Skip to main content
CORPUS OF CONTEMPORARY IRISH
Results (2950)
Croí cráite; croí mánla, nó croí lánmhar?
Allagar na Leithinise. Feasta 55 (5), 45-46. Breandán ’ac Gearailt.
Page: 45-46
Date: 2002-05-01
Má bhí croí crua ag Cathal, bhí croí cloiche ag Angela.
Mícheál Ó Ruairc: Daoine a Itheann Daoine. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 141
Taom croí an charachtair a thagann as cruas croí.
Léirmheas. Feasta 67 (7), 10. Brian Ó Curnáin.
Page: 10
Date: 2014-07-01
Fágtar sinn le críoch a bhfuil ardú croí agus briseadh croí araon ag baint leis.
Ardú croí agus briseadh croí araon ag baint le ‘Mudbound’: Ná bíodh iontas ort má bhíonn saothar nua Dee Rees go mór san iomaíocht aimsir na nduaiseanna, a deir ár léirmheastóir – Breandán M Mac Gearailt
Date: 2017-11-26
Scannán a mbeidh ardú croí agus briseadh croí ag baint leis.
Slán á fhágáil le Day-Lewis agus fáilte á cur roimh ‘Cine 4’…: Cad iad na scannáin atá romhainn in 2018? Caitheann ár léirmheastóir súil chun tosaigh ar chuid de na scannáin mhóra a bheidh le feiceáil an bhliain seo chugainn – Breandán M Mac Gearailt
Date: 2017-12-27
Ortha an tinnis croí: Ortha a chuir Críost le croí Mhuire a leigheas, an rud a leigheasfas croí Mhuire, leigheasfaidh sé croí duine.
Ó DHÚCHAS: D’fhiafraigh Colmcille de Chríost, goidé leigheasfadh an rua?: Uair sa tseachtain, i gcomhar le Dúchas.ie, foilsítear mír ó Bhailiúchán na Scol – Máire Ní Fhinneadha
Date: 2018-08-24
Tarraingíonn Gearóid Mac Lochlainn ar shaothar Linton Kwesi Johnson ‘Inglan is a Bitch’ le scéal tragóideach ‘Phadaí óig’ eile a ríomh ina dhán ‘Paddy’, agus lonnaítear féinbhás an imirceora óig i gcomhthéacs chreimeadh na héagsúlachta i gcathair ilchultúir mar Londain: ‘Cathair chruálach ag creimeadh croí Éireannach,/ croí Iamácach, croí Indiach,/ croí Giúdach, croí Albanach.’ Is téama leanúnach i litríocht Ghaeilge an fichiú haois téama na ‘gnáthimirce’ sin.
Máirín Nic Eoin. Trén bhFearann Breac – An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge. Cois Life 2005.
Page: 148
Sa dán ‘Paddy’ (ST: 78-82), mar shampla, tugtar léiriú paiteanta ar sháinn an imircigh as Éirinn i Londain: ‘Cathair chruálach a chreimeann croí Éireannach/ Croí Iamácach, croí Indiach’ (ST: 80).
Rióna Ní Fhrighil: Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Cois Life 2010.
Page: 281
Tá téarmaíocht ar leith ag gabháil leis a luann an croí go háirithe: bítear ag caint ar “análú ón gcroí” nó “an croí a dhéanamh bog” nó, fiú, “an croí a oscailt”.
Ag cur régime nua i bhfeidhm – Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Date: 2012-01-24
Nuair a léimse Stray Birds/Éanlaith Straetá níos mó ná déantús Tagore á léamh agam, braithim; tá tnúthán an duine gach áit ar domhan á léamh agam, tá anam na hIndia agam á léamh agus croí Tagore, croí a ndeachaigh saol agus teagasc an Bhúda agus Mahavira i bhfeidhm go smior air, croí ar chuir filíocht Kalidas agus Kabir sceitimíní air, croí a d’éist go hurramach is go háthasach le filí móra an traidisiúin dheabhóidigh (bhakti), croí a lig dó féin a bheith faoi anáil fhilíocht na ndaoine ina theanga féin, Beangáilis, croí a bhí corraithe ag na filí fáin, na Bauls, dream atá fós linn agus meisce Dé orthu i gcónaí.
Ag ceiliúradh an fhile a tháinig ar an saol 150 bliain ó shin – Gabriel Rosenstock
Date: 2011-05-04
D’ardaigh a croí.
“I loves th’ oul’ songs!”
Date: 2005-08-01
Tá siad thar barr, na hamhráin ag plé le cúrsaí grá agus briseadh croí.
Adele – Cé hÍ Féin?
Date: 2013-11-01
Agus sin croí na faidhbe, dar liomsa.
Ag cur na staire as a riocht
Date: 2006-07-01
Is é croí an taispeántais na blúirí dealbhóireachta déanta as gaineamhchloch agus snoite go hachrannach álainn.
Ag leanúint lorg na manach
Date: 2006-07-01
Tá eagna chinn lochtach an duine ag croí-lár scéal Kahneman.
Ag Meabhrú: Mall agus Gasta
Date: 2014-02-01
Go minic téim chuig mo chuid oibre fríd cheantar na Seanchille, croí dílseach Uladh.
Am an-chontúirteach romhainn
Date: 2001-07-01
Thug Nioclás Tóibín an croí mór amhrán dom.
Amhrán na Séad (leagan ceart)
Date: 2006-06-01
Domsa, sin é croí na ceiste.
An bhFuil Easpa Misnigh ar an Lucht Oibre a Bheith i gCeannas?
Date: 2011-02-01
Thosaigh a croí ag preabadh go tréan.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 014
Ach nach raibh sise tar éis a hanam is a croí a nochtadh?
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 047
Chuir tú an croí trasna ionam!’
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 074
Thosaigh a croí ag preabadh.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 093
Chuir radharc na litreach an croí trasna uirthi.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 102
croí briste agamsa freisin.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 113
Thit a croí.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 116
Chuir aerfhreastalaí Northwest Airlines an croí trasna uirthi.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 121
Thit ualach óna croí nuair a stop an torann.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 123
‘Chuir tú an croí trasna orm,’ a dúirt Rebekka.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 150
Cuimhnigh ar an gcrá croí ar fad a bhain leis an víosa gealltanais a fháil.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 151
Aithníonn sé croí na faidhbe láithreach.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 037
Ardú croí sa radharc seo.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 040
Chuaigh Uilliam le báiní agus sháigh sé a mhiodóg go feirc ina croí.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 057
Mian croí gach súmaire atá ann.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 070
An ghrian ag gliúcaíocht amach tríd an mbrat scamall ach níl dóthain ansin don ardú croí.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 087
Ardú croí dom i gcónaí is ea traidisiún ársa na féile i mbrúnna deonacha na bparóistí.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 101
Bhí éirí croí éigin air.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Page: 051
Tháinig éirí croí ar fad air.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Page: 074
Éirí croí ar Bhrian.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Page: 043
Éireannach a bhí i rí Labhra agus bhí croí maith aige.
Labhrás Ó Finneadha: Asarlaíocht, Gorta agus Teamplóirí (imleabhar 2). Cois Life 2013.
Page: 066
‘Tháinig croí ansin aici agus léim sí anuas den charraig.
Labhrás Ó Finneadha: Asarlaíocht, Gorta agus Teamplóirí (imleabhar 2). Cois Life 2013.
Page: 079
Bhraith sí faoiseamh ina croí toisc nach mbeadh Mario ag filleadh.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Page: 025
Firín saibhir, Thanielle, sin é a bhíonn de dhíth, agus croí lag aige.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Page: 051
Ansin taom croí taobh istigh de chúpla bliain, agus go bhfágfadh sé a mhaoin shaolta agatsa.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Page: 051
Tá a croí briste, Sophie, briste ar fad.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Page: 065
Bhuail taom croí é ar an Luas.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Page: 030
Meastar gur fadhb lena shéadaire croí é.’
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Page: 030
Cheapfadh daoine gur de bharr taom croí a tharla an tubaiste.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Page: 060
Crá croí ceart a bheadh san obair sin.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Page: 166
croí mo dhearthár ina bhéal.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Page: 040
Ae lao bliana ar phláta do chomharsan, croí bhó críonna ar ghabhlóg de hÍde.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Page: 114
Croí cuideachta na tíre seo é.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Page: 118
Croí dubh Chromail a rinne slad ar na Gaeil, croí bocht an bhonnáin ar mheasa leat a bhás ná cás na Traoi.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Page: 138
Thosaigh a croí ag preabadh go tréan.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Page: 066
Bhí gliondar croí orm.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Page: 123
Léim a croí le neart eagla.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Page: 253
Bíonn an caife in Salvador ina chéasadh croí.
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Page: 059
Chothaigh an ainís teas ina hucht; chuir an cardamam a croí ag preabadh.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Page: 024
B’iomaí cailín a mbrisfeadh an leaid seo a croí.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Page: 026
Chuir boladh an aráin úir freanga trína croí.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Page: 066
Thit croí Ruáin.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Page: 038
Bhí croí maith mór ag a athair, mar dhea.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Page: 065
Ach bhí croí éadrom agamsa, ag siúl go dtí an Jolly Fisherman dom.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Page: 158
Gheit croí Ailfí.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Page: 035
Cóisir le croí
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Page: 047
‘Bruce!’ ar sí le háthas croí.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Page: 056
Léim croí Ailfí de gheit is le háthas in éineacht.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Page: 074
Síleann sé gur crá croí é sinn a bheith anseo.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Page: 094
B’iomaí crá croí a bhain le tuismitheoirí!
Siobhán Parkinson: Maitríóisce. Cois Life 2011.
Page: 009
Bhí a croí ag bualadh go tréan.
Siobhán Parkinson: Maitríóisce. Cois Life 2011.
Page: 040
Seo croí na cúise.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Page: 037
‘Agus bhrisfeadh sé croí mo mháthar.’
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Page: 083
Braithim soilíos croí ina dteannta, agus ar iad a fhágaint dom.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 022
Briseann siad agus smiotann siad an croí i gCill Chainnigh.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 084
Bhain sé ceann agus bhain sé croí dínn.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 169
Croí.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 303
Croí.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 303
Tá gaol ag gníomh sin na humhlaíochta le guí, le hurnaí croí.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 308
Uaimh na nObráidí Croí.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Page: 035
An croí bainte amach as a chliabh agus é leata ina lámha ag an máinlia.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Page: 035
Coimeádaí na gcomhlaí croí.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Page: 037
Tógadh uaidh é. Bhí an croí féin siosctha aige in imeacht leathneomait, agus thóg sé amach ina lámha é. Chroch sé an croí in airde i dtreo an tsolais, é ag glinniúint air, agus ansin leag sé ar an gclár ar an mbord taobh leis é. Mheáigh an cúntóir an croí agus deineadh nóta de.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Page: 089
Bliain amháin níor tháinig a cara, an Béar Bán, ar cuairt agus bhí croí Sarah briste.
Aoife Valley: Teach an Oighir. Cois Life 2009.
Page: 006
Mar sin thug an gasúr croí isteach do Sarah agus d'fhág sé slán aici.
Aoife Valley: Teach an Oighir. Cois Life 2009.
Page: 014
Croí Eoghain ina bhéal.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 031
Bhí croí Eoghain ina bhéal agus é ag éisteacht le díoscán an bholta.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 076
Bhí croí Eoghain i mbonn a chos.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 154
Ach an lá dár gcionn fuair Semper Virens, an Quizmháistir Gaeilge, taom croí, seomra 4B.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Page: 013
Thugas liom an leabhar, croí trom, agus íomhá.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Page: 036
Leanas den bhéiceach gur fháisc mo mháthair lena croí mé.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Page: 061
‘Haló, Dailí,’ ar sise gan a croí laistiar de.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Page: 101
Agus an fiántas ag tréigean a croí.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Page: 143
Léim a croí nuair a thuig sí go raibh sé chun í a leanúint.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Page: 158
Bhuel, dar a bhfuil de dhiabhail in ifreann ach mheasas gur taom croí a gheobhadh sé.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Page: 176
Agus dhein sí gáire leis an mbacach – bhí croí inti.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Page: 191
Fógrófar tionscnamh nua le dul i ngleic le galar croí agus fadhbanna cardashoithíocha i nGaillimh inniu.
Tionscnamh nua le dul i ngleic le galar croí
Date: 2014-11-28
Galar croí is mó is cúis le bás in Éirinn go fóill.
Tionscnamh nua le dul i ngleic le galar croí
Date: 2014-11-28
Léiríonn sé sin go dtugann fiú beagán aclaíochta cosaint ar ghalar croí.
'Comharthaí sóirt an ghalair croí ar dhéagóirí'
Date: 2015-01-06
Bhí ailse roinnt blianta ó shin air, agus fadhbanna croí anuraidh.
Thír Eoghain croí briste agus feargach faoin tragóid fíor bhrónach seo.
Dúirt Marie, máthair Eoghan Culligan go raibh croí an teaghlaigh briste ina dhiaidh.
Aifrinn éagnairce bheirt mhac léinn ar siúl
Date: 2015-06-23
Lógó gaois.ie
gaois.ie