Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

8 results

 1. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget
  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus le bainistíocht fhónta airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung | IIV
  de
  Comment "ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 23. Dezember 2013 über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:3553147 UPD: st 22.1.14; AKO 11.4.14"
  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management | Interinstitutional Agreement | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management
  en
  Comment "This Agreement enterered into force on 1 January 2007 and replaced:— the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:768778 — CELEX:31999Y0618(02) ],— the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 — CELEX:32002Q1120(01) ].It was replaced on 23 December 2013 by the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management agreement [ IATE:3553147 — CELEX:32013Q1220(01) ]"
  accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
  fr
  Comment "est remplacé par l'accord de 2013 IATE:3553147 ."
 2. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · EUROPEAN UNION|EU finance
  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún Eorpach faoi fhorálacha maidir le maoiniú an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über Vorschriften zur Finanzierung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
  de
  Comment "am 1.1.2000 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens IATE:768778 UPD: AKO 11.4.14"
  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the European Commission on provisions regarding financing of the Common Foreign and Security Policy
  en
  Comment "Replaced, on 1 January 2000, by the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:768778 ]"
  accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne relatif à des dispositions concernant le financement de la politique étrangère et de sécurité commune
  fr
  Comment "remplacé, depuis le 1.1.2000, par l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [ IATE:768778 ]"
 3. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions
  Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle ar cheisteanna seachas ceisteanna i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus maidir le láimhseáil na faisnéise sin ag an bParlaimint Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council concerning the forwarding to and handling by the European Parliament of classified information held by the Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy
  en
  Accord Interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune
  fr
 4. EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget
  Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais Reference "Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA"
  ga
  Context Ba cheart maoiniú na Gníomhaireachta a bheith faoi réir comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle mar a leagtar amach i bpointe 31 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais . Reference "Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA"
  Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung | IIV
  de
  Comment "Diese Vereinbarung ist am 23. Dezember 2013 in Kraft getreten und ersetzt die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 [ IATE:2228731 ] DIV: AKO 11.4.14"
  Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management | interinstitutional agreement | IIA | Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management
  en
  Comment "This Agreement entered into force on 23 December 2013 and replaced the Agreement of 17 May 2006 [ IATE:2228731 ]. Reference: paragraph 6 of the Agreement, OJ C 373, 20.12.2013, p. 1–11, CELEX:32013Q1220(01)/ENIt was replaced by the Interinstitutional Agreement of 6 December 2020."
  accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière | accord interinstitutionnel | AII
  fr
 5. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget
  an Comhaontú Idirinstitiúideach an 7 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le maoiniú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh ag forlíonadh Chomhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine 1999 maidir le smacht buiséadach agus feabhsú ar an nós imeachta buiséadach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interinstitutionelle Vereinbarung vom 7. November 2002 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Finanzierung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Ergänzung der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. Mai 1999 über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens | Interinstitutionelle Vereinbarung
  de
  Comment "am 1.1.2007 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:2228731"
  Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement on the financing of the European Union Solidarity Fund, supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
  en
  Comment "It supplemented the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 [ IATE:768778 ].It was replaced by the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 [ IATE:2228731 ]."
  accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire | accord interinstitutionnel
  fr
  Comment "remplacé, depuis le 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ]"
 6. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution · EUROPEAN UNION|European Union law
  comhaontú idirinstitúideach maidir le reachtóireacht níos fearr Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Interinstitutionelle Vereinbarung - ""Bessere Rechtsetzung"""
  de
  Comment "Wurde ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 IATE:3567434 XREF: bessere Rechtsetzung IATE:929367<><><><><><><><><><><><><>"
  Interinstitutional agreement on better law-making | Interinstitutional agreement on better lawmaking | IIA
  en
  Comment "OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.Replaced by the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 ( IATE:3567434 )."
  "accord interinstitutionnel ""Mieux légiférer"""
  fr
  Definition accord par lequel le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes conviennent d'améliorer la qualité de la législation par une série d'initiatives et de procédures Reference "Accord interinstitutionnel - ""Mieux légiférer"", point 1, CELEX:32003Q1231(01)/fr"
  Comment "Voir aussi: Mieux légiférer [IATE:929367 ]NB: Cet accord a été remplacé en 2016 par remplacé par un nouvel accord interinstitutionnel ""Mieux légiférer (qui avait été appelé initialement dans la proposition de la Commission ""accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation""), IATE:3567434 ."
 7. EUROPEAN UNION|European Union law
  Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.' Reference "Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtóireacht níos fearr, CELEX:32016Q0512(01)/GA"
  Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung | Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung
  de
  Definition Vereinbarung, mit der die drei Organe übereinkommen, mit einer Reihe von Initiativen und Verfahren eine bessere Rechtsetzung anzustreben, z.B. dass die Rechtsvorschriften der Union verständlich und klar formuliert sein, den Bürgern, Verwaltungen und Unternehmen ein leichtes Verständnis ihrer Rechte und Pflichten ermöglichen, angemessene Berichterstattungs-, Überwachungs- und Evaluierungsvorschriften enthalten, Überregulierung und Verwaltungsaufwand vermeiden und sich leicht umsetzen lassen sollten Reference "Council-DE, nach Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung, Nrn.1 bis 3 (ABl. L_123/2016, S.1) CELEX:32016Q0512(01)/DE"
  Comment "- Am 13.4.2016 angenommen - Ersetzt die Interinstitutionelle Vereinbarung ""Bessere Rechtsetzung"" IATE:932701 vom 16. Dezember 2003 und den Interinstitutionellen Gemeinsamen Ansatz für die Folgenabschätzung vom November 2005"
  Interinstitutional Agreement on Better Law-Making | IIA | Interinstitutional Agreement on Better Regulation | Inter-institutional Agreement on Better Regulation | interinstitutional agreement on better lawmaking | interinstitutional agreement on better law-making | Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making
  en
  Comment "- Adopted on 13 April 2016 - Replaces the 2003 Interinstitutional agreement on better law-making [ IATE:932701 ] and the 2005 Interinstitutional Common Approach to Impact Assessment.See also IATE:929367 (better regulation / better law-making)."
  accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» | accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation
  fr
  Comment "- Accord adopté le 13 avril 2016- Remplace l'accord interinstitutionnel précédent, en vigueur depuis 2003.Voir aussi:- IATE:929367 ""Mieux légiférer""- IATE:932701 accord interinstitutionnel ""Mieux légiférer"", de 2003- IATE:3547591 programme REFITet le site Commission européenne > Mieux légiférer, http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_fr.htm [9.6.2016]"
 8. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget
  Comhaontú Idirinstitiúideach ar an smacht buiséadach agus ar fheabhsú an nós imeachta bhuiséadaigh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhaontú Idirinstitiúideach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens | Interinstitutionelle Vereinbarung | IIV
  de
  Comment "ergänzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 7. November 2002 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Finanzierung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union IATE:931489 am 1.1.2007 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:2228731 UPD: AKO 11.4.14"
  Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement | IIA | Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
  en
  Comment "Supplemented by the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 ]. Replaced on 1 January 2007 by the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [ IATE:2228731 ]"
  accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire | accord interinstitutionnel | AII
  fr
  Comment "complété par l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [ IATE:931489 ].Remplacé, à partir du 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ]."