Gaois

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

greim

3,378 results in 1,865 documents

 1. #971965

  Baill de chlub siúil suite i mbun a ngreama romhainn, mná meánaosta is mó.

  Log na Coille – Gan údar

 2. #1730610

  Nuair a bhí dhá ghreim ite agus scéal an turais insithe, d’éirigh bean a’ tí.

 3. #973371

  "Ní leor gáirí na háiféisea bheith i ngreim dorcha an pharadacsa, gan fuascailt.

  Aer ur Lingus – Gan údar

 4. #1004220

  Agus, agus, agus, go raibh stát na hÉireann i ngreim ag an bhforéigean céanna ó shin.

  Foréigean beag agus mór – Alan Titley

 5. #1017956

  Chonaic sé a thuismitheoirí agus iad i ngreim láimhe a chéile.

  Mistéir mhór san India – Gabriel Rosenstock

 6. #1034044

  Is ar éigean go bhfuil a ngreim coinnithe ag an dá pháirtí ar mhuin na muice.

  Fianna gan fáil – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 7. #1687857

  Shiúil sí go mall ón seomra, beirt chara i ngreim ascaille uirthi.

 8. #1732011

  Conchita i ngreim ag an duine deireanach.

 9. #1733681

  Admhaíonn Donncha Ó hÉallaithe go bhfuil sé i ngreim ag galar an tsacair.

 10. #293119

  Choinnigh sé greim daingean ar an méid a shaothraigh sé.

 11. #965263

  Tá sé deacair greim a choiméad ar na rudaí simplí sa saol.

  Fiantas na cathrach ildaite – Sarah Ni Dhubhain

 12. #965955

  Is tír sinn ná bhfuil greim na hEaglaise Caitlicí chomh láidir a thuilleadh.

  Poblacht na fola agus an bhróid – Sarah Ní Dhubháin

 13. #966645

  Rug seisean greim air.

  'Bhi seanbhean ann fado...' – Gabriel Rosenstock

 14. #966734

  Bhí greim daingean ag an dá láimh aici ar an dúrud málaí plaisteacha.

  Kino Chorcai abu go deo – Alan Desmond

 15. #970323

  nuair a scaoiltear greim.

  'Oir is fearr a bheith fairsing na a bheith cung' – Le Alan Titley

 16. #972204

  Bhí mámh mór acu - greim faighte acu ar dhá litir a mhill a gclú.

  Litir o Phrag – Le Liam O Muirthile

 17. #975728

  Chúlaigh greim an Stáit ar chruthú polasaí teanga.

  Ní mór R+D na teanga a fhorbairt láithreach – Caoilfhionn Nic Pháidín

 18. #978579

  Thug madadh confach faoi agus bhain greim as.

  Saol an pholaiteora i gconai - dom do vota – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 19. #983033

  Bíonn siad ag saothrú leo ó dhubh go dubh chun greim a chur ina mbéal.

  A bhfuil i ndán dúinn san am atá romhainn... – Gabriel Rosenstock

 20. #983864

  Ait liom i gcónaí mar a fhaigheann focal Gaeilge greim ar shamhlaíocht páistí thar cinn eile.

  Ruathar na scoile agus ceacht teanga – Pol O Muiri, Eagarthoir Gaeilge

 21. #987051

  Ach greim ort féin, agus fan go fóill, agus socraigh siar!

  Ní mór idir an díospóireacht inniu agus inné – Pomuiri

 22. #994395

  Rug Anthony Daly greim muiníl ar iomáint Bhaile Átha Cliath.

  Anthony agus Anthony eile – Máire Treasa Ní Cheallaigh

 23. #996657

  Choinnigh Árainn greim i bhfad níos fearr ar John Mitchels sa dara leath.

  Gliomach Gaelach – Máire Treasa Ní Cheallaigh

 24. #1005956

  Mar sin féin, tá eagla orm go bhfuil siad i ndiaidh greim a fháil orm.

  Cluichí corónach – Pól Ó Muirí

 25. #1006497

  Ní raibh sí le m’ionsaí agus greim a bhaint as mo mhuineál bocht féin.

  An vaimpír gan choinne sa chlapsholas – Pól Ó Muirí

 26. #1007164

  Is iad na rudaí beaga a fhaigheann greim ar do shamhlaíocht in amanna.

  Cuireann Hannah Montana aithne ar Jane Chonamara – Pól Ó Muirí

 27. #1010998

  Ach greim a fháil ar dheich faoin gcéad acu, ba shláintiúla i bhfad a cás.

  Tost milliun go leith Gaeilgeoir sa Stat – Pol O Muiri Eagarthoir Gaeilge

 28. #1017121

  Bhí boladh barbeque ag éirí ón ngairdín aníos ach bheireas greim ar mo pheann gorm.

  Beatha an scolaire – Rachel Ni Fhionnain

 29. #1017621

  Greim faighte ag foirgneoir ar phíosa eile talún fós.

  Ag meilt ama agus ag léirsiú – Seán Ó Riain

 30. #1018072

  Go bunúsach, fuair an tIRA amach nach bhféadfadh siad greim na Breataine a scaoileadh.

  Dumpáil na n-arm – Seán Ó Héalaí

 31. #1021501

  Fuair mo chluas greim ar a gcuid cainte, bíodh is nár thuig mé focal di.

  Éagumas sa Fhraincis agus gáire faoin ghnéas in Éirinn – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 32. #1038573

  Gné dhoiléir dhiamhair den saol is ea an áilleacht nach éasca greim ceart a fháil uirthi.

  Ealaíontóir cróga a thuig a cheird – Micheal O Haodha

 33. #1193550

  Rinne siad iarracht greim a fháil air ach theith sé arís.

 34. #1309507

  Ní gan chúis a rug Rupert Murdoch greim scrogaill ar na meáin mhóra san Anglaisféar.

  Moltar an tsúil eile a fheiceann rudaí as an úr – Alan Titley

 35. #1310594

  Ná bainimis greim rómhór as a bhfuil le hithe againn, ar eagla go dtachtfaí sinn.

  Naomh Bríd agus an idirbheartaíocht – Cathal De Paor

 36. #1311001

  greim docht sceadamáin ag ceann de na seacht bpeaca mharfacha orm.

  CLG – cumann na sách agus na seang – Colm Duffin

 37. #1311573

  Tá sí chomh haclaí céanna agus í ag piocadh greim gasta de leac na fuinneoige.

  Damhán alla ar an bhalla! Seachain! Seachain! Seachain! – Pól Ó Muirí

 38. #1312403

  Bhí greim an fhir bháite ag gob na glasóige air.

  An t-éan beag agus eachtra an uafáis – Pól Ó Muirí

 39. #1312701

  Daoine ag iarraidh greim a bhreith ar rud éigin is mó ná iad féin.

  Taisí agus taibhsí – Alan Titley

 40. #1313328

  Sábh, nó casúr, nó bior, nó madra allta le greim a bhaint asam?

  An chéad chéim – Alan Titley

 41. #1313624

  Is ait mar a fhaigheann greannán den tsórt sin greim ar shamhlaíocht duine óig.

  Neach santach an phopchultúir – Pól Ó Muirí

 42. #1513165

  Má bhí greim daingean ag peileadóirí Átha Cliath ar Chorn Mhig Uidhir le blianta beaga anuas, bhí greim níos doichte fós ag foirne mionúir Chiarraí ar Chorn Tom Markham.

 43. #1634226

  Beirim greim ar rud éigin, aon rud.

 44. #1634289

  Rug sí greim daingean ar mo rosta.

  Ráig

 45. #1637228

  Go tobann bheir rud inteacht greim daingean ar an eitleog bheag.

 46. #1637230

  Bhí Cit Úna ag coinneáilt greim uirthi agus í ina seasamh ar a binn mhantach.

 47. #1660754

  Ach go gasta tar éis imeacht Mandela, agus b’fhéidir lena linn féin, bhí muintir an ANC ag fáscadh a ngreama ar fhorais agus ar acmhainní geilleagair an stáit.

 48. #1663906

  Rug sí greim láimhe orm go sceitimíneach agus d’fháisc lena a brollach í go láidir.

 49. #1678757

  Sea, baineann siad greim amach as rudaí!

 50. #1679641

  Anois, a Bhaloir, faigh greim ort féin; níl ann ach cluiche.

 51. #1687714

  Bheir mé greim cúil uirthi agus chaith mé an blaincéad di.

 52. #1709448

  Ach faigheann an áit greim ar do chroí agus ní féidir scaoileadh léi.

 53. #1709629

  Sin an cineál áite atá ann – faigheann sé greim ar dhaoine.

 54. #1711693

  Fiafraigh de nó di ar mhaith leo greim le n-ithe.

 55. #1717539

  Níl éirithe leis an sacar proifisiúnta greim a fháil ar shamhlaíocht Mheiriceá Thuaidh.

 56. #1720967

  Níor thúisce greim agam ar hanla an dorais tosaigh nó gur osclaíodh doras na cistine.

 57. #1721010

  Tháinig racht casachta air, greim aige ar a thaobhanna, sianaíl ina anáil.

 58. #1721401

  Ní íocaim cáin ar bhó ná ar chráin is tá greim le cur i mo bhéal.

 59. #1728535

  Ní íocaim cáin ar bhó ná ar chráin is tá greim le cur i mo bhéal.

 60. #1733711

  Is cluiche é a fhaigheann greim ar shamhlaíocht na ngasúr ó aois an-óg.

 61. #1734612

  Fuair Crazy Horse greim ar a shamhlaíocht agus chinn sé ar dhul go Meiriceá.

 62. #1740316

  AÓF: Céard a thaitníonn leat in amhrán nó céard a fhaigheann greim ort?

 63. #1752660

  Dúirt bean amháin gur bhain German Shepherd greim aisti nuair a bhí sí óg.

 64. #1754725

  Rugaim greim ar mo théiptaifeadán póca - canaim an fonn isteach ann.

 65. #1778224

  Bheir Bob greim air sin, agus d’úsáid sé sleachta fada as ar an bhfuaimrian – meafar is dócha chun síocóis Cathryn agus a greim shleamhain ar an réaltacht a thochailt.

 66. #1778421

  Nach bhfuair cultúr na Stát Aontaithe greim ar an domhan trí na cineálacha éagsúla popcheoil?

 67. #1780741

  Glactar leis go coitianta sna meáin nach bhfuil greim ródhaingean aige ar an mBéarla.

 68. #1782158

  ‘Bhí bia ann ach ní íosfadh sí greim.

 69. #1782442

  ‘Bhí bia ann ach ní íosfadh sí greim.

 70. #1784902

  Nuair a fhaigheann siad greim ort téann siad i bhfostú ionat.

 71. #1784968

  Ach is baolach nach mbainfidh Ganesh greim a leasa as Úll Mór na bhféidearthachtaí go brách.

 72. #1785836

  An bhfuil greim bia le fáil anseo?

 73. #1786231

  Chuir Kenato a lámh siar agus rug greim ar uirlis cheoil traidisiúnta an Ainu.

 74. #1792681

  Sracfhéachaint ón Síneach agus rug sé greim an díoltais ar mhála eile.

 75. #1796915

  "Gabh thusa isteach san fholcadán agus dhéanfaidh mise greim bidh.

 76. #1796946

  Bheir Hannah greim ar a cóta mór agus síos an staighre léi.

 77. #1797434

  Shuigh sí fúithi tamall nuair a bhí sin déanta aici agus chaith sí greim bí.

 78. #1798270

  Bhain sé greim as ceann acu.

 79. #1798416

  "Shílfeá nach bhfuair tú greim i mbliana," arsa Sinéad.

 80. #1799077

  Nuair a bhí an tríú greim ite, tháinig an chéad bhealú faoin teanga.

 81. #1805927

  Bhí greim aige ar an roth stiúrtha ach ní raibh sé ag tiomáint.

 82. #968538

  Línte na bhfáithim-ghreamanna a ghreamaíonn mé dem shuíochán im bhríste géineach atá ag teannadh mo phacaí géineanna.

  Focail sa chistin – Gan údar

 83. #1076149

  Bhíodh cúrsaí chomh dona sin uaireanta go n-airíodh sé ‘panic and fear of life’ ag breith greama air i lár na hoíche.

 84. #1309969

  Is cosúil go raibh mé chomh tógtha sin leis nár thug mé faoi deara an t-am ag sleamhnú thart ná mo dheirfiúr Máire ag scaoileadh a greama ar mo láimh.

  Ar seachrán sa chathair Oíche Nollag – Declan Collinge

 85. #606585

  Faoin am a tháinig an iníon chroíbhriste, anáilbhriste amach as an mbothán bhí cúig mhac tíre á changailt lena gcuid fiacla géara.Ba mhór leo é mar ghreim agus ba bheag leo é mar dhá ghreim ach shlogadar é. Ligh siad a gcuid liopaí agus rith siad leo i dtreo na gcoillte is na bhforaoiseacha is a gcuid bolg ag at.

 86. #156124

  ‘Sciorr mé mar seo,’ arsa Darach agus é ag sciorradh mar dhea ar an urlár idir na leapacha, rug greim ar bhun leapa á rá gurbh ionann sin agus taobh na sráide ach féach mar a bhí leathchos leis fós sa tsráid is go ndeachaigh an leathchos chéanna faoi roth na cairte, rud a bhí chomh pianmhar dar leis gur scaoil sé leis an bpolla adhmaid a raibh sé i ngreim air mar a bhí anois i ngreim ar bhun na leapa is gur bhuail sé a cheann dá bharr sin i gcoinne taobh na sráide díreach mar atá sé anois á bhualadh mar dhea i gcoinne urlár an bharda.

 87. #968525

  Dhreapfainn ar feadh na síoraíochta ar a cuid greamanna dréimire, gan barr a gasphónaire a bhaint amach go deo.

  Focail sa chistin – Gan údar

 88. #969460

  Samhlaítear don ghnáthdhuine go ndéanfar greamanna an tseabhaic dá dtuairimí aineolgaiseacha má nochtaítear na tuairimí sin go hoscailte macánta.

  Tíorántacht an tsaineolais – Muiris Ó Meara

 89. #819473

  D’éirigh sé ina sheasamh, anonn leis a fhad le Hiúdaí Beag, shín sé a dhá lámh amach roimhe chun greim sceadamáin a fháil air ach, má bhí Hiúdaí Beag leisciúil bhí Hiúdaí Beag láidir, agus fuair sé greim cúl muineáil ar an ógánach ligthe gasta sula bhfuair an boc sin seans anáil a tharraingt.

 90. #1068909

  Faightear greim ar an léitheoir sa chéad abairt sin, agus ní bhogtar an greim sin den léitheoir go dtí deireadh an scéil, mar tá fuinneamh, beocht, gluaiseacht agus anamúlacht in insint an scéil tríd síos.

 91. #1316663

  ‘A, Mham,’ ar sí, ‘tarraing tú féin in airde nuair a tharraingímse, ceart go leor?’ ‘Ceart go leor, a stór.’ ‘A Mham!’ Tá foighne Jules ag teip uirthi: ‘Beir greim!’ ‘Beir greim?’ arsa Máire.

 92. #1623485

  Ní hamháin go bhfuil greim aige ar chuid mhaith mhór de litríocht na Gaeilge le cúpla céad bliain anuas, ach tá greim aige chomh maith céanna aige ar an litríocht léirmhínitheach agus ar an scoláireacht chomhaimseartha mórthimpeall ar an ábhar sin.

 93. #1725016

  Is é atá againn in oidhreacht na dtaifeadtaí agus na leathanach de chur síos ar na faisnéiseoirí a théann leo, a d’fhág tionscnamh Doegen ina dhiaidh agus atá curtha inár láthair ar shlí chomh soiléir sin ag Róise, ná grianghraf, grianghraf a glacadh ag am faoi leith i saol na hÉireann ina dtairgíonn daoine a choinnigh greim – in amanna greim an fhir bháite – ar ar mhair dá gcultúr béil, samplaí de na gnéithe a ba luachmhaire leo féin: seanscéalta agus amhráin, agus, lena chois sin uaireanta, eachtraí as a saol féin.

 94. #1735136

  Dála an scéil, cad é an dóigh a mbeadh a fhios ag an Uasal Clinton nach bhfuil le déanamh ag muintir na hÉireann ach greim a fháil ar a gcuid mójónna seachas greim a fháil ar steamar céille leis na cosa a thabhairt slán as an fhaopach inar fhág a chuid dírialaithe seisean sinn?

 95. #207698

  Fear scothaosta ag déanamh ar na trí fichid ba ea an sagart paróiste, agus dúirt sé go mbeadh sé chugam láithreach nuair a bheadh a ghreim tugtha aige don chat.

 96. #275888

  I gCúirt Chuarda Phort Laoise mhol na gardaí misneach agus crógacht buachalla 10 mbliana d'aois a choinnigh a ghreim ar dhoras jíp a bhí ag imeacht.

 97. #523667

  Feicim arís dlúth-ghreim an pháiste ar chos tuiste agus naíonáin fáiscthe le brolach agus an aois ar ghrua éadain de shíor.

 98. #670094

  Ach ní féidir le héinne a ghreim ar an teanga a cheistiú, an stór fairsing focal, an chaint bhisiúil agus an pictiúr iomlán go maith de shaol Chois Fharraige lena linn.

 99. #915249

  Tá an dearg-ghráin ag muintir an iarthair ar na Fir Bhuí agus ní ligfidh siad dóibh aon ghreim a chur sa tír, más féidir leo é.

 100. #970079

  Teaghlach a bhfuil talamh agus caora acu - ach an mbeidh an feirmeoir mór in ann a ghreim a choinneál ar a chuid talún?

  Gruaim Titley – Gan údar

 101. #978269

  Is iad na cinn is ciúine a théann i bhfeidhm ormsa de bharr mo ghreim éiginnte ar an teanga.

  Ta muid ar an droichead uair amhain eile – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 102. #987297

  Ina dhiaidh sin, beagán ar bheagán, thréig an gléas a ghnúis agus chaill an Teflon Taoiseach a ghreim.

  Bú an phobail; flaitheas na faírí – Pomuiri

 103. #998547

  Tá an lá mór fós i bhfad ó ghreim na Gaillimhe, dar leis, mura dtarlóidh rud éigin aisteach.

  Éacht na hiomána – Máire Teasa Ní Cheallaigh

 104. #1024732

  Is é cuid Mhic Craith den fhia a alpann an eilifint ach táimidne sásta gur fearr greim de choinín ná dhá ghreim de chat.

  Amanathar! – Alan Titley

 105. #1036666

  Ar an gcéad lá ar scoil chaith Bónapárt "bríste de ghlas na caorach" air agus "gan aon ghreim eile d'éadach abhus ná thíos" air gan aon ghearán ón bhfíor-Ghael.

  Aoir san Iarthar agus san Oirthear – Rachel Ní Fhionnáin

 106. #1072508

  Is cóir a mheabhrú gur scríobhadh mórán dá bhfuil anseo breis agus daichead bliain ó shin, tráth gur láidre ar fad an ghreim a bhí ag an eaglais Caitlicigh ar an tír.

 107. #1135856

  Deirtear gurbh é an chaoi a dtosaíodh sé ag foghlaim teanga ar leith ná trí ghreim a fháil ar an mBíobla inti.

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.