Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (6)
boscaí, púitsí, sparáin agus coimrí scríbhneoireachta as páipéar nó as cairtchlár, ina bhfuil sórtáil stáiseanóireachta páipéir
boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Boscaí, púitsí, sparáin agus coimrí scríbhneoireachta as páipéar nó as cairtchlár, ina bhfuil sórtáil stáiseanóireachta páipéir
Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Clúdaigh litreach, cártaí litreach, cártaí poist gan mhaisiú agus cártaí comhfhreagrais as páipéar nó as cairtchlár; boscaí, púitsí, sparáin agus coimrí scríbhneoireachta as páipéar nó as cairtchlár, ina bhfuil sórtáil stáiseanóireachta páipéir
Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
(i) sparáin, púitsí, tiachóga, leabhair phóca agus cárta-chásanna is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim atá ceaptha, déanta agus beartuithe chun iad do bheith ar iompar ag daoine, agus
(i) purses, pouches, wallets, pocket books, and card-cases which are, in the opinion aforesaid, designed constructed, and intended to be carried about the person, and
Uimhir 31 de 1934: ACHT AIRGID, 1934
Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go mbeidh soláthraithe seirbhísí malartaithe idir airgeadraí fíorúla agus airgeadraí fiat, agus soláthraithe caomhnóirí sparán, cláraithe, go mbeidh ceadúnais ag oifigí malairte airgeadra agus briste seiceanna, agus soláthraithe seirbhíse iontaobhais nó cuideachta nó go mbeidh siad cláraithe, agus go mbeidh soláthróirí seirbhísí cearrbhachais rialáilte.”;
Member States shall ensure that providers of exchange services between virtual currencies and fiat currencies, and custodian wallet providers, are registered, that currency exchange and cheque cashing offices, and trust or company service providers are licensed or registered, and that providers of gambling services are regulated.’;
Treoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
málaí taistil, málaí inslithe bia nó dí, málaí maisíochta, málaí droma, málaí láimhe, málaí siopadóireachta, tiachóga, sparáin, cásanna léarscáile, cáisíní toitíní, púitsí tobac, málaí gléasra, málaí spóirt, cásanna buidéal, boscaí seodra, boscaí púdair, cásanna sceanra agus coimeádáin chomhchosúla, iad déanta de leathar nó de leathar comhdhéanta, de leatháin phlaistigh, d'ábhair teicstíle, de shnáithín bolcánaithe nó de pháipéarchlár, nó iad lánchumhdaithe nó páirtchumhdaithe le hábhar den sórt sin nó le páipéar
travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Lógó gaois.ie
gaois.ie