Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (14)
cór láithreach rialtaigh láithrigh nó cúltacaire láithrigh faoi Acht 1923.
[GA]
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
Rialtaigh láithreacha.
Existing regulars.
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
rialtach láithreach.
[GA]
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
(3) Beidh éifeacht ag alt 70, chomh fada is bhaineas sé le rialtach láithreach—
(3) Section 70, in its application to an existing regular, shall have effect—
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
déanfar tagairtí do chór láithreach rialtaigh láithrigh nó cúltacaire láithrigh faoi Acht 1923 d'fhorléiriú mar thagairtí don chór faoi Acht 1923 ina mbeidh sé ag fónamh díreach roimh an dáta feidhme;
references to the existing 1923 — Act corps of an existing regular or an existing reservist shall be construed as references to the 1923 — Act corps in which he was serving immediately before the operative date;
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
cialluíonn agus foluíonn an focal “tiarnas féin-rialtach” Tiarnas Chanada, an Astráil, Tiarnas Zéalann Nua, Aondacht na hAifrice Theas, agus Tír an Eisc;
the expression "self-governing dominion" means and includes the Dominion of Canada, the Commonwealth of Australia, the Dominion of New Zealand, the Union of South Africa, and Newfoundland;
Uimhir 25 de 1928: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928
(2) Féadfidh an Bord, chun crícheanna an ailt seo, aon tsealbhachas Briotáineach, tiarnas féin-rialtach, no tír choigríoch d'admháil ina mbeidh i bhfeidhm, le linn na hadmhála san, reachtúchán—
(2) The Board may recognise for the purposes of this section any British possession, self-governing dominion, or foreign country in which there is in force at the time of such recognition by legislation—
Uimhir 25 de 1928: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928
(3) Féadfidh an Bord aon uair scur d'aon tsealbhachas Briotáineach, tiarnas féin-rialtach no tír choigríoch d'admháil chun crícheanna an ailt seo a bhí admhuithe amhlaidh roimhe sin.
(3) The Board may at any time cease to recognise for the purposes of this section any British possession, self-governing dominion, or foreign country previously so recognised.
Uimhir 25 de 1928: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928
ciallaíonn an abairt “rialtach láithreach” duine a bheas, díreach roimh an dáta feidhme, ina chomhalta (nach oifigeach do réir bhrí Achta 1923) den bhuan-fhórsa láithreach;
the expression "existing regular" means a person who is, immediately before the operative date, a member (not being an officer within the meaning of the Act of 1923) of the existing permanent force;
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
—(1) Amhail ar an dáta feidhme agus dá éis, beidh éifeacht maidir le gach rialtach láithreach ag na forála seo a leanas—
—(1) The following provisions shall, as on and from the operative date, have effect in relation to every existing regular—
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
(b) Beidh feidhm ag na forála seo a leanas maidir le rialtach láithreach a liostáladh faoi Acht 1923 le haghaidh seirbhíse ginearálta—
( b ) The following provisions shall apply in respect of an existing regular who was enlisted under the Act of 1923 for general service—
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
(2) (a) Measfar gach rialtach láithreach a bheith arna cheapadh faoi fho-alt (2) d'alt 60 chun an chóir sheirbhíse atá ar comhréir lena chór láithreach faoi Acht 1923, ach ní bheidh feidhm maidir leis ag alt 61.
(2) ( a ) Every existing regular shall be deemed to have been appointed under subsection (2) of section 60 to the service corps which corresponds to his existing 1923 — Act corps, but section 61 shall not apply in respect of him.
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
(iii) chun críocha na míre seo, déanfar a sheirbhís mar rialtach láithreach ina chór láithreach faoi Acht 1923 d'áireamh mar sheirbhís sa chór seirbhíse a measfar, de bhuaidh míre (a) den fho-alt seo, é a bheith arna cheapadh chuige.
(iii) for the purposes of this paragraph, his service as an existing regular in his existing 1923 — Act corps shall be treated as service in the service corps to which he is deemed by virtue of paragraph (a)of this subsection to have been appointed.
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
(c) I gcás inar liostáladh rialtach láithreach faoi Acht 1923 le haghaidh seirbhíse i gcór áirithe faoi Acht 1923, féadfar é d'aistriú, le hordú ón údarás míleata forodaithe, ón gcór seirbhíse a measfar de bhuaidh míre (a) den fho-alt seo é a bheith arna cheapadh chuige, nó ó aon chór seirbhíse a mbeidh sé aistrithe chuige faoin mír seo, chun cóir sheirbhíse eile, i gcás (agus sa chás sin amháin) é do thoiliú leis an aistriú sin.
( c ) Where an existing regular was enlisted under the Act of 1923 for service in a particular 1923 — Act corps, he may be transferred by order of the prescribed military authority from the service corps to which he is deemed by virtue of paragraph (a)of this subsection to have been appointed or from any service corps to which he may be transferred under this paragraph to another service corps, if, but only if, he consents to such transfer.
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
Lógó gaois.ie
gaois.ie