Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

99 results in 29 documents

 1. #684016

  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10(5) agus (6) a thabhairt don Choimisiún ón dáta a dtabharfaidh an tAontas Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise le gealltanais a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.”.

  The power to adopt delegated acts referred to in Article 10(5) and (6) shall be conferred on the Commission from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.’;

  Regulation (EU) No 662/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Text with EEA relevance 

 2. #907377

  (2) Féadfaidh an Ard-Chomhairle o am go ham a dheimhniú, le hordú, cé hiad is Ard-Pháirtithe Connarthacha i gConvensiún Warsaw, cadiad na críocha dar páirtithe iad fé seach, agus cadé an méid feidhme bhaineadar as an bPrótocol Breise ghabhann le Convensiún Warsaw agus, sa mhéid ná beidh sé curtha i leataoibh le hordú ina dhiaidh sin fén bhfo-alt so, beidh aon ordú den tsórt san ina fhianaise dho-chlaoite ar na nithe deimhneofar amhlaidh.

  (2) The Executive Council may by order from time to time certify who are the High Contracting Parties to the Warsaw Convention, in respect of what territories they are respectively parties, and to what extent they have availed themselves of the Additional Protocol to the Warsaw Convention, and any such order shall, except in so far as it has been superseded by a subsequent order under this sub-section, be conclusive evidence of the matters so certified.

  Number 40 of 1936: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936

 3. #907407

  —(1) Gach Ard-Pháirtí Connarthach i gConvensiún Warsaw nár bhain feidhm as forálacha an Phrótocuil Bhreise ghabhann leis an gConvensiún san tuigfear ina thaobh, chun crícheanna aon aicsin a bunófar i gCúirt le Saorstát Éireann do réir forálacha Airtiogail 28 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so chun éileamh maidir le hiompar do ghlac sé do láimh d'fhoirfheidhmiú, gur ghéill sé d'údarás na Cúirte sin, agus dá réir sin féadfar a shocrú le rialacha cúirte cadé an tslí ina dtosnófar aon aicsean den tsórt san agus ina raghfar ar aghaidh leis.

  —(1) Every High Contracting Party to the Warsaw Convention who has not availed himself of the provisions of the Additional Protocol thereto shall, for the purposes of any action brought in a Court of Saorstát Eireann in accordance with the provisions of Article 28 of the First Schedule to this Act to enforce a claim in respect of carriage undertaken by him, be deemed to have submitted to the jurisdiction of that Court, and accordingly rules of court may provide for the manner in which any such action is to be commenced and carried on.

  Number 40 of 1936: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936

 4. #1466633

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair, 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú le Prótacal Breise Uimh. 1 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include) reference to the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 5. #1466730

  Má dhéanann aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, aontú don Phrótacal seo, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975.

  Accession to this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975.

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 6. #1466752

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 7. #1466847

  Má dhaingníonn aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus i gCathair Ghuatamala, 1971, an Prótacal seo, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975.

  Ratification of this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and at Guatemala City, 1971, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975.

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 8. #1466865

  Má aontaíonn aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus i gCathair Ghuatamala, 1971, don Phrótacal seo, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975.

  Accession to this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, or by any State not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and at Guatemala City, 1971, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975.

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 9. #1466899

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article I, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 10. #1556147

  Beidh feidhm ag an bPrótacal seo, a dhéanann forbairt agus forlíonadh ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 gan a choinníollacha feidhme mar atá a leasú, maidir le gach coinbhleacht armtha nach gcumhdaítear le hAirteagal 1 den Phrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) agus a tharlaíonn i gcríoch Ardpháirtí Chonarthaigh idir a fhórsaí armtha agus fórsaí armtha easaontacha nó grúpaí armtha eagraithe eile, atá faoi cheannasaíocht fhreagrach agus a fheidhmíonn ceannas ar chuid dá chríoch de shórt a fhágann go bhfuil ar a gcumas oibríochtaí míleata leanúnacha agus comhbheartaithe a dhéanamh agus an Prótacal seo a chur i ngníomh.

  This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organised armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 11. #1674332

  I bhfianaise an ghá atá lena áirithiú go ndéanfar na leithdháiltí breise a cuireadh ar fáil do bhliain buiséid 2017 a ghealladh ó thaobh an airgeadais de, lena n-áirítear trí leasuithe a dhéanamh ar chláir a bhfuil difear á dhéanamh dóibh, measadh gurbh iomchuí foráil a dhéanamh maidir le heisceacht ar an tréimhse 8 seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach.

  In view of the need to ensure that the additional allocations made available for the 2017 budget year are financially committed, including through amendments to affected programmes, it was considered to be appropriate to provide for an exception to the 8-week period referred to in Article 4 of Protocol No 1 on the role of national Parliaments in the European Union, annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

  Regulation (EU) 2017/2305 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the changes to the resources for economic, social and territorial cohesion and to the resources for the Investment for growth and jobs goal and for the European territorial cooperation goal

 12. #1691135

  aon fhaisnéis bhreise faoin bprótacal cumarsáide is gá le gur féidir diagnóisic iomlán a dhéanamh sa bhreis ar na caighdeáin a leagtar amach i mír 4.7.3 d'Iarscríbhinn 9B a ghabhann le Rialachán Uimh. 49 de chuid NA agus i mír 6.5.1.4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Uimh. 83 de chuid NA, lena n-áirítear aon fhaisnéis bhreise faoi phrótacal maidir le crua-earraí nó bogearraí, sainaithint paraiméadar, feidhmeanna aistrithe, ceanglais maidir le “coinnigh beo”, nó coinníollacha earráide;

  any additional protocol information system necessary to enable complete diagnostics in addition to the standards prescribed in paragraph 4.7.3 of Annex 9B to UN Regulation No 49 and in paragraph 6.5.1.4 of Annex 11 to UN Regulation No 83, including any additional hardware or software protocol information, parameter identification, transfer functions, ‘keep alive’ requirements, or error conditions;

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 13. #157670

  An Prótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta dar dáta an 6 Iúil, 1970.

  Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation dated 6 July, 1970.

  Statutory Instruments: 1980

 14. #157671

  TÁ NA STÁIT AR PÁIRTITHE IAD sa Phrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh sa Bhruiséil an 6 Iúil, 1970 (dá ngairtear "an Prótacal Breise" anseo ina dhiaidh seo).

  THE STATES PARTIES to the Additional Protocol to the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Burssels on 6 July, 1970 (hereinafter called "the Additional Protocol")

  Statutory Instruments: 1980

 15. #157686

  Leis an Ordú seo, cumasaítear d'Éirinn an Prótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol a dhaingniú.

  This Order enables Ireland to ratify the Protocol amending the additional Protocol to the Eurocontrol International Convention.

  Statutory Instruments: 1980

 16. #157687

  Leis an bPrótacal Leasaitheach a ghabhann leis an bPrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Eurocontrol ceadaítear d'eagraíocht/Eurocontrol córas cánach inmheánaí ar luach saothair foirne cosúil leis an gcóras sin a oibríonn Coimisiún CEE a ghlacadh.

  The Amending Protocol to the Additional Protocol to the Eurocontrol Convention sanctions the adoption by the Eurocontrol organisation of a system of internal taxation on staff remuneration similar to that operated by the EEC Commission.

  Statutory Instruments: 1980

 17. #508672

  Tá Cinneadh 98/658/CE ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 1998 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus nithe a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile, agus a ghabhann le Comhaontú na hEorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile [13], imithe i seandacht tar éis aontachas na Slóivéine leis an Aontas.

  Council Decision 98/658/EC of 24 September 1998 on the conclusion of the Additional Protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part, and to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part [13] has become obsolete following the accession of Slovenia to the Union.

  Regulation (EU) No 1230/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on repealing certain obsolete Council acts in the field of common commercial policy

 18. #582213

  Maidir leis an mbliain deiridh den chéad tréimhse ghealltanais faoi Phrótacal Kyoto, scoirfidh Ballstáit aonaid ón gclárlann roimh dheireadh na tréimhse bhreise chun gealltanais a leagtar amach i gCinneadh 11/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC a chomhlíonadh ag freastal mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto.

  In respect of the last year of the first commitment period under the Kyoto Protocol, Member States shall retire units from the registry prior to the end of the additional period for fulfilling commitments set out in Decision 11/CMP.1 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 19. #582339

  tuairisciú i ndáil le scor AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna, agus lCERanna, i ndiaidh na tréimhse breise dá dtagraítear i mír 14 de Chinneadh 13/CMP.1 chun gealltanais a chomhlíonadh de bhun Airteagal 3, mír 1, de Phrótacal Kyoto.

  reporting in relation to the retirement of AAUs, RMUs, ERUs, CERs, tCERs and lCERs, after the additional period referred to in paragraph 14 of Decision 13/CMP.1 for fulfilling commitments pursuant to Article 3(1) of the Kyoto Protocol.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 20. #646746

  Ba cheart go rachadh bearta sonracha agus maoiniú breise chun tairbhe na réigiún tuaisceartach is lú daonra chun na míbhuntáistí móra nádúrtha nó déimeagrafacha dá dtagraítear in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994 a fhritháireamh.

  The northern sparsely populated regions should benefit from specific measures and additional funding to offset the severe and natural or demographic handicaps referred to in Article 2 of Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 21. #683976

  D’fhonn rialacha comhtháite a bhunú chun cur chun feidhme teicniúil an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto san Aontas a áirithiú, lena n-áirítear an t-aistriú ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann, le hoibríocht éifeachtach chomhlíonadh comhpháirteach ghealltanais an Aontais, a Bhallstát agus na hÍoslainne a chumasú don dara tréimhse gealltanais, agus lena áirithiú go bhfuil sé ailínithe le hoibriú EU ETS agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ón dáta ar thug an tAontas Leasú Doha i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.

  In order to establish coherent rules to ensure the technical implementation of the second commitment period of the Kyoto Protocol in the Union, including the transition from the first to the second commitment period, to enable the effective operation of the joint fulfilment of the commitments of the Union, its Member States and Iceland for the second commitment period, and to ensure its alignment with the operation of the EU ETS and Decision No 406/2009/EC, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission, from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.

  Regulation (EU) No 662/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Text with EEA relevance 

 22. #1466712

  Má dhéanann aon Stát, nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, an Prótacal seo a dhaingniú, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975.

  Ratification of this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975.

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 23. #1467242

  Más Páirtithe don Phrótacal seo agus do Phrótacal Chathair Ghuatamala, 1971, nó do Phrótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, dhá Stát nó níos mó, beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas eatarthu:

  If two or more States are Parties both to this Protocol and to the Guatemala City Protocol, 1971, or to the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, the following rules shall apply between them:

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 24. #1553947

  ciallaíonn ‘Prótacal I’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977, a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  'Protocol I' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) adopted at Geneva on 8 June 1977, the text of which is set out in the Fifth Schedule to this Act;

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 25. #1553948

  ciallaíonn ‘Prótacal II’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Neamh-Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal II) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977, a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  'Protocol II' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) adopted at Geneva on 8 June 1977, the text of which is set out in the Sixth Schedule to this Act;

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 26. #1554196

  Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I)

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I)

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 27. #1555894

  Airteagal 1—Forálacha ginearálta

  The competent authorities may, subject to the relevant provisions of the Geneva Conventions and the Protocol, at all times regulate the use, display, illumination and detectability of the distinctive emblems and signals. [GA] 4. The High Contracting Parties and in particular the Parties to the conflict are invited at all times to agree upon additional or other signals, means or systems which enhance the possibility of identification and take full advantage of technological developments in this field. [GA] CHAPTER I [GA] —IDENTITY CARDS [GA]

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 28. #1556124

  Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Neamh-Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal II)

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL II)

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 29. #1560738

  Sáruithe ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive agus ar Phrótacal Breise II

  Violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II

  Number 40 of 1998: INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNALS ACT, 1998

 30. #1560740

  Beidh an chumhacht ag an mBinse Idirnáisiúnta do Ruanda ionchúiseamh a dhéanamh ar dhaoine a dhéanfaidh sáruithe tromchúiseacha ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 um Íospartaigh Chogaidh a Choimirciú agus ar Phrótacal Breise II a ghabhann leo sin den 8 Meitheamh 1977, nó a ordóidh go ndéanfaí sáruithe tromchúiseacha den sórt sin.

  The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed serious violations of Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977.

  Number 40 of 1998: INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNALS ACT, 1998

 31. #1747458

  aon fhaisnéis bhreise faoin bprótacal cumarsáide is gá le gur féidir diagnóisic iomlán a dhéanamh sa bhreis ar na caighdeáin atá leagtha amach i mír 4.7.3 d'Iarscríbhinn 9B a ghabhann le Rialachán Uimh. 49 de chuid CENAE, lena náirítear aon fhaisnéis bhreise faoi phrótacal maidir le cruaearraí nó bogearraí, sainaithint paraiméadar, feidhmeanna aistrithe, ceanglais maidir le 'coinnigh beo', nó coinníollacha earráide.

  3.1.1.any additional protocol information system necessary to enable complete diagnostics in addition to the standards prescribed in paragraph 4.7.3 of Annex 9B to UNECE Regulation No 49, including any additional hardware or software protocol information, parameter identification, transfer functions, ‘keep alive’ requirements, or error conditions;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 32. #1555914

  Ba chóir go mbeadh an cárta aitheantais do phearsanra liachta agus eaglaise sibhialta sealadach cosúil leis an gceann sin dá bhforáiltear in Airteagal 1 de na Rialacháin seo, nuair is féidir.

  The Parties to the conflict may be guided by the model shown in Figure 1. [GA] 2. When circumstances preclude the provision to temporary civilian medical and religious personnel of identity cards similar to those described in Article 2 of these Regulations, the said personnel may be provided with a certificate signed by the competent authority certifying that the person to whom it is issued is assigned to duty as temporary personnel and stating, if possible, the duration of such assignment and his right to wear the distinctive emblem. The certificate should mention the holder's name and date of birth (or if that is not available, his age at the time when the certicate was issued), his function and identity number, if any. It shall bear his signature or his thumbprint, or both. [GA] FRONT (space reserved for the name of the country and authority issuing this card) IDENTITY CARD for PERMANENT civilian medical personnel TEMPORARY religious Name ..................................................................................................................................... Date of birth (or age) .......................................................................................................... Identity No. (if any) ............................................................................................................ The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of 12 August 1949 and by the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) in his capacity as .......... Date of issue ................................................. No. of card ............................................ Signature of issuing authority Date of expiry ......................................... [GA] REVERSE SIDE Height ........................................... Eyes .............................................. Hair ............................... Other distinguishing marks or information : PHOTO OF HOLDER Stamp Signature of holder or thumbprint or both [GA]

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 33. #1594623

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, d’fhonn aontachas na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas.

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 34. #1608522

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag críochnú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Mhálta, chun Poblacht Mhálta a chomhlachú le cúigiú creatchlár an Chomhphobail Eorpaigh le haghaidh taighde, forbartha teicneolaíochta agus gníomhaíochtaí taispeántais (1998 go 2002) (COM(2001) 777 - C5-0041/2002 - 2001/0303 (CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCLUDING THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALTA, TO ASSOCIATE THE REPUBLIC OF MALTA WITH THE FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME OF THE EUROPEAN COMMUNITY FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES (1998 TO 2002) (COM(2001) 777 - C5-0041/2002 - 2001/0303 (CNS)).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 35. #1608543

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú Prótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Rómáin, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa (12686/2002 - C5-0398/2002 - 2002/0215(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND ROMANIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12686/2002 - C5-0398/2002 - 2002/0215(CNS)).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 36. #1608544

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Comhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Seice, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 8(4) de Phrótacal 2 a ghabhann le Comhaontú Eorpa (12684/2002 - C5-0396/2002 - 2002/0213(CNS))

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND THE CZECH REPUBLIC, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 8(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12684/2002 - C5-0396/2002 - 2002/0213(CNS)).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 37. #1608545

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú Prótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Bulgáire, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa (12685/2002 - C5-0397/2002 - 2002/0214(CNS))

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND THE REPUBLIC OF BULGARIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12685/2002 - C5-0397/2002 - 2002/0214(CNS)).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 38. #1626727

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 503.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 503.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 39. #1626728

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála, Forbartha agus Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAfraice Theas, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 517.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE, DEVELOPMENT AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 517.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 40. #1626744

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, an Tríú Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 95.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 95.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 41. #1626766

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha a leagadh síos in Airteagal 3 den Phrótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Rómáin, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a rabhthas ag súil léi in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM(2005) 140.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE FULFILMENT OF THE CONDITIONS LAID DOWN IN ARTICLE 3 OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND ROMANIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD FORESEEN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 140.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 42. #1626887

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála, Forbartha agus Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAfraice Theas, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 516.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE, DEVELOPMENT AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 516.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 43. #1626894

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 504.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 504.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 44. #1626898

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Tríú Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 89.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 89.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 45. #157669

  Beidh feidhm ag an bPrótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Sábháilteacht na hAerloingseoireachta a rinneadh sa Bhruiséil an 6ú lá d'Iúil, 1970 (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo) chun críocha alt 42 de Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967.

  The Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation done at Brussels on the 6th day of July 1970, (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42 of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .

  Statutory Instruments: 1980

 46. #157683

  Tiocfaidh an Prótacal láithreach i bhfeidhm ar an gcéad lá den bhliain tar éis don ionstraim daingniúcháin ghlactha nó cheadaithe a bheith taiscthe ag an Stát is páirtí sa Phrótacal Breise is deireanaí a chomhlánfaidh an fhoirmiúlacht sin,

  The present Protocol shall come into force on the first day of the year following the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval of the last State party to the Additional Protocol to complete that formality.

  Statutory Instruments: 1980

 47. #471543

  As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1 to 5 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

  As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1 to 5 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003

 48. #471612

  As between the States Parties, the provisions of Articles 1 to 6 of this Protocol shall be regarded as additional Articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

  As between the States Parties, the provisions of Articles 1 to 6 of this Protocol shall be regarded as additional Articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003

 49. #508577

  Rinneadh Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle [2] a ghlacadh chun an chomhchuid sheasta laghdaithe de na dleachtanna allmhairiúcháin a chinneadh i leith táirgí talmhaíochta próiseáilte de thionscnamh na Tuirce agus arna n-allmhairiú faoi chuimsiú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Tuirc, a síníodh an 23 Samhain 1970.

  Regulation (EEC) No 429/73 of the Council [2] was adopted in order to determine the reduced fixed component of the import duties for processed agricultural products originating in Turkey and imported in the framework of the Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, signed on 23 November 1970.

  Regulation (EU) No 1228/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 repealing Regulation (EEC) No 429/73 of the Council making special provisions for imports into the Community of certain goods coming under Regulation (EEC) No 1059/69 and originating in Turkey

 50. #511098

  Maidir leis an rochtain atá ag fíon de thionscnamh na hAlbáine ar an taraif-chuóta iomlán seo, tá sí faoi réir an dá tharaif-chuóta aonair dá bhforáiltear sa Phrótacal Breise maidir le fíon a tugadh i gcrích le Poblacht na hAlbáine a bheith ídithe roimh ré.

  Access for wine originating in Albania to this global tariff quota is subject to the prior exhaustion of both individual tariff quotas provided for in the Additional Protocol on wine concluded with Albania.

  Regulation (EU) No 1336/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process

 51. #511102

  Maidir leis an rochtain atá ag fíon de thionscnamh na Cróite ar an taraif-chuóta iomlán seo, tá sí faoi réir an dá tharaif-chuóta aonair dá bhforáiltear sa Phrótacal Breise maidir le fíon a tugadh i gcrích leis an gCróit a bheith ídithe roimh ré.

  Access for wine originating in Croatia to this global tariff quota is subject to the prior exhaustion of both individual tariff quotas provided for in the Additional Protocol on wine concluded with Croatia.

  Regulation (EU) No 1336/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process

 52. #511104

  Maidir leis an rochtain atá ag fíon de thionscnamh Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar an taraif-chuóta iomlán seo, tá sí faoi réir an dá tharaif-chuóta aonair dá bhforáiltear sa Phrótacal Breise maidir le fíon a tugadh i gcrích le hIar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine a bheith ídithe roimh ré.

  Access for wine originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia to this global tariff quota is subject to the prior exhaustion of both individual tariff quotas provided for in the Additional Protocol on wine concluded with the former Yugoslav Republic of Macedonia.

  Regulation (EU) No 1336/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process

 53. #602310

  An rochtain atá ag fíon de thionscnamh Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine ar an taraifchuóta iomlán seo, tá sí faoi réir an dá tharaifchuóta aonair dá bhforáiltear sa Phrótacal Breise maidir le fíon a tugadh i gcrích le Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine a bheith ídithe roimh ré.

  Access for wine originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia to this global tariff quota is subject to the prior exhaustion of both individual tariff quotas provided for in the Additional Protocol on wine concluded with the former Yugoslav Republic of Macedonia.

  Regulation (EU) No 1202/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 in relation to tariff quotas for wine

 54. #641474

  D'ainneoin phointe (b) de mhír 1, i gcás inar gá de dhroim imthosca sonracha trialach cliniciúla, dá bhforáiltear sa phrótacal, chun sábháilteacht an duine is ábhar a áirithiú nó chun iontaofacht agus stóinseacht na sonraí arna ngineadh i dtriail chliniciúil a áirithiú, beidh sonraí breise a bhaineann le sainaithint na trialach cliniciúla agus an duine teagmhála ar phacáistíocht sheachtrach agus ar neasphacáistíocht táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha údaraithe.

  Notwithstanding point (b) of paragraph 1, where the specific circumstances, provided for in the protocol, of a clinical trial so require in order to ensure the safety of the subject or the reliability and robustness of data generated in a clinical trial, additional particulars relating to the identification of the clinical trial and of the contact person shall appear on the outer packaging and the immediate packaging of authorised investigational medicinal products.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 55. #695206

  Is mar seo a leanas a bheidh téarma oifige na mBreithiúna breise de chuid na Cúirte Ginearálta a cheapfar de bhun Airteagal 48 de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh:

  The term of office of the additional Judges of the General Court to be appointed pursuant to Article 48 of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union shall be as follows:

  Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

 56. #706764

  Ba cheart, go háirithe, aontachas na tríú tíre do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa an 28 Eanáir 1981 maidir le Daoine Aonair a Chosaint i ndáil le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch agus don Phrótacal Forlíontach a ghabhann leis a chur san áireamh.

  In particular, the third country's accession to the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and its Additional Protocol should be taken into account.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 57. #1466536

  Prótacal Breise Uimh. 1 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929.

  Additional Protocol No. 1 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 58. #1466648

  Prótacal Breise Uimh. 2 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 2 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 59. #1466767

  Prótacal Breise Uimh. 3 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna leasú leis na Prótacail a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955 agus i gCathair Ghuatamala an 8 Márta 1971.

  Additional Protocol No. 3 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as amended by the Protocols [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 60. #1466886

  (b) féadfaidh aon Stát a dhearbhú tráth ar bith, trí fhógra a bheidh dírithe chuig Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne, nach mbeidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, maidir le daoine, bagáiste agus lucht a iompar dá údaráis mhíleata ar aerárthaí a bheidh cláraithe sa Stát sin agus a mbeidh a dtoilleadh uile curtha in áirithe ag na húdaráis sin nó thar a gceann;

  ( b ) any State may at any time declare by a notification addressed to the Government of the Polish People's Republic that the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, shall not apply to the carriage of persons, baggage and cargo for its military authorities on aircraft, registered in that State, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities;

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 61. #1466889

  (c) féadfaidh aon Stát a dhearbhú, an tráth a dhaingneoidh sé Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, nó a aontóidh sé dó, nó aon tráth dá éis sin, nach bhfuil sé faoi cheangal ag forálacha Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, sa mhéid go mbaineann siad le hiompar luchta, postais agus pacáistí poist.

  ( c ) any State may declare at the time of ratification of or accession to the Montreal Protocol No. 4 of 1975, or at any time thereafter, that it is not bound by the provisions of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in so far as they relate to the carriage of cargo, mail and postal packages.

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 62. #1466914

  Prótacal Breise Uimh. 4 do Leasú an Choinbhinsiúin um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Síníodh i Vársá an 12 Deireadh Fómhair 1929 arna Leasú leis an bPrótacal a Rinneadh sa Háig an 28 Meán Fómhair 1955.

  Additional Protocol No. 4 to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12th October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28th September 1955. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 63. #1467229

  (b) féadfaidh aon Stát a dhearbhú, an tráth a dhaingneoidh sé Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, nó a aontóidh sé dó, nó aon tráth dá éis sin, nach bhfuil sé faoi cheangal ag forálacha Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, sa mhéid go mbaineann siad le hiompar paisinéirí agus bagáiste.

  ( b ) any State may declare at the time of ratification of or accession to the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, or at any time thereafter, that it is not bound by the provisions of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in so far as they relate to the carriage of passengers and baggage.

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 64. #1554102

  “ciallaíonn ‘Prótacal I’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977;

  " 'Protocol I' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) adopted at Geneva on 8 June 1977;

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 65. #1554104

  ciallaíonn ‘Prótacal II’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Neamh-Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal II) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977;”,

  'Protocol II' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) adopted at Geneva on 8 June 1977;",

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 66. #1554134

  “ciallaíonn ‘Prótacal I’ an Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) arna ghlacadh sa Ghinéiv an 8 Meitheamh 1977;”,

  " 'Protocol I' means the Protocol, additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) adopted at Geneva on 8 June 1977;",

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 67. #1808486

  Nuair a dhéantar Iarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun liostú aon POP breise, a tháirgtear d'aon ghnó, a chur chun feidhme sa Phrótacal nó sa Choinbhinsiún, níor cheart an liostú sin a áireamh in Iarscríbhinn II, seachas in Iarscríbhinn I, ach amháin i gcásanna eisceachtúla agus i gcásanna a bhfuil údar cuí leo.

  When Annexes to this Regulation are amended to implement any listing of an additional, intentionally produced POP in the Protocol or in the Convention, the listing should be included in Annex II, instead of Annex I, only in exceptional cases and when duly justified.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 68. #1850689

  Is mar seo a leanas a bheidh téarma oifige na mBreithiúna breise de chuid na Cúirte Ginearálta a cheapfar de bhun Airteagal 48 de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh:

  The term of office of the additional Judges of the General Court to be appointed pursuant to Article 48 of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union shall be as follows:

  Position (EU) No 11/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union Adopted by the Council on 23 June 2015

 69. #734399

  In 2015, ghlac An Chomhairle Eorpach, i ndáil leis an méid sin, an Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc.

  The Council of Europe has, in this respect, adopted in 2015 the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism.

  Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA

 70. #1507183

  †Cuireadh isteach míreanna breise 7, 8 agus 9 in Airteagal 23 le Prótacal 1978 le CMR (féach leathanaigh 78 agus 80 ar leanúint).

  †Additional pragraphs 7, 8 and 9 were inserted in Article 23 by the 1978 Protocol to CMR (see pages 28-29 following).

  Number 13 of 1990: INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD ACT, 1990

 71. #1556061

  [EN]

  Identity No. (if any) ............................................................................................................ The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of 12 August 1949 and by the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) in his capacity as ....... Date of issue ............................................... No. of card ..................................... Signature of issuing authority Date of expiry ................................................................................................................. [GA] RESERVE SIDE Height .................................. Eyes ................................... Hair ..................................... Other distinguishing marks or information : Weapons .................................................................................................................................. PHOTO OF HOLDER Stamp Signature of holder or thumbprint or both [GA]

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 72. #1626765

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha a leagadh síos in Airteagal 3 den Phrótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Bhulgáir den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a rabhthas ag súil léi in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM(2004) 411.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE FULFILMENT OF THE CONDITIONS LAID DOWN IN ARTICLE 3 OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND BULGARIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD FORESEEN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 411.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 73. #1628067

  Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949, agus a bhaineann le híospartaigh coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta a chosaint (Prótacal I).

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST, 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 74. #1628068

  Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949, agus a bhaineann le híospartaigh coinbhleachtaí armtha neamh-idirnáisiúnta a chosaint (Prótacal II).

  PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST, 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL II).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 75. #157684

  Tabharfaidh Rialtas Ríocht na Beilge fógra do Rialtais na Stát eile ar páirtithe iad sa Phrótacal Breise i dtaobh ionstraim daingniúcháin ionstraim ghlactha nó ionstraim cheadaithe a thaiscfear, agus i dtaobh an dáta a thiocfaidh sí i bhfeidhm.

  The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other States parties to the Additional Protocol of any deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval and the date of its entry into force.

  Statutory Instruments: 1980

 76. #302176

  (5) Ghlac na Páirtithe sa Phrótacal bearta breise i gcomhair chosaint an chisil ózóin, arb iad na na cinn is déanaí a glacadh ná na cinn sin a glacadh ag an gcruinniú in Montréal i Meán Fómhair 2007 agus in Doha i Samhain 2008.

  (5) Additional measures for the protection of the ozone layer were adopted by the Parties to the Protocol, most recently at their meeting in Montreal in September 2007 and in Doha in November 2008.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 77. #354585

  Ghlac na Páirtithe sa Phrótacal bearta breise i gcomhair chosaint an chisil ózóin, arb iad na na cinn is déanaí a glacadh ná na cinn sin a glacadh ag an gcruinniú in Montréal i Meán Fómhair 2007 agus in Doha i Samhain 2008.

  Additional measures for the protection of the ozone layer were adopted by the Parties to the Protocol, most recently at their meeting in Montreal in September 2007 and in Doha in November 2008.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 78. #471518

  As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1, 2, 3 and 4 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

  As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1, 2, 3 and 4 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003

 79. #471568

  As between the States Parties the provisions of Articles 1 and 5 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

  As between the States Parties the provisions of Articles 1 and 5 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003

 80. #582271

  I gcomhréir leis na cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh, áireofar san fhaisnéis maidir le tacaíocht faisnéis maidir le tacaíocht don mhaolú, oiriúnú, tógáil acmhainne agus aistriú teicneolaíochta agus, más féidir, faisnéis faoi na hacmhainní airgeadais agus an bhfuil siad nua nó nach bhfuil.

  In accordance with decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them, information on support provided shall include information on support for mitigation, adaptation, capacity-building and technology transfer and, if possible, information as to whether financial resources are new and additional.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 81. #641523

  Ní cheanglóidh an Ballstát ar an urraitheoir aon úsáid bhreise a bhaint as an gcóras dá dtagraítear i mír 1 i gcás trialacha cliniciúla idirghabhála ísle más rud é go bhfuil aon damáiste a d'fhéadfadh tarlú do dhuine is ábhar de thoradh úsáid an táirge íocshláinte imscrúdaithigh i gcomhréir le prótacal na trialach cliniciúla sonraí sin ar chríoch an Bhallstáit sin clúdaithe faoi gcóras cúitimh is infheidhme atá ann cheana féin.

  Member States shall not require any additional use of the system referred to in paragraph 1 from the sponsor for low-intervention clinical trials, if any possible damage that could be suffered by a subject resulting from the use of the investigational medicinal product in accordance with the protocol of that specific clinical trial on the territory of that Member State is covered by the applicable compensation system already in place.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 82. #648274

  0,44 % (i.e., EUR 1386794724 ar an iomlán) mar chistiú breise le haghaidh na réigiún is forimeallaí arna sainaithint in Airteagal 349 CFAE agus réigiúin NUTS leibhéal 2 a chomhallann na critéir atá leagtha síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.

  0,44 % (i.e., a total of EUR 1386794724) as additional funding for the outermost regions identified in Article 349 TFEU and the NUTS level 2 regions fulfilling the criteria laid down in Article 2 of Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 83. #648643

  Maidir leis an ráta cómhaoinithe don leithdháileadh breise i gcomhréir le pointe (e) d'Airteagal 84(1)(e), ní bheidh sé níos airde ná 50 % le haghaidh réigiúin leibhéal NUTS 2 a chomhlíonann na critéir a leagtar síos i bPrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.

  The co-financing rate of the additional allocation in accordance with point (e) of Article 92(1) shall be no higher than 50 % for NUTS level 2 regions fulfilling the criteria laid down in Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 84. #674286

  I gcomhréir le Prótacal Uimh. 5 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 2003 maidir le hidirthuras daoine de thalamh idir réigiún Kaliningrad agus codanna eile de Chónaidhm na Rúise, ba cheart go n-íocfadh an Ionstraim aon chostas breise a thabhaítear i gcur chun feidhme fhorálacha sonracha acquis an Aontais a chuimsíonn idirthuras den sórt sin, i.e. Rialachán (CE) Uimh. 693/2003 ón gComhairle(9)agus Rialachán (CE) Uimh. 694/2003 ón gComhairle(10).

  In accordance with Protocol No 5 to the 2003 Act of Accession on the transit of persons by land between the region of Kaliningrad and other parts of the Russian Federation, the Instrument should bear any additional cost incurred in implementing the specific provisions of the Union acquis covering such transit, i.e. Council Regulation (EC) No 693/2003(9)and Council Regulation (EC) No 694/2003(10).

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 85. #705754

  Chun cobhsaíocht an mhargaidh ola olóige a chaomhnú, níor cheart don Aontas an méid breise a sholáthrófar de bharr bearta trádála uathrialacha a chur ar fáil go dtí go n-ídeofar méid an taraifchuóta bhliantúil saor ó dhleacht d'ola olóige neamhchóireáilte atá leagtha síos in Airteagal 3(1) de Phrótacal Uimh. 1 a ghabhann leis an gComhaontú.

  The preservation of the stability of the olive oil market in the Union requires that the additional volume generated by the autonomous trade measures is only made available after the exhaustion of the volume of the annual untreated olive oil duty free tariff quota laid down in Article 3(1) of Protocol No 1 to the Agreement.

  Regulation (EU) 2016/580 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on the introduction of emergency autonomous trade measures for the Republic of Tunisia

 86. #1466583

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, léifear agus léireofar an Coinbhinsiún agus an Prótacal le chéile mar aon ionstraim amháin agus Coinbhinsiún Vársá arna leasú le Prótacal Breise Uimh. 1 Mhontreal 1975, a ghairfear den chéanna.

  As between the Parties to this Protocol, the Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument and shall be known as the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal 1975. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 87. #1466702

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, léifear agus léireofar Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig i 1955 agus an Prótacal seo le chéile mar aon ionstraim amháin agus Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, a ghairfear den chéanna.

  As between the Parties to this Protocol, the Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and this Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument and shall be known as the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 88. #1466743

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, má shéanann aon cheann acu Coinbhinsiún Vársá de réir Airteagal 39 de, nó Prótacal na Háige de réir Airteagal XXIV de, ní fhorléireofar an séanadh sin ar chaoi ar bith mar shéanadh ar Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975.

  As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Warsaw Convention in accordance with Article 39 thereof or of The Hague Protocol in accordance with Article XXIV thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 89. #1466837

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, léifear agus léireofar Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig i 1955 agus i gCathair Ghuatamala i 1971, agus an Prótacal seo, le chéile mar aon ionstraim amháin agus Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, a ghairfear den chéanna.

  As between the Parties to this Protocol, the Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and at Guatemala City in 1971, and this Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument and shall be known as the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 90. #1466878

  Amhail idir na páirtithe sa Phrótacal seo, má shéanann aon cheann acu Coinbhinsiún Vársá de réir Airteagal 39 de, nó Prótacal na Háige de réir Airteagal XXIV de, nó Prótacal Chathair Ghuatamala de réir Airteagal XXII de, ní fhorléireofar an séanadh sin ar chaoi ar bith mar shéanadh ar Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975.

  As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Warsaw Convention in accordance with Article 39 thereof or of The Hague Protocol in accordance with Article XXIV thereof or of the Guatemala City Protocol in accordance with Article XXII thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975. [GA]

  Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988

 91. #1674348

  0,42 % (i.e., EUR 1378882914 ar an iomlán) mar chistiú breise le haghaidh na réigiún is forimeallaí arna sainaithint in Airteagal 349 CFAE agus réigiúin NUTS leibhéal 2 a chomhlíonann na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.”;

  0,42 % (i.e., a total of EUR 1378882914) as additional funding for the outermost regions identified in Article 349 TFEU and the NUTS level 2 regions fulfilling the criteria laid down in Article 2 of Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.’;

  Regulation (EU) 2017/2305 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the changes to the resources for economic, social and territorial cohesion and to the resources for the Investment for growth and jobs goal and for the European territorial cooperation goal

 92. #1720507

  0,44 % (i.e., EUR 1385591518 ar an iomlán) mar chistiú breise le haghaidh na réigiún is forimeallaí arna sainaithint in Airteagal 349 CFAE agus réigiúin NUTS leibhéal 2 a chomhlíonann na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994.”;

  0,44 % (i.e., a total of EUR 1385591518) as additional funding for the outermost regions identified in Article 349 TFEU and the NUTS level 2 regions fulfilling the criteria laid down in Article 2 of Protocol No 6 to the 1994 Act of Accession.’;

  Regulation (EU) 2018/1719 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for economic, social and territorial cohesion and the resources for the Investment for growth and jobs goal

 93. #1594620

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le hImoibreáin Tíopála Fíocháin a Mhalartú.

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN AGREEMENT ON THE EXCHANGE OF TISSUE-TYPING REAGENTS.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 94. #1594621

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach maidir le hAistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu. Strasbourg, 18/12/1997.

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS. STRASBOURG, 18/12/1997.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 95. #1594622

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gCairt Shóisialach Eorpach agus lena ndéantar Foráil maidir le Córas Comhghearán a chur ar fáil. (Strasbourg, 9 Samhain, 1995).

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER PROVIDING FOR A SYSTEM OF COLLECTIVE COMPLAINTS. (STRASBOURG, 9 NOVEMBER, 1995).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 96. #1600221

  Ionstraimí Áirithe arna nglacadh ag Comhdháil na bliana 1999 den Aontas Poist Uilechoiteann a síníodh thar ceann na hÉireann i mBéising an 15 Meán Fómhair 1999 eadhon: - an Séú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Poist Uilechoitinn; - Rialacháin Ghinearálta an Aontais Poist Uilechoitinn; - an Coinbhinsiún Poist Uilechoiteann agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis agus - an Comhaontú um Sheirbhísí Íocaíochta Poist.

  CERTAIN ACTS ADOPTED BY THE 1999 CONGRESS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION SIGNED ON BEHALF OF IRELAND AT BEIJING ON 15 SEPTEMBER 1999 NAMELY: - THE SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION; - THE GENERAL REGULATIONS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION; - THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION AND THE FINAL PROTOCOL THERETO AND - THE POSTAL PAYMENT SERVICES AGREEMENT.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 97. #1600222

  Ionstraimí Áirithe arna nglacadh ag Comhdháil na bliana 2004 den Aontas Poist Uilechoiteann arna dhéanamh i mBúcairist an 5 Deireadh Fómhair, 2004 eadhon: - an Seachtú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Poist Uilechoitinn; - Rialacháin Ghinearálta an Aontais Poist Uilechoitinn; - an Coinbhinsiún Poist Uilechoiteann agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis, agus - an Comhaontú um Sheirbhísí Íocaíochta Poist.

  CERTAIN ACTS ADOPTED BY THE 2004 CONGRESS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION DONE AT BUCHAREST ON 5 OCTOBER, 2004 NAMELY: - THE SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION; - THE GENERAL REGULATIONS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION; - THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION AND THE FINAL PROTOCOL THERETO AND - THE POSTAL PAYMENT SERVICES AGREEMENT.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 98. #1600223

  onstraimí áirithe de Chomhdháil na bliana 1994 den Aontas Poist Uilechoiteann, a síníodh thar ceann na hÉireann i Súl, 14 Meán Fómhair, 1994, eadhon: — an Cúigiú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Poist Uilechoitinn; — Rialacháin Ghinearálta an Aontais Poist Uilechoitinn; — an Coinbhinsiún Poist Uilechoiteann agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis, agus — an Comhaontú um Beartáin Phoist agus an Prótacal Deiridh a ghabhann leis

  CERTAIN ACTS OF THE 1994 CONGRESS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION SIGNED ON BEHALF OF IRELAND AT SEOUL ON 14 SEPTEMBER, 1994 NAMELY: - THE FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION, - THE GENERAL REGULATIONS OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION, - THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION AND THE FINAL PROTOCOL THERETO AND - THE POSTAL PARCELS AGREEMENT AND THE FINAL PROTOCOL THERETO.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 99. #1626915

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc (SCCE Uimh. 196) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 291.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE PREVENTION OF TERRORISM (CETS NO. 196) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 291.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.