect of the matters aforesaid correspond as nearly as may be with the amounts specified in the scheme under this subparagraph in respect of those matters, as approved of by the Minister (whether with or without amendment) for that year, [GA] (v) advising the Minister, whenever he so requests, in relation to the borrowing of moneys by persons whose borrowing of moneys is subject to the consent of the Minister, the timing of such borrowing and the terms and conditions thereof, [GA] (vi) advising the Minister, whenever he so requests, in relation to— [GA] (I) the management of the national debt and matters connected therewith,
Uimhir 18 de 1990: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA AN CHISTEÁIN NÁISIÚNTA, 1990
(2) Mura ndéanann duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo an t-iarratas dá bhforáiltear san fho-alt sin (1), agus má scoirtear den liúntas téarfa is iníoctha leis i leith an dara téarma a íoc ar dháta is luaithe ná an dáta ar a scoirfeadh a theideal chun liúntais téarfa i leith an chéad téarma murach é a bheith ceaptha chun oifige cáilithí le haghaidh an dara téarma, atosófar ar a liúntas téarfa i leith an chéad téarma le héifeacht ón gcéad lá tar éis scor a liúntais téarfa i leith an dara téarma, agus íocfar é go ceann cibé tréimhse breise, agus de réir cibé ráta, a mbeadh feidhm acu ar an gcéad lá sin murach a theideal i leith an chéad téarma a bheith scortha roimhe sin. Liúntas speisialta d'iar-Thaoisigh.
(2) If a person referred to in subsection (1) of this section does not make the application provided for in the said subsection (1), and the severance allowance payable to him in respect of the second term ceases to be paid on a date which is earlier than the date on which his entitlement to a severance allowance in respect of the first term would have ceased if he had not been appointed to a qualifying office for the second term, his severance allowance in respect of the first term shall be resumed with effect from the first day following the cesser of his severance allowance in respect of the second term, and shall be paid for such further period, and at such rate, as would have applied on the said first day if his entitlement in respect of the first term had not previously ceased.
Uimhir 3 de 1992: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1992
An uimhir ranníocaí fostaíochta a h-íocadh nó a creidiúnaíodh i leith na bliana ranníoca iomchuí.
Number of employment contributions paid or credited in respect of the relevant contribution year.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) £8.00 i leith tréimhse nach lú ná seacht n-uaire a chloig.
( b ) £8.00 in respect of a continuous period of not less than seven hours.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
*Ní foláir éileamh ar leith a chur isteach i leith gach míosa.
*A separate claim is to be furnished in respect of each month.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) Déanfar íocaíocht i leith laethanta Saoire Poiblí de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.
(c) Payment in respect of Public Holidays shall be in accordance with Holidays (Employees) Act, 1973 .
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas i leith na hoibre lena mbaineann na Rialacháin seo:-
The following provisions shall have effect in respect of the work to which these Regulations relate:—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas i leith na hoibre lena mbaineann na Rialacháin seo:
The following provisions shall have effect in respect of the work to which these Regulations relate:
Ionstraimí Reachtúla: 1980
ar an gcéad fhógrán nó údarás a shíneofar i leith aon duine nó daoine
— for the first advertisement or authority signed in respect of any person or persons
Ionstraimí Reachtúla: 1980
ar aon fhógrán nó údarás a shíneofar ina dhiaidh sin i leith an duine chéanna nó na ndaoine céanna
for any subsequent advertisement or authority signed in respect of the person or persons
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(4) Aon bhunachas fostóra a ndearnadh tuairisceán ina leith dá dtagraítear in Airteagal 5 (3) (a) nó in Airteagal 5 (3) (b) nó a ndearnadh suim a mheasúnú ina leith faoi Airteagal 5 (3) (c) beidh sé saor ó thobhach mura mó ná £66,000 na díolaíochtaí a tuairiscíodh nó a measúnaíodh amhlaidh.
(4) An establishment of an employer in respect of which a return referred to at Article 5 (3) (a) has been made or in respect of which a return referred to at Article 5 (3) (b) has been made or in respect of which a sum has been estimated under Article 5 (3) (c) shall be exempt from levy if the emoluments so returned or estimated do not exceed £66,000.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(3) Ní bhainfear amach aon táille as aon eitilt dá sonraítear i Rialachán 6 a rachaidh isteach san aerspás iomchuí má dhlitear táille a chur ar an oibritheoir i leith na heitilte sin (is é sin, táille ar cóimhéid leis an táille a bheadh le baint amach i leith na heitilte sin de bhua Rialachán 6 murach an mhír seo) de bhun dlí an chéad Stáit (is é sin, ballstát, seachas Éire, nó stát conarthach) ar eitlíodh os a chionn le linn na heitilte sin.
(3) No charge shall be made in respect of such a flight as is specified in Regulation 6 which enters the relevant airspace if the operator is liable to a charge in respect of that flight (being a charge of an amount equivalent to the charge in respect thereof which but for this paragraph would have been imposed by virtue of Regulation 6) pursuant to the law of the first State (being a member state, other than Ireland, or a contracting state) overflown during that flight.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) I leith gach cleithiúnaí (seachas céile) os cionn 16 bliana d'aois
(b) In respect of each dependant ( other than a spouse) over 16 ...
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) I leith gach cleithiúnaí faoi bhun 16 bliana d'aois
(c) In respect of each dependant under 16 ...
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Deonófar ceadúnais i leith bia, cógais leighis agus soláthairtí a bheartaítear chun críocha liachta amháin.
Licences will be granted in respect of food, medicine and supplies intended strictly for medical purposes.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(5) Is é an tobhach mheasúnófar i leith údaráis áitiúil méid a bheidh comhionann-
(5) The levy assessed in respect of a local authority shall be an amount equal to—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
I leith gach iarratais ar chosaint i dtír choinbhinsiúin
In respect of each application for protection in a convention country
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Foráiltear leis na Rialacha seo athbhreithnithe áirithe a dhéanamh ar na táillí is iníoctha i leith paitinní.
These Rules provide for certain revisions of the fees payable in respect of patents.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) Faoi alt 34 i leith gach trádmhairc £8.00
(i) Under section 34 in respect of each trade mark
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(ii) Faoi alt 35 i leith gach trádmhairc £8.00
(ii) Under section 35 in respect of each trade mark
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(iii) Faoi alt 40 i leith gach trádmhairc £8.00
(iii) Under section 40 in respect of each trade mark
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(iv) Faoi alt 41 i leith gach trádmhairc £8.00
(iv) Under section 41 in respect of each trade mark
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) Ar mharc amháin i leith gach aicme £40.00
(i) For one mark in respect of each class
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(ii) Agus ar gach marc breise i sraith i leith gach aicme £4.00
(ii) And for each additional mark in a series in respect of each class
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ar iarratas ar chuardach faoi Riail 100 i leith aon aicme amháin:
On request for a search under Rule 109 in respect of one class:
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Leis na Rialacha seo foráiltear athbhreithniú a dhéanamh ar na táillí is iníoctha i leith trádmharcanna.
These Rules provide for revision of the fees payable in respect of trade marks.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
ciallaíonn "muirear sprioc-ama" muirear i leith glao sprioc-ama nó i leith iarrachta chun glao sprioc-ama a dhéanamh;
"fixed-time charge" means a charge in respect of a fixed-time call or in respect of an attempt to effect a fixed-time call;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
ciallaíonn "muirear pearsanta" muirear i leith glao pearsanta nó i leith iarrachta ar ghlao pearsanta a dhéanamh;
"personal charge" means a charge in respect of a personal call or in respect of an attempt to effect a personal call;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) ar na muirir aonair i leith na nglaonna sin,
( b ) of the individual charges in respect of such calls,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Lógó gaois.ie
gaois.ie