Gaois

Search mode

Filter results

Collections

38 results in 32 documents

 1. #1037798

  Spíd agus mailís a thug ar an Taoiseach a leithéid a dhéanamh.

  Rialtas le gearradh siar ar acmhainn teanga – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 2. #266135

  Deirtear go mbeidh téamaí coitianta Shakespeare - miodóga agus mailís, fuil agus foréigean, grá agus gráin -  le feiceáil go sonrach ar an léiriú seo freisin.

 3. #208355

  B’fhéidir nár le mailís é, ach chaithfeadh sé fanacht taobh amuigh de gheata tosaigh an tí ar feadh daichead a cúig nóiméad go minic sula scaoilfeadh a iarbhean chéile na leanaí amach chuige.

 4. #630260

  Nuair a tháinig colún reatha Michael Brennan isteach go deisceart na Gaillimhe le luíochán a dhéanamh ar an mbóthar idir Baile Locha Riach agus Port Omna, dúirt Brennan: ‘I had been warned that we could trust nobody around there as they were all so terrified by the Black and Tans that they wouldn’t hesitate to convey a warning to save themselves from reprisals.’ Cúis eile ná mailís nó díoltas.

 5. #630280

  Nuair a tháinig colún reatha Michael Brennan isteach go deisceart na Gaillimhe le luíochán a dhéanamh ar an mbóthar idir Baile Locha Riach agus Port Omna, dúirt Brennan: ‘I had been warned that we could trust nobody around there as they were all so terrified by the Black and Tans that they wouldn’t hesitate to convey a warning to save themselves from reprisals.’ Cúis eile ná mailís nó díoltas.

 6. #632391

  In amhrán i gConamara cuireadh ina leith go raibh sé ‘ag cur daoine ag marú a chéile’, go raibh sé meata, ‘a cur a chosa uaidh’, agus ‘istigh i scailp dó féin.’ Bhí fuath ag an bhfile freisin do na poblachtánaigh go ginearálta: ‘Ná trustaidh san oíche iad nó amach i lár an lae.’ Sna campaí géibhinn: ‘Our nightly conversations had the inevitable effect of continuously recharging the batteries of hate.’ D’fhág básuithe poblachtánigh i gceantar Áth Cinn ‘embittered’ go háirithe nuair a bhí dímheas nó mailís le feiceáil tar éis don bheart a bheith curtha i gcrích.

 7. #1057396

  Fíor-dhraíocht agus fíor-chumhacht an tsaothair seo ná an bealach a theagmhaíonn bua Bhenignus agus mailís Fheardorcha ar shaol Shorcha agus Iarla, agus na leannáin óga faoi bhriocht a chéile le teann grá agus dóchais.

 8. #1168456

  Fiosróidh an Breitheamh Peter Charleton líomhaintí a rinne an t-iarCheannfort in Oifig Preas na nGardaí Dave Taylor, faoin reachtaíocht maidir le nochtadh eolais faoi chosaint, inár mhaigh sé gur iarr an t-iarChoimisinéir Martin Callinan agus an leas-Choimisinéir san am Nóirín O'Sullivan, air a rá leis na meáin gur mailís agus díoltas a ba chúis leis an Sáirsint Maurice McCabe a chuid líomhaintí a dhéanamh agus nach raibh bunús ar bith leo.

 9. #1582388

  Ar ndóigh, ní le mailís a chumtaí na hamhráin cháinte i gcónaí, ach le teann spraoi agus siamsaíochta, cé go bhféadfadh go raibh an ‘spontaneous overflow of powerful feelings’ a luann Wordsworth leis an bhfilíocht, i gceist an oíche úd freisin (Finnegan, 1977: 31).

 10. #1699075

  “Is minic é cluinte agam ach níor chuala mé riamh cé a scríobh é.” “Ní fios cé a chum,” a d’fhreagair an t-aire, agus í ag cuimilt sú dá smiog le cúl a doirn, “ach ar nós go leor eile de na dánta atá curtha síos do *ní fios cé a chum*, is *Brit* inteacht a scríobh – mac mioscaise inteacht a bhí ag iarraidh mailís a chothú i measc fheirmeoirí na hÉireann.

 11. #1821051

  Ní caimiléireacht ná mailís ba chúis leis an bpraiseach a deineadh den scéim fuinnimh inathnuaite do ghnólachtaí ach easnaimh agus botúin, a deir tuarascáil an fhiosraithe poiblí a sheol cathaoirleach an fhiosraithe, an t-iarBhreitheamh Sir Patrick Coghlin, in Stormont inniu.

 12. #1037828

  Eolas: michelle@colaistenabhfiann.ie acmhainn resources - brúghrúpa pressure group - bunaitheoir founder - cás situation - ceiliúradh celebration - conspóideach controversial - dátheangach bilingual - dóchasach hopeful - éigeantach compulsory - mailís malice - misean mission - spíd aspersion - tionchar influence - urlabhraí spokesperson

  Rialtas le gearradh siar ar acmhainn teanga – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.