Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

coinbhinsiún

beirn

6 results in 2 documents

 1. #1781047

  Níor cheart feidhm a bheith ag na hoibleagáidí a fhorchuirtear i gcomhréir leis an Treoir seo ach sa mhéid go bhfuil siad ag teacht le comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le cearta maoine intleachtúla a chosaint, go háirithe Coinbhinsiún Bheirn chun Saothair Litríochta agus Ealaíon a Chosaint (“Coinbhinsiún Bheirn”), an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (“Comhaontú TRIPS”) agus Conradh EDMI um Chóipcheart (“WCT”).

  The obligations imposed in accordance with this Directive should apply only insofar as they are compatible with international agreements on the protection of intellectual property rights, in particular the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and the WIPO Copyright Treaty (WCT).

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 2. #1781049

  Ag cur san áireamh dhlí an Aontais agus na n-oibleagáidí idirnáisiúnta atá ar na Ballstáit agus ar an Aontas, go háirithe faoi Choinbhinsiún Bheirn agus faoi Chomhaontú TRIPS, ba cheart doiciméid a bhfuil cearta maoine intleachtúla ag tríú páirtithe ina leith a eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo.

  Taking into account Union law and the international obligations of Member States and of the Union, particularly under the Berne Convention and the TRIPS Agreement, documents for which third parties hold intellectual property rights should be excluded from the scope of this Directive.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 3. #1598733

  Coinbhinsiún BHeirn chun Saothar Litríochta agus Ealaíne a CHosaint

  Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 4. #1621499

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil le téarmaí Choinbhinsiún Bheirn chun Saothair Liteartha agus Ealaíonta a Chosaint a tharchur chuig Roghchoiste.

  MOTION RE REFERRAL TO SELECT COMMITTEE OF PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE TERMS OF THE BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 5. #1637034

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Choinbhinsiún Bheirn chun Saothair Liteartha agus Ealaíonta a Chosaint (Ionstraim Pháras an 24 Iúil, 1971, arna leasú an 28 Meán Fómhair, 1979), ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 2 Meitheamh, 2004. An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS (PARIS ACT OF 24 JULY, 1971, AS AMENDED ON 28 SEPTEMBER, 1979), COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 2ND OF JUNE, 2004.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 6. #1642340

  Tá a bhreithniú ar an Ordú seo a leanas ina dhréacht críochnaithe ag an Roghchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí:- an togra go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Choinbhinsiún Bheirn chun Saothair Liteartha agus Ealaíonta a Chosaint (Ionstraim Pháras an 24 Iúil, 1971, arna leasú an 28 Meán Fómhair, 1979), ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 2 Meitheamh, 2004.

  THE SELECT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS HAS COMPLETED ITS CONSIDERATION OF THE FOLLOWING ORDER IN DRAFT: - THE PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS (PARIS ACT OF 24 JULY, 1971, AS AMENDED ON 28 SEPTEMBER, 1979), COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 2ND OF JUNE, 2004.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.