Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

combine

168 results in 68 documents

 1. #302470

  (ii) an tuairisc agus cód na hAinmníochta Comhcheangailte mar atá leagtha síos in Iarscríbhinn IV;

  (ii) the description and the Combined Nomenclature code as laid down in Annex IV;

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 2. #302482

  (viii) cód Ainmníochta Comhcheangailte an táirge nó an trealaimh atá le hallmhairiú nó le honnmhairiú.

  (viii) the Combined Nomenclature code of the product or equipment to be imported or exported;

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 3. #302672

  Grúpaí, Cóid na hainmníochta comhcheangailte [1] agus tuairiscí a ghabann leis na substaintí dá dtagraítear in Iarscríbhinn I

  Groups, Combined Nomenclature codes [1] and descriptions for the substances referred to in Annex I

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 4. #337261

  na dleachtanna uathrialacha traidisiúnta nó na gnáthdhleachtanna uathrialacha custaim is infheidhme maidir le hearraí a fholaítear leis an Ainmníocht Chomhcheangailte;

  the conventional or normal autonomous customs duties applicable to goods covered by the Combined Nomenclature;

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 5. #339391

  Uimhir CUS (Fardal Eorpach Custaim Substaintí Ceimiceacha) agus Cód Comhcheangailte Ainmníochta;

  CUS number (European Customs Inventory of Chemical Substances) and Combined Nomenclature code;

  Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

 6. #339396

  Uimhir CUS (Fardal Eorpach Custaim Substaintí Ceimiceacha) agus Cód Comhcheangailte Ainmníochta.

  CUS number (European Customs Inventory of Chemical Substances) and Combined Nomenclature code.

  Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

 7. #347034

  na hearraí, arb éard atá iontu, de réir na hAinmníochta Comhcheangailte:

  the goods according to the Combined Nomenclature, being:

  Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95

 8. #347036

  i gcás onnmhairiú, cód earraí fho-cheannteideal na hAinmníochta Comhcheangailte;

  on export, the goods code of the Combined Nomenclature subheading;

  Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95

 9. #354133

  Grúpaí, Cóid na hainmníochta comhcheangailte [1] agus tuairiscí a ghabann leis na substaintí dá dtagraítear in Iarscríbhinn I

  Groups, Combined Nomenclature codes [1] and descriptions for the substances referred to in Annex I

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 10. #354304

  cód Ainmníochta Comhcheangailte an táirge nó an trealaimh atá le hallmhairiú nó le honnmhairiú.

  the Combined Nomenclature code of the product or equipment to be imported or exported;

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 11. #354316

  an tuairisc agus cód na hAinmníochta Comhcheangailte mar atá leagtha síos in Iarscríbhinn IV;

  the description and the Combined Nomenclature code as laid down in Annex IV;

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 12. #506374

  maidir le feoil, a thagann faoi na cóid Ainmníochta Comhcheangailte ("AC") a liostaítear in Iarscríbhinn XI.

  for meat falling within the Combined Nomenclature ("CN") codes listed in Annex XI.

  Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)

 13. #513938

  Cód an Chórais Chomhchuibhithe nó Cód na hAinmníochta Comhcheangailte (más infheidhme — 8 ndigit)

  Harmonised System or Combined Nomenclature Code (if applicable – 8 digits)

  Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition

 14. #520746

  (d) Uimhir CUS (Fardal Eorpach Custaim Substaintí Ceimiceacha) agus Cód Comhcheangailte Ainmníochta;

  (d) CUS number (European Customs Inventory of Chemical Substances) and Combined Nomenclature code;

  Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals Text with EEA relevance

 15. #520751

  (c) Uimhir CUS (Fardal Eorpach Custaim Substaintí Ceimiceacha) agus Cód Comhcheangailte Ainmníochta.

  (c) CUS number (European Customs Inventory of Chemical Substances) and Combined Nomenclature code.

  Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals Text with EEA relevance

 16. #598548

  Ainmníocht Chomhcheangailte na n-earraí mar a leagtar síos í i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87;

  the Combined Nomenclature of goods as laid down in Regulation (EEC) No 2658/87;

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 17. #598550

  an dleacht uathrialach traidisiúnta nó an gnáthdhleacht uathrialach custaim is infheidhme maidir le hearraí a fholaítear leis an Ainmníocht Chomhcheangailte;

  the conventional or normal autonomous customs duty applicable to goods covered by the Combined Nomenclature;

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 18. #657985

  Táirgí dá dtagraítear i nóta breise 5 le caibidil 23 den Ainmníocht Chomhcheangailte

  Products referred to in additional note 5 to chapter 23 of the Combined Nomenclature

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 19. #659167

  (tagairt d'aicmiú ainmníochta comhcheangailte)

  (reference to combined nomenclature classification)

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 20. #663469

  leasuithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fho-ranna TARIC;

  amendments to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions;

  Regulation (EU) No 38/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the granting of delegated and implementing powers for the adoption of certain measures

 21. #681726

  na cóid den Ainmníocht Chomhcheangailte chuirtear ar fáil le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87.

  the codes of Combined Nomenclature as provided by Regulation (EEC) No 2658/87.

  Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species

 22. #681736

  na cóid den Ainmníocht Chomhcheangailte a chuirtear ar fáil le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87;

  the codes of Combined Nomenclature as provided by Regulation (EEC) No 2658/87;

  Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species

 23. #684641

  an cód ainmníochta comhcheangailte,

  combined nomenclature code,

  Regulation (EU) 2015/478 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for imports 

 24. #685077

  an cód ainmníochta comhcheangailte,

  combined nomenclature code,

  Regulation (EU) 2015/755 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on common rules for imports from certain third countries 

 25. #717511

  Féach Nóta Miniúcháin 4(b) breise a ghabhann le Caibidil 27 den Ainmníocht Chomhcheangailte.

  See additional Explanatory Note 4(b) to Chapter 27 of the Combined Nomenclature.

  Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements

 26. #733430

  Nuair atá an cód ó Ainmníocht Chomhcheangailte AE ar eolas, féadfar an cód sin a úsáid ina ionad.

  Where the code from the EU Combined Nomenclature is known, that code may be used instead.

  Regulation (EU) 2016/2134 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

 27. #733431

  Féach ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1754 [4] ón gCoimisiún don leagan reatha den Ainmníocht Chomhcheangailte.

  See Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1754 [4] for the current version of the Combined Nomenclature.

  Regulation (EU) 2016/2134 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

 28. #749045

  Ach amháin má fhoráiltear dá mhalairt sa Rialachán seo, agus ar bhonn faisnéise custaim maidir le méideanna bliantúla allmhairithe de réir allmhaireora de chuid an Aontais agus de réir an chóid Ainmníochta Comhcheangailte arna liostú in Iarscríbhinn I ina gcríocha faoi seach a soláthróidh na Ballstáit don Choimisiún arna iarraidh sin dó, déanfaidh an Coimisiún an méid bliantúil allmhairithe is airde de réir allmhaireora de chuid an Aontais agus de réir cóid Ainmníochta Comhcheangailte a bheidh ag comhfhreagairt do líon nach mbeidh níos lú ná 95 % de mhéid iomlán bliantúil na n-allmhairithe isteach san Aontas don chód Ainmníochta Comhcheangailte sin a roghnú mar an tairseach a bheidh le cur isteach in Iarscríbhinn I. Á dhéanamh sin dó, beidh an Coimisiún ag brath ar an bhfaisnéis allmhairithe in aghaidh gach allmhaireora de chuid an Aontais a sholáthraíonn na Ballstáit don dá bhliain roimhe sin.

  Unless otherwise provided in this Regulation, on the basis of customs information that shall be provided upon request of the Commission by the Member States on the annual import volumes by Union importer and by Combined Nomenclature code as listed in Annex I in their respective territories, the Commission shall select the highest annual import volume per Union importer and per Combined Nomenclature code corresponding to no less than 95 % of the total annual volume of imports into the Union for that Combined Nomenclature code as the new threshold to be inserted in Annex I. The Commission shall rely in doing so on the import information for each Union importer provided by the Member States for the previous two years.

  Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas

 29. #1737525

  Nuair atá an cód ó Ainmníocht Chomhcheangailte AE ar eolas, féadfar an cód sin a úsáid ina ionad.

  Where the code from the EU Combined Nomenclature is known, that code may be used instead.

  Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

 30. #1737526

  Féach ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1821 ón gCoimisiún don leagan reatha den Ainmníocht Chomhcheangailte.

  See Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1821 for the current version of the Combined Nomenclature.

  Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

 31. #1750621

  Cód an Chórais Chomhchuibhithe nó Cód na hAinmníochta Comhcheangailte (más infheidhme — 8 ndigit; an uimhir CAS, más eol í)

  Harmonised System or Combined Nomenclature Code (if applicable with 8 digit; CAS number if available)

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 32. #1750657

  Cód an Chórais Chomhchuibhithe nó Cód na hAinmníochta Comhcheangailte (más infheidhme)

  Harmonised System or Combined Nomenclature Code (if applicable)

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 33. #1800291

  Caibidil, Ceannteideal nó Fo-cheannteideal den Ainmníocht Chomhcheangailte (AC)

  Combined Nomenclature (CN) Chapter, Heading or Subheading

  Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the introduction and the import of cultural goods

 34. #1809765

  Cód Ainmníochta Comhcheangailte (CN)

  Combined Nomenclature (CN) code

  Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and use of explosives precursors, amending Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 (Text with EEA relevance)

 35. #1829437

  Cód Ainmníochta Comhcheangailte (CN)

  Combined Nomenclature (CN) code

  Council Regulation (EU) 2020/169 of 6 February 2020 amending Regulation (EC) No 147/2003 concerning restrictive measures in respect of Somalia

 36. #1833768

  Airteagal 232 Ainmníocht chomhcheangailte

  Article 232 Combined nomenclature

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 37. #1836666

  Ainmníocht Chomhcheangailte na n-earraí mar a leagtar síos í i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87;

  the Combined Nomenclature of goods as laid down in Regulation (EEC) No 2658/87;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 38. #1836668

  an dleacht uathrialach traidisiúnta nó an gnáthdhleacht uathrialach custaim is infheidhme maidir le hearraí a fholaítear leis an Ainmníocht Chomhcheangailte;

  the conventional or normal autonomous customs duty applicable to goods covered by the Combined Nomenclature;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 39. #1841385

  Táirgí dá dtagraítear i nóta breise 5 le caibidil 23 den Ainmníocht Chomhcheangailte

  Products referred to in additional note 5 to chapter 23 of the Combined Nomenclature

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 40. #1842387

  (tagairt d'aicmiú ainmníochta comhcheangailte)

  (reference to combined nomenclature classification)

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 41. #337247

  Chun na bearta neamhtharaife a chur i bhfeidhm, is éard é "rangú taraife" earraí ceann d’fho-cheannteidil nó d’fhoranna breise na hAinmníochta Comhcheangailte faoina mbeidh na hearraí sin le rangú, nó ceann d’fho-cheannteidil nó d’fhoranna breise aon ainmníochta eile a shocrófar le forálacha Comhphobail agus a bhunófar go hiomlán nó go páirteach ar an Ainmníocht Chomhcheangailte nó a fhorálfaidh do bhreis foranna a chur léi, faoina mbeidh na hearraí sin le rangú a chinneadh.

  For the application of non-tariff measures, "tariff classification" of goods shall consist in the determination of one of the subheadings or further subdivisions of the Combined Nomenclature, or of any other nomenclature which is established by Community provisions and which is wholly or partly based on the Combined Nomenclature or which provides for further subdivisions to it, under which those goods are to be classified.

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 42. #339215

  Sannfaidh an Coimisiún aicmiú in Ainmníocht Chomhcheangailte an Chomhphobail Eorpaigh do gach ceimiceán a liostaítear in Iarscríbhinn I. Coigeartófar na haicmí sin de réir mar is gá i bhfianaise aon athruithe a dhéanfar ar Chóras Comhchuibhithe Ainmníochta na Comhairle um Chomhar Custaim nó in Ainmníocht Chomhcheangailte an Chomhphobail Eorpaigh do na ceimiceáin lena mbaineann.

  The Commission shall assign each chemical listed in Annex I a classification in the European Community's Combined Nomenclature. Those classifications shall be revised as necessary in the light of any changes made in the World Customs Organization's Harmonized System Nomenclature or in the European Community's Combined Nomenclature for the chemicals concerned.

  Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

 43. #346963

  Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart earraí chun críocha trádála eachtraí a aicmiú i gcomhréir leis an Ainmníocht Chomhcheangailte a bunaíodh le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim [7] (dá ngairfear an "Ainmníocht Chomhcheangailte" anseo feasta).

  For the purposes of this Regulation, goods for external trade purposes should be classified in accordance with the Combined Nomenclature established by Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff [7] (hereinafter referred to as the Combined Nomenclature).

  Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95

 44. #503761

  Tá laghdú de réir a chéile tagtha ar líon agus ar thionchar na mbeart i leith allmhairí a chuireann an tAontas i bhfeidhm maidir le táirgí teicstíle a thagann faoi réim Roinn XI den Ainmníocht Chomhcheangailte agus is bearta de chineál iarmharach anois iad, i dtéarmaí na gceannteideal den Ainmníocht Chomhcheangailte atá cumhdaithe agus na dtíortha lena mbaineann.

  The import measures applied by the Union to textile products falling within Section XI of the Combined Nomenclature have gradually decreased in number and impact and are now of a residual nature, in terms of both Combined Nomenclature headings covered and countries concerned.

  Regulation (EU) No 955/2011 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 repealing Council Regulation (EC) No 1541/98 on proof of origin for certain textile products falling within Section XI of the Combined Nomenclature and released for free circulation in the Community and on the conditions for the acceptance of such proof, and amending Council Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries

 45. #520543

  2. Sannfaidh an Coimisiún aicmiú in Ainmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh do gach ceimiceán a liostaítear in Iarscríbhinn I. Coigeartófar na haicmí sin de réir mar is gá i bhfianaise aon athruithe a dhéanfar ar Chóras Comhchuibhithe Ainmníochta na hEagraíochta Domhanda Chustaim nó in Ainmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh do na ceimiceáin lena mbaineann.

  2. The Commission shall assign each chemical listed in Annex I a classification in the European Union’s Combined Nomenclature. Those classifications shall be revised as necessary in the light of any changes made in the World Customs Organisation’s Harmonised System Nomenclature or in the European Union’s Combined Nomenclature for the chemicals concerned.

  Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals Text with EEA relevance

 46. #590900

  Chun críche an tsainmhínithe sin, measfar gur aonaid éagsúla iad earraí ar leith a thagann faoin gcód céanna san Ainmníocht Chomhcheangailte agus measfar gur aonad amháin iad earraí a chuirtear i láthair mar thacair atá aicmithe i gcód amháin san Ainmníocht Comhcheangailte;

  For the purpose of this definition, separate goods falling in the same Combined Nomenclature code shall be considered as different units and goods presented as sets classified in one Combined Nomenclature code shall be considered as one unit;

  Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003

 47. #598564

  Chun na bearta neamhtharaife a chur i bhfeidhm, is éard é rangú taraife earraí ceann d'fho-cheannteidil nó d'fhoranna breise na hAinmníochta Comhcheangailte faoina mbeidh na hearraí sin le rangú, nó ceann d'fho-cheannteidil nó d'fhoranna breise aon ainmníochta eile a shocrófar le forálacha de chuid an Aontais agus a bhunófar go hiomlán nó go páirteach ar an Ainmníocht Chomhcheangailte nó a fhorálfaidh do bhreis foranna a chur léi, faoina mbeidh na hearraí sin le rangú a chinneadh.

  For the application of non-tariff measures, tariff classification of goods shall consist in the determination of one of the subheadings or further subdivisions of the Combined Nomenclature, or of any other nomenclature which is established by Union provisions and which is wholly or partly based on the Combined Nomenclature or which provides for further subdivisions to it, under which those goods are to be classified.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 48. #655621

  I gcás inar gá chun leasuithe ar an ainmníocht chomhcheangailte a chur san áireamh, beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 227, lena ndéanfar coigeartú ar thuairisc táirgí agus ar thuairisc na dtagairtí sa Rialachán seo do cheannteidil nó d'fho-cheannteidil na hainmníochta comhcheangailte.

  Where necessary in order to take into account amendments to the combined nomenclature, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 227 adjusting the description of products and references in this Regulation to the headings or subheadings of the combined nomenclature.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 49. #686934

  Chun críocha mhír 1, déanfar táirgí a thagann faoi Roinn XI de Chuid a Dó den Ainmníocht Chomhcheangailte a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 a aicmiú i gcatagóirí amhail a leagtar amach i Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, seachas táirgí a thagann faoi chóid Ainmníochta Comhcheangailte (cóid AC) a liostaítear i Roinn B d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

  For the purposes of paragraph 1, textile products falling within Section XI of Part Two of the Combined Nomenclature set out in Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 shall be classified in categories as set out in Section A of Annex I to this Regulation, with the exception of products covered by Combined Nomenclature codes (CN codes) listed in Section B of Annex I to this Regulation.

  Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules 

 50. #1833769

  Maidir leis na rialacha ginearálta um léiriú na hAinmníochta Comhcheangailte a fhoráiltear i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir le hainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an Taraif Chomhchustaim[41] (dá ngairtear an “Ainmníocht Chomhcheangailte” anseo feasta), agus na rialacha speisialta maidir lena cur i bhfeidhm, beidh feidhm acu i gcás aicmiú taraife táirgí atá cumhdaithe ag an Rialachán seo.

  The general rules for interpreting the Combined Nomenclature, provided for in Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff[41] (hereinafter referred to as ‘Combined Nomenclature’), and the special rules for its application shall apply to the tariff classification of products covered by this Regulation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 51. #1836682

  Chun na bearta neamhtharaife a chur i bhfeidhm, is éard é rangú taraife earraí ceann d'fho-cheannteidil nó d'fhoranna breise na hAinmníochta Comhcheangailte faoina mbeidh na hearraí sin le rangú, nó ceann d'fho-cheannteidil nó d'fhoranna breise aon ainmníochta eile a shocrófar le forálacha de chuid an Aontais agus a bhunófar go hiomlán nó go páirteach ar an Ainmníocht Chomhcheangailte nó a fhorálfaidh do bhreis foranna a chur léi, faoina mbeidh na hearraí sin le rangú a chinneadh.

  For the application of non-tariff measures, tariff classification of goods shall consist in the determination of one of the subheadings or further subdivisions of the Combined Nomenclature, or of any other nomenclature which is established by Union provisions and which is wholly or partly based on the Combined Nomenclature or which provides for further subdivisions to it, under which those goods are to be classified.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 52. #1839285

  I gcás inar gá chun leasuithe ar an ainmníocht chomhcheangailte a chur san áireamh, beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 227, lena ndéanfar coigeartú ar thuairisc táirgí agus ar thuairisc na dtagairtí sa Rialachán seo do cheannteidil nó d'fho-cheannteidil na hainmníochta comhcheangailte.

  Where necessary in order to take into account amendments to the combined nomenclature, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 227 adjusting the description of products and references in this Regulation to the headings or subheadings of the combined nomenclature.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 53. #309515

  (a) ciallaíonn "tuinnín gorm" iasc den speiceas Thunnus thynnus a thagann faoi réim chóid na hAinmníochta Comhcheangailte a liostaítear in Iarscríbhinn I;

  (a) "Bluefin tuna" means fish of the species Thunnus thynnus falling within the codes of the Combined Nomenclature listed in Annex I;

  Regulation (EU) No 640/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 establishing a catch documentation programme for bluefin tuna Thunnus thynnus and amending Council Regulation (EC) No 1984/2003

 54. #312012

  Adhmad agus táirgí adhmaid faoi mhar atá siad aicmithe san Ainmníocht Chomhcheangailte a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle [1], a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo

  Timber and timber products as classified in the Combined Nomenclature set out in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 [1], to which this Regulation applies

  Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

 55. #312033

  - Laíon agus páipéar i gCaibidil 47 agus i gCaibidil 48 den Ainmníocht Chomhcheangailte, cé is moite de tháirgí atá déanta as bambú agus táirgí (fuíoll agus dramh) aisghafa

  - Pulp and paper of Chapters 47 and 48 of the Combined Nomenclature, with the exception of bamboo-based and recovered (waste and scrap) products

  Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

 56. #336185

  Beidh an cód Ainmníochta Comhcheangailte ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála céanna agus na tréithe teicniúla céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.

  Replacement products shall have the same eight-digit Combined Nomenclature code, the same commercial quality and the same technical characteristics as the defective goods had the latter undergone repair.

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 57. #336426

  Beidh an cód Ainmníochta Comhcheangailte ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála chéanna agus na saintréithe teicniúla céanna ag na hearraí coibhéiseacha agus atá ag na hearraí a ngabhfaidh siad a n-ionad.

  Equivalent goods shall have the same eight-digit Combined Nomenclature code, the same commercial quality and the same technical characteristics as the goods which they are replacing.

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 58. #337263

  Ainmníocht Chomhcheangailte na n-earraí mar a leagtar síos í i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Custaim [11];

  the Combined Nomenclature of goods as laid down in Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff [11];

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 59. #349045

  Tugtar liosta táirgí ina bhfuil substaintí rialaithe agus liosta chóid na hAinmníochta Comhcheangailte in Iarscríbhinn V chun treoir a thabhairt d'údaráis chustaim na mBallstát.

  A list of products containing controlled substances and of Combined Nomenclature codes is given in Annex V for guidance of the Member States’ customs authorities.

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 60. #511037

  na leasuithe is gá agus na coigeartuithe teicniúla is gá ar Iarscríbhinn I agus ar Iarscríbhinn II tar éis leasuithe a dhéanamh ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC;

  necessary amendments and technical adjustments to Annexes I and II following amendments to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions;

  Regulation (EU) No 1336/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process

 61. #533891

  Le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 [2] ón gComhairle, bunaíodh ainmníocht earraí (an "Ainmníocht Chomhcheangailte"), agus leagadh amach rátaí dleachta coinbhinsiúnta na Comhtharaife Custaim.

  Council Regulation (EEC) No 2658/87 [2] established a goods nomenclature (the "Combined Nomenclature"), and set out the conventional duty rates of the Common Customs Tariff.

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

 62. #533893

  Rinneadh na Comhaontuithe a chaibidliú ar bhonn na gcód den Ainmníocht Chomhcheangailte a bhí i bhfeidhm ag an am.

  The Agreements were negotiated on the basis of the Combined Nomenclature codes in force at the time.

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

 63. #561977

  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun athruithe a ionchorprú a bhfuil gá leo de thoradh leasuithe ar an Ainmníocht Chomhcheangailte.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 36, to amend Annex V in order to incorporate changes made necessary by amendments to the Combined Nomenclature.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 64. #562031

  I gcás táirgí arb é 17041090 a gcód Ainmníochta Comhcheangailte, is é 16 % den luach custaim an teorainn a bheidh leis an dleacht shonrach.

  For products with Combined Nomenclature code 17041090, the specific duty shall be limited to 16 % of the customs value.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 65. #562298

  D’ainneoin na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte ("AC"), is ceart a mheas mar thuarisc tháscach an tuairisc ar na táirgí, mar go gcinntear na fabhair tharaife de réir na gcód AC.

  Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature ("CN"), the description of the products is to be considered as indicative, the tariff preferences being determined by the CN codes.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 66. #562353

  D’ainneoin na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte, is ceart a mheas mar thuairisc tháscach an tuairisc ar na táirgí, mar go gcinntear na fabhair tharaife de réir na gcód AC.

  Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the description of the products is to be considered as indicative, the tariff preferences being determined by the CN codes.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 67. #599680

  Ach amháin i gcás ina bhforáiltear a mhalairt beidh an cód Ainmníochta Comhcheangailte ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála chéanna agus na saintréithe teicniúla céanna ag na hearraí agus atá ag na hearraí a ngabhfaidh siad a n-ionad.

  Except where otherwise provided, equivalent goods shall have the same eight-digit Combined Nomenclature code, the same commercial quality and the same technical characteristics as the goods which they are replacing.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 68. #599933

  Beidh an cód Ainmníochta Comhcheangailte ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála chéanna agus na tréithe teicniúla céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.

  Replacement products shall have the same eight-digit Combined Nomenclature code, the same commercial quality and the same technical characteristics as the defective goods had the latter undergone repair.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 69. #604791

  Tá na feidhmchláir a bhaineann leis an Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) agus le fionraíochtaí (Fionraíochtaí) ag bainistiú faisnéis dhlíthiúil a bhfuil nasc díreach aici leis an gcóras taraifí;

  The Combined Nomenclature (CN) and the suspensions (Suspensions) applications are managing legal information with a direct link to the tariff system;

  Regulation (EU) No 1294/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme for customs in the European Union for the period 2014-2020 (Customs 2020) and repealing Decision No 624/2007/EC

 70. #636913

  Sainaithneofar sna bearta speisialta dá bhforáiltear i mír 1 ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha trí thagairt a dhéanamh dá gcóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte agus d’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist sna bearta sin:

  The special measures provided for in paragraph 1 shall identify breeding animals and their germinal products by referring to their codes from the Combined Nomenclature and may include:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 71. #655196

  Sa Rialachán seo déantar tagairt do thuairisc na dtáirgí agus do thagairtí do cheannteidil nó d'fhocheannteidil na hainmníochta comhcheangailte.

  This Regulation refers to the description of products and contains references to the headings or subheadings of the combined nomenclature.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 72. #658167

  Cuimsítear faoi earnáil na bplandaí beo na táirgí a thagann faoi chuimsiú Chaibidil 6 den Ainmníocht Chomhcheangailte.

  The live plants sector shall cover all the products falling within Chapter 6 of the Combined Nomenclature.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 73. #658470

  Tá iontráil faoin bhfo-cheannteideal seo faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos i mír F de Roinn II de réamhfhorálacha na hAinmníochta Comhcheangailte.

  Entry under this subheading is subject to conditions laid down in paragraph F of Section II of the preliminary provisions of the Combined Nomenclature.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 74. #681796

  Beidh feidhm ag na rialuithe oifigiúla sin maidir le catagóirí na n-earraí atá faoi chuimsiú chóid na hAinmníochta Comhcheangailte a ndéantar tagairt dóibh i liosta an Aontais, de bhun Airteagal 4(5).

  Those official controls shall apply to the categories of goods falling within the Combined Nomenclature codes to which a reference is made in the Union list, pursuant to Article 4(5).

  Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species

 75. #692075

  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh maidir le nótaí teicniúla treorach a eisiúint ina leagfar amach liosta táscach maidir le cóid na hAinmníochta Comhcheangailte lena bhféadfaí táirgí róin atá faoi réir an Airteagail seo a chumhdach.

  The Commission shall adopt implementing acts to issue technical guidance notes setting out an indicative list of the codes of the Combined Nomenclature which may cover seal products subject to this Article.

  Regulation (EU) 2015/1775 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 amending Regulation (EC) No 1007/2009 on trade in seal products and repealing Commission Regulation (EU) No 737/2010 (Text with EEA relevance)

 76. #695245

  Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 do chuóta foriomlán d'allmhairithe isteach san Aontas ar fhíon a bhfuil na cóid Ainmníochta Comhcheangailte (AC) 22042193 go 22042198 agus 22042993 go 22042998 air.

  Regulation (EC) No 1215/2009 provides for a global quota for imports into the Union of wine with the Combined Nomenclature (CN) codes 22042193 to 22042198 and 22042993 to 22042998.

  Regulation (EU) 2015/2423 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's stabilisation and association process and suspending its application with regard to Bosnia and Herzegovina

 77. #704626

  lena léirítear, i gcás na dtáirgí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, na cóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte, i gcás nach bhfuil foráil déanta maidir leis na cóid sin le rialacha ábhartha eile de chuid an Aontais.

  indicating, for the products referred to in paragraph 1 of this Article, the codes from the Combined Nomenclature, where such codes are not provided for by other relevant Union rules.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 78. #713841

  Déanfar leis na gníomhartha cur chun feidhme agus bearta eile dá dtagraítear i mír 1 ainmhithe pórúcháin agus a gcuid táirgí geirmeacha a shainaithint trí thagairt dá gcóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte.

  The implementing acts and other measures referred to in paragraph 1 shall identify breeding animals and their germinal products by their codes in the Combined Nomenclature.

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 79. #719024

  athdhriogadh trí bhíthin próiseas codánúcháin atá an-chuimsitheach [2] Féach Nóta Miniúcháin 4(b) breise a ghabhann le Caibidil 27 den Ainmníocht Chomhcheangailte.

  redistillation by a very thorough fractionation process [2] See additional Explanatory Note 4(b) to Chapter 27 of the Combined Nomenclature.

  Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements

 80. #738303

  Lena chois sin, tagraíonn an cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC) le haghaidh bananaí a úsáidtear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú (Sceidil um Dhíchur Taraife) do chód AC 2007.

  In addition, the Combined Nomenclature (CN) code for bananas used in Annex I to the Agreement (Tariff Elimination Schedules) refers to the 2007 CN code.

  Regulation (EU) 2017/540 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 amending Regulation (EU) No 19/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, and amending Regulation (EU) No 20/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

 81. #739213

  liostaí a bhunú ar a mbeidh mionsonraí na n-ainmhithe agus na n-earraí uile dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 1, agus a gcóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte á lua; agus

  establish lists which set out all the animals and goods referred to in points (a) and (b) of paragraph 1, indicating their codes from the Combined Nomenclature; and

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 82. #740031

  Sainaithneofar leis na coinníollacha a leagtar síos sna gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 1 ainmhithe agus earraí trí thagairt a dhéanamh dá gcóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte agus féadfar na nithe seo a leanas a áireamh sna coinníollacha sin:

  The conditions laid down in the delegated acts referred to in paragraph 1 shall identify animals and goods by referring to their codes from the Combined Nomenclature and may include:

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 83. #740061

  Sainaithneoidh na bearta dá dtagraítear i mír 1 ainmhithe agus earraí trí thagairt a dhéanamh dá gcóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte, agus féadfar na nithe seo a leanas a áireamh sna bearta sin:

  The measures referred to in paragraph 1 shall identify animals and goods by referring to their codes from the Combined Nomenclature, and may include:

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 84. #749079

  Liosta mianraí agus miotal a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin (AE) 2017/821 atá aicmithe faoin Ainmníocht Chomhcheangailte

  List of minerals and metals within the scope of Regulation (EU) 2017/821 classified under the Combined Nomenclature

  Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas

 85. #1669076

  D'ainneoin na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte (AC), is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí.

  Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), the wording of the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value.

  Regulation (EU) 2017/1566 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement

 86. #1800108

  Ós rud é nach sonraítear aon aonad eile tomhais i dtaca le hearraí cultúir san Ainmníocht Chomhcheangailte, is gá a cheangal go ndearbhófar líon na n-ítimí.

  As no supplementary measurement unit is specified in the Combined Nomenclature for cultural goods, it is necessary to require that the number of items is declared.

  Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the introduction and the import of cultural goods

 87. #1809743

  Cód Ainmníochta Comhcheangailte (CN) le haghaidh comhdhúil leithleach atá sainithe go ceimiceach a chomhlíonann ceanglais Nóta 1 a ghabhann le Caibidil 28 nó Caibidil 29 de CN, faoi seach

  Combined Nomenclature (CN) code for a separate chemically defined compound meeting the requirements of Note 1 to Chapter 28 or 29 of the CN, respectively

  Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and use of explosives precursors, amending Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 (Text with EEA relevance)

 88. #1809744

  Cód Ainmníochta Comhcheangailte (CN) le haghaidh meascán gan chomhábhair (e.g. mearcair, miotail lómhara nó miotail tearc-chré nó substaintí radaighníomhacha) lena gcinnfí an t-aicmiú faoi chód CN eile

  Combined Nomenclature (CN) code for a mixture without constituents (e.g. mercury, precious or rare-earth metals or radioactive substances) which would determine classification under another CN code

  Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and use of explosives precursors, amending Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 (Text with EEA relevance)

 89. #1809766

  Cód Ainmníochta Comhcheangailte (CN) le haghaidh meascáin gan chomhábhair (e.g. mearcair, miotail lómhara nó miotail tearc-chré nó substaintí radaighníomhacha) lena gcinnfí an t-aicmiú faoi chód CN eile

  Combined Nomenclature (CN) code for mixtures without constituents (e.g. mercury, precious or rare-earth metals or radioactive substances) which would determine classification under another CN code

  Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and use of explosives precursors, amending Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 (Text with EEA relevance)

 90. #1833818

  Ní féidir, áfach, leis an dleacht sin an ráta caighdeánach dleachta a shárú, arb é sin an ráta arna chinneadh ar bhonn na hAinmníochta Comhcheangailte.

  However, that duty may not exceed the conventional rate of duty as determined on the basis of the Combined Nomenclature.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 91. #1834443

  Maidir le crainn bheo agus plandaí eile, bleibeanna, fréamhacha agus rudaí mar iad, bláthanna gearrtha agus duilliúr ornáideach, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí uile a thagann faoi chuimsiú Chaibidil 6 den Ainmníocht Chomhcheangailte.

  As regards live trees and other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers and ornamental foliage, this Regulation shall cover all the products falling within Chapter 6 of the Combined Nomenclature.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 92. #1837769

  Ach amháin i gcás ina bhforáiltear a mhalairt beidh an cód Ainmníochta Comhcheangailte ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála chéanna agus na saintréithe teicniúla céanna ag na hearraí agus atá ag na hearraí a ngabhfaidh siad a n-ionad.

  Except where otherwise provided, equivalent goods shall have the same eight-digit Combined Nomenclature code, the same commercial quality and the same technical characteristics as the goods which they are replacing.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 93. #1838016

  Beidh an cód Ainmníochta Comhcheangailte ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála chéanna agus na tréithe teicniúla céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.

  Replacement products shall have the same eight-digit Combined Nomenclature code, the same commercial quality and the same technical characteristics as the defective goods had the latter undergone repair.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 94. #1838893

  Sa Rialachán seo déantar tagairt do thuairisc na dtáirgí agus do thagairtí do cheannteidil nó d'fhocheannteidil na hainmníochta comhcheangailte.

  This Regulation refers to the description of products and contains references to the headings or subheadings of the combined nomenclature.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 95. #1841566

  Cuimsítear faoi earnáil na bplandaí beo na táirgí a thagann faoi chuimsiú Chaibidil 6 den Ainmníocht Chomhcheangailte.

  The live plants sector shall cover all the products falling within Chapter 6 of the Combined Nomenclature.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 96. #1842936

  Tá iontráil faoin bhfo-cheannteideal seo faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos i mír F de Roinn II de réamhfhorálacha na hAinmníochta Comhcheangailte.

  Entry under this subheading is subject to conditions laid down in paragraph F of Section II of the preliminary provisions of the Combined Nomenclature.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 97. #302514

  Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2010, liosta táirgí agus trealaimh a bhféadfadh substaintí rialaithe a bheith iontu nó a d’fhéadfadh a bheith ag brath ar shubstaintí rialaithe agus liosta cód Ainmníochta Comhcheangailte a chur ar fáil mar threoir d’údaráis chustaim na mBallstát.

  No later than 1 January 2010, the Commission shall make available a list of products and equipment which might contain or rely on controlled substances and of Combined Nomenclature codes for guidance of the Member States’ customs authorities.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 98. #302901

  (18) D’fhonn oibríochtaí forfheidhmithe arna gcur i gcrích ag na húdaráis náisiúnta ábhartha a éascú, ba cheart don Choimisiún nótaí teicniúla treorach a eisiúint ina ndéantar cur síos ar shonraí neamhcheangailteacha maidir le cóid na hAinmníochta Comhcheangailte a d’fhéadfaidís táirgí a chumhdach atá faoi réir an Rialacháin seo.

  (18) With the aim of facilitating enforcement operations carried out by the relevant national authorities, the Commission should issue technical guidance notes providing non-binding indications about the codes of the Combined Nomenclature which may cover seal products subject to this Regulation.

  Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products

 99. #302931

  3. Eiseoidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 5(2), nótaí teicniúla treorach ina leagtar amach liosta táscach maidir le cóid na hAinmníochta Comhcheangailte a d’fhéadfadh táirgí róin atá faoi réir an Rialacháin seo a chumhdach.

  3. The Commission shall, in accordance with the management procedure referred to in Article 5(2), issue technical guidance notes setting out an indicative list of the codes of the Combined Nomenclature which may cover seal products subject to this Article.

  Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products

 100. #311995

  4. Maidir leis an gcéad cheann de na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 3, áireofar meastóireacht inti ar staid eacnamaíoch agus trádála reatha an Aontais a mhéid a bhaineann leis na táirgí a liostaítear faoi Chaibidil 49 den Ainmníocht Chomhcheangailte, agus aird ar leith á tabhairt ar iomaíochas na n-earnálacha ábhartha, chun go mbreithneofar an bhféadfaí iad a áireamh sa liosta d’adhmad agus de tháirgí adhmaid atá leagtha amach san Iarscríbhinn atá ag gabháil leis an Rialachán seo.

  4. The first of the reports referred to in paragraph 3 shall include an evaluation of the current Union economic and trade situation with regard to the products listed under Chapter 49 of the Combined Nomenclature, taking particularly into account the competitiveness of the relevant sectors, in order to consider their possible inclusion in the list of timber and timber products set out in the Annex to this Regulation.

  Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

 101. #318385

  (6) Le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim [2], bunaíodh an Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) agus leagadh amach gnáthrátaí dleachta na Comhtharaife Custaim.

  (6) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff [2] established the Combined Nomenclature (CN) and set out the conventional duty rates of the Common Customs Tariff.

  Regulation (EU) No 1238/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 as regards the provision of duty-free treatment for specified pharmaceutical active ingredients bearing an "international non-proprietary name" (INN) from the World Health Organization and specified products used for the manufacture of finished pharmaceuticals

 102. #337248

  Chun an Chomhtharaif Custaim a chur i bhfeidhm, is éard é "rangú taraife" earraí ceann d’fho-cheannteidil nó d’fhoranna breise na hAinmníochta Comhcheangailte faoina mbeidh na hearraí sin le rangú a chinneadh.

  For the application of the Common Customs Tariff, "tariff classification" of goods shall consist in the determination of one of the subheadings or further subdivisions of the Combined Nomenclature under which those goods are to be classified.

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 103. #337262

  aon ainmníocht eile bunaithe go hiomlán nó go páirteach ar an Ainmníocht Chomhcheangailte nó a fhorálann do bhreis foranna léi, agus a bhunaítear le forálacha Comhphobail lena rialaítear réimsí sonracha d’fhonn bearta taraife i ndáil le trádáil in earraí a chur i bhfeidhm;

  any other nomenclature which is wholly or partly based on the Combined Nomenclature or which provides for further subdivisions to it, and which is established by Community provisions governing specific fields with a view to the application of tariff measures relating to trade in goods;

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 104. #337839

  agus an CPA agus an Chomhainmníocht (CN), atá le fáil freisin in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim [5];

  and the CPA and the Combined Nomenclature (CN), which is reproduced in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff [5];

  Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93

 105. #347106

  Ar leibhéal an Chomhphobail, déanfaidh an Coimisiún (Eurostat) staidreamh maidir le trádáil eachtrach, arna thiomsú i gcomhréir le hAirteagal 6(1) agus arna tharchur ag na Ballstáit, a scaipeadh de réir fhocheanntheidil na hAinmníochta Comhcheangailte ar a laghad.

  At Community level, external trade statistics compiled in accordance with Article 6(1) and transmitted by the Member States shall be disseminated by the Commission (Eurostat) by the Combined Nomenclature subheading at least.

  Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95

 106. #348013

  an liosta míreanna a bhaineann leis an iarraidh ar cheadúnas allmhairiúcháin agus Iarscríbhinn IV a mhodhnú, liosta na dtáirgí ina bhfuil substaintí rialaithe agus liosta chóid na hAinmníochta Comhcheangailte in Iarscríbhinn V a leasú;

  to modify the list of items related to the request for an import licence and Annex IV; to amend the list of products containing controlled substances and of Combined Nomenclature codes in Annex V;

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 107. #354275

  Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2010, liosta táirgí agus trealaimh a bhféadfadh substaintí rialaithe a bheith iontu nó a d’fhéadfadh a bheith ag brath ar shubstaintí rialaithe agus liosta cód Ainmníochta Comhcheangailte a chur ar fáil mar threoir d’údaráis chustaim na mBallstát.

  No later than 1 January 2010, the Commission shall make available a list of products and equipment which might contain or rely on controlled substances and of Combined Nomenclature codes for guidance of the Member States’ customs authorities.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 108. #354769

  Eiseoidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 5(2), nótaí teicniúla treorach ina leagtar amach liosta táscach maidir le cóid na hAinmníochta Comhcheangailte a d’fhéadfadh táirgí róin atá faoi réir an Rialacháin seo a chumhdach.

  The Commission shall, in accordance with the management procedure referred to in Article 5(2), issue technical guidance notes setting out an indicative list of the codes of the Combined Nomenclature which may cover seal products subject to this Article.

  Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products

 109. #354798

  D’fhonn oibríochtaí forfheidhmithe arna gcur i gcrích ag na húdaráis náisiúnta ábhartha a éascú, ba cheart don Choimisiún nótaí teicniúla treorach a eisiúint ina ndéantar cur síos ar shonraí neamhcheangailteacha maidir le cóid na hAinmníochta Comhcheangailte a d’fhéadfaidís táirgí a chumhdach atá faoi réir an Rialacháin seo.

  With the aim of facilitating enforcement operations carried out by the relevant national authorities, the Commission should issue technical guidance notes providing non-binding indications about the codes of the Combined Nomenclature which may cover seal products subject to this Regulation.

  Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products

 110. #493165

  ciallaíonn “Cód AC” foroinn Chomhphobail le hainmníocht chomhcheangailte na gComhphobal Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 an 23 Iúil 1987 6 ón gComhairle, arna leasú le Rialachán (CEE) Uimh. 2031/2001 an 6 Lúnasa 2001 ón gCoimisiún;

  “CN Code” means a Community subdivision to the combined nomenclature of the European Communities referred to in Article 1 of Council Regulation (EEC) No. 2658/87 of 23 July 19876 as amended by Commission Regulation (EEC) No. 2031/2001 of 6 August 20017;

  FINANCE ACT 2010

 111. #493195

  ciallaíonn “Cód AC” foroinn Chomhphobail a ghabhann le hainmníocht chomhcheangailte na gComhphobal Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 an 23 Iúil 1987 ón gComhairle9 arna leasú le Rialachán (CEE) Uimh. 2031/2001 an 6 Lúnasa 2001 ón gCoimisiún10;

  “CN Code” means a Community subdivision to the combined nomenclature of the European Communities referred to in Article 1 of Council Regulation (EEC) No. 2658/87 of 23 July 19879 as amended by Commission Regulation (EEC) No. 2031/2001 of 6 August 200110;

  FINANCE ACT 2010

 112. #503753

  Rialachán (AE) Uimh. 955/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1541/98 ón gComhairle maidir le cruthúnas tionscnaimh le haghaidh táirgí teicstíle áirithe a thagann faoi réim Roinn XI den Ainmníocht Chomhcheangailte agus a scaoiltear le haghaidh saorchúrsaíochta sa Chomhphobal agus maidir leis na coinníollacha a ghabhann le glacadh leis an gcruthúnas sin, agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3030/93 ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh allmhairí táirgí teicstíle áirithe ó thríú tíortha

  Regulation (EU) No 955/2011 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 repealing Council Regulation (EC) No 1541/98 on proof of origin for certain textile products falling within Section XI of the Combined Nomenclature and released for free circulation in the Community and on the conditions for the acceptance of such proof, and amending Council Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries

  Regulation (EU) No 955/2011 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 repealing Council Regulation (EC) No 1541/98 on proof of origin for certain textile products falling within Section XI of the Combined Nomenclature and released for free circulation in the Community and on the conditions for the acceptance of such proof, and amending Council Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries

 113. #511000

  Chun na forálacha is gá a ghlacadh maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na leasuithe is gá agus leis na coigeartuithe teicniúla is gá ar Iarscríbhinn I agus ar Iarscríbhinn II tar éis leasuithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC, mar aon leis na coigeartuithe is gá tar éis fabhair thrádála a dheonú faoi shocruithe eile idir an tAontas agus na tíortha agus na críocha dá dtagraítear sa Rialachán seo.

  In order to adopt the provisions necessary for the application of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of the necessary amendments and technical adjustments to Annexes I and II following amendments to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions, as well as the necessary adjustments following the granting of trade preferences under other arrangements between the Union and the countries and territories referred to in this Regulation.

  Regulation (EU) No 1336/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process

 114. #511012

  Faoi réir na bhforálacha speisialta atá leagtha síos in Airteagal 3, ligfear táirgí de thionscnamh chríoch chustaim na Cosaive, seachas iad sin atá faoi cheannteidil 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 agus 2204 den Ainmníocht Chomhcheangailte, allmhairiú isteach san Aontas gan srianta cainníochtúla ná bearta a bhfuil éifeacht choibhéiseach acu agus beidh siad díolmhaithe ó dhleachtanna custaim agus ó mhuirir a bhfuil éifeacht choibhéiseach acu.

  Subject to the special provisions laid down in Article 3, products originating in the customs territory of Kosovo, other than those of headings 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 and 2204 of the Combined Nomenclature, shall be admitted for import into the Union without quantitative restrictions or measures having equivalent effect and with exemption from customs duties and charges having equivalent effect.

  Regulation (EU) No 1336/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process

 115. #511094

  In ainneoin na rialacha maidir le léiriú na hAinmníochta Comhcheangailte, measfar nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht a úsáidtear i gcomhair thuairisc na dtáirgí sa mhéid go gcinntear an scéim fhabhrach le raon feidhme Cóid AC laistigh de chomhthéacs na hIarscríbhinne seo.

  Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording for the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the preferential scheme being determined, within the context of this Annex, by the coverage of the CN codes.

  Regulation (EU) No 1336/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process

 116. #513910

  Bunaithe ar Ainmníocht Chomhcheangailte na n-earraí mar a leagtar síos í i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim.

  Based on the Combined Nomenclature of goods as laid down in Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff.

  Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition

 117. #533920

  D’ainneoin na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte, is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí, i gcomhthéacs na hIarscríbhinne seo, is é raon feidhme chóid AC tráth a ghlactar an Rialachán seo a chinneann an lamháltas.

  Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording for the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the concessions being determined, within the context of this Annex, by the coverage of the CN codes as they exist at the time of adoption of this Regulation.

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

 118. #562027

  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn IX a leasú chun leasuithe ar an Ainmníocht Chomhcheangailte a dhéanann difear do na táirgí atá liostaithe san Iarscríbhinn sin a chur san áireamh.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 36, to amend Annex IX to take into account amendments to the Combined Nomenclature affecting the products listed in that Annex.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 119. #562075

  Fionrófar ina n-iomláine dleachtanna Comhtharaife Custaim ar na táirgí uile a liostaítear i gCaibidil 1 go Caibidil 97 den Ainmníocht Chomhcheangailte, seachas iad sin i gCaibidil 93, ar táirgí iad atá de thionscnamh tíre is tairbhí den scéim GRSA.

  The Common Customs Tariff duties on all products that are listed in Chapters 1 to 97 of the Combined Nomenclature, except those in Chapter 93, originating in an EBA beneficiary country, shall be suspended entirely.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 120. #562172

  Gan dochar do Roinn I den Chaibidil seo, déanfaidh an Coimisiún, an 1 Eanáir gach bliain agus ar a thionscnamh féin agus i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(2), gníomh cur chun feidhme a ghlacadh chun na fabhair tharaife dá dtagraítear in Airteagal 7 agus in Airteagal 12 a bhaint maidir leis na táirgí a thagann faoi Roinn S-11a agus Roinn S-11b GSP d’Iarscríbhinn V nó maidir le táirgí a thagann faoi chóid 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000, agus 38249097 na hAinmníochta Comhcheangailte, i gcás ina bhfuil allmhairithe na dtáirgí sin, arna liostú in Iarscríbhinn V nó in Iarscríbhinn IX faoi seach, cibé acu is infheidhme, de thionscnamh tíre is tairbhí agus:

  Without prejudice to Section I of this Chapter, on 1 January of each year, the Commission, on its own initiative and in accordance with the advisory procedure referred to in Article 39(2), shall adopt an implementing act in order to remove the tariff preferences referred to in Articles 7 and 12 with respect to the products from GSP sections S-11a and S-11b of Annex V or to products falling under Combined Nomenclature codes 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000, and 38249097 where imports of such products, listed respectively in Annexes V or IX, whichever is applicable, originate in a beneficiary country and their total:

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 121. #562201

  Na sonraí sin, arna soláthar trí thagairt a dhéanamh do chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus, i gcás inarb infheidhme, do na cóid TARIC, léireoidh siad, de réir tíre tionscnaimh, na luachanna, na cainníochtaí agus aon aonaid bhreise a éilítear i gcomhréir leis na sainmhínithe sa Rialachán sin.

  Those data, supplied by reference to the Combined Nomenclature codes and, where applicable, the TARIC codes, shall show, by country of origin, the values, quantities and any supplementary units required in accordance with the definitions in that Regulation.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 122. #562206

  Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar le Ballstáit, faireachán ar allmhairithe táirgí a thagann faoi chóid 0603, 0803009010, 1006, 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 1701, 1704, 18061030, 18061090, 200290, 210320, 21069059, 21069098, 6403, 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000 agus 38249097 na hAinmníochta Comhcheangailte, chun a chinneadh cé acu atá na coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 22, in Airteagal 29 agus in Airteagal 30 á gcomhlíonadh nó nach bhfuil.

  The Commission shall, in close cooperation with Member States, monitor the imports of products falling under Combined Nomenclature codes 0603, 08039010, 1006, 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 1701, 1704, 18061030, 18061090, 200290, 210320, 21069059, 21069098, 6403, 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000 and 38249097, in order to determine whether the conditions referred to in Articles 22, 29 and 30 are fulfilled.

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 123. #563452

  D’fhonn na hoiriúnuithe teicniúla is gá a dhéanamh don liosta earraí a bhfuil na fabhair thrádála uathrialacha infheidhme ina leith agus chun táirgí a bhaint ó raon feidhme an Rialacháin sin sa chás go méadóidh toirteanna na n-allmhairí atá cumhdaithe leis an Rialachán seo thar leibhéil áirithe ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le hIarscríbhinn I agus le hIarscríbhinn II a leasú chun athruithe san ainmníocht chomhcheangailte a léiriú agus chun táirgí a bhaint ó raon feidhme an Rialacháin seo.

  In order to make the necessary technical adaptations to the list of goods for which the autonomous trade preferences apply and to remove products from the scope of this Regulation where volumes of imports covered by this Regulation increase beyond certain levels, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending Annexes I and II to reflect changes in the combined nomenclature and to remove products from the scope of this Regulation.

  Regulation (EU) No 1029/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan

 124. #563485

  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 6, chun na hIarscríbhinní a leasú d’fhonn leasuithe agus coigeartuithe teicniúla a ionchorprú, ar leasuithe agus coigeartuithe iad a bheidh riachtanach trí leasuithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 6 to amend the Annexes in order to incorporate amendments and technical adjustments made necessary by amendments to the Combined Nomenclature and to the TARIC subdivisions.

  Regulation (EU) No 1029/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan

 125. #566831

  I gcás bananaí de thionscnamh na Colóime nó Pheiriú a thagann faoi cheannteideal 08030019 den Ainmníocht Chomhcheangailte (bananaí úra, gan plantáin a áireamh) agus a liostaítear faoi chatagóir "BA" sa Sceideal um Dhíchur Taraife, beidh feidhm ag sásra cobhsaíochta go dtí an 31 Nollaig 2019.

  For bananas originating in Colombia or Peru falling under heading 08030019 of the Combined Nomenclature (fresh Bananas, excluding plantains) and listed under the staging category "BA" in the Tariff Elimination Schedule, a stabilisation mechanism shall apply until 31 December 2019.

  Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part

 126. #567073

  I gcás bananaí de thionscnamh Mheiriceá Láir a thagann faoi cheannteideal 08030019 den Ainmníocht Chomhcheangailte (bananaí úra, gan plantáin a áireamh) agus a liostaítear faoi chatagóir "ST" sa Sceideal um Dhíchur Taraife, beidh feidhm ag sásra cobhsaíochta go dtí an 31 Nollaig 2019.

  For bananas originating in Central America falling under heading 08030019 of the Combined Nomenclature (fresh Bananas, excluding plantains) and listed under category "ST" in the Tariff Elimination Schedule, a stabilisation mechanism shall apply until 31 December 2019.

  Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

 127. #590899

  Chun críche phointe (a), is é a bheidh in "aonaid" earraí mar a aicmítear iad faoin Ainmníocht Chomhcheangailte i gcomhréir le hIarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim [20] mura bhfuil sé pacáistithe, nó pacáistiú earraí den sórt sin atá beartaithe lena miondíol leis an tomhaltóir deiridh.

  For the purpose of point (a), "units" means goods as classified under the Combined Nomenclature in accordance with Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff [20] if unpackaged, or the package of such goods intended for retail sale to the ultimate consumer.

  Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003

 128. #598549

  aon ainmníocht eile bunaithe go hiomlán nó go páirteach ar an Ainmníocht Chomhcheangailte nó a fhorálann do bhreis foranna léi, agus a bhunaítear le forálacha de chuid an Aontais lena rialaítear réimsí sonracha d'fhonn bearta taraife i ndáil le trádáil in earraí a chur i bhfeidhm;

  any other nomenclature which is wholly or partly based on the Combined Nomenclature or which provides for further subdivisions to it, and which is established by Union provisions governing specific fields with a view to the application of tariff measures relating to trade in goods;

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 129. #598563

  Chun an Chomhtharaif Custaim a chur i bhfeidhm, is éard é rangú taraife earraí ceann d'fho-cheannteidil nó d'fhoranna breise na hAinmníochta Comhcheangailte faoina mbeidh na hearraí sin le rangú a chinneadh.

  For the application of the Common Customs Tariff, tariff classification of goods shall consist in the determination of one of the subheadings or further subdivisions of the Combined Nomenclature under which those goods are to be classified.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 130. #598570

  Ar mhórchúiseanna práinne i ndáil le bearta den sórt sin, a mbeidh call cuí leo de bharr an ghá a áirithiú go mear go gcuirfear an Ainmníocht Chomhcheangailte i bhfeidhm i gceart agus go haonfhoirmeach, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme is infheidhme gan mhoill i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 285(5).

  On imperative grounds of urgency relating to such measures, duly justified by the need to rapidly ensure the correct and uniform application of the Combined Nomenclature, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 285(5).

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 131. #602303

  In ainneoin na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte (AC), is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí, ós de réir raon feidhme chóid na hAinmníochta Comhcheangailte (cóid AC) a chinnfear an scéim fhabhrach, i gcomhthéacs na hIarscríbhinne seo.

  Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), the wording for the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the preferential scheme being determined, within the context of this Annex, by the coverage of the CN codes.

  Regulation (EU) No 1202/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 in relation to tariff quotas for wine

 132. #629674

  D’ainneoin na rialacha maidir le léiriú na hAinmníochta Comhcheangailte, is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí, is iad na cóid den AC, i gcomhthéacs na hIarscríbhinne seo, a chinnfidh raon feidhme na scéime fabhraí de réir mar atá na cóid sin an …(1).

  Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording of the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the scope of the preferential scheme being determined, within the context of this Annex, by CN codes as they exist on 23 April 2014.

  REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine

 133. #633453

  Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fho-rannta TARIC nó a thig as comhaontuithe, prótacail, malartuithe litreacha nó gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus Poblacht na Seirbia.

  The Commission shall adopt amendments and technical adaptations to the provisions adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions or arising from the conclusion of new or modified agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and the Republic of Serbia by means of implementing acts.

  Regulation (EU) No 332/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part

 134. #634149

  Glacfaidh an Coimisiún leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fho-rannta TARIC nó a thig as comhaontuithe, prótacail, malartuithe litreacha nó gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus Poblacht na Seirbia.

  The Commission shall adopt amendments and technical adaptations to the provisions adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions or arising from the conclusion of new or modified agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and the Republic of Serbia by means of implementing acts.

  Position (EU) No 1/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part Adopted by the Council on 28 January 2014

 135. #636277

  I Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim[17] foráiltear go mbunóidh an Coimisiún ainmníocht earraí, eadhon ‘Ainmníocht Chomhcheangailte', nó an leagan giorraithe 'AC', a chomhlíonfaidh idir cheanglais na Comhtharaife Custaim, staidreamh seachtrach an Chomhphobail agus bheartais eile Aontais a bhaineann le hallmhairiú nó onnmhairiú earraí. Tá liosta le fáil in Iarscríbhinn I den Rialachán sin de na cóid AC d’ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach, mucúil, caorach, gabhair agus eachaí agus do sheamhan buaibheach agus cuirtear in iúl go bhfuil siad díolmhaithe ón ngnáthráta dleachtanna.

  Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff[17] provides that a goods nomenclature, namely the ‘Combined Nomenclature', or in abbreviated form ‘CN', which meets at one and the same time, the requirements of the Common Customs Tariff, the external trade statistics of the Community and other Union policies concerning the importation or exportation of goods is to be established by the Commission. Annex I to that Regulation lists the CN codes for purebred breeding animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species and of bovine semen and indicates that they are exempted from the conventional rate of duties.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 136. #662706

  I gcás leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme a ghlacfar de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC nó a thig as comhaontuithe, prótacail, malartuithe litreacha nó gníomhartha eile a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7fa(4) den Rialachán seo.".

  Amendments and technical adaptations to the detailed rules on implementation adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions, or arising from the conclusion of new agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 7fa(4)."

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 137. #662819

  I gcás leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC nó a thig as Comhaontuithe, Prótacail, Malartuithe Litreacha nó Gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus Poblacht na hAlbáine, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8a(3) den Rialachán seo.".

  Amendments and technical adaptations to the provisions adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions, or arising from the conclusion of new or modified agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and the Republic of Albania, shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 8a(3) of this Regulation.".

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 138. #662894

  I gcás leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC nó a thig as Comhaontuithe, Prótacail, Malartuithe Litreacha nó Gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus Poblacht Mhontainéagró, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8a(3) den Rialachán seo.

  Amendments and technical adaptations to the provisions adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions, or arising from the conclusion of new or modified agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and the Republic of Montenegro, shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 8a(3) of this Regulation.

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 139. #662937

  I gcás leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC nó a thig as Comhaontuithe, Prótacail, Malartuithe Litreacha nó Gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus an Bhoisinia agus an Heirseagaivéin, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8a(3) den Rialachán seo.

  Amendments and technical adaptations to the provisions adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions, or arising from the conclusion of new or modified agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and Bosnia and Herzegovina, shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 8a(3) of this Regulation.

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 140. #663282

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16a chun na sainmhínithe ar theorainneacha cainníochtúla a leagtar síos in Iarscríbhinn V a oiriúnú agus na catagóirí táirgí a bhfuil feidhm acu maidir leo, i gcás inar gá a leithéid chun a áirithiú nach dtiocfaidh aon laghdú ar na teorainneacha cainníochtúla sin as aon leasú iardain ar an Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) nó as aon chinneadh lena leasaítear aicmiú na dtáirgí sin.".

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16a in order to adapt the definition of quantitative limits laid down in Annex V and the categories of products to which they apply, where this proves necessary to ensure that any subsequent amendment to the Combined Nomenclature (CN) or any decision amending the classification of such products does not result in a reduction of such quantitative limits.".

  Regulation (EU) No 38/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the granting of delegated and implementing powers for the adoption of certain measures

 141. #671881

  na rialacha nós imeachta, agus na critéir theicniúla a bhfuil gá leo chun bearta eile a chur i bhfeidhm maidir le honnmhairiú, bearta maidir leis an dleacht is infheidhme a shocrú i gcás fritháireamh díreach i dtrádáil tosaíochta agus na méideanna gaolmhara is iníoctha ar onnmhairí go dtí an tír nó an réigiún lena mbaineann, bearta lena n-áirithítear i gcás táirgí talmhaíochta próiseáilte atá dearbhaithe le haghaidh a n-onnmhairithe faoi chomhaontú trádála tosaíochta gurb amhlaidh nach n-onnmhairítear faoi chomhaontú tosaíochta trádála nó vice versa, bearta maidir leis na modhanna chun anailís cháilíochtúil agus chainníochtúil a dhéanamh ar tháirgí talmhaíochta próiseáilte agus earraí nach bhfuil in Iarscríbhinn I, na forálacha teicniúla is gá chun a n-aitheantais agus na nósanna imeachta chun críche na n-aicmithe san Ainmníocht Chomhcheangailte.

  necessary procedural rules and technical criteria for the application of other measures with regard of exports, measures on fixing the applicable duty in case of direct offsetting in preferential trade and the related amounts payable on exports to the country or region concerned, measures ensuring that processed agricultural products declared for export under a preferential trade agreement are not in fact exported under a non-preferential agreement or vice versa, measures concerning the methods of qualitative and quantitative analysis of processed agricultural products and non-Annex I goods, the technical provisions necessary for their identification and the procedures for the purpose of their classification in the Combined Nomenclature.

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 142. #681652

  Déanfar le liosta an Aontais tagairt, i gcás inarb ábhartha, do na hearraí lena mbaineann na speicis choimhthíocha ionracha i gcoitinne agus dá gcóid Ainmníochta Comhcheangailte dá bhforáiltear le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87(22) ón gComhairle, lena léirítear catagóirí na n-earraí a bheidh faoi réir rialuithe oifigiúla de bhun Airteagal 15 den Rialachán seo.

  The Union list shall make reference, where relevant, to the goods with which the invasive alien species are generally associated and their Combined Nomenclature codes as provided by Council Regulation (EEC) No 2658/87(22), indicating the categories of goods that shall be subject to official controls pursuant to Article 15 of this Regulation.

  Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species

 143. #683864

  Faoin 18 Iúil 2015, glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, réamh-thábla comhghaoil idir cóid na hainmníochta comhcheangailte, dá bhforáiltear le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, agus iontrálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III, IIIA, IIIB, IV, IVA agus V a ghabhann leis an Rialachán seo.

  By 18 July 2015, the Commission shall adopt, by means of implementing acts, a preliminary correlation table between the codes of the combined nomenclature, provided for in Council Regulation (EEC) No 2658/87 and the entries of waste listed in Annexes III, IIIA, IIIB, IV, IVA and V to this Regulation.

  Regulation (EU) No 660/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste 

 144. #684078

  D'ainneoin na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte, is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí agus is iad na cóid den AC, i gcomhthéacs na hIarscríbhinne seo, a chinnfidh raon feidhme na scéime fabhraí de réir mar atá na cóid sin an 23 Aibreán 2014.

  Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording of the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the scope of the preferential scheme being determined, within the context of this Annex, by CN codes as they exist on 23 April 2014.

  Regulation (EU) No 1150/2014 of the European Parliament and of the Council of 29 October 2014 amending Regulation (EU) No 374/2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine 

 145. #686933

  Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le hallmhairiú táirgí teicstíle a thagann faoi Roinn XI de Chuid a Dó den Ainmníocht Chomhcheangailte atá leagtha amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle (7) agus allmhairiú earraí teicstíle eile, amhail a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, de thionscnamh tríú tíortha nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais maidir le hallmhairiú.

  This Regulation applies to imports of textile products falling within Section XI of Part Two of the Combined Nomenclature set out in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (7) and of other textile products, as listed in Annex I to this Regulation, originating in third countries and not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules.

  Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules 

 146. #687178

  Gan dochar do na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte, is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí, toisc go ndéantar na táirgí a thagann faoi gach catagóir a chinneadh, laistigh den Iarscríbhinn seo, le cóid AC.

  Without prejudice to the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording of the description of goods is considered to be of indicative value only, since the products covered by each category are determined, within this Annex, by CN codes.

  Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules 

 147. #687752

  I gcás leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC nó a thig as comhaontuithe, prótacail, malartuithe litreacha nó gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus an Albáin, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3).

  Amendments and technical adaptations to the provisions adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions, or arising from the conclusion of new or modified agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and Albania, shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 9(3).

  Regulation (EU) 2015/939 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part

 148. #687879

  I gcás leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhorannta TARIC nó a thig as comhaontuithe, prótacail, malartuithe litreacha nó gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3).

  Amendments and technical adaptations to the provisions adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions, or arising from the conclusion of new or modified agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and Bosnia and Herzegovina, shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 9(3).

  Regulation (EU) 2015/940 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part 

 149. #688007

  I gcás leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme a ghlactar de bhun an Rialacháin seo, a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC, nó a thig as comhaontuithe nua, prótacail nua, malartuithe litreacha nua nó gníomhartha nua eile a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12(4).

  Amendments and technical adaptations to the detailed rules on implementation adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions, or arising from the conclusion of new agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 12(4).

  Regulation (EU) 2015/941 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part 

 150. #704649

  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, rialacha a leagan síos lena léirítear, i gcás an ábhair phlandaí dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, na cóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte, i gcás nach bhforáiltear don léiriú sin i rialacha ábhartha eile de chuid an Aontais.

  The Commission may, by means of implementing acts, lay down rules indicating, for the plant material referred to in paragraph 2 of this Article, the codes from the Combined Nomenclature, where such indication is not provided for by other relevant Union rules.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 151. #704660

  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, rialacha a leagan síos lena léirítear, i gcás na n-earraí dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2 den Airteagal seo, na cóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte, i gcás nach bhforáiltear don léiriú sin i rialacha ábhartha eile de chuid an Aontais.

  The Commission may, by means of implementing acts, lay down rules indicating, for the goods referred to in point (a) of paragraph 2 of this Article, the codes from the Combined Nomenclature, where such indication is not provided for by other relevant Union rules.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 152. #709141

  an códuimhir bunaithe ar an Ainmníocht Chomhcheangailte a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 [5] ón gComhairle agus, nuair is iomchuí, arna forlíonadh le fo-ranna TARIC, chun na hearraí lena mbaineann a shainaithint go héasca; agus

  the code number based on the Combined Nomenclature as set out in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 [5] and, where appropriate, supplemented by TARIC subdivisions, to identify unambiguously the goods concerned; and

  Regulation (EU) 2016/793 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines

 153. #713118

  I Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle [20], foráiltear go bhfuil ainmníocht earraí le bunú ag an gCoimisiún, eadhon “Ainmníocht Chomhcheangailte”, nó an leagan giorraithe “AC”, a chomhlíonfaidh ag an am céanna ceanglais na Comhtharaife Custaim, staidreamh seachtrach an Chomhphobail maidir le trádáil agus beartais eile Aontais a bhaineann le hallmhairiú nó onnmhairiú earraí.

  Council Regulation (EEC) No 2658/87 [20] provides that a goods nomenclature, namely the ‘Combined Nomenclature’, or in abbreviated form ‘CN’, which meets at one and the same time the requirements of the Common Customs Tariff, the external trade statistics of the Community and other Union policies concerning the importation or exportation of goods, is to be established by the Commission.

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 154. #731242

  Sa liosta atá bunaithe leis na gníomhartha cur chun feidhme sin, aithneofar na plandaí, táirgí plandaí agus réada eile bunaithe ar a ról faoi seach i gcomhréir leis an rangú san Ainmníocht Chomhcheangailte mar a shonraítear i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle [26] (“Cód AC”: anseo ina dhiaidh), i gcás ina mbeidh an cód sin ar fáil.

  In the list established by those implementing acts, the plants, plant products and other objects shall also be identified by their respective code in accordance with the classification in the Combined Nomenclature as laid down in Council Regulation (EEC) No 2658/87 [26] (‘CN code’) where that code is available.

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 155. #737541

  Ionas go bhféadfar cóid Ainmníochta Comhcheangailte earráideacha a cheartú i gcatagóirí 12, 13, 18, 68, 78, 83 (Grúpa II B), 67, 70, 94, 96 (Grúpa III B) agus 161 (Grúpa V), ba cheart Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/936 a leasú.

  In order to correct erroneous Combined Nomenclature codes in categories 12, 13, 18, 68, 78, 83 (Group II B), 67, 70, 94, 96 (Group III B) and 161 (Group V), Annex I to Regulation (EU) 2015/936 should be amended.

  Regulation (EU) 2017/354 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 amending Regulation (EU) 2015/936 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules

 156. #737576

  Gan dochar do na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte (AC), is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí, toisc go ndéantar na táirgí a thagann faoi gach catagóir a chinneadh, laistigh den Iarscríbhinn seo, le cóid AC.

  Without prejudice to the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), the wording of the description of goods is considered to be of indicative value only since the products covered by each category are determined, within this Annex, by CN codes.

  Regulation (EU) 2017/354 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 amending Regulation (EU) 2015/936 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules

 157. #737844

  Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fho-rannta Taraif Chomhtháite an Chomhphobail Eorpaigh nó a thagann as comhaontuithe, prótacail, malartuithe litreacha nó gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus an Chosaiv.

  The Commission shall adopt amendments and technical adaptations to the provisions adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the Integrated Tariff of the European Communities subdivisions or arising from the conclusion of new or modified agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and Kosovo, by means of implementing acts.

  Regulation (EU) 2017/355 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo * of the other part

 158. #738252

  I gcás bananaí de thionscnamh na Colóime, Eacuadór nó Pheiriú a thagann faoi cheannteideal 08039010 den Ainmníocht Chomhcheangailte (bananaí úra, gan plantáin a áireamh) agus a liostaítear faoi chatagóir céimnithe ‘BA’ sa Sceideal um Dhíchur Taraife i gcás na Colóime agus Pheiriú agus faoi chatagóir céimnithe ‘SP1’ sa Sceideal um Dhíchur Taraife i gcás Eacuadór faoin cheannteideal 08030019, beidh feidhm ag sásra cobhsaíochta go dtí an 31 Nollaig 2019.

  For bananas originating in Colombia, Ecuador or Peru falling under heading 08039010 of the Combined Nomenclature (fresh bananas, excluding plantains) and listed under the staging category “BA” in the Tariff Elimination Schedule in the case of Colombia and Peru and staging category “SP1” in the Tariff Elimination Schedule in the case of Ecuador under the heading 08030019, a stabilisation mechanism shall apply until 31 December 2019.

  Regulation (EU) 2017/540 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 amending Regulation (EU) No 19/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, and amending Regulation (EU) No 20/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

 159. #738260

  I gcás bananaí de thionscnamh Mheiriceá Láir a thagann faoi cheannteideal 08039010 den Ainmníocht Chomhcheangailte (bananaí úra, gan plantáin a áireamh) agus atá liostaithe faoi chatagóir “ST” sa Sceideal um Dhíchur Taraife faoi cheannteideal 08030019, beidh feidhm ag sásra cobhsaíochta go dtí an 31 Nollaig 2019.

  For bananas originating in Central America falling under heading 08039010 of the Combined Nomenclature (fresh bananas, excluding plantains) and listed under category “ST” in the Tariff Elimination Schedule under heading 08030019, a stabilisation mechanism shall apply until 31 December 2019.

  Regulation (EU) 2017/540 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 amending Regulation (EU) No 19/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, and amending Regulation (EU) No 20/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

 160. #739211

  ainmhithe agus earraí atá faoi réir beart éigeandála dá bhforáiltear i ngníomhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 53 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Airteagal 249 de Rialachán (AE) Uimh. 2016/429 , nó Airteagal 28(1), 30(1), 40(2), 41(3), 49(1), 53(3) agus 54(3) de Rialachán (AE) 2016/2031 a cheanglaíonn go bhfuil coinsíneachtaí na n-ainmhithe nó na n-earraí sin, arna sainaithint trí bhíthin a gcód ón Ainmníocht Chomhcheangailte, le bheith faoi réir rialuithe oifigiúla ar theacht isteach dóibh san Aontas;

  animals and goods which are subject to an emergency measure provided for in acts adopted in accordance with Article 53 of Regulation (EC) No 178/2002, Article 249 of Regulation (EU) 2016/429, or Articles 28(1), 30(1), 40(3), 41(3), 49(1), 53(3) and 54(3) of Regulation (EU) 2016/2031 requiring consignments of those animals or goods, identified by means of their codes from the Combined Nomenclature, to be subject to official controls at their entry into the Union;

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 161. #739214

  liosta na n-earraí a bhaineann leis an gcatagóir dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 1 a bhunú, agus na cóid atá acu ón Ainmníocht Chomhcheangailte á lua, agus an liosta sin a thabhairt cothrom le dáta de réir mar is gá maidir leis na rioscaí dá dtagraítear sa phointe sin.

  establish the list of goods belonging to the category referred to in point (d) of paragraph 1, indicating their codes from the Combined Nomenclature, and update it as necessary in relation to the risks referred to in that point.

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 162. #748866

  Tá gach tairseach méide socraithe ag leibhéal a áirithíonn go bhfuil formhór mór ach gan níos lú ná 95 % d'iomlán na méideanna a allmhairítear isteach san Aontas de gach mianra agus miotal faoin gcód Ainmníochta Chomhcheangailte faoi réir oibleagáidí allmhaireoirí an Aontais a leagtar amach sa Rialachán seo.

  All volume thresholds are set at a level that ensures that the vast majority, but no less than 95 %, of the total volumes imported into the Union of each mineral and metal under the Combined Nomenclature code is subject to the obligations of Union importers set out in this Regulation.

  Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas

 163. #1661844

  I gcás leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fhoranna TARIC, nó a thig as comhaontuithe, prótacail, malartuithe litreacha nó gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus Montainéagró, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3).

  Amendments and technical adaptations to the provisions adopted pursuant to this Regulation which are necessary following changes to the Combined Nomenclature codes and to the TARIC subdivisions, or arising from the conclusion of new or modified agreements, protocols, exchanges of letters or other acts between the Union and Montenegro, shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 9(3).

  Regulation (EU) 2015/752 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part

 164. #1739455

  In ainneoin na rialacha maidir le léiriú na hAinmníochta Comhcheangailte, is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí sa mhéid go gcinntear an scéim fhabhrach le raon feidhme Cóid AC i gcomhthéacs na hIarscríbhinne seo.

  Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording for the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the preferential scheme being determined, within the context of this Annex, by the coverage of the CN codes.

  Regulation (EU) 2019/216 of the European Parliament and of the Council of 30 January 2019 on the apportionment of tariff rate quotas included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, and amending Council Regulation (EC) No 32/2000

 165. #1829453

  Is as Ainmníocht Chomhcheangailte mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2) de Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim, agus mar a leagtar amach iad in Iarscríbhinn I a ghabhann leis, a thógtar na cóid ainmníochta, atá bailí tráth a bhfoilseofar an Rialachán seo agus mutatis mutandis arna leasú le reachtaíochta ina dhiaidh sin.”

  The nomenclature codes are taken from the Combined Nomenclature as defined in Article 1(2) of Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1) and as set out in Annex I thereto, which are valid at the time of publication of this Regulation and mutatis mutandis as amended by subsequent legislation.

  Council Regulation (EU) 2020/169 of 6 February 2020 amending Regulation (EC) No 147/2003 concerning restrictive measures in respect of Somalia

 166. #1836667

  aon ainmníocht eile bunaithe go hiomlán nó go páirteach ar an Ainmníocht Chomhcheangailte nó a fhorálann do bhreis foranna léi, agus a bhunaítear le forálacha de chuid an Aontais lena rialaítear réimsí sonracha d'fhonn bearta taraife i ndáil le trádáil in earraí a chur i bhfeidhm;

  any other nomenclature which is wholly or partly based on the Combined Nomenclature or which provides for further subdivisions to it, and which is established by Union provisions governing specific fields with a view to the application of tariff measures relating to trade in goods;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 167. #1836681

  Chun an Chomhtharaif Custaim a chur i bhfeidhm, is éard é rangú taraife earraí ceann d'fho-cheannteidil nó d'fhoranna breise na hAinmníochta Comhcheangailte faoina mbeidh na hearraí sin le rangú a chinneadh.

  For the application of the Common Customs Tariff, tariff classification of goods shall consist in the determination of one of the subheadings or further subdivisions of the Combined Nomenclature under which those goods are to be classified.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 168. #1836688

  Ar mhórchúiseanna práinne i ndáil le bearta den sórt sin, a mbeidh call cuí leo de bharr an ghá a áirithiú go mear go gcuirfear an Ainmníocht Chomhcheangailte i bhfeidhm i gceart agus go haonfhoirmeach, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme is infheidhme gan mhoill i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 285(5).

  On imperative grounds of urgency relating to such measures, duly justified by the need to rapidly ensure the correct and uniform application of the Combined Nomenclature, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 285(5).

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.