Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

12 results in 3 documents

 1. #182097

  ciallaíonn "gás" aon substaint lena mbaineann Cód ECMI le haghaidh longa atá ann a bhfuil Gáis Leachtacha á n-iompar acu agus Cód ECMI le haghaidh longa a bhfuil Gáis leachtacha á n-iompar acu;

  “gas” means any substance to which the IMCO Code for existing ships carrying Liquefied Gases and the IMCO Code for ships carrying Liquefied Gases apply;

  Statutory Instruments: 1981

 2. #182103

  ciallaíonn "ECMI" an Eagraíocht Chomhairleach Mhuirí Idir-Rialtasach;

  IMCO” means the Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation;

  Statutory Instruments: 1981

 3. #182121

  (ii) má áirítear gás ar a lasta, á rá go gcomhlíonann sé Cód ECMI le haghaidh longa atá ann a bhfuil Gáis Leachtacha á n-iompar acu nó Cód ECMI le haghaidh longa a bhfuil Gáis Leachtacha á n-iompar acu.

  (ii) if its cargo includes gas, that it complies with the IMCO Code for existing ships carrying Liquefied Gases or with the IMCO Code for ships carrying Liquefied Gases.

  Statutory Instruments: 1981

 4. #182104

  ciallaíonn "Cód ECMI le haghaidh longa a bhfuil Ceimicí Contúirteacha á n-iompar acu" an Cód le haghaidh Déanamh agus Trealmhú Longa a bhfuil Ceimicí Contúirteacha i mBulc á n-iompar acu arna fhoilsiú ag ECMI i Londain i 1977 (arna leasú leis an 1ú go dtí an 9ú Leasú air sin);

  “the IMCO Code for ships carrying Dangerous Chemicals” means the Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk published by IMCO in London in 1977 (as amended by the 1st to 9th Amendments thereto);

  Statutory Instruments: 1981

 5. #182105

  ciallaíonn "Cód ECMI le haghaidh longa atá ann a bhfuil Gáis Leachtacha á n-iompar acu" an Cód le haghaidh Longa Atá Ann a bhfuil Gáis Leachtacha i mBulc á n-iompar acu arna fhoilsiú ag ECMI i Londain i 1976 (arna leasú leis an 1ú go dtí an 3ú Leasú air sin);

  “the IMCO Code for existing ships carrying Liquefied Gases” means the Code for Existing Ships carrying Liquefied Gases in Bulk published by IMCO in London in 1976 (as amended by the 1st to 3rd Amendments thereto);

  Statutory Instruments: 1981

 6. #182106

  ciallaíonn "Cód ECMI le haghaidh longa a bhfuil Gáis Leachtacha á n-iompar acu" an Cód le haghaidh Déanamh agus Trealmhú Longa a bhfuil Gáis Leachtacha i mBulc á n-iompar acu, arna fhoilsiú ag ECMI i Londain i 1976 (arna leasú leis an 1ú go dtí an 3ú Leasú air sin).

  “the IMCO Code for ships carrying Liquefied Gases” means the Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Liquefied Gases in Bulk published by IMCO in London in 1976 (as amended by the 1st to 3rd Amendments thereto).

  Statutory Instruments: 1981

 7. #182182

  Deimhniú inniúlachta le haghaidh gáis leachtacha a iompar faoi théarmaí Chód ECMI le haghaidh Longa Atá Ann a bhfuil Gáis Leachtacha i mBulc á n-iompar acu nó Chód ECMI le haghaidh Déanamh agus Trealmhú Longa a bhfuil Gáis Leachtacha i mBulc á n-iompar acu.

  Certificate of fitness for the carriage of liquefied gases under the terms of the IMCO Code for Existing Ships carrying Liquefied Gases in Bulk or the IMCO Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Liquefied Gases in Bulk.

  Statutory Instruments: 1981

 8. #182096

  ciallaíonn "ceimicí" aon substaint atá liostaithe i gCaibidil VI de Chód ECMI le haghaidh longa a bhfuil Ceimicí Contúirteacha á n-iompar acu;

  “chemicals” means any substance listed in Chapter VI of the IMCO Code for ships carrying Dangerous Chemicals;

  Statutory Instruments: 1981

 9. #182120

  (i) má áirítear ceimicí ar a lasta, á rá go gcomhlíonann sé Cód ECMI le haghaidh longa a bhfuil Ceimicí Contúirteacha á n-iompar acu; agus

  (i) if its cargo includes chemicals, that it complies with the IMCO Code for ships carrying Dangerous Chemicals; and

  Statutory Instruments: 1981

 10. #182181

  Deimhniú inniúlachta le haghaidh ceimicí contúirteacha i mbulc a iompar faoi théarmaí Chód ECMI le haghaidh Déanamh agus Trealmhú Longa a bhfuil Ceimicí Contúirteacha i mBulc á n-iompar acu.

  Certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk under the terms of the IMCO Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk.

  Statutory Instruments: 1981

 11. #1850367

  Ghlac Parlaimint na hEorpa (rapóirtéir Olga Sehnalová, Coiste IMCO) a seasamh ar an gcéad léamh an 26 Feabhra 2014.

  The European Parliament (rapporteur Ms Olga Sehnalová, IMCO Committee) adopted its position at first reading on 26 February 2014.

  Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 4/2015 of the Council at first reading with view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system based on the 112 service and amending Directive 2007/46/EC

 12. #1602780

  Coinbhinsiún um an Eagraíocht CHomhairleach MHuirí Idir- Rialtasach (IMCO)

  Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation (IMCO)

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.