Gaois

A collection of legal and legislative terms in Irish extracted from the European Union's multilingual terminology database. More information »

1 result

 1. chemistry
  Má mhaireann an greannú súile: Faigh comhairle/cúram liachta. Reference Iarscríbhinn IV, Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, CELEX:32008R1272/GA
  ga
  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  de
  If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  en
  Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  fr
  P337+P313
  mul
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.