Gaois

A collection of legal and legislative terms in Irish extracted from the European Union's multilingual terminology database. More information »

7 results

 1. international agreement · United Nations
  Prótacal ó na Náisiúin Aontaithe chun gáinneáil ar dhaoine, go háirithe ar mhná agus ar leanaí, a chosc, a chur faoi chois agus pionós a ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta Reference Comhairle-GA
  ga
  Prótacal Palermo Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'D’fhéadfadh gurbh ábhar díomá dóibh siúd sa saol sibhialta a bhíonn i mbun feachtais d’fhonn deireadh a chur leis an ngáinneáil ar dhaoine an dlisteanú seo ar bhearta géara slándála stáit d’fhonn cosc a chur ar lucht imirce ag teacht don Eoraip, nuair a théann sin in aghaidh an rún a bheadh acu féin cearta daonna na ndaoine a ndéantar gáinneáil orthu a chosaint. Ina ainneoin sin, ó tugadh ar ais isteach faoin dlí idirnáisiúnta é le Prótacal Palermo na Náisiún Aontaithe sa bhliain 2000, mar chuid de Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, tá dlúthcheangal á nascadh idir an clár oibre domhanda chun gáinneáil ar dhaoine a chosc agus ábhar buartha níos ginearálta i measc lucht rialtais faoi choireacht eagraithe thrasnáisiúnta, smacht a choinneáil ar theorainneacha, lucht imirce a rangú agus imirce go ginearálta a léiriú mar bhagairt ar chúrsaí slándála.' Reference Bearta Géara chun Gáinneáil a Chosc ag Teorainneacha na hEorpa ag Brú na nImirceach i dtreo Smuigleálaithe Daoine de réir dhuine den lucht léinn i gColáiste na Tríonóide,' Trinity News and Events, https://www.tcd.ie/news_events/articles/bearta-geara-chun-gainneail-a-chosc-ag-teorainneacha-na-heorpa-ag-bru-na-nimirceach-i-dtreo-smuiglealaithe-daoine-de-reir-dhuine-den-lucht-leinn-i-gcolaiste-na-trionoide/ [25.10.2018]
  Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität | Palermo-Protokoll | Protokoll von Palermo
  de
  Comment Palermo 2000/ New York, 25.12.2003
  Palermo Protocol | Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime | Protocol of Palermo
  en
  Definition One of three additional protocols to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [IATE:914899 ]. See also IATE:915401 and IATE:915267. Reference COUNCIL-EN
  Comment Signed in Palermo on 12-15 December 2000.
  Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants | Protocole de Palerme
  fr
  Definition Un des 3 protocoles additionnels à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ] Reference ---
  Comment Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York
 2. trade policy · European treaties
  Prótacal ar earraí de thionscnamh tíortha áirithe a thig ó na tíortha sin agus a fhaigheann cóir speisialta arna n-allmhairiú isteach i gceann de na Ballstáit Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll über die Waren aus bestimmten Ursprungs- und Herkunftsländern, für die bei der Einfuhr in einen Mitgliedstaat eine Sonderregelung gilt
  de
  Comment Ehemaliges Protokoll (Nr.13) zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (1957) IATE:856545Durch den Vertrag von Lissabon IATE:2242386 aufgehoben
  Protocol on goods originating in and coming from certain countries end enjoying special treatment when imported into a Member State
  en
  Comment Ex-Protocol No 13 annexed to the Treaty establishing the European Community (1957) [IATE:856545 ].Repealed by the Treaty of Lisbon [IATE:2242386 ].
  Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres
  fr
  Comment Ancien protocole n° 13 annexé au traité instituant la Communauté européenne (1957) [IATE:856545 ].Abrogé par le traité de Lisbonne [IATE:2242386 ].
 3. international agreement · ENVIRONMENT
  Prótacal lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Truailliú na Mara ó Fhoinsí ar Talamh a Chosc Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protocol amending the Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources
  en
  Protocole d'amendement de la Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique
  fr
  Definition Protocole à la Convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique IATE:778012 . Reference ---
  Comment Signature: 23.3.1986, Paris.
 4. pollution control measures · international agreement · EU relations
  Prótacal maidir le comhoibriú chun truailliú ó longa a chosc, agus i gcásanna éigeandála, chun truailliú na Meánmhara a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll über die Zusammenarbeit bei der Vermeidung der Verschmutzung durch Schiffe und bei der Bekämpfung der Verschmutzung des Mittelmeers in Notfällen
  de
  Comment Malta, 25.1.2002;in Kraft getreten am 17.3.2004
  Protocol concerning cooperation in preventing pollution from ships and, in cases of emergency, combating pollution of the Mediterranean Sea | Prevention and Emergency Protocol
  en
  Definition Protocol to the Barcelona Convention [ IATE:778062 ] regarding pollution of the Mediterranean Sea by ships Reference Council-EN, based on Protocol concerning cooperation in preventing pollution from ships and, in cases of emergency, combating pollution of the Mediterranean Sea, CELEX:22004A0806(01)
  Comment Signed: Malta, 25.1.2002 Entry into force: 17.3.2004Replaces the 1976 Protocol concerning cooperation in combating pollution of the Mediterranean Sea by oil and other harmful substances in cases of emergency [ IATE:775737 ] (see Article 25(2)).For more information on Protocols related to the Barcelona Convention, see UNEP > Programmes > UNEP-Administered Programmes > Mediterranean > Governing Instruments, http://www.unep.org/regionalseas/programmes/unpro/Mediterranean/instruments/default.asp [12.4.2016]
  Protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée | Protocole "prévention et situations critiques" | Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique
  fr
  Definition protocole relatif à la coopération en matière de pollution en mer Méditerranée parmi les sept protocoles qui complètent la Convention de Barcelone Reference Conseil-FR, d'après Programme des Nations Unies pour l'environnement, Plan d'Action pour la Méditerranée, Accueil > Qui sommes-nous > Cadre juridique, http://web.unep.org/unepmap/fr/qui-sommes-nous/cadre-juridique [13.2.2019]
  Comment Signature: La Vallette, 25.1.2002Entrée en vigueur: 17.3.2004En remplacement du Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique [IATE:775737 ].La Convention de Barcelone est complétée par sept protocoles relatifs aux aspects spécifiques de la conservation de l'environnement méditerranéen, cf. Plan d'Action pour la Méditerranée, http://web.unep.org/unepmap/fr/qui-sommes-nous/cadre-juridique [13.2.2019]Voir aussi:- Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée [IATE:778062 ]- Protocole "immersions" [IATE:775738 ]- Protocole "tellurique" [IATE:775618 ]- Protocole "offshore" [IATE:872800 ]- Protocole "aires spécialement protégées et diversité biologique" [IATE:916202 ]- Protocole "déchets dangereux" [IATE:916545 ]- Protocole "gestion intégrée des zones côtières" [IATE:3564084 ]
 5. environmental protection · international agreement · EU relations
  Prótacal maidir le Cosaint na Meánmhara ar Thruailliú ó Fhoinsí agus Gníomhaíochtaí ar Talamh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll über den Schutz des Mittelmeers vor Verschmutzung aus landseitigen Quellen und Tätigkeiten
  de
  Definition eines der sieben Protokolle zum Übereinkommen von Barcelona IATE:778062 über die Verschmutzung des Mittelmeers aus Quellen und Tätigkeiten an Land Reference Council-DE, in Anlehnung an Council-EN
  Comment unterzeichnet am 17.5.1980 in Athen geändert am 7.3.1996 in Syrakus in Kraft getreten am 11.5.2008
  LBS Protocol | Land-Based Sources and Activities Protocol | Land-Based Sources Protocol | Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-based Sources and Activities
  en
  Definition Protocol to the Barcelona Convention [ IATE:778062 ] regarding pollution of the Mediterranean Sea area caused by discharges from rivers, coastal establishments or outfalls, or emanating from any other land-based sources and activities Reference Council-EN, based on: Amendments to the Protocol for the protection of the Mediterranean Sea against pollution from land-based sources, CELEX:21999A1214(02)
  Comment Signed: Athens, 17.5.1980 Modified: Syracuse, 7.3.1996 Entry into force: 11.5.2008For more information on Protocols related to the Barcelona Convention, see UNEP > Programmes > UNEP-Administered Programmes > Mediterranean > Governing Instruments, http://www.unep.org/regionalseas/programmes/unpro/Mediterranean/instruments/default.asp [8.4.2016]
  Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique | Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre | Protocole "tellurique"
  fr
  Definition protocole relatif aux sources et activités situées à terre parmi les sept protocoles qui complètent la Convention de Barcelone Reference Conseil-FR, d'après site Programme des Nations Unies pour l'environnement, Plan d'Action pour la Méditerranée, Accueil > Qui sommes-nous > Cadre juridique, http://web.unep.org/unepmap/fr/qui-sommes-nous/cadre-juridique [3.2.2019]
  Comment Signature: Athènes, 17.5.1980 Modifié: Syracuse, 7.3.1996 avec changement de nom (Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique remplacé par Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre). Entrée en vigueur: 11.5.2008La Convention de Barcelone est complétée par sept protocoles relatifs aux aspects spécifiques de la conservation de l'environnement méditerranéen, cf. Plan d'Action pour la Méditerranée, http://web.unep.org/unepmap/fr/qui-sommes-nous/cadre-juridique [13.2.2019]Voir aussi:- Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée [IATE:778062 ]- Protocole "immersions" [IATE:775738 ]- Protocole "offshore" [IATE:872800 ]- Protocole "aires spécialement protégées et diversité biologique" [IATE:916202 ]- Protocole "déchets dangereux" [IATE:916545 ]- Protocole "prévention et situations critiques" [IATE:931938 ]- Protocole "gestion intégrée des zones côtières" [IATE:3564084 ]
 6. international agreement · EU relations · air transport · ENVIRONMENT
  Prótacal maidir le Truailliú na Meánmhara trí Dhumpáil ó Longa agus ó Aerárthaí nó trí Loscadh ar Muir a Chosc agus a Dhíothú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zur Verhütung und Beseitigung der Verschmutzung des Mittelmeers durch das Einbringen durch Schiffe und Luftfahrzeuge oder Verbrennung auf See
  de
  Definition Protokoll zum Übereinkommen von Barcelona IATE:778062 für den Schutz des Mittelmeers Reference http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:l28084 (3.05.16)
  Comment Barcelona, 25.7.1977;in Kraft getreten am 25.7.1977
  Dumping Protocol | Protocol for the Prevention and Elimination of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft or Incineration at Sea
  en
  Definition Protocol to the Barcelona Convention [ IATE:778062 ] regarding pollution of the Mediterranean Sea by the dumping or incineration of wastes or other matter Reference Amendments to the Protocol for the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft, CELEX:21999A1214(04)
  Comment Signed: Barcelona, 25.7.1977 Entry into force: 25.7.1977See Council Decision 77/585/EEC, CELEX:31977D0585For more information on Protocols related to the Barcelona Convention, see UNEP > Programmes > UNEP-Administered Programmes > Mediterranean > Governing Instruments, http://www.unep.org/regionalseas/programmes/unpro/Mediterranean/instruments/default.asp [8.4.2016]
  Protocole "immersions" | Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs | Protocole relatif à la prévention et à l'élimination de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d'incinération en mer
  fr
  Definition protocole relatif aux opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d'incinération en mer parmi les sept protocoles qui complètent la Convention de Barcelone Reference Conseil-FR, d'après Programme des Nations Unies pour l'environnement, Plan d'Action pour la Méditerranée, Accueil > Qui sommes-nous > Cadre juridique, http://web.unep.org/unepmap/fr/qui-sommes-nous/cadre-juridique [13.2.2019]
  Comment Signature: Barcelone, 16.2.1976Entrée en vigueur: 12.2.1978La Convention de Barcelone est complétée par sept protocoles relatifs aux aspects spécifiques de la conservation de l'environnement méditerranéen, cf. Plan d'Action pour la Méditerranée, http://web.unep.org/unepmap/fr/qui-sommes-nous/cadre-juridique [13.2.2019]Voir aussi:- Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée [IATE:778062 ]- Protocole "tellurique" [IATE:775618 ]- Protocole "offshore" [IATE:872800 ]- Protocole "aires spécialement protégées et diversité biologique" [IATE:916202 ]- Protocole "déchets dangereux" [IATE:916545 ]- Protocole "prévention et situations critiques" [IATE:931938 ]- Protocole "gestion intégrée des zones côtières" [IATE:3564084 ]
 7. migration · international agreement
  Prótacal maidir leis na hiarmhairtí a eascraíonn ó chur chun feidhme Choinbhinsiún Bhaile Átha Cliath ar fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll zu den Konsequenzen des Inkrafttretens des Dubliner Übereinkommens für einige Bestimmungen des Durchführungsübereinkommens zum Schengener Übereinkommen (Bonner Protokoll)
  de
  Comment MISC: Bonn,26.04.1994.
  Protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur de la convention de Dublin sur certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen
  fr
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.