Skip to main content
CORPUS OF CONTEMPORARY IRISH
Results (5)
San eagrán céanna, chuir Caitlín Ní Bhuachalla tuairimí Bhuan- Choiste Chumainn Ollúna na gColáistí Ullmhúcháin in iúl ag cosaint obair na gcoláistí úd.
Regina Uí Chollatáin. Lúb ar Phár 6 – An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899–1932. Cois Life 2004.
Page: 222
Beidh moltóireacht Ghlór na nGael ag tosú ar an 15 Deireadh Fómhair agus tá Oifigigh Forbartha i mbun cruinnithe ullmhúcháin leis na coistí i ngach cearn den tír faoi láthair.
Glór na nGael: Athruithe sa chóras marcála. Feasta 65 (10), 23. Gan Údar.
Page: 23
Date: 2012-10-01
Agus iad ag dul go bunúdar na mbuillí éirice, bhí Nash ar dhuine de na hiománaithe a thug an Coiste Athbhreithnithe go Páirc Dhúrlais lá agus iad i mbun taighde agus ullmhúcháin ar a dtuairisc.
Cúl le ciall?
Date: 2015-01-11
D’éiríos as an gcamógaíocht ag tús na bliana — bhí post nua faighte agam agus bhíos ag díriú ar an múinteoireacht, ar obair choiste agus ar ullmhúcháin do Mheiriceá.
‘Ba í an bhuairt ba mhó a bhí orm ná titim chun feola’ – Jill McMahon
Date: 2018-12-20
Deireadh le Coláistí Ullmhúcháin Ar an 24 Bealtaine 1960 chuir an tAire Oideachais, An Dr Ó hIrghile in iúl don Choiste Airgeadais i nDáil Éireann go raibh sé chun deireadh a chur leis na cúig choláiste ullmhúcháin do Chaitlicigh.
Paddy Hillery: Beirt a chuir an Ghaeilge dá boinn Cuid 3. Feasta 65 (10), 17-21. Pádraig G. Ó Laighin.
Page: 17-21
Date: 2012-10-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie