Gaois

Search mode

Filter results

Collections

10,000+ results in 5,334 documents

 1. #1698358

  Dealaíonn sí an saol ina dhá leath, saol an taistil agus saol an bhaile.

 2. #981466

  SAOL AMÚ saol gan scrúdú.” – Sócraitéas.

  Wolfi Landstreicher, bacach bóthair, agus a chairde – Gabriel Rosenstock

 3. #982483

  SAOL AMÚ saol gan scrúdú.” – Sócraitéas.

  Wolfi Landstreicher, bacach bóthair, agus a chairde – Gabriel Rosenstock

 4. #998731

  Cluas don saol seo, agus cluas don saol eile.

  Fear na leathchluaise – Alan Titley

 5. #999066

  Ba thábhachtaí an saol poiblí dó, mar níorbh ann don saol príobháideach á cheal.

  Beirt scríbhneoirí – Alan Titley

 6. #1009785

  Cuireann siad an saol amuigh, ó dhoras, agus an saol ón ndoras isteach i rann ceolmhar.

  Seo Leo, a Thoil – Le Liam O Muirthile

 7. #1016297

  Tá coimhlint láidir ar bun idir an saol réadúil agus saol na samhlaíochta.

  Tá cealú toilteanach an díchreidimh faoi bhagairt mhór – Mícheál Ó Ruairc

 8. #1028980

  Níl saol eile agam, seachas saol na samhlaíochta ar ndóigh agus sin é mo shaol féin.

  Ar mhaith leat saol eile ar fad a bheith agat? – Gabriel Rosenstock

 9. #1029574

  Is é atá sa saol réalaíoch ná an saol fantaisíochta tabhartha chun talaimh.

  An saol – Alan Titley

 10. #1032415

  Saol parailéalach don saol s’againne is ea an dúlra.

  Ag caint faoi chrainn – Torlach Mac Con Midhe

 11. #1658043

  Is ait an mac an saol, saol an spóirt san áireamh, gan amhras ar bith.

 12. #1681520

  An tuiscint nach raibh idir an saol sócúlach agus an saol eile ach sciorradh coise.

 13. #1691292

  Tá biseach ar a sláinte agus is breá léi an saol, a saol oibre san áireamh.

 14. #1701865

  Isteach chuig saol na hollscoile agus saol an spóirt a d’imigh mise.

 15. #1707782

  Cad atá i ndán do Smuf – saol anróiteach nó saol an mhadra bháin?

 16. #1806203

  B’in an difríocht idir saol an bhaile agus saol na scoile.

 17. #848208

  San am gcéanna tá an-éagsúlacht san insint, san ábhar, sna comhthéacsaí sóisialta, sna heachtraí: saol an óispidéil, saol na hoifige gnó, saol an teaghlaigh, saol an bhithiúnaigh sráide, saol na striapaí, castacht agus saibhreas an nádúir i gcomórtas le craos agus le cruas lucht an airgid, lucht gnó m.sh.

 18. #1845681

  Ní ordlathas, innealtóireacht, agus díograis den chineál sin a bhí i gcultúr na Gearmáine roimh 1850 áfach, ná saol na cathrach – Berlin, Köln, Hamburg, München, Frankfurt – ach saol eile, saol traidisiúnta, saol a bhí ann ón meánaois i leith, saol na coille, fiach agus foghlaeireacht, duan agus amhrán, an grá agus an ghruaim, an sliabh agus an gleann, an dúchas agus an creideamh.

 19. #1020886

  Saol na teilifíse, saol an Idirlín, saol na gceiliúrán: tá ár gcéadfaí de shíor faoi ionsaí ag íomhánna difriúla fiú más íomhánna neamhbhuana gan tábhacht go minic iad.

  Domhan drithleach is gan aon mhíniú ar an drithle aige – Mícheál Ó Haodha

 20. #1029571

  Is é an saol réalaíoch an saol sin a n-éalaíonn tú ann toisc go bhfuil an saol in aice láimhe rólom, ró-aoibhinn, ró-iomlán.

  An saol – Alan Titley

 21. #1029584

  Tá an saol réalaíoch gafa ar ais ag an saol fothalamh balbh go díreach mar atá an saol lasnairde gafa ar ais ag bolg an domhain.

  An saol – Alan Titley

 22. #1726023

  Tugann Bearnaí Ó Doibhlin cuntas ar cheist an chearrbhachais san Astráil, cearrbhachas a dhéanann dochar mór i saol an chearrbhaigh, saol an teaglaigh agus i saol mórán eile nach iad.

 23. #923904

  Dá mbeinn ina bróga bheadh fonn orm piléar a chur i gcúl cinn na bhfear go léir ina saol atá tar éis í a chéasadh agus a sciúrsáil ina saol poiblí is ina saol príobháideach  ó chéadchuir sí í féin chun cinn sa saol.

 24. #1007579

  Ina ainneoin seo, áfach, tá léirithe ag Alex Hijmans ina leabhar álainn Favela go ngabhann an saol ar aghaidh don ghnáthdhuine, saol grá, saol grinn, saol gealadhraim sna háiteanna is measa as, mar go bhfuil meanmna an duine ar go leor slite do-chloíte – go háirithe sa Bhrasaíl.

  Fós féin, in ainneoin... – Alan Titley

 25. #1052876

  Tá siúl faoin scríbhneoireacht, agus tá blas den ghreann inti ár mealladh, ach conas a dhéanfar an léim seo ón saol réalaíoch go dtí saol na samhlaíochta, ón saol laethúil go dtí saol na haislingíochta, go dtí an tAm Úd, In Illo Tempore, an tréimhse úd, más tréimhse é in aon chor, ar mhaith le gach pobal agus gach sibhialtacht a bheith ag machnamh agus ag meannrán ina thaobh ó am go chéile.

 26. #1282736

  An maireann camán i gcluiche ceannais iomána uile-Éireann idir dhá shaolsaol na fisice agus saol na sí – saol amháin a thugann le fios duit gurb ann don domhantarraingt agus gur fíor do E=mc2 agus saol eile a thugann le fios nach ann do na rialacha sin ar chor ar bith agus go bhfuil cead do chinn agus do chamáin agat an sliotar a lúbadh tríd an réaltra, beag beann ar mhata?

 27. #1292204

  An saol laethúil atá anseo, an saol mar a chaitheann daoine fásta é, an saol a thugann ort géilleadh, a cheart a thabhairt do do chéile, an saol a bhronnann slí bheatha gan ghlóir ort, an t-arán tur laethúil agus iad ag géilleadh ‘Don smacht, don reacht, don teampall daoineach/Don bhfocal bocht coitianta/Don am faoi leith…’ Ach tá grá ann fosta, grá gonta buan, grá idir daoine fásta, an solas i ndúlaíocht an gheimhridh.

 28. #1483511

  Agus ba mhaith le d’éirim aignese ciall éigin a bhaint as domhan na samhlaíochta; ba mhaith leat go ndéarfadh d’aigne leat nach bréag í an tsamhlaíocht, go bhfuil saol na samhlaíochta chomh tábhachtach – agus chomh lárnach – leis an saol eile, an saol praiticiúil, an saol loighciúil.

 29. #1848949

  An mháthair atá i gceist anseo ná Péarla Caomhánach a choinnigh dialann ina raibh cuntas ar a saol le Sylvester Goldsmid – an saol a chaith sí leis sular phós siad, an saol pósta a chaith siad lena chéile agus an saol a bhí ag Péarla tar éis do Sylvester imeacht le bean eile.

 30. #174074

  Is ionann doirse uathoibríocha an ionad siopadóireachta agus bealach isteach i saol eile: saol saibhir, aer-oiriúnaithe, geal.

 31. #174788

  Ach nuair a tháinig na hAfracaigh seo i dtír ar chóstaí Mheiriceá Theas thuig siad láithreach go raibh saol eile ann cheana féin - saol eile na mbundúchasach.

 32. #174853

  Rith sé liom gur bhain mise leis an saol eile dar le Giramundo chomh mór céanna agus a bhain Giramundo leis an saol eile dar liomsa.

 33. #175479

  Is é Olorum, atá os cionn na Orixás, a chruthaigh an saol seo dúinn agus táimid ag iarraidh maireachtáil leis an saol atá againn ar an mbealach is fearr atáimid in ann.

 34. #205575

  Bhí a samhlaíocht siúd ar ancaire i saol mara a chaith soláthar dóibh agus braithim féin gur rómhinic nach mbíonn an taca sin le saol na samhlaíochta, ach saghas fámaireachta gan dealramh.

 35. #274597

  Rinne sé comhbhrón lena bhean Anne, á rá go bhfágann a bhás bearna mór sa saol.

 36. #278687

  Tugadh Kieran Patrick Gibbons ar an saol le gearradh Caesarach 11 soicind tar éis meánoíche.

 37. #280324

  Is minic a tharraing Bríd aird uirthi fhéin chomh maith mar gheall ar an gcinéal saol a bhí aici in Alaska, áit a raibh séfíor-dheacair saol a bhaint amach ann.

 38. #283947

  Tráth den saol, bhíodh an Bhreatain, an Fhrainc agus an Ghearmáin ag tiomáint pholasaithe na hEorpa.

 39. #294496

  Ar ndóigh, is éacht ann féin é sin i saol na polaitíochta!

 40. #297030

  Bhí an saol níos simplí agus gan oiread béime ar shiopadóireacht.

 41. #303162

  ‘An Ghaeilge sa Saol Poiblí’ téama Scoil Gheimhridh 2015.

 42. #303939

  D’fhéadfadh an gaisce sin a bheith déanta aige in aon réimse den saol.

 43. #304239

  Súil ag na creidmhigh go dtabharfaidh bandia na mara cosaint agus cabhair dóibh ina saol.

 44. #316434

  Tá an teicneolaíocht fite fuaite inár saol anois agus is beag éalú a bheadh ag duine ón saol digiteach.

 45. #321844

  ‘Sin an saol atá cruthaithe againn dúinn féin’, a deir sé, ach fiafraíonn ansin ‘an bhfuilimid in ann don saol sin?’.

 46. #322010

  Ní bheinn in ann úsáid a bhaint as na haipeanna a mbainim úsáid astu go laethúil sa saol oibre agus sa saol pearsanta.

 47. #338091

  An scúp is mó i saol iriseoireacht na Gaeilge ó The Aire Tapes 1.

 48. #367233

  Cuireann Nollaig de Brún síos go truamhéalach fileata ar an saol sin i scéal a bheatha – áit ar thug sé leárgas ar an saol a chaith sé ag gabháil in aghaidh srutha.

 49. #368090

  Fadó, fadó, tháinig gasúr beag ar an saol Lá Nollag.

 50. #378476

  Dóibh siúd nach dtaobhaíonn an ragairne – mé féin ina measc – ní ann d’aon rud ach suaimhneas agus síocháin, sos seachtaine ón saol toisc go mbíonn an saol ina stad.

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.