Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

15 results in 5 documents

 1. #178485

  (b) faightear luach measta an diallais chaighdeánaigh, s, ó na ríomhaireachtaí seo a leanas:

  ( b ) the estimated value of the standard deviation, s, is obtained by the following calculations:

  Statutory Instruments: 1981

 2. #1685434

  déantar an luach meánach uimhríochta agus diall caighdeánach na hamshraithe iomláine 2001-2020 a ríomh;

  calculate the arithmetic average value and the standard deviation of the full time series 2001-2020;

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 3. #1748814

  (Tagairt: Caighdeán IEEE 528-2001 (diall caighdeánach d’aon sigme))

  (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation))

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 4. #178481

  diallas caighdeánach measta luchtlach iarbhír an ghrúpa (arna ríomh de réir an mhodha a léirítear i bhfo-alt (b) thíos):

  the estimated standard deviation of the actual contents of the group (calculated by the method indicated in sub-paragraph (b) below);

  Statutory Instruments: 1981

 5. #178491

  (vi) ansin trí fhréamh chearnach -na hathraitheachta measta a ríomh chun luach measta an diallais chaighdeánaigh, s, a thabhairt.

  (vi) Then by calculating the square root of the estimated variance to give the estimated value of the standard deviation, s,

  Statutory Instruments: 1981

 6. #178540

  diallas caighdeánach measta achar iarbhír líneach na leibhéal leachta ó bhéil na gcoimeádán bhuidéal tomhais sa ghrúpa, arna dtomhas le fíoraí;

  the estimated standard deviation of the actual linear distances of the liquid levels from the brims of the measuring container bottles in the group, as measured by means of the templet;

  Statutory Instruments: 1981

 7. #1652598

  In 7A101 le tomhas “laofachta” agus an “fhachtóra scála”, tagraítear do dhiall caighdeánach d’aon sigme amháin ó chalabrú seasta thar thréimhse aon bhliain amháin;

  In 7A101 the measurement of “bias” and “scale factor” refers to a one sigma standard deviation with respect to a fixed calibration over a period of one year;

  Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 8. #1654529

  Ciallaíonn “cobhsaíocht” (7) an diall caighdeánach (1 sigme) de chomhathrú paraiméadair ar leith óna luach calabraithe, é á thomhas faoi chúinsí cobhsaí teochta.

  “Stability” (7) means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions.

  Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 9. #1685435

  ní dhéantar na blianta uile a bhfuil na hastaíochtaí bliantúla ina leith lasmuigh de dhá oiread dhiall caighdeánach an mheáin a áireamh san amshraith;

  exclude from the time series all years for which the annual emissions are outside twice the standard deviation around the average;

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 10. #1685436

  déantar ríomh arís ar an luach meánach uimhríochta agus ar dhiall caighdeánach na hamshraithe iomláine 2001-2020, lúide na blianta nár áiríodh i bpointe (b);

  calculate again the arithmetic average value and the standard deviation of the time series 2001-2020 minus the years excluded in point (b);

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 11. #1736333

  na sonraí uile ar aon rud a braitheadh, ar fheidhmíochtaí agus ar thorthaí (le meáin agus diallas caighdeánach); léireofar sonraí aonair nuair a dhéantar tástálacha agus tomhais ar ainmhithe aonair;

  all the particulars on observations, performances and results (with averages and standard deviation); individual data shall be indicated when tests and measurements on individuals have been carried out;

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 12. #1748855

  Ciallaíonn “cobhsaíocht” (7) an diall caighdeánach (1 sigme) de chomhathrú paraiméadair ar leith óna luach calabraithe, agus é á thomhas faoi chúinsí cobhsaí teochta.

  "Stability" (7) means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 13. #1753730

  2.In 7A101 le tomhas “laofachta” agus an “fhachtóra scála”, tagraítear do dhiall caighdeánach d’aon sigme amháin ó chalabrú seasta thar thréimhse aon bhliain amháin;

  2.In 7A101 the measurement of "bias" and "scale factor" refers to a one sigma standard deviation with respect to a fixed calibration over a period of one year;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 14. #178542

  agus gheofar an meán, d, de na luachanna tomhaiste sa sampla, agus an diallas caighdeánach measta, s, ar an dóigh a thuairiscítear i mír 11 (1) thuas, agus cuirfear d in ionad x, agus di in ionad xi, sna foirmlí atá leagtha amach san fhomhír sin.

  and the average, d, of the measured values in the sample, and the estimated standard deviation, s, shall be obtained in the manner described in paragraph 11 (1) above, d being substituted for x, and di being substituted for xi, in the formulae set out in that sub-paragraph.

  Statutory Instruments: 1981

 15. #1654493

  Ciallaíonn “in-atrialltacht” (7) a ghaire dá chéile is atá tomhais arna ndéanamh arís is arís ar an athróg chéanna faoi na cúinsí oibriúcháin céanna, nuair a tharlaíonn athruithe ar chúinsí nó ar thréimhsí neamhoibríochta idir na tomhais. (Tagairt: Caighdeán IEEE 528-2001 (diall caighdeánach d’aon sigme amháin))

  “Repeatability” (7) means the closeness of agreement among repeated measurements of the same variable under the same operating conditions when changes in conditions or non-operating periods occur between measurements (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation)).

  Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.