Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil

Fógra séanta

Cruthaíodh an áis seo mar acmhainn inmheánach cuardaigh d’fhoireann eagarthóireachta Fiontar & Scoil na Gaeilge agus mar chuid den phróiseas sin rinneadh aithint optúil carachtar (OCR) ar chuid de na hionstraimí reachtúla lena n-ullmhú le cur leis an gcorpas. Ina dhiaidh sin ba ghá pacáiste bogearraí a úsáid chun ailíniú a dhéanamh orthu. Chruthaigh an dá phróiseas uathoibríocha seo líon beag earráidí téacsúla agus cé go bhfuil gach iarracht déanta ag Fiontar & Scoil na Gaeilge na hearráidí sin a cheartú tá mionearráidí fánacha fós le sonrú i gcuid de na míreanna. Is fiú a lua freisin go raibh líon beag botún cló sna buntéacsanna agus nach ndearnadh aon eagarthóireacht orthu sin. Tá fáilte roimh aiseolas ó úsáideoirí maidir le hearráidí a thugtar faoi deara. Más cuí, réiteofar iad de réir a chéile.

Reachtaíocht na hÉireann: Thug Rialtas na hÉireann cead do Fiontar & Scoil na Gaeilge míreanna ailínithe ó reachtaíocht na hÉireann a chur ar fáil ar an suíomh idirlín seo. Tá an suíomh á chur ar fáil don phobal mar acmhainn teanga amháin seachas mar acmhainn údarásach dlí. Cé go bhfuil gach iarracht déanta ag Fiontar & Scoil na Gaeilge ar chruinneas na sonraí ar an suíomh idirlín seo a dheimhniú, ní ghlacann Fiontar & Scoil na Gaeilge aon fhreagracht as ráthaíochtaí, gealltanais ná barántaí a bhaineann le cruinneas ná iomláine na faisnéise a sholáthraítear ar an suíomh idirlín ná leis an bhfaisnéis a bheith chun dáta ná ní thugann Fiontar & Scoil na Gaeilge ráthaíochtaí, gealltanais ná barántaí den sórt sin ná ní ghlactar aon dliteanas ar bith ag eascairt as aon earráidí ná neamhghníomhartha. Tugtar rabhadh d'úsáideoirí gurb é an leagan oifigiúil den reachtaíocht an leagan atá foilsithe i gcóip chrua ag Oifig an tSoláthair agus is ar an úsáideoir atá an fhreagracht na bunfhoinsí sin a cheadú más cuí.

Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh: Thug an Coimisiún Eorpach cead do Fiontar & Scoil na Gaeilge míreanna ailínithe ó reachtaíocht roghnaithe an Aontais Eorpaigh a chur ar fáil ar an suíomh idirlín seo. Tá an suíomh á chur ar fáil don phobal mar acmhainn teanga amháin seachas mar acmhainn údarásach dlí. Cé go bhfuil gach iarracht déanta ag Fiontar & Scoil na Gaeilge ar chruinneas na sonraí ar an suíomh idirlín seo a dheimhniú, ní ghlacann Fiontar & Scoil na Gaeilge aon fhreagracht as ráthaíochtaí, gealltanais ná barántaí a bhaineann le cruinneas ná iomláine na faisnéise a sholáthraítear ar an suíomh idirlín ná leis an bhfaisnéis a bheith chun dáta ná ní thugann Fiontar & Scoil na Gaeilge ráthaíochtaí, gealltanais ná barántaí den sórt sin ná ní ghlactar aon dliteanas ar bith ag eascairt as aon earráidí ná neamhghníomhartha. Tugtar rabhadh d'úsáideoirí gurb é an leagan oifigiúil de reachtaíocht an Aonais Eorpaigh an leagan atá foilsithe i gcóip chrua d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus is ar an úsáideoir atá an fhreagracht na bunfhoinsí sin a cheadú más cuí.

Lógó gaois.ie
gaois.ie