Gaois

Foinsí

Liosta de gach téacs ailínithe atá le fáil sa chorpas comhthreomhar

9,527 foinse

 1. 1929-PRA-001

  1929-PRA-001

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 2. 1929-PRA-002

  1929-PRA-002

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 3. 1929-PRA-003

  1929-PRA-003

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 4. 1929-PRA-004

  1929-PRA-004

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 5. 1966-PRA-001

  1966-PRA-001

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 6. 1966-PRA-002

  1966-PRA-002

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 7. 1966-PRA-003

  1966-PRA-003

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 8. 1968-PUB-013

  1968-PUB-013

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 9. 1969-PUB-025

  1969-PUB-025

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 10. 1969-PUB-026

  1969-PUB-026

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 11. 1978-PUB-The

  1978-PUB-The

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 12. 1998-PUB-051

  1998-PUB-051

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 13. 22023D1612

  22023D1612

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 14. Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

  Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 15. NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 16. NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 17. NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 18. NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 19. NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 20. NoDG-2021-22021A0630_01__EN-GA-DWN

  NoDG-2021-22021A0630_01__EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 21. NoDG-2021-32021R0888_EN-GA-DWN

  NoDG-2021-32021R0888_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 22. NoDG-2021-52021DC0179_EN-GA-DWN

  NoDG-2021-52021DC0179_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 23. NoDG-2022-22022D0253_EN-GA-DWN

  NoDG-2022-22022D0253_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 24. NoDG-2022-22022D0291_EN-GA-DWN

  NoDG-2022-22022D0291_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 25. NoDG-2022-22022D0412_EN-GA-DWN

  NoDG-2022-22022D0412_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 26. NoDG-2022-22022D0985_EN-GA-DWN

  NoDG-2022-22022D0985_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 27. NoDG-2022-32022D0777_EN-GA-DWN

  NoDG-2022-32022D0777_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 28. NoDG-2022-32022R0559_EN-GA-DWN

  NoDG-2022-32022R0559_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 29. NoDG-2022-32022R0782_EN-GA-DWN

  NoDG-2022-32022R0782_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 30. NoDG-2022-52022DC0339_EN-GA-DWN

  NoDG-2022-52022DC0339_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 31. NoDG-2023-32023R0890_EN-GA-DWN

  NoDG-2023-32023R0890_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 32. District Court (Fees) Order 2012

  District Court (Fees) Order 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 33. Circuit Court (Fees) Order 2012

  Circuit Court (Fees) Order 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 34. Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

  Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 35. Circuit Court Rules (Enforcement of Certain Decisions of Rights Commissioners and Determinations of the Labour Court or Employment Appeals Tribunal) 2012

  Circuit Court Rules (Enforcement of Certain Decisions of Rights Commissioners and Determinations of the Labour Court or Employment Appeals Tribunal) 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 36. European Communities (Official Controls on the Import of Food of Non-Animal Origin) (Amendment) (No. 2) Regulations 2012

  European Communities (Official Controls on the Import of Food of Non-Animal Origin) (Amendment) (No. 2) Regulations 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 37. District Court (Discovery of Documents) Rules, 1998

  District Court (Discovery of Documents) Rules, 1998

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 38. District Court (Affidavits) Rules, 1998

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 39. District Court (Criminal Justice Act 2006, Part 11) Rules 2007

  District Court (Criminal Justice Act 2006, Part 11) Rules 2007

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 40. District Court (Search Warrants) Rules 2008

  District Court (Search Warrants) Rules 2008

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 41. District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 42. Circuit Court Rules (Actions for Possession and Well-Charging Relief) 2012

  Circuit Court Rules (Actions for Possession and Well-Charging Relief) 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 43. Circuit Court (Fees) Order 2011

  Circuit Court (Fees) Order 2011

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 44. Circuit Court Rules (Appeals to Court of Criminal Appeal) 2012

  Circuit Court Rules (Appeals to Court of Criminal Appeal) 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 45. Circuit Court Rules (Judges' Robes) 2011

  Circuit Court Rules (Judges' Robes) 2011

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 46. European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 47. 2009/172/EC: Cinneadh ón gcomhairle an 21 Eanáir 2008 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine

  2009/172/EC: Council Decision of 21 January 2008 adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 48. 2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

  2013/106/EU: European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 49. 2013/312/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 28 Meitheamh 2013 lena socraítear comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa

  2013/312/EU: European Council Decision of 28 June 2013 establishing the composition of the European Parliament

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 50. ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000

  HUMAN RIGHTS COMMISSION ACT, 2000

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.