Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

97 toradh in 84 doiciméad

 1. #849848

  D’oibir sé le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

 2. #1778318

  Mar sin, tá oidhreacht an choilíneachais achan áit ar oibir mé, gan eisceacht.

 3. #1799637

  Ansin d'oibir mé ar an phlandáil, ag toghadh agus ag pacáil na mbananaí.

 4. #1187954

  D’oibir Taylor tráth d’fhear darb ainm Barrett a chuir go muintir McGowan é, teaghlach méanaicmeach Caitliceach, ceithre huaire idir 1944 agus 1948 le hobair mhaisiúcháin a dhéanamh.

 5. #1194605

  Iardhalta de chuid Bhunscoil Phobal Feirste a bhí ann a d’imir do Chumann Naomh Pól agus a d’oibir go lánaimseartha le Comhairle na Gaelscolaíochta.

 6. #1655502

  Bhí an-craic agam leo agus iad liomsa ach níor oibir sé amach le duine ar bith acu - mar a dúirt mé, níl mé ach 17 mbliana d'aois.

 7. #1656319

  D'oibir a athair do Stát Nua-Eabhrac i ngaráiste ospidéil ar Ward's Island, mar chuntóir ag meicneoir agus tiománaí.

 8. #1660715

  Cibé cleas a bhí i gceist leis an ghléas, níor oibir sé anois agus é as láthair.

 9. #1693557

  Bhí beirt Chaitliceach fostaithe ag an chomhairle a d'oibir taobh istigh - bean amháin a ghlan linn snámha an bhaile, agus fear amháin a bhí ina airíoch i Halla an Bhaile.

 10. #1767376

  D'oibir sí mar fhreastalaí agus mar rúnaí, cuir i gcás, agus bhí gnólacht aici féin agus ag cara léi, Eileen Ennis, ar feadh tamaill.

 11. #1888097

  Tá teaghlach Hugh Uí Dhochartaigh agus roinnt dena saighdiúirí a d'oibir ina chuideachta i mbun feachtais le roinnt blianta agus iad ag lorg fiosrúchán neamhspleách maidir leis an méid a tharla.

 12. #1914696

  Thug an tAire Stáit Mc Hugh le fios go bhfuil an dara comhairleoir, a d'oibir i réigiún an iarthuaiscirt a roimhe i mbun comhráití i dtaca leis an phost seo.

 13. #1931495

  D'oibir sí ar feadh tréimhse in Oifig Turasóireachta Bhéal Átha Seanaidh agus siopa eischeadúnais Dicey Reilly.

 14. #512433

  Bhí sin-seanathair agam a d’oibir lá den tsaol i longchlos Harland & Wolff i mBéal Feirste, agus chuir seisean in iúl chomh maith gur Albanach é, ionnas go bhfaigheadh é jab, ach sin scéal do lá eile.

 15. #722498

  D’oibir siad mar bhreithiúna agus mar chomhairleoirí dlí do mhórtheaghlaigh na tíre anuas go haimsir imeacht na nIarlaí mar is léir ón liosta a leanas: Mac Carthaigh Mór i nDeasmhumhain; Na Buitléirigh, iarlaí Urmhumhan; Na Búrcaigh, iarlaí Chlann Riocaird; Ó Cinnéide, tiarna Urmhumhan; Ó Conchubhair Fáilghe; Mag Eochagáin, tiarna Mhaigh gCaisil, an Iarmhí; Ó Fearghail, tiarna Annghaile; Ó Ruairc, tiarna Bhréifne; Ó Dubhda, tiarna Thír Fhiacrach i gCo.

 16. #840797

  Dhiúltaigh sí a dhul go Parlaimint Westminster agus in 1947 toghadh í ar Phainéal na nGarbhchríocha an áit ar oibir sí go díograiseach ar feadh fiche bliain ‘the highland panel’ a dúirt sí, ‘was the thing which mattered most and which brought me closest to Scotland.’ Chreid sí go dionghbálta i bhFéinrialtas d’Albain agus i 1942 scríobh sí caibidil cuimsitheach don leabhar New Scotland ar atógáil ceantair tuaithe.

 17. #1053670

  D’oibir mé go cruaidh i rith an ama sin uilig, ba iomaí contúirt mharfa a rith mé agus ba iomaí íospairt agus ampla a d’fhulaing mé, ach buíochas do Dhia thug mé na cleiteacha liom slán fríd an iomlán.’ D’fhill sé abhaile go Cloich Cheannfhaola, thóg teach mór, phós bean ón áit, shocraigh síos ar Chaiseal na gCorr agus saolaíodh muirear mór dó féin agus dá bhean chéile, Máire.

 18. #1131776

  I rith a saoil d’​oibir Síle go dícheallach do Ghluaiseacht na Poblachta, do Choláiste Gaeilge Ghort an Choirce agus do gach rud a bhain le hÉirinn.’​(Óglach na Rosann: Niall Pluincéad Ó Baoighill, 1994).

 19. #1155808

  Scoith taighdeoirí a d’oibir ar ábhar sainspéise, a rinne teagasc agus riarachán, a thug léachtaí poiblí, a chuir leabhraí, altanna agus eile i gcló, a tharraing airgead mór deontais cionn is nach mbeidís ar an neamhacra nuair a thigeadh an duais mhór chun cinn.

 20. #1178383

  Ba é an rud a tharla ná go raibh sé díomhaoin ar feadh cúpla mí agus ar a bhealach abhaile ón oifig dhífhostaithe dó bhí an bus ina raibh sé ag taisteal ag dul thart ar an áit inar oibir a dheirfiúr, Péigí, agus dar leis go mbeadh sé chomh maith aige éirí den bhus agus dul a chuardach poist san áit chéanna.

 21. #1185090

  Is ar mo chrann-sa a thiteann sé inniu ómós a thabhairt d’Aodh Mag Eoin, fear a d’oibir go dílis dícheallach le cuidiú leis an teanga Ghaeilge agus achan ghné den chultúr Ghaelach a chur chun cinn i rith a shaoil.

 22. #1190415

  Ní hiontas ar chor ar bith é gurbh eisean a cheap mana na scoile – recte sapere ‘an rud cóir a dhéanamh’ agus gur oibir sé chomh dícheallach sin ar son Comhairle na Scoileanna Caitliceacha Caomhnaithe chun an t-oideachas Caitliceach a chothú: chreid sé go raibh sé de dhlúth agus d’inneach na heaglaise meon an chirt, na daonnachta agus na trócaire a chur chun cinn.

 23. #1210229

  Ar feadh blianta d’oibir sé ar fud na hAlban agus chaith sé seal le Cathal Ó Dochartaigh as Rann na Feirste i dTiriodh, oileán mór taobh amuigh den Òban, an áit a raibh siad ag déanamh aerfoirt agus ag draenáil agus ar bhuail sé le cainteoirí Ghaeilge na hAlban a chuir an-fháilte roimhe.

 24. #1216816

  Neamhchosúil le tuaisceart SAM – ar ball Stáit na Cónaidhme – a bhí sáite i bhforbairt tionsclaíochta, d’oibir bunús mhuintir an deiscirt ar an talamh, saor, dar leis, ón ábharachas truaillithe agus an caipitleachas gan stiúir.

 25. #1216832

  Bhí saol i bhfad níos fearr acu ag obair ar phlandálacha dheisceart SAM ná mar a bhí ag na hoibrithe bána a d’oibir ó dhubh go dubh sna monarchana agus i ‘muilte an diabhail’ i dtíortha mar Shasana.

 26. #1403568

  D’imir sé dá pharóiste féin chomh maith agus níos moille anonn d’oibir sé go dícheallach leis an pheil a chur chun cinn mar Chathaoirleach Chumann Lúthchleas Naomh Pádraig, an Lúb, agus mar Chathaoirleach Chumann Lúthchleas Gael Chontae Dhoire.

 27. #1654201

  "Ba é mo dheartháir an rud ba thábhachtaí i mo shaol agus braitheann gach duine a shábháil sé mar sin faoi anois chomh maith." Cuimhníodh ar Stephen Driscoll an mhí seo caite chomh maith sa chathair ar oibir sé inti ar feadh beagnach deich mbliana.

 28. #1693511

  D'oibir sí sa cheantar ar a tugadh Triantán na nDúnmharuithe, bhí sí chun tosaigh san imreas a bhain leis na mórshiúlta Oráisteacha ar Bhóthar Ghairbh Achaidh agus bhí sí ina hAire Talmhaíochta sa rialtas ó thuaidh le linn ghéarchéim an ghalair crúibe agus béil.

 29. #1712129

  Tá an t-ionad ainmnithe i gcuimhne Sheáin Uí Chanáin, fear a chaith saol fada ag obair ar son na Gaeilge i nDoire agus a bhí ina chathaoirleach ar an choiste fhorbartha a d’oibir leis an Chultúrlann a thabhairt ar an saol.

 30. #1757963

  Níor réitigh mé féin agus é féin go maith le chéile - ach tá meas agam air ar go leor cúiseanna." Ba dhuine de cheithre pháiste déag é athair McEvoy agus d'oibir sé mar dhoirseoir agus mar phluiméir i ngach cúinne de Greenwich Village, ar chomharsanacht den lucht oibre Caitliceach ba mhó a bhí ann ag an am.

 31. #1765885

  Tá na ceoltóirí seo ag teacht ar a nglór féin agus ansin thig leo iad féin a chur in iúl, a gcuid ráitisí féin a chraobhscaoileadh." Dá gcuirfeá ceist ar Neil cé hiad na daoine ar oibir sé leo, gheobhfá achan uile dhuine atá i bPantheon an cheoil thraidisiúnta, ach fiafraím de cé hiad na daoine is mó tionchair ar a chuid ceoil féin.

 32. #1773035

  Bhuail Catherine Foley isteach chun cainte le Pauline Nic Craith i Rinn Ua gCuanach, bean a bhí lonnaithe i mBéal Feirste agus a d’oibir mar altra ann i rith na mblianta ba mheasa a raibh an dortadh fola agus an scaoileadh luaidhe, rubair is plaistigh ina reacht.

 33. #1789266

  Ní raibh siad furasta a úsáid nó níor oibir siad i gceart agus, ar an tséala sin, theip orthu cloí leis an ghealltanas a tugadh fán éifeachtúlacht costais a bhí maíte le haois an idirlín.

 34. #1796198

  Ní raibh oifig Aisling a dhath níos fearr nó níos measa ná bunús na n-oifigí ar oibir sí iontu roimhe seo, sé sin go dtáinig Nuala na súl mór agus na gcos fada.

 35. #1798662

  D'oibir líon mór sclábhaithe i 1944 agus i 1945 faoi choinníollacha mídhaonna don taispeántas seo." *Is as Georgia ó dhúchas í Mary Beth Taylor.

 36. #1935567

  D'oibir an córas sláinte go maith ó tharla géarchéim an víris chorónaigh agus anois an t-am le hathruithe móra a dhéanamh ar chóras sláinte na tíre, córas nach bhfuil ag feidhmiú mar is ceart, a dúirt an Comhairleoir Brogan.

 37. #1127602

  I gcuntas iarbháis in Foinse, 27 Eanáir 2002 i dtaobh an bhéaloideasaí seo scríobh Lillis Ó Laoire: ‘Is leacht é a bhailiúchán, an ceann is mó dá ndearna aon bhailitheoir aonair a d’​oibir don Choimisiún, do thréimhse áirithe i saol an réigiúin, do na daoine a ghlac páirt ann (1,400 acu), do na glúnta Conallach agus Éireannach go deimhin, nach dtáinig chun tsaoil go fóill, agus i ndeireadh báire dó féin.’​ In Oidhreacht Ghleann Cholm Cille, 1989 in eagar ag Seosamh Watson tá an t-alt ‘Printíseacht Phroifisiúnta Sheáin Uí Eochaidh Lúnasa 1935-Eanáir 1936’​ ag Séamas Ó Catháin agus in Béaloideas, 2002 tá cuntas iarbháis ag an scoláire céanna (san uimhir sin freisin tá ‘Adhmholadh an Athar Sheáin Uí Ghallchóir .

 38. #1669691

  (Bhain mé an-sult as na blianta san ollscoil, ach ceapaim nach gcaitheann na mic léinn go leor ama sa Ghaeltacht.) Chomh maith leis an gcéim, d'oibir mé go páirtaimseartha i bhFiontar in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus in Institiúid Teangeolaíochta Éireann.

 39. #1677251

  Britain in particular has benefited immeasurably from the skills and talents of Irish people, not only in areas such as music, the arts and the caring professions but across the whole spectrum of our political, economic and social life." Ceiliúradh ======= Agus tá ceiliúradh déanta ar dhaoine mar seo ar an tSlí Oidhreachta, mar shampla Agnes Jones as Dún na nGall, a d'oibir mar bhanaltra le Florence Nightingale agus a rinne sárobair anseo i dteach na mbocht; agus Kitty Wilkinson as Doire a bhí ina ceannródaí san fheachtas le feabhas a chur ar an tsláinte phoiblí.

 40. #1728433

  “Tá sé sin thar a bheith spéisíuil ó thaobh na sochtheangeolaóchta de mar go bhfaca siad gur oibir an cur chuige sin i bhfad níos fearr ná gnáthranganna." Níor Lia Duine ná Inspreagadh ============== Cad é a spreag na daoine seo i dtreo na Gaeilge?

 41. #1927757

  Cinneadh cáinte Dúirt an Comhairleoir Contae Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig gur léir nár oibir an aighneacht a cuireadh chuig an Post maidir le hOifig Phoist Ailt an Chorráin agus gur agóidí agus an pobal a bheith ar na sráideacha agus a bheith glórach an t-aon dóigh le troid ar son cearta na ndaoine i gceantair tuaithe.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.