Skip to main content
CORPUS OF CONTEMPORARY IRISH
Results (7401)
Croí cráite; croí mánla, nó croí lánmhar?
Allagar na Leithinise. Feasta 55 (5), 45-46. Breandán ’ac Gearailt.
Page: 45-46
Date: 2002-05-01
Bhí a gcroí agus súil a gcroí sáite ina dtír féin.
‘Nuair a bheidh Gaeil uile freagrach dá gcomh-mheanma tiocfaidh neart iontu lena slabhraí a chur díobh’
Date: 2016-03-25
Má bhí croí crua ag Cathal, bhí croí cloiche ag Angela.
Mícheál Ó Ruairc: Daoine a Itheann Daoine. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 141
Taom croí an charachtair a thagann as cruas croí.
Léirmheas. Feasta 67 (7), 10. Brian Ó Curnáin.
Page: 10
Date: 2014-07-01
Fágtar sinn le críoch a bhfuil ardú croí agus briseadh croí araon ag baint leis.
Ardú croí agus briseadh croí araon ag baint le ‘Mudbound’: Ná bíodh iontas ort má bhíonn saothar nua Dee Rees go mór san iomaíocht aimsir na nduaiseanna, a deir ár léirmheastóir – Breandán M Mac Gearailt
Date: 2017-11-26
Scannán a mbeidh ardú croí agus briseadh croí ag baint leis.
Slán á fhágáil le Day-Lewis agus fáilte á cur roimh ‘Cine 4’…: Cad iad na scannáin atá romhainn in 2018? Caitheann ár léirmheastóir súil chun tosaigh ar chuid de na scannáin mhóra a bheidh le feiceáil an bhliain seo chugainn – Breandán M Mac Gearailt
Date: 2017-12-27
Ní dhíríonn an sagart méar ar a chroí féin ach ar chroí créachta an Mhic.
An Sagart agus an File. Irisleabhar Mhá Nuad 2009, 9-38. Karl Rahner aistrithe ag P. Ó Fiannachta.
Page: 9-38
Date: 2009-01-01
Ortha an tinnis croí: Ortha a chuir Críost le croí Mhuire a leigheas, an rud a leigheasfas croí Mhuire, leigheasfaidh sé croí duine.
Ó DHÚCHAS: D’fhiafraigh Colmcille de Chríost, goidé leigheasfadh an rua?: Uair sa tseachtain, i gcomhar le Dúchas.ie, foilsítear mír ó Bhailiúchán na Scol – Máire Ní Fhinneadha
Date: 2018-08-24
Buafar orainn go deo mura dtiocfaidh athrú ar chroíthe mhuintir na Gaeltachta.
An rud a dtabharfadh na Conraitheoirí ardmholadh dó ní chuirfeadh na Ciarraígh aon suim ann…
Date: 2016-02-05
Baineann sé an tocht, an t-uaigneas, an dubhrón agus an duairceas do chroíthe na ndaoine.
Diosca nua Mhuiris Uí Scanláin. Feasta 58 (9), 27-28. Domhnall Mac Síthigh.
Page: 27-28
Date: 2005-09-01
Ní féidir brath ar chroíthe in aon chor.
Léirmheas. Feasta 59 (12), 12-13. Art Ó Maolfabhail.
Page: 12-13
Date: 2006-12-01
Cuirfidh an leabhar gliondar ar chroíthe Gael ar fuaid an domhain.
Anois Tacht an Eala: Filí Chorcaí INNTI agus an Réabhlóid Chultúrtha. Feasta 64 (5), 13-15. Tadhg Ó Dúshláine.
Page: 13-15
Date: 2011-05-01
Gan trácht ar chroíthe briste, geallúintí gan chomhlíonadh, bréaga, deora agus leanaí gan iarraidh.
Mícheál Ó Ruairc. Fianaise. LeabhairCOMHAR 2012.
Page: 054
Rud mór bláfar a bhí istigh ann agus croíthe agus póga air.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Page: 117
Ní raibh bláthanna ná croíthe air.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Page: 121
Borróga beaga ach cruth croíthe beaga orthu.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Page: 048
Bhí croíthe an oileáin briste i ndiaidh a n-aon laoch.
Ní le Red Bull “Poll na bPéist”!
Date: 2014-10-18
Agus, an bhfuil croíthe lucht déanta chláracha teilifíse san áit cheart?
Místuamacht na gclár cailliúna meáchain – Gan ainm
Date: 2015-02-03
Briseadh croíthe, briseadh cnámha – ach gineadh clann.
An Neascóid. Comhar 76 (3), 16-19. Alex Hijmans.
Page: 16-19
Date: 2016-03-01
Briseadh croíthe, briseadh cnámha – ach gineadh clann.
An Neascóid. Comhar 76 (3), 16-19. Alex Hijmans.
Page: 16-19
Date: 2016-03-01
Tarraingíonn Gearóid Mac Lochlainn ar shaothar Linton Kwesi Johnson ‘Inglan is a Bitch’ le scéal tragóideach ‘Phadaí óig’ eile a ríomh ina dhán ‘Paddy’, agus lonnaítear féinbhás an imirceora óig i gcomhthéacs chreimeadh na héagsúlachta i gcathair ilchultúir mar Londain: ‘Cathair chruálach ag creimeadh croí Éireannach,/ croí Iamácach, croí Indiach,/ croí Giúdach, croí Albanach.’ Is téama leanúnach i litríocht Ghaeilge an fichiú haois téama na ‘gnáthimirce’ sin.
Máirín Nic Eoin. Trén bhFearann Breac – An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge. Cois Life 2005.
Page: 148
Abaigh, ballnaisce, croíthe, drólanna á raideadh tríd an aer aige.
Faightear Gach Laoch In Aisce: Sliocht as an úrscéal is deireanaí ó Phádraig Ó Cíobháin. Feasta 54 (5), 45-47. Pádraig Ó Cíobháin.
Page: 45-47
Date: 2001-05-01
Ach, a Thiarna, dá mba sin saol Árann, ní sheasóchadh easnacha iarainn agus croíthe cloiche é.
A Thuilleadh Scríbhneoireachta le Seosamh Mac Grianna: Cuid 2. Feasta 56 (7), 19-23. Nollaig Mac Congáil.
Page: 19-23
Date: 2003-07-01
Ina theannta sin, ba léir gur chruaigh croíthe le taithí.
Is go fíorannamh a dhéanann ‘gealt’ ionsaí sceimhlitheoireachta…: Caithfimid glacadh leis go bhfuil réasúnaíocht taobh thiar den fheachtas sceimhlitheoireachta domhanda de chuid IS. Is ar an mbonn sin is gá a dhul i ngleic leis… – Póilín Ní Chiaráin
Date: 2016-07-30
Ach tá croíthe móra fiala flaithiúil lácha ag na mná céanna.
Léirmheas. Feasta 62 (1), 11-12. Áine Ní Mhaoldomhnaigh Uí Dhrisceoil.
Page: 11-12
Date: 2009-01-01
Rósanna dearga, seacláidí, cártaí le croíthe, béiríní agus dinnéar faoi sholas coinnle.
Gafa sa ghréasán: Leigheas ar ghalar an ghrá? An tUltach 89 (2), 5. Úna Ultach.
Page: 5
Date: 2012-02-01
Tógtar croíthe, nochtar géaga, spreagtar beocht agus gríosaítear daoine chun aoibhe.
Turas an tSaoil: Doineann agus Soineann. An tUltach 89 (6), 8. Ciarán Mac Murchaidh.
Page: 8
Date: 2012-06-01
Cé a chuirfeadh in éadan croíthe dúra cloiche féin sásta lucht cumhachta an tSax-Bhéarla?
Liam Mac Cóil. An Litir. Leabhar Breac 2011.
Page: 078
D’éirigh linn na draoithe a dhíbirt, na croíthe dúra gan aon mhaith.
Ego Patricius – Alan Titley
Date: 2017-03-20
Agus Graham Canty ag ardú croíthe agus meanman agus an choirn in éineacht.
Scéala na Seice. Comhar 70 (11), 12. Ken Ó Donnchú.
Page: 12
Date: 2010-11-01
Briseadh croíthe, briseadh cnámha – ach gineadh clann.
Alex Hijmans. Idir Dhá Thír. Cois Life 2017.
Page: 115
Briseadh croíthe, briseadh cnámha – ach gineadh clann.
Alex Hijmans. Idir Dhá Thír. Cois Life 2017.
Page: 115
Ba é an gáire seafóideach toll san ba mhó a ghoillfeadh ort, a stór mo chroí — an gáire coscrach gan chroí ach macalla an chroí ar iarraidh!
Sionnach an Tuaiscirt: Mír I den scéal le Liam Prút. Feasta 53 (4), 7-10. Liam Prút.
Page: 7-10
Date: 2000-04-01
Sa dán ‘Paddy’ (ST: 78-82), mar shampla, tugtar léiriú paiteanta ar sháinn an imircigh as Éirinn i Londain: ‘Cathair chruálach a chreimeann croí Éireannach/ Croí Iamácach, croí Indiach’ (ST: 80).
Rióna Ní Fhrighil: Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Cois Life 2010.
Page: 281
Tá téarmaíocht ar leith ag gabháil leis a luann an croí go háirithe: bítear ag caint ar “análú ón gcroí” nó “an croí a dhéanamh bog” nó, fiú, “an croí a oscailt”.
Ag cur régime nua i bhfeidhm – Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Date: 2012-01-24
Nuair a léimse Stray Birds/Éanlaith Straetá níos mó ná déantús Tagore á léamh agam, braithim; tá tnúthán an duine gach áit ar domhan á léamh agam, tá anam na hIndia agam á léamh agus croí Tagore, croí a ndeachaigh saol agus teagasc an Bhúda agus Mahavira i bhfeidhm go smior air, croí ar chuir filíocht Kalidas agus Kabir sceitimíní air, croí a d’éist go hurramach is go háthasach le filí móra an traidisiúin dheabhóidigh (bhakti), croí a lig dó féin a bheith faoi anáil fhilíocht na ndaoine ina theanga féin, Beangáilis, croí a bhí corraithe ag na filí fáin, na Bauls, dream atá fós linn agus meisce Dé orthu i gcónaí.
Ag ceiliúradh an fhile a tháinig ar an saol 150 bliain ó shin – Gabriel Rosenstock
Date: 2011-05-04
Cuirtear croí le focail eile go minic: a rún mo chroí, a chuisle mo chroí agus a ghrá mo chroí.
Mo cheol thú. An tUltach 88 (5), 14-15. Gerry Oates.
Page: 14-15
Date: 2011-05-01
Dúirt a thuismitheoirí John agus Graziella go raibh a gcroíthe briste.
Beirt eile a maraíodh i California á n-adhlacadh inniu
Date: 2015-06-24
Gliondar a a gcroíthe.
GAILEARAÍ: ‘Círéib’ sa Cheoláras Náisiúnta agus buaiteoirí chomórtas Siansa Gael Linn fógartha – Sean Ó Mainnín
Date: 2016-04-19
Pingback: ‘A Ghaela, tógaigí bhur gcroíthe!’ | NÓS()
Gaelphop seolta!: George Ezra aistrithe go Gaeilge – Foireann NÓS
Date: 2015-01-12
maire sí in bhfur gcroíthe go deó.
Mo mháthair: A hailse, a faire agus a luaithreach – Tomaí Ó Conghaile
Date: 2015-06-17
A Ghaela, tógaigí bhur gcroíthe!
Na 20 scéal is mó léamh: ar nos.ie in 2015 – Foireann NÓS
Date: 2015-12-30
Bhí ár gcroíthe ag preabadh do mhuintir an Chláir.
Buaicphointí CLG na Bliana – Gan ainm
Date: 2013-11-05
Bhí reason agus misneach iontu agus flaithiúlacht Dhúiche Sheoigheach ina gcroíthe.
Pádraig Standún: Tuar Mhic Éadaigh. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 053
Agus sin rud nach bhfuil chomh cóngarach dár gcroíthe is a bhíodh.
Aniar Aduaidh: An rud atá sa chú. An tUltach 83 (7), 4-5. Dónall Mac Giolla Chóill.
Page: 4-5
Date: 2007-07-01
Bhíomar óg, bhíomar fuinniúil agus bhí an misean go láidir inár gcroíthe.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Page: 046
bhí mórtas, lúcháir agus áthas inár gcroíthe.
Síle Uí Ghallchóir, Brighid Ní Mhonacháin, Máirín Uí Fhearraigh, Máire Dinny Wren. Go dtí an Lá Bán. Éabhlóid 2012.
Page: 098
Ba léir nach raibh a gcroíthe san obair ach iad ag stánadh rompu sa dorchadas.
Colmán Ó Raghallaigh. Éalú san Oíche. Cló Mhaigh Eo 2012.
Page: 014
Chuir an ráiteas seo eagla i gcroíthe na bpiscíní.
Caitríona Ní Mhurchú. Roberto agus Draoi na gCat. Cló Mhaigh Eo 2009.
Page: 053
Gach uair, d’ardaigh a gcroíthe le dóchas agus thit siad arís nuair a theip orthu.
Máire Zepf. Tubaiste ar an Titanic. Cló Mhaigh Eo 2012.
Page: 070
Thit siad síos ar an leaba, a gcroíthe ag preabadh agus a gcuid anáil ag rásaíocht.
Máire Zepf. Tubaiste ar an Titanic. Cló Mhaigh Eo 2012.
Page: 074
Bristear a gcroíthe arís is arís eile ach ní thagann aon mhaolú ar a misneach.
DARA Ó CINNÉIDE: Inniu lá na fuascailte do Mhaigh Eo…: Ná bímis dall ar fad ar thréithe Mhaigh Eo agus tugaimis a cheart chomh maith don righneas agus don mbraon atá iontu – Dara Ó Cinnéide
Date: 2016-09-17
Fuinneamh pumpála fola na Stones, freithbhualadh ár gcroíthe.
Saoiri samhraidh – Gan údar
Date: 2002-08-14
Ní heisean amháin a mhothaigh creimeadh an éadóchais sin ina gcroíthe istigh.
Poblacht lochtach – Seán Ó Héalaí
Date: 2014-04-23
Ba gheall le cuaille ina gcroíthe é.
Líon suas arís é!. Feasta 59 (6), 14. Mac an Aighnis.
Page: 14
Date: 2006-06-01
N’fheadar, ámh, cá fhad eile a mhairfidh an traidisiún seo i gcroíthe mhuintir na Cróite?
Cuimhní Poircealláin. Feasta 62 (6), 7-8. Majella McDonnell.
Page: 7-8
Date: 2009-06-01
Tógfaidh sé an ceo de bhur gcroíthe.
Bánaí is Bánó Faoileán faoi lán seoil draíochta. Feasta 65 (6), 23. Máirín Uí Shé.
Page: 23
Date: 2012-06-01
Ghlac muintir an Ghleanna isteach ina gcroíthe é.
Coláiste Loch Suilí: Ceiliúradh 50 Bliain. An tUltach 92 (1), 14-15. Síle Mac Fhionnghaile.
Page: 14-15
Date: 2015-01-01
Chuaigh an tigh ródhaor dóibh, agus cheannaigh a gcéilí comhraic é, agus bhí a gcroíthe briste.
An tigh i mBaile Átha Cliath a dhíol agus bogadh go dtí an Ghaeltacht? Aisling róchostasach, faraor…: Tá fadhb agat nuair a bhíonn infheisteoirí ag alpadh gach tigh atá ar fáil d'earnáil an lóistín ghearrthréimhsigh, a deir ár gcolúnaí – Daithí De Mórdha
Date: 2018-02-08
“Tá ár gcroíthe briste,” a dúirt Ó Muircheartaigh.
‘Buachaill cneasta, séimh, sárscoláire agus sárfhear spóirt’ – scamall ar mhuintir Chorca Dhuibhne ag bás Aodháin Uí Chonchúir: Tá pobal Chorca Dhuibhne faoi scamall bróin ag bás tragóideach Aodháin Uí Chonchúir, buachaill óg 14 bliain d’aois a cailleadh de bharr timpiste ar pháirc na caide – Pádraic Ó Ciardha
Date: 2018-02-26
I mbeagán focal, agus i mbéarlagair na linne, tá a gcroíthe san áit cheart.
Tá ré na gcroíluachanna agus na spride deonaí ag leá léi i gCumann Lúthchleas Gael: Cuirtear fáilte rompu siúd a thuigeann cé dár díobh iad agus gurb é an cluiche féin an máistir i ndeireadh na dála – Dara Ó Cinnéide
Date: 2018-05-19
mar a dhéanann ar ár gcroí
Labhrás Ó Finneadha: Asarlaíocht, Gorta agus Teamplóirí (imleabhar 2). Cois Life 2013.
Page: 006
An chéad urchar dó siúd agus an dara ceann i gcroí Uí Chonaill, mallacht Dé air.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Page: 099
Agus bhur gcroí a chur ann.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Page: 113
Ina gcroí istigh, teastaíonn uathu a bheith cosúil linne.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Page: 007
‘Nár thug teaghlach uasal, lách, fial isteach i gcroí a dtí agus a saoil mé.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Page: 017
Bhaineadar leo ina gcroí agus ina n-anam.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 064
Ocht n-unsa den phlúr garbh sa mhias a fhuasclaíonn gach greim ón gcroí.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 066
Cé chomh préamhaithe agus atá sé sa ghráin i gcroí an duine?
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 164
Bhí seirfean an domlais inár gcroí.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 167
Deir a muintir, atá in Albain ón Máirt go bhfuil ‘ a gcroí briste go hiomlán’
Alexander Pacteau cúisithe i ndúnmharú Karen Buckley
Date: 2015-04-17
Léiríonn Tadhg Mac Dhonnagáin mianta ár gcroí leis an amhrán barrúil seo.
Na 5 fhiseán Gaeilge is fearr le Tuairisc.ie
Date: 2014-10-22
Chas Josie Sheáin Jeaic agus Róisín Elsafty amach ón gcroí.
Bíodh cead labhartha ag Bob Quinn!
Date: 2014-12-03
Cuirfidh seo gliondar ar an gcroí ag féilte ceoil na cruinne an samhadh seo.
5 amhrán ón taobh tuathail…
Date: 2015-04-22
Ón gcroí agus ní ón gceann is minicí a smaoiníonn siad, a dúirt sí.
John Beag le cloisteáil sa gCatalóin agus dóchas neamhspleáchais san aer…
Date: 2015-09-24
Cuirfidh sé misneach inár gcroí féin.
An Claiḋeaṁ Soluis cothrom an ama seo (9 Deireadh Fómhair 1915)
Date: 2015-10-09
Chruthaigh an sága suarach sin nach fuil atá inár gcroí a thuilleadh ach ola.
Cúrsaí ola, cúrsaí fola – is peitreashaoránaigh sinn go léir
Date: 2015-10-20
Doimhneas i gcroí an duine?
An Ghaeilge liom, an Ghaeilge romham, an Ghaeilge im dhiaidh…
Date: 2015-11-24
Ach, tá an nádúr leis an mbaile sa gcroí i gcónaí.
‘So much for iargúltacht…’ Nasc fós á dhéanamh idir an Ghaeilge agus míbhuntáistí
Date: 2015-12-15
Mhair an fhealsúnacht sin ina gcroí go dtí blianta luatha an tSaorstáit.
Léirímis meas mar is cóir ar an ‘oráiste’ sa trídhathach…
Date: 2016-03-22
Bhí trua i gcroí Bhríde di anois.
Jackie Mac Donncha: Aileach. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 062
Bhrisfeadh sé a gcroí an fhírinne a inseacht di.
Jackie Mac Donncha: Aileach. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 098
Ag glaoch is ag gairm ar an gcroí seo i mo lár’ (47).
Club Leabhar 1916: Súil ar ‘Dé Luain’ le hEoghan Ó Tuairisc – Máirín Nic Eoin
Date: 2016-04-27
Ní hionadh go bhfuil ‘milleadh’ i gcroí ainm Gaeilge an ghnáthaimh uafásaigh seo.
‘Seasaimis suas do chearta daonna agus fágaimis dlí an ghinmhillte mar atá’ – Pól Ó Meadhra
Date: 2016-05-09
Chuir sé nimh ina gcroí a dhall an radharc ina súile.
‘A mhuintir an Oireachtais agus Chonradh na Gaeilge, déanaigí bhur ndícheall sibhialtacht bhréige agus daoirse a chur faoi chois’ – Maitiú Ó Coimín
Date: 2016-05-13
Múineadh stair na hÉireann agus cuireadh fréamhacha grá tíre i gcroí na ndaltaí.
‘Tá Pádraic Mac Piarais imithe ar shlí na fírinne. Ba é féin croí na féile; ba é a thugadh cothrom na féinne do gach duine, cara is namhaid’ – Maitiú Ó Coimín
Date: 2016-06-24
Leanann muid ar aghaidh – dóchas inár gcroí agus neart inár lámha,” a deir Ó Muirí.
Gearradh siar déanta ag an Irish Times ar an spás a chuirtear ar fáil don Ghaeilge – Gan ainm
Date: 2016-07-11
A rang, cad é mian bhur gcroí?
Páistí ag Rialú an Domhain – Gan ainm
Date: 2015-11-12
Ach mothaíonn tú an cultúr agus an nádúr atá báite i gcroí na ndaoine.
Joe Steve Ó Neachtain: Ag Caint Linn Fhéin. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Page: 127
Tá a gcroí is a n-anam sáite sa drámaíocht agus is é mian a gcroí é Aisteoirí an Spidéil a bheith i lár an aonaigh lena dtaispeántais.
Máirín Breathnach Uí Choileáin: Aisteoirí an Spidéil. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 011
D’fhág sí rian ar an gcroí agus ar an aigne.
Stiofán Ó Cadhla: An tSlat Feithleoige. Cló Iar-Chonnacht 2011.
Page: 015
Chothaigh sé an ghrámhaireacht agus an daonnacht atá i gcroí an dúchais.
Stiofán Ó Cadhla: An tSlat Feithleoige. Cló Iar-Chonnacht 2011.
Page: 243
.’ agus meangadh ar a éadan, ach thuig sé nár mheangadh ón gcroí é.
Beairtle Ó Conaire: Iad seo nach bhfaca. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 139
Ba é imeacht Mharty beag a bhris a gcroí ar fad.
Joe Steve Ó Neachtain: Idir Neamh is Talamh. Cló Iar-Chonnacht 2014.
Page: 163
Bhí sár-Ghaeilge acu agus ghealadh sé ár gcroí iad a fheiceáil ag teacht.
Pádraig Standún: Tuar Mhic Éadaigh. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 160
Tá stíl agus rithim na cathrach tar éis sleamhnú isteach inár n-intinn agus inár gcroí.
Grá Áite. An tUltach 83 (9), 22-23. Pádraig Mac Diarmada.
Page: 22-23
Date: 2007-09-01
Chan siad paidreacha fá choinne aistear fada agus thóg ár gcroí.
Turas: Gearrscéal nua le hAntain Mac Lochlainn. Comhar 74 (11), 28. Antain Mac Lochlainn.
Page: 28
Date: 2014-11-01
Bhíodar ann, agus sásta a n-anam agus a gcroí a chur san obair.
Liam Ó Muirthile: An Colm Bán. Cois Life 2014.
Page: 106
Phlúch sé an rath i gcroí an duine.
Liam Ó Muirthile: An Colm Bán. Cois Life 2014.
Page: 253
B’fhéidir go bhfuil scéalta ar dóigh sáite go domhain ina gcroí.
Regina Uí Chollatáin: Iriseoirí pinn na Gaeilge. Cois Life 2008.
Page: 116
Lógó gaois.ie
gaois.ie