Gaois

A collection of legal and legislative terms in Irish extracted from the European Union's multilingual terminology database. More information »

20 results

 1. criminal law · international agreement
  Coinbhinsiún Palermo Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Palermo-Übereinkommen | OK-Übereinkommen | Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität | Übereinkommen von Palermo
  de
  Comment Unterzeichnung im Dez. 2000 in Palermo (Italien) und am Sitz der VN in New York; Zusatzprotokolle Feuerwaffen IATE:915267 , Menschenhandel IATE:913809 , Migranteneinschleusung IATE:915401
  TOC | Palermo Convention | United Nations Convention against Transnational Organised Crime | UNTOC | UN Convention on Transnational Organized Crime | TOC Convention | HCOC | Hague
  en
  Definition The United Nations Convention against Transnational Organised Crime, which entered into force in September 2003, is the main international instrument to counter organized crime. The Convention commits states to introduce a range of measures, including the creation of domestic criminal offences to counter the problem; the adoption of new frameworks for mutual legal assistance; extradition; law enforcement cooperation; technical assistance and training. Reference UNODC, http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html [18.01.2010]
  Comment Signed in Palermo in December 2000, then in New York. It has three additional protocols: on trafficking in persons [IATE:913809 ], on the smuggling of migrants [IATE:915401 ]and on firearms [IATE:915267 ].
  convention de Palerme | Convention CTO | Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
  fr
  Comment Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York Texte de la Convention joint en annexe à la résolution 55/25 de l'AG des Nations unies: http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525f.pdf 3 protocoles additionnels: IATE:913809 IATE:915401 IATE:915267
 2. criminal law · international agreement · EU relations · United Nations
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha Reference Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
  ga
  Language usage Cloítear leis an téarma seo mar atá má bhíonn tagairt do theideal an Choinbhinsiúin i dtéacs. "Gáinneáil ar X" an leagan is coitianta a úsáidtear seachas sin.
  Context 'Déanann an Rialachán seo an sainmhíniú ar shubstaint sceidealaithe a shoiléiriú: ina leith sin, scriostar an téarma “ullmhóid chógaisíochta”, a thagann as Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 (“Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe”), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon “táirgí íocshláinte”.' Reference Aithris (5) de Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
  Suchtstoffübereinkommen 1988 | internationales | Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen | Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtgiften und psychotropen Stoffen | Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen
  de
  Comment Wien, 20.12.1988.
  International 1988 UN Convention on Illicit Traffic of Narcotic and Psychotropic Substances | United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
  en
  Comment Signed: Vienna, 20.12.1988 Entry into force: 11.11.1990MISC: Vienna, 1988;DIV: ARCHFILE 50
  Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
  fr
  Comment Signature: Vienne, 20.12.1988Entrée en vigueur: 11.11.1990Texte original disponible sur le site des autorités fédérales suisses: http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_812_121_03/index.html
 3. criminal law · international agreement · United Nations
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe Reference 'Caidreamh trádála agus geilleagrach', An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, https://www.irishaid.ie/ie/maidir-linne/ar-mbeartais/straiteis-i-leith-na-hafraice/caidreamh-tradala-agus-geilleagrach/ [18.4.2016] ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context ‘D'fhreastail an Roinn chomh maith ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh an Éillithe a rinne comhaontú ar mheicníocht athbhreithnithe le haghaidh comhlíonadh measúnaithe an Choinbhinsiúin.’ Reference ‘Tuarascáil Bhliantúil 2009 na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí’, http://www.justice.ie/ga/JELR/Irish%20version%20of%20Annual%20Report%202009v2.pdf/Files/Irish%20version%20of%20Annual%20Report%202009v2.pdf [17.1.2014]
  Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption
  de
  Definition internationales Übereinkommen, das zu einer wirksameren Bekämpfung der Korruption verhelfen, die verantwortungsvolle Staatsführung fördern und die internationale Zusammenarbeit und technische Hilfe in diesem Bereich unterstützen soll Reference Vgl. EUROPA http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33300_de.htm (9.09.10)
  Comment auf der Konferenz von Merida (Mexiko) vom 9.-11.12.2003 zur Unterzeichnung aufgelegt
  United Nations Convention against Corruption | Merida Convention | UN Convention against Corruption | UNCAC
  en
  Comment Signed: New York, 31.10.2003 Entry into force: 14.12.2005 The Convention approved by the Ad Hoc Committee was adopted by the General Assembly by resolution 58/4 of 31 October 2003.
  convention des Nations unies contre la corruption | CNUCC | convention de Mérida
  fr
  Comment Adoptée à New York le 31.10.2003 et signée à Merida (Mexique) le 9.12.2003. Premier instrument juridique universel dans la lutte contre la corruption, cette convention complète les conventions régionales signées dans le cadre de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et de l'UE. Cf. dans le cadre du Conseil de l'Europe : "Convention civile sur la corruption" IATE:915179 et "Convention pénale sur la corruption" IATE:908533 .
 4. international agreement · maritime transport · United Nations
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le hIompar Earraí ar Muir Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen der Vereinten Nationen über den Güterseeverkehr | UN-Vertrag über den Seetransport
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: UNCITRAL. 15 31.03.1978.
  Hamburg Rules | United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea
  en
  Comment Hamburg, 30 March 1978Is to be replaced by the 2008 Convention IATE:3561424 , the so-called "Rotterdam Rules".
  Convention des Nations unies sur le transport de marchandises par mer
  fr
  Comment Convention signée le 31 mars 1978 à Hambourg.
 5. international agreement · United Nations
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhíolúintí Dlínsiúla na Stát agus a gcuid Maoine Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit
  de
  Comment Unterzeichnet in New York am 2.12.2004, noch nicht in Kraft getreten
  United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
  en
  Comment Signed: New York, 2.12.2004Not yet in force (as of 30.5.2018)
  convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
  fr
  Definition convention adoptée le 2 décembre 2004 par l'Assemblée générale des Nations unies, ayant pour objet de codifier les règles de droit international relatives aux immunités des États Reference Conseil-FR, d'après le projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, http://www.senat.fr/leg/pjl08-555.html [6.6.2018]
  Comment Signature: New York 2.12.2004Pas encore en vigueur (6.6.2018)
 6. international agreement
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le hÚsáid na Cumarsáide Leictreonaí i gConarthaí Idirnáisiúnta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Verwendung elektronischer Mitteilungen bei internationalen Verträgen
  de
  Comment verabschiedet auf der 53. Plenarsitzung am 23. November 2005 (Resolution 60/21 der VN-Generalversammlung)
  United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts
  en
  Convention des Nations unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux
  fr
 7. international agreement · maritime transport
  an Coinbhinsiún um Chód Iompraíochta do Línéarchomhdhálacha Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Cód Iompraíochta do Línéarchomhdhálacha Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über einen Verhaltenskodex für Linienkonferenzen | Übereinkommen der Vereinten Nationen über einen Verhaltenskodex für Linienkonferenzen
  de
  Comment CONTEXT: Vereinte Natíonen; XREF: Linienkonferenz IATE:777506 ; UPD: aih, 8.9.08
  Code of Conduct for Liner Conferences | Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences
  en
  Comment CONTEXT: United Nations;UPDATED: JIF 22/05/2003
  Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes | Code de conduite des conférences maritimes
  fr
  Comment MISC: Signature: 1974.04.06 Genève
 8. investment · legal system
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Trédhearcacht in Eadráin Chonradhbhunaithe idir Infheisteoirí agus Stáit Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen der Vereinten Nationen über Transparenz in Investor-Staat-Schiedsverfahren auf der Grundlage von Verträgen | UNCITRAL-Übereinkommen
  de
  Mauritius Convention on Transparency | Convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration | United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration
  en
  Definition convention on arbitration between an investor and a State or a regional economic integration organisation conducted on the basis of an investment treaty concluded before 1 April 2014 Reference Council-NL, based on Article 1 of the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration. Cf. Annex to the Resolution adopted by the General Assembly on 10 December 2014 [24.02.2015]
  convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités | convention de Maurice sur la transparence
  fr
  Definition convention s'appliquant à l'arbitrage entre un investisseur et un État ou une organisation régionale d'intégration économique conduit sur le fondement d'un traité d'investissement bilatéral ou multilatéral conclu avant le 1er avril 2014 Reference Conseil-FR, d'après la Convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, article 1er, CELEX:52015PC0021/FR
 9. international trade · international agreement · United Nations
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Conarthaí faoi Dhíol Idirnáisiúnta Earraí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
  de
  Comment SYN/ANT: gelegentlich auch: Übereinkommen der Vereinten Nationen über internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen.;CONTEXT: Kontext: UN-Kommission für internationales Handelsrecht (UNCITRAL).;XREF: Ersetzt das Übereinkommen vom 01.07.1964 zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen.;MISC: Wien, 11.04.1980.
  Vienna Sales Convention | CISG | United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods | UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods | Vienna Convention on sales among professionals
  en
  Comment 11 April 1980, Vienna
  Convention de Vienne | Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
  fr
  Comment Convention signée le 11 avril 1980 à Vienne.
 10. international agreement · maritime transport · United Nations
  Rialacha Rotterdam Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Conarthaí le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí Go hIomlán nó Go Páirteach ar Muir Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rotterdamer Regeln | Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über die internationale Beförderung von Gütern ganz oder teilweise auf See
  de
  Definition von der UNCITRAL [ IATE:784221 ] erarbeitetes neues Übereinkommen zur Harmonisierung der Regeln für den internationalen Seefrachtverkehr Reference Council-DE nach http://nicolas.schuengel.net/recht/rotterdamerregeln.php
  Comment Regelt u.a. die Haftung neu und erfasst auch multimodale Frachtverträge. Soll das VN-Übereinkommen über den Güterseeverkehr [ IATE:889704 ] ersetzen.
  United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea | Rotterdam Rules
  en
  Definition convention establishing a uniform and modern legal regime governing the rights and obligations of shippers, carriers and consignees under a contract for door-to-door carriage that includes an international sea leg Reference Wesbite of the United Nations Commission on International Trade Law, http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html, [08.08.2014]
  Comment New York, 2008Is to replace the Convention of 1978 [IATE:889704 ], the so-called "Hamburg Rules"
  Règles de Rotterdam | Convention des Nations unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer
  fr
  Definition convention qui établit un régime juridique uniforme et moderne régissant les droits et obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires en vertu d'un contrat de transport de porte à porte comprenant une étape maritime internationale. Reference Site de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html [10.10.2014]
  Comment New York, 11.12.2008Remplacera la convention de 1978 [IATE:889704 ]
 11. international agreement · EU relations · ENVIRONMENT · United Nations
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an gaineamhlú a chomhrac sna tíortha ina bhfuil triomach mór agus/nó gaineamhlú, go háirithe san Afraic Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an gaineamhlú a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Wüstenkonvention | Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung | Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika
  de
  Definition Übereinkommen, das zum Ziel hat, die fortschreitende Wüstenbildung, insbesondere in Afrika, zu stoppen und die Dürrefolgen zu mildern Reference Council-DE nach EUR-LEX > Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung > Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre schwer betroffenen Ländern http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:r12523 (3.11.2015)
  Comment unterzeichnet am 17. Juni 1994 in Paris und seit dem 26. Dezember 1996
  UNCCD | United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa | United Nations Convention to Combat Desertification
  en
  Definition convention prepared by the UN's Intergovernmental Negotiating Committee (INCD) to combat desertification and mitigate the effects of drought in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa Reference COM-EN based on:The International Fund for Agricultural Development (IFAD) > Documents and publications > IFAD Governing Body Documents > Executive Board > 'International Fund for Agricultural Development, Executive Board - Sixty-Fourth Session Rome, 9-10 September 1998, Memorandum of understanding between the Conference of the Parties of the United Nations Convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa, and the International Fund for Agricultural Development regarding the modalities and administrative operations of the global mechanism', http://www.ifad.org/gbdocs/eb/64/e/eb64-r31.pdf [7.6.2010]
  Comment Adopted: Paris 14.10.1994Entry into force: 26.12.1996
  CNULD | Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique | Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification | CLD | CCD
  fr
  Definition convention adoptée en 1994 pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement affectés par la sécheresse et/ou la désertification Reference Conseil-FR, d'après le site de l'Unesco, "Le rôle de la Convention de l’ONU sur la lutte contre la désertification", http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/fr/chapter14.html
  Comment Les actions de la CCD visent à améliorer la productivité des terres, à restaurer (ou conserver) les sols, à trouver la meilleure utilisation de l’eau et instaurer un développement durable dans les zones affectées, et, d’une façon générale, à améliorer les conditions de vie des populations touchées par la sécheresse et la désertificationSignature: Paris, 17.6.1994Entrée en vigueur: 26.12.1996Version FR sur le site des autorités fédérales suisses, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022482/index.html [6.4.2017]
 12. offence · European organisation · international agreement · United Nations
  an Comhaontú maidir le Gáinneáil Aindleathach ar Muir, a Chuireann chun Feidhme Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha Reference Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
  ga
  Language usage Cloítear leis an téarma seo mar atá má bhíonn tagairt do theideal an Choinbhinsiúin i dtéacs. "Gáinneáil ar X" an leagan is coitianta a úsáidtear seachas sin.
  Context 'Déanann an Rialachán seo an sainmhíniú ar shubstaint sceidealaithe a shoiléiriú: ina leith sin, scriostar an téarma “ullmhóid chógaisíochta”, a thagann as Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 (“Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe”), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon “táirgí íocshláinte”.' Reference Aithris (5) de Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
  Übereinkommen über den unerlaubten Verkehr auf See zur Durchführung des Artikels 17 des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen
  de
  Comment Strassburg, 31.01.1995
  Agreement on Illicit Traffic by Sea, Implementing Article 17 of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
  en
  Definition The Agreement is based on Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done at Vienna on 20 December 1988. It sets up a basis for international co-operation between Parties, defines rules as regard competent authorities, rules governing the exercise of jurisdiction, proceedings, authorised measures, responsibilities for enforcement measures, and other general rules. Reference Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/156.htm (30.4.2012)
  Comment Signed: Strasbourg, 31.1.1995Entry into force: 1.5.2000European Treaty Series (ETS) No. 156Authentic versions: EN-FR
  Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
  fr
  Definition accord basé sur l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 Reference site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/156.htm (2.4.2012)
  Comment Signature: 31.1.1995 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.5.2000Conseil de l'Europe; STCE n° 156Versions authentiques: EN-FR
 13. international agreement · United Nations
  an Coinbhinsiún maidir le Sábháilteacht Pearsanra de chuid na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Chomhlachaithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal
  de
  Comment DIV: hym 23/4/2003
  Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
  en
  Comment MISC: UN reference: Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, G.A. res. 49/59, 49 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 299, U.N. Doc. A/49/49 (1994).;UPDATED: evanssu 22/11/2001
  Convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé
  fr
 14. international agreement · United Nations
  an Coinbhinsiún maidir le Pribhléidí agus Díolúintí na Náisiún Aontaithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen
  de
  Comment Unterzeichnet in New York am 13.2.1946; in Kraft seit 17.9.1946
  Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
  en
  Comment Signed: New York, 13.2.1946Entry into force: 17.9.1946
  convention sur les privilèges et immunités des Nations unies
  fr
  Comment Signature: New York, 13.2.1946Entrée en vigueur: 17.9.1946
 15. international agreement · EU relations · fisheries · United Nations
  an Comhaontú maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór-imirceach a chur chun feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  UNFSA Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung gebietsübergreifender Fischbestände und weit wandernder Fischbestände | Montego Bay-Übereinkommen | Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische | VN-Übereinkommen über Fischbestände
  de
  Comment XREF: Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (SRÜ) IATE:777920 ; UPD: aka 28.01.2013
  1995 UN Fish Stocks Agreement | Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks | 1995 United Nations agreement concerning the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks | UN Fish Stocks Agreement | UNFSA
  en
  Definition agreement setting out principles for the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and establishing that such management must be based on the precautionary approach and the best available scientific information Reference UN > Ocean Affairs and the Law of the Sea > Overview of the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm [4.5.2018]
  Comment Signed: New York, 4.8.1995 Entry into force: 11.12.2001
  Accord des Nations unies sur les stocks de poissons | Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs | Accord de l'ONU sur les stocks de poissons
  fr
  Comment Signature: New York, 4.8.1995 Entrée en vigueur: 11.12.2001
 16. international agreement · EU relations · public international law
  an Comhaontú a bhaineann le Cuid XI de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige a chur chun feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Durchführung des Teils XI des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen
  de
  Comment XREF: S.a. Seerechtsübereinkommen vom 10.12.1982.;MISC: New York, 28.07.1994.
  Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea
  en
  Comment Signed: New York, 28.7.1994 Entry into force: 28.7.1996
  Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer
  fr
  Comment Signature: New York, 28.7.1994 Entrée en vigueur: 28.7.1996Accord signé le 28 juillet 1994 à New York.Version-FR https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXI-6-a&chapter=21&clang=_fr [21.11.2017]Voir aussi: "Convention des Nations unies sur le droit de la mer" IATE:777920 .
 17. migration · international agreement · United Nations
  Prótacal Palermo Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
  de
  Definition Bei diesem Protokoll wurden ein österreichischer und ein italienischer Vorschlag miteinander verknüpft. Reference ---
  Comment DIV: cf 12.07.01;UPDATED: KW 08/10/2003
  Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime | Palermo Protocol | UN Protocol on Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air
  en
  Definition One of three additional protocols to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [IATE:914899 ]. See also IATE:913809 and IATE:915267. Reference COUNCIL-EN
  Comment Signed in Palermo from 12 to 15 December 2000, then in New York.
  Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée | introduction clandestine
  fr
  Definition Un des 3 protocoles additionnels à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ] Reference ---
  Comment Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York
 18. criminal law · arms policy · international agreement
  Prótacal in aghaidh monarú aindleathach agus gáinneáil ar airm thine, a bpáirteanna, a gcomhpháirteanna agus a n-armlón lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne coireacht eagraithe trasnáisiúnta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Tháinig Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe, a bhfuil sé mar chuspóir aige comhar i measc Páirtithe a chur chun cinn, a éascú agus a neartú d’fhonn monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlón a chosc, a chomhrac agus a dhíothú, i bhfeidhm an 3 Iúil 2005.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin
  Protokoll gegen die unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und Komponenten und Munition und gegen den unerlaubten Handel damit, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei... | Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität | VN-Feuerwaffen-Protokoll Feuerwaffenprotokoll | Feuerwaffen-Protokoll | Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und Komponenten und Munition und gegen den unerlaubten Handel damit zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
  de
  Definition VN-Protokoll über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der oganisierten grenzüberschreitenden Kriminalität durch Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung der unerlaubten Herstellung und des unerlaubten Handels von Feuerwaffen, dazugehörigen Teilen und Komponenten sowie Munition Reference Council-DE vgl. Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_gegen_die_grenz%C3%BCberschreitende_organisierte_Kriminalit%C3%A4t#Feuerwaffenprotokoll (2.7.18)
  Comment New York, 31. Mai 2001
  United Nations Firearms Protocol | UNFP | UN Firearms Protocol | Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition | Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime
  en
  Definition protocol to the United Nations Convention against Transnational Organised Crime aimed at promoting, facilitating and strengthening cooperation among States Parties in order to prevent, combat and eradicate the illicit manufaction of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition Reference UNODC > Resources > Treaties > Crime-Related Treaties > United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html [20.12.2017]
  Comment Adopted by General Assembly resolution 55/255 in 2001 and entered into force in 2005. One of three protocols to the United Nations Convention against Transnational Organised Crime.See also:- UN Convention against Transnational Organised Crime [ IATE:914899 ]- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children [ IATE:913809 ]- Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air [ IATE:915401 ]
  Protocole des Nations unies sur les armes à feu | Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
  fr
  Comment Il s'agit de l'un des 3 protocoles à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ]. Les deux autres sont: - le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [ IATE:913809 ] et - le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer [ IATE:915401 ].
 19. international agreement · United Nations
  Prótacal ó na Náisiúin Aontaithe chun gáinneáil ar dhaoine, go háirithe ar mhná agus ar leanaí, a chosc, a chur faoi chois agus pionós a ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta Reference Comhairle-GA
  ga
  Prótacal Palermo Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'D’fhéadfadh gurbh ábhar díomá dóibh siúd sa saol sibhialta a bhíonn i mbun feachtais d’fhonn deireadh a chur leis an ngáinneáil ar dhaoine an dlisteanú seo ar bhearta géara slándála stáit d’fhonn cosc a chur ar lucht imirce ag teacht don Eoraip, nuair a théann sin in aghaidh an rún a bheadh acu féin cearta daonna na ndaoine a ndéantar gáinneáil orthu a chosaint. Ina ainneoin sin, ó tugadh ar ais isteach faoin dlí idirnáisiúnta é le Prótacal Palermo na Náisiún Aontaithe sa bhliain 2000, mar chuid de Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, tá dlúthcheangal á nascadh idir an clár oibre domhanda chun gáinneáil ar dhaoine a chosc agus ábhar buartha níos ginearálta i measc lucht rialtais faoi choireacht eagraithe thrasnáisiúnta, smacht a choinneáil ar theorainneacha, lucht imirce a rangú agus imirce go ginearálta a léiriú mar bhagairt ar chúrsaí slándála.' Reference Bearta Géara chun Gáinneáil a Chosc ag Teorainneacha na hEorpa ag Brú na nImirceach i dtreo Smuigleálaithe Daoine de réir dhuine den lucht léinn i gColáiste na Tríonóide,' Trinity News and Events, https://www.tcd.ie/news_events/articles/bearta-geara-chun-gainneail-a-chosc-ag-teorainneacha-na-heorpa-ag-bru-na-nimirceach-i-dtreo-smuiglealaithe-daoine-de-reir-dhuine-den-lucht-leinn-i-gcolaiste-na-trionoide/ [25.10.2018]
  Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität | Palermo-Protokoll | Protokoll von Palermo
  de
  Comment Palermo 2000/ New York, 25.12.2003
  Palermo Protocol | Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime | Protocol of Palermo
  en
  Definition One of three additional protocols to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [IATE:914899 ]. See also IATE:915401 and IATE:915267. Reference COUNCIL-EN
  Comment Signed in Palermo on 12-15 December 2000.
  Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants | Protocole de Palerme
  fr
  Definition Un des 3 protocoles additionnels à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ] Reference ---
  Comment Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.