Gaois

A collection of legal and legislative terms in Irish extracted from the European Union's multilingual terminology database. More information »

4 results

 1. tariff policy · taxation · customs tariff
  AC Reference Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ainmníocht Chomhcheangailte Reference Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Rialachán (CE) Uimh. 2037/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2000 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin...an liosta míreanna a bhaineann leis an iarraidh ar cheadúnas allmhairiúcháin agus Iarscríbhinn IV a mhodhnú, liosta na dtáirgí ina bhfuil substaintí rialaithe agus liosta chóid na hAinmníochta Comhcheangailte in Iarscríbhinn V a leasú; agus an dáta a chur ar aghaidh a dtoirmisctear halón atá aisghafa, athchúrsáilte nó athghinte a onnmhairiú le haghaidh úsáidí criticiúla, agus na ceanglais tuairiscithe a mhodhnú. ' Reference Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú, CELEX:32009R0596/GA
  Kombinierte Nomenklatur | KN
  de
  Definition internationale Nomenklatur zur Bezeichnung und Kodierung der Waren (des harmonisierten Systems) Reference VO 2658/87 zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. L_256/87, S.1 CELEX:31987R2658/DE
  Comment UPD: AKO 17.10.05
  Combined Nomenclature | CN
  en
  Definition method for designating goods and merchandise established to meet the requirements of both the Common Customs Tariff and the external trade statistics of the Community, also used in intra-Community trade statistics Reference COM-EN, based on:European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Calculation of customs duties > Tariff aspects > Combined Nomenclature, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm [8.12.2010]
  Comment Based on the Harmonised Commodity Description and Coding System [ IATE:754403 ] of the World Customs Organisation (WCO) [ IATE:777546 ], with further subdivisions, plus preliminary provisions, additional section or chapter notes, and footnotes relating to CN subdivisions. Each CN subdivision has an eight-digit code number, the CN code, followed by a description.An updated version of Annex I to the Regulation is published as a Commission Regulation every year. For the latest version go to European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Customs duties > Tariff aspects > Combined nomenclature http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/ [9.7.2013]
  NC | nomenclature combinée | nomenclature tarifaire et statistique
  fr
 2. tariff policy · customs tariff · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
  cód Ainmníochta Comhcheangailte Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Beidh an cód Ainmníochta Comhcheangailte ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála céanna agus na tréithe teicniúla céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.' Reference Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe), CELEX:32008R0450/GA
  cód AC Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi chóid AC 2204 10, 2204 21 agus 2204 29. Tá sin gan dochar d'aon fhoráil níos déine ar féidir le Ballstáit a chur i bhfeidhm ar ullmhúchán táirgí ar a gcríoch féin, ar táirgí iad nach dtiteann faoi chóid AC 2204 10, 2204 21 agus 2204 29.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
  KN-Code | Code-Nummer der kombinierten Nomenklatur
  de
  Definition Vgl. "nomenclature combinée". Reference ---
  Comment UPDATED: AIH 08/04/2004
  CN code | Combined Nomenclature code
  en
  Definition reference code used to identify products in the tariff and statistical nomenclature, the Combined Nomenclature (CN), published in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff Reference COM-EN, based on:EUROPA > The European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > ECICS > ... > ECICS Help. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ecics2help_en.htm [30.11.2010]
  Comment - [SYS]the first 2 digits indicate the chapter the chemical substance belongs to in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 as amended by Commission Regulation (EC) No 2086/97 of 4 November 1997); - [SYS]the next two digits indicate the first sublevel grouping; - [SYS]the next 2 digits, 10, indicate the second sublevel grouping.
  code de la nomenclature combinée | code NC
  fr
 3. European Union · customs tariff
  nótaí míniúcháin a ghabhann leis an ainmníocht chomhcheangailte Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Nótaí Míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erläuterungen der Kombinierten Nomenklatur | Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Gemeinschaften
  de
  Explanatory notes to the Combined Nomenclature of the European Union | explanatory notes to the combined nomenclature | CNENs | Explanatory notes to the Combined Nomenclature of the European Communities
  en
  Definition explanatory notes that do not take the place of the Harmonised System explanatory notes, but should be regarded as complementary to and used in conjunction with them Reference COM-FI, based on: Explanatory notes to the Combined Nomenclature of the European Union, OJ C 137, 6.5.2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2011%3A137%3AFULL%3AEN%3APDF [11.4.2012]
  Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes | notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne | notes explicatives de la nomenclature combinée
  fr
 4. taxation · Combined Nomenclature
  Riail Léirmhínithe Ghinearálta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  riail ghinearálta maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte Reference Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle, CELEX:32012R0978/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  general rule for the interpretation of the Combined Nomenclature | GIR | General Interpretative Rule
  en
  règle générale pour l'interprétation de la nomenclature combinée
  fr
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.