Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

6 toradh

 1. environmental policy · international agreement
  Treoirlínte deonacha Akwé:kon maidir le stiúradh measúnaithe ar thionchar cultúrtha, timpeallachta agus sóisialta i gcás forbairtí atá beartaithe a chur i gcrích ar, nó ar dócha go mbeadh tionchar acu ar, ionaid shácráilte, agus ar thailte agus uiscí ar a bhfuil cónaí nó a bhíonn in úsáid go traidisiúnta ag pobail dhúchasacha agus áitiúla Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoirlínte deonacha Akwé:kon Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Akwé Kon Richtlinien | Akwé:kon-Leitlinien
  de
  Sainmhíniú freiwillige Richtlinien zur Durchführung von kulturellen, umweltbezogenen und sozialen Verträglichkeitsuntersuchungen zu Vorhaben mit möglichen Auswirkungen auf heilige Stätten oder Gebiete und Gewässer, die eine traditionelle Bedeutung für indigene und traditionell lebende lokale Gemeinschaften haben Tagairt Bundesamt für Naturschutz (DE), Informationsplattform Clearing-House Mechanismus Deutschland zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD), Traditionelles Wissen, Innovationen und Verfahrensweisen (Artikel 8 (j)), http://www.biodiv-chm.de/konvention/F1052472515/HTML_Page1053440621 [Stand: 16.9.2011]
  Nóta verabschiedet von der 7. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt
  Akwé: Kon Voluntary Guidelines | Akwé: Kon Voluntary Guidelines for the Conduct of Cultural, Environmental and Social Impact Assessment regarding Developments Proposed to Take Place on, or which are Likely to Impact on, Sacred Sites and on Lands and Waters Traditionally Occupied or Used by Indigenous and Local Communities
  en
  lignes directrices Akwé: Kon | Akwé: Kon Lignes directrices facultatives pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des projets d'aménagement ou des aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales
  fr
 2. environmental policy
  MTC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol (MTC) éigeantach d'iarratais ar choillteoireacht ar limistéir 50 heicteár nó níos mó agus d'fhéadfadh sé a bheith ag teastáil do limistéir níos lú áit a meastar go mbeidh tionchar mór ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol. Tá gach iarratas níos lú ná 50 heicteár faoi réir Nós Imeachta Scagtha sonrach leis an ngá le MTC den sórt sin a mheasúnú.' Tagairt 'Foraoiseacht,' An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, http://www.agriculture.gov.ie/publications/2010/sceimeannaagusseirbhisi20102011/5foraoiseacht/ [27.4.2016]
  measúnú ar an tionchar ar an gcomhshaol Tagairt 'Athbhreithniú breithiúnach i gcúrsaí pleanála agus comhshaoil,' Faisnéis do Shaoránaigh, http://www.citizensinformation.ie/ga/environment/environmental_law/judicial_review_in_planning_and_environmental_matters.html [27.4.2016] ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Is ceadmhach d'Údarás Pleanála duine a rinne forbairt a threorú chun iarratas a dhéanamh chuig Údarás Pleanála ar thoiliú ionadach in imthosca ina dtagann sé chun bheith ar an eolas mar gheall ar chinneadh cúirte ina gcuirtear i leataobh cead pleanála a bhí ann cheana i gcás ina bhfuil Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol bainteach leis, cinneadh mar gheall ar cibé an gá Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol nó éileamh ar Mheasúnú Cuí faoin Treoir maidir le Gnáthóga ón Aontas Eorpach.' Tagairt 'Cásanna ag éirí as an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010,' An Bord Pleanála, http://www.pleanala.ie/about/function_ga.htm [11.4.2016]
  Bewertung der Umweltauswirkungen | UVP | Umweltverträglichkeitsstudie | Umweltverträglichkeitsuntersuchung
  de
  Sainmhíniú Bewertung der möglichen positiven oder negativen Folgen, die ein geplantes Projekt für die Umwelt haben kann; umfasst das natürliche, soziale und wirtschaftliche Umfeld Tagairt Let's speak sustainable construction, Multilingual Glossary (2011), ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT, Deutsch (de) UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (20.12.2019)
  Nóta XREF: strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) IATE:1270625
  environmental evaluation | assessment of the impact on the environment | assessment of the environmental effects | environmental impact assessment | EIA
  en
  Sainmhíniú analysis and judgment of the effects upon the environment, both temporary and permanent, of a significant development or project, which also considers the social consequences and alternative actions Tagairt COM-EN, based on: European Environment Agency (EEA) > European Environment Information and Observation Network (Eionet) > General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET) > Environmental impact assessment, http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?langcode=en&cp=2830&ns=1 [15.7.2012]
  évaluation environnementale | évaluation des incidences sur l'environnement | étude d'impact environnemental | évaluation de l'impact sur l'environnement | évaluation de l'impact environnemental
  fr
  Sainmhíniú démarche consistant à analyser et à intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux et de santé dans la conception des plans, programmes ou projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement Tagairt Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Région Normandie, L’autorité environnementale > L’autorité environnementale et la procédure d’évaluation environnementale > Les principes de l’évaluation environnementale (6.2.2020)
  Nóta L’évaluation environnementale est réalisée par le maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle doit être intégrée au processus d’élaboration du projet ou du plan/schéma/programme tout au long de son déroulement. Elle rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux environnementaux et de santé identifiés.Le principe et les objectifs de l’évaluation environnementale sont définis par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
 3. parliamentary proceedings · European Parliament · documentation
  breithmheas mionsonraithe ar mheasúnú tionchair ón gCoimisiún Eorpach Tagairt ---
  ga
  Sainmhíniú breithmheas mionsonraithe Tagairt ---
  ausführliche Bewertung einer Folgenabschätzung der Europäischen Kommission | ausführliche Bewertung
  de
  detailed appraisal of a European Commission impact assessment | detailed appraisal
  en
  Sainmhíniú note prepared or commissioned from external experts by the European Parliamentary Research Service providing a detailed analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment accompanying a given proposal Tagairt EP-Terminology Coordination, based on: - European Parliamentary Research Service, Statutory Audits of Public Accounts and of Public-Interest Entities: Detailed Appraisal of the European Commission's Impact Assessment, July 2012, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)494448 [28.5.2018] - European Parliament, Conference of Committee Chairs, Impact Assessment Handbook. Guidelines for Committees, Section II, Point 14, 12 September 2017, http://www.europarl.europa.eu/EPRS/IA_Handbook_12_September_2017.pdf [29.5.2018]
  évaluation détaillée | évaluation détaillée d’une analyse d'impact de la Commission européenne
  fr
  Sainmhíniú note préparée ou commandée à des experts externes par le Service de recherche du Parlement européen fournissant une analyse détaillée des forces et faiblesses de l'analyse d'impact de la Commission européenne accompagnant une proposition donnée Tagairt PE-FR, d’après PE-EN
 4. administrative law
  measúnú tionchair ar ghníomh dlí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  impact assessment of a legal act
  en
  Sainmhíniú element of the explanatory memorandum to a draft legal act in the Polish legislative system, containing information about subjects/entities directly affected, results of consultations, and a presentation of the act's implications for public finances, the labour market, the competitiveness of the economy, entrepreunership and regional development Tagairt Council PL TERM, based on the Polish Rules of Procedure of the Council of Ministers http://kprm.gov.pl/bip/070329regulaminRM.pdf (document available in PL only) (03.03.2011)
  Nóta For the EU context, see: "impact assessment" [ IATE:929089 ]
  analyse d'impact d'un acte juridique
  fr
 5. Council of the European Union · documentation
  measúnú tionchair ar leasuithe substaintiúla ar thogra ón gCoimisiún Tagairt ---
  ga
  measúnú tionchair ar leasuithe substaintiúla Tagairt ---
  ga
  Folgenabschätzung von wesentlichen Abänderungsvorschlägen | Folgenabschätzung von wesentlichen Abänderungsvorschlägen am Kommissionsvorschlag
  de
  impact assessment of substantial amendments | impact assessment of substantial amendments to a Commission proposal
  en
  Sainmhíniú impact assessment carried out by the European Parliament or the Council of their substantial amendments to a Commission proposal whenever they deem it appropriate and necessary for the legislative process Tagairt EP-Terminology Coordination, based on:- European Parliament, Conference of Committee Chairs, Impact Assessment Handbook. Guidelines for Committees, Section III., 12 September 2017, http://www.europarl.europa.eu/EPRS/IA_Handbook_12_September_2017.pdf [29.5.2018]; - Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making, point 15., CELEX:32016Q0512(01)
  Nóta In case of the EP, these assessments are prepared by external experts selected by the European Parliamentary Research Service. It is up to the parliamentary committee(s) responsible to determine whether one or more of the amendments tabled during its consideration of a Commission proposal is 'substantial' and, if appropriate, whether it or they should be the subject of an impact assessment. [...] Impact assessments can be carried out at any stage of the legislative procedure, taking account of the time constraints specific to each reading, and provided that they do not unduly delay the legislative process. Reference: European Parliament, Conference of Committee Chairs, Impact Assessment Handbook. Guidelines for Committees, Section III, 12 September 2017, http://www.europarl.europa.eu/EPRS/IA_Handbook_12_September_2017.pdf [10.7.2018]
  analyse d’impact de modifications substantielles | analyse d’impact des modifications substantielles à une proposition de la Commission
  fr
  Sainmhíniú analyse d'impact des modifications substantielles apportées par le Parlement européen à une proposition de la Commission, préparée par des experts externes sélectionnés par l'unité d'analyse d'impact ex ante du Service de recherche parlementaire européen, chaque fois que le Parlement le juge approprié et nécessaire pour le processus législatif Tagairt PE-FR, d’après PE-EN
  Nóta Il appartient à la ou aux commissions parlementaires compétentes de déterminer si un ou plusieurs des amendements déposés lors de l'examen d'une proposition de la Commission sont «substantiels» et, le cas échéant, s'ils doivent faire l'objet d'une analyse d'impact. Les analyses d'impact peuvent être réalisées à n'importe quel stade de la procédure législative, en tenant compte des contraintes de temps propres à chaque lecture et à condition qu'elles ne retardent pas indûment le processus législatif.
 6. parliamentary proceedings · European Parliament · documentation
  breithmheas tosaigh Tagairt ---
  ga
  breithmheas tosaigh ar mheasúnú tionchair ón gCoimisiún Eorpach Tagairt ---
  ga
  erste Bewertung einer Folgenabschätzung der Europäischen Kommission | erste Bewertung
  de
  initial appraisal of a European Commission impact assessment | initial appraisal
  en
  Sainmhíniú note prepared by the European Parliamentary Research Service providing an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment accompanying a given proposal Tagairt EP-Terminology Coordination, based on:European Parliamentary Research Service, Lightweight plastic carrier bags, Initial appraisal of a European Commission Impact Assessment, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/514090/IPOL-JOIN_NT%282014%29514090_EN.pdf [28.5.2018]
  première évaluation d’une analyse d’impact de la Commission européenne
  fr
  Sainmhíniú début d’appréciation des forces et des faiblesses de l’analyse, par la Commission, de l’impact des propositions présentées, visant à vérifier le respect des critères définis dans les lignes directrices sur l’analyse d’impact Tagairt PE-FR, d’après l’Unité Évaluation de l’impact du Parlement européen, Première évaluation d’une analyse d’impact de la Commission européenne – Proposition de directive de la Commission relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494453/IPOL-JOIN_NT(2012)494453_FR.pdf [20.6.2018]
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.